Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAREKET SİSTEMİ TERMİNOLOJİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAREKET SİSTEMİ TERMİNOLOJİ"— Sunum transkripti:

1 HAREKET SİSTEMİ TERMİNOLOJİ

2 Uzun bir kemik iki kısımdan meydana gelir. Bunlar;
a) Substantia compacta: Kemiğin en dış tabakasıdır. Sert ve düzgün bir yapıya sahiptir. Bu bölümün dış yüzüne periosteum adı verilir. Periosteum hem kasların tutunma yeri olarak görev yapar hem de kemiğin büyümesine katkı sağlar.

3 b) Substantia spongiosa: Kemiğin iç bölümünde yer alan gözenekli bir yapıya sahip olan kısmıdır. Bu yapıların ortasında cavitas medullaris adı verilen kemik iliğinin yer aldığı boşluk bulunmaktadır.

4

5 Kemikler iki gruba ayrılır:
A) Skeleton Appendicularia: Kollar ve bacaklar tarafından meydana getirilir. Üst ve alt ekstremite olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Üst taraf kemikleri; Omuz, kol, ön kol ve el bölgesi olmak üzere dört bölüme ayrılır. Kol, ön kol ve el bölgelerine üst ekstremite denir. Üst ekstremite omuz bölgesi kemikleri ile vücut iskeletine bağlıdır.

6

7 Alt taraf kemikleri; kalça, uyluk, bacak ve ayak bölgesi olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır.
Uyluk, bacak ve ayak bölgesi alt ekstremite olarak bilinir. Alt ekstremite kalça kemikleri ile vücut iskeletine bağlıdır. Kalça kemiği (os coxa), columna vertebralis'in os sacrum ve os coccygis bölümleri ile eklem yaparak pelvis iskeletini oluşturur.

8

9 B) Skeleton Axiale: a) Cranium, b) Thorax,
c) Columna vertebralis kemiklerinden meydana gelmiştir.

10 a) Cranium kemikleri: Kafa kemikleri olarak da bilinir. İki bölümde incelenir. 1. Neurocranium kemikleri: Cavum cranii denilen boşluğu sınırlayan kemiklerdir. Bu boşluk içerisinde beynin encephalon denilen bölümü bulunur.

11

12 2. Viscerocranium kemikleri: Yüz bölgesini oluşturan kemiklerdir.

13

14 b) Thorax (Göğüs kafesi):
Sternum, costa'lar ve thoracal vertebralar tarafından oluşturulur.

15 Sternum, thorax'ın ön tarafında yer alan yassı bir kemiktir.
Costa'lar (kaburga), sağ ve sol tarafta olmak üzere toplam on iki çift yassı kemiktir. Önde sternum (11 ve 12 costalar hariç), arka tarafta thoracal vertebralar ile eklem yaparak thorax'ın yapısına katılırlar. Thoracal vertebralar, 12 adettir. Costa'lar ile eklem yapar.

16 c) Columna vertebralis (Omurga):
Columna vertebralis'i oluşturan kemiklerin sayısı 33’tür. Bulundukları bölgelere göre isimlendirilmektedirler. Yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla vertebra cervicalis (boyun bölgesi), vertebra thoracica (göğüs bölgesi), vertebra lumbalis (bel bölgesi), os sacrum ve os coccyx olmak üzere beş gruba ayrılmaktadırlar. Os sacrum beş, os coccyx ise dört vertebranın birleşmesinden meydana gelmiş olup tek bir kemik hâlindedir.

17

18 Terminoloji Aditus: Açıklık, bir boşluğun giriş veya çıkış ağzı (aditus laringus) Ala: Kanat (ala os coxa) Angulus: Açı, köşe (angulus sterni) Anulus: Halka (anulus fibrozus) Apertura: Açıklık, giriş (apertura pelvis inferior) Apex: Tepe, uç Basis: Taban Canalis: Kanal Caput: Baş

19 Collum: Boyun, serviks Corpus: Gövde Crista: Keskin kenar Extremite: Kol ve bacakların her birine verilen isim Facies: Yüz, yüzey Fissura: Yarık (fissura orbitalis superior) Foramen: Delik

20 Fossa: Çukur Fovea: Fazla derin olmayan çukur, çukurcuk Lamina: Tabaka Linea: Çizgi Magnus: Büyük Margo: Kenar Meatus: Yol, geçit Pars: Parça, kısım Porus: Açıklık, delik

21 Processus: Çıkıntı Septum: Bölme Sinus: Boşluk (sinus maxillaris gibi) Spina: Dikensi çıkıntı Sulcus: Oluk Trochlea: Makara, makara şeklinde Tuberculum: Küçük tümsek Tuberositas: Pürüzlü çıkıntı

22 Kemik Yapısı ile İlgili Terimler
Cavitas medullaris: Kemiklerin ortasında bulunan boşluk, kemik iliğinin bulunduğu boşluk Diaphysis: Uzun kemiklerin gövde bölümüne verilen isim Epiphysis: Uzun kemiklerde gövdenin dış kısmında yer alan iki uca ait kısım Facies articularis: Kemiklere ait eklem yüzü Metaphysis: Uzun kemiklerde epifiz ve diyafiz arasında kalan bölüm

23 Ossification: Kemikleşme, kemik dokusunun oluşması
Osteosit: Kemik hücresi Periosteum: Kemiklerin dış yüzeyini saran bağ dokusundan meydana gelmiş zar; kemiği korur ve kemik kırıklarında onarımı sağlar. Substantia compacta: Kemiğin dış kısmını oluşturan sert bölüm, kompakt madde Substantia spongiosa: Kemiğin iç kısmını oluşturan süngerimsi bölüm.

24 Kemiklere İlişkin Terimler
Cavum cranii: Kafatası boşluğu Fonticulus: Bıngıldak, fontanella Digitus: El veya ayak parmağı. Ossa manus: El kemikleri Ossa metacarpi: El tarak kemikleri Phalanx: Parmak kemiği Pollex: El başparmağı İndex: İşaret parmağı Crus: Bacak Genus: Diz Hallux: Ayak başparmağı Pedis: Ayak Ossa pedis: Ayak kemikleri Ossa digitorum pedis: Ayak parmak kemikleri

25 Hareket Sistemi Hastalıklarına İlişkin Terimler

26 Arthritis

27

28 Periarthritis

29 Ankylosis

30 Hemarthrosis

31 Bursitis

32 Arhropathy

33

34 Chondrosarcoma

35 Tendinitis

36 Tendovaginitis

37 Tenosynovitis

38 Supraspinatus syndrome

39 Fascitiis

40 Fibrositis

41 Myositis

42 Myasthenia

43 Muscular dystrophy

44

45 Contracture

46 Myoclonia

47 Lüksasyon – Dislokasyon

48 Fracture

49 Epifizyoliz

50

51 Osteitis

52 Osteitis deformans

53 osteoartrit

54 Sekestrasyon

55 Osteomalasi

56 Osteoporoz

57 Osteoscleroz

58 Myeloma

59 Osteosarcoma

60 Osteoma

61 Torticollis

62 Spondylitis

63 Spondylosis

64 Diskitis

65 Lumbago

66 Disc hernia

67

68 skolyoz

69 Perthes Hastalığı

70 Coxa plana

71 Koksartroz

72

73 Koksidinya

74 Klodikasyon

75 Bunion

76 Bunion

77 Halluks rjitus

78 Halluks valgus

79 Halluks varus

80 Talipes

81 Talipes calcaneus

82 Talipes cavus

83 Talipes ekinus

84 Talipes planus

85 Talipes valgus

86 Talipes varus

87 Gut hastalığı

88 Rikets sendromu

89 Akondroplazi

90 Pot Hastalığı


"HAREKET SİSTEMİ TERMİNOLOJİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları