Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SABIR DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SABIR DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI."— Sunum transkripti:

1 SABIR DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI

2 Sabır Dini açıdan övülen teşvik edilen ahlakî olgunluğu ifade eden bir terimdir.

3 Sabır: İnsanın başına gelen kötü olaylar, kaza ve belalar karşısında telâşa kapılmadan dayanıp direnmesidir.

4 Sabırla ilgili Kur'an -ı Kerim de birçok ayet vardır:
“ Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey peygamber) Sabredenleri müjdele. . O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlarda onlardır.” (Bakara )

5 Allah sabretmemizi istiyor:
“ Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah’tan yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir.” (2/Bakara ,153) “...Allah sabredenleri sever.” (3/Al-i İmran,146)

6 . İnsanları karanlıklardan nura çıkaracağı bildirilen Kuran’da (İbrahim Suresi,1), emredilen tavırlardan biri “sabretmek” tir. Kuran’da öğretilen gerçek sabır, sadece zorluklar karşısında değil, aksine hayatın her anında yaşanan bir ahlak özelliğidir. Gerçek sabır, zorluklarda olduğu kadar rahatlık ve nimet içindeyken de güzel ahlakta kararlılık ve istikrar göstermeyi, bir an olsun bunlardan taviz vermeyerek bir ömür süresince bu ahlakla yaşamayı gerektirir.

7 Şu hâlde, güzel bir sabır (göstererek) sabret. (Mearic Suresi, 5)

8 Sabırla İlgili Olumlu Kavramlar
Tahammül, dayanıklılık, çalışkanlık, gayretlilik, teslimiyet, kararlılık, tevekkül, ısrarcılık, özgüven, metanet, selamet, istikrar, cesaret, umut, azim,sebat, çaba, itaat

9 İlgili Olumsuz Kavramlar
Telaş, acizlik, merak, yılgınlık, bencillik, acelecilik, korkaklık, tembellik ,isyankarlık, umutsuzluk

10 Sabır nelere karşı olmalıdır?
Üç tür sabır vardır. Bunlar: 1-Günah işlememede sabır. 2- Musîbetlere karşı sabır. 3- İbadete devamda sabır.

11 Sabır, Allahın Rızasını Kazanmak İçin Bir Anahtardır
Müminler yalnızca Allah için sabrettiklerinden dolayı sabırlarının karşılığında mutlaka somut bir karşılık beklentisi içine girmezler. Gösterdikleri üstün ahlak neticesinde Rabbimizin rızasını kazanacaklarını ummak, onlar için alabilecekleri tüm karşılıkların en güzelidir.

12 “… Sabır gösterenleri müjdele.” (Bakara Suresi, 155)
‘’Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara Suresi, 153) Burada Allah sabrın müminlere pek çok güzelliğin kapısını açan eşsiz bir anahtar olduğunu bildirmektedir.

13 Toplumda yaşanan yanlış sabır anlayışı: Tahammül etmek, boyun eğmek
Kuran’da öğretilen sabır anlayışını bilmeyen kimseler sabrı, hiçbir çaba göstermeden, sadece “söylenerek” bekleme şeklinde algılarlar. Hatta bu şekilde aciz bir tavır sergilemenin son derece erdemli bir davranış olduğuna da inanırlar. Oysa Allah Katında makbul olan sabır aklın, vicdanın ve maddi manevi tüm imkanların kullanılarak zorlukların ortadan kaldırılmasını teşvik eder.

14 Cin Bambu ağacının yetişmesi, olumlu ısrar için güzel bir örnektir
Cin Bambu ağacının yetişmesi, olumlu ısrar için güzel bir örnektir. Cinliler bu ağacı söyle yetiştirir: Önce ağacın tohumu ekilir,sulanır ve gübrelenir. Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Tohum yeniden sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına filiz vermez. Uçuncu ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanır ve gübrelenir. Fakat inatçı tohum bu yılda da filiz vermez. Cinliler büyük bir sabırla besinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam ederler. Ve nihayet besinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye baslar ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır. Akla gelen ilk soru sudur : Cin bambu ağacı 27 metre boyuna alti hafta da mi Yoksa beş yılda mı ulaşmıştır ? Bu sorunun cevabi tabii ki beş yıldır. Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edebilir miydik?... Bir basarinin şartları her zaman çok basittir. Bir sure için çalısın, Bir sure tahammül edin. Her zaman inanın Ve hiçbir zaman geri dönmeyin.

15

16 . Sabır, müminin Allah (c.c.)'a karşı olan samimiyetinin ve O'na yakınlaşmak için gösterdiği çabanın en önemli göstergelerinden biridir. Çünkü insan ancak samimiyeti ve Allah (c.c.)'a olan yakınlığı oranında sabır gösterebilir.

17 Sabırla ilgili güzel sözler
Sabır, kurtuluşun anahtarıdır. MEVLANA Sabrı olmayanlar ne kadar fakirdirler. SHAKESPEARE


"SABIR DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları