Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr. Gör. MEHMET ALİ ZENGİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr. Gör. MEHMET ALİ ZENGİN"— Sunum transkripti:

1 Öğr. Gör. MEHMET ALİ ZENGİN
Genel Turizm Öğr. Gör. MEHMET ALİ ZENGİN

2 Turist Kabul Eden Bölge
Genel Turizm Tanımı Turist Gönderen Bölge Ulaşım Turist Kabul Eden Bölge Genel Turizm *Devamlı ikamet *Turizm işletmelerinin ürettiği mal veya hizmet kullanımı *Gelir elde etme

3 Turist Kimdir ?

4 Turist mi? Değil mi? Turist Turist Değil
Zevk Ailevi nedenler, sağlık vb. Bilimsel, idari, dini vb. Deniz gezileri ile gelenler İşte çalışmaya Gelenler Kamu amaçlı gelenler(bürokrat vb) Ülkeye yerleşmeye gelenler Öğrenciler Sınır komşudan çalışmaya gelenler, Ülkede durmaksızın transit geçenler,

5 Turizm Sektörünün Özellikleri
Yüksek Yatırım Bütün Yıl faaliyet Sunulur Genellikle Hizmet üretilir Kalite Kontrol Sorunu Var Tüketici tercihleri değişken Ürün Heterojendir

6 Turizm Sektörünün Özellikleri
Ürünler Soyuttur Eş Zamanlı üretim Tüketim Emek Yoğundur Dağıtım sistemi tersine iş. Talep pek çok değişken. Et. Fiziksel Ürünlerden Farklı

7 Turizm Arzı Nedir ? Turistik tüketimde yer alan ve turizm talebinin gereksinimlerini karşılamak için gerekli mal ve hizmetlerin tedarik edilmesini içeren işletmelerin tümüdür

8 Turizm Ürünü ve Temel Unsurları
Çekicilik Doğal Unsurlar Sosyo- Kültürel unsurlar Ekonomik Unsurlar Psikolojik Unsurlar Ulaşılabilirlik Hedef Kitleye Yakınlık Düşük maliyet, Kısa zaman

9 Turizm Ürünü ve Temel Unsurları
Turizm işletmeleri Yemek yatak kaliteleri vb. Etkinlikler Su altı, Su üstü Animasyonlar İmaj Marka Bilinirliği, Güvenilirliği

10 Turizm ve Diğer Bilim Dalları
Ekonomi Coğrafya Sosyoloji Psikoloji Hukuk Siyaset İşletme

11 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Boş Zamanın Artması saatten ---) 8 saate - Esnek Çalışma saatleri - Emeklilik sürelerinin artışı

12 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Ücretli Tatil Hakkı - Çalışanlara yönelik sağlanan hakların sonucu olarak ücretli tatil hakkı verilmiştir - İncentive (teşvik-ödül) turizmin yaygınlaşması

13 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Teknolojik Gelişmeler - Ulaştırma sektöründeki gelişmeler (hız, konfor, ucuzluk, toplu taşıma) - Kitle iletişim Araçları ve İnternet (Bilgi alma, Reklam, E-Ticaret, Uzaktan Rezervasyon imkanları)

14 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Gelir Düzeyinin Artması - Gelirlerdeki artış turizmin halk kitlesine yayılmasını sağlamıştır. - Turist gönderen ülkelere bakıldığında gelir ve turizm ilişkisi görülebilir. Avrupa Birliği Ülkeleri, ABD, Çin ve Japonya

15 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Kentleşme ve Nüfus Artışı - Hava ve Gürültü Kirliliği - Köyden kente göç - çevre kirliliği

16 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
İnsan Ömrünün Uzaması - Emeklilik yıllarının ve boş zamanın uzamasına katkı sağlamış - Üçüncü yaş turizmi gelişmiştir

17 3. İnsanların üçüncü yaş turizmini tercih etmelerini sağlayan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir? a. Çalışma süresinin kısalması b. Artan emeklilik süresi c. Yıllık ücretli izinler d. Boş zamanın artması e. Aile akraba ziyaretlerinin artması

18 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Sosyal Güvenlik - Sosyal güvenliği olmadan insanların turizm hareketlerine katılamaması

19 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Seyahat Özgürlüğü - Siyasi iktidarın yasakları - vize uygulaması vb

20 a.Nüfus artışı b. Hız c. Ucuzluk d. Güvenlik e. Rahatlık
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ulaştırma araçlarındaki teknolojik gelişmelerden biri değildir? a.Nüfus artışı b. Hız c. Ucuzluk d. Güvenlik e. Rahatlık

21 5. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri Devrimi’nden sonra turizme ayrılan payın artmasını sağlayan gelişmelerden biri değildir? a. Düzenli olarak artan gelir b. Bireylerin yaşam düzeylerinin yükselmesi c. Çalışma süresinin giderek uzaması d. Tüketim alışkanlıklarındaki değişiklikler e. Teknolojik gelişmeler

22 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Turizm Bilincinin Oluşması - Yenilik isteği ve merak, dinlenme ve eğlenme - Turizmin olumlu etkileri

23 7. Yarını güvence altına almak olarak nitelendirilebilecek Endüstri Devrimi sonrası gelişme aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? a. Ücretli tatil hakkı b. Kentleşme c. Turizm bilinci d. Seyahat özgürlüğü e. Sosyal güvenlik

24 a. Dinlenme b. Eğlenme c. Yoğun iş temposu d. Yenilik isteği e. Merak
8. Aşağıdakilerden hangisi turizm bilincinin oluşmasının başlıca göstergelerinden biri olarak nitelendirilemez? a. Dinlenme b. Eğlenme c. Yoğun iş temposu d. Yenilik isteği e. Merak

25 9. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Eğitimi yükselen bireyler dünyanın çeşitli bölgelerini, tarihini ve kültürel eserlerini yakından görmek ve incelemek amacıyla seyahat etmektedirler b. Dil öğrenme veya iyi okullarda öğrenim görme isteği, turizm sektörünün gelişmesini sağlamaktadır c. Eğitim düzeyinin yükselmesi ile birlikte bireyler daha fazla seyahat etmektedirler d. Eğitim düzeyi ile turizme katılma arasında ilişki bulunmamaktadır e. Turizmin en önemli geliştirici unsurlarından biri seyahat özgürlüğüdür

26 a. Romalılar b. Mısırlılar c. Hititler d. Eski Yunan e. Babilliler
10. Çağdaş turizmin önkoşullarından olan ulaşıma ilişkin ilk düzenli yolları ve ulaştırma araçlarını ilk kez kim kullanmıştır? a. Romalılar b. Mısırlılar c. Hititler d. Eski Yunan e. Babilliler

27 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Kültür ve Eğitim Düzeyinin Artması - Kültürel değerleri görmek - Eğitim amacıyla yapılan seyahatler - Eğitimli insanların turizm eğilimi


"Öğr. Gör. MEHMET ALİ ZENGİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları