Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOLUNUM VE GEVŞEME EGZERSİZLERİ İLE ETKİLİ MÜZİK EĞİTİMİ AYŞEN ÜMİT İSTANBUL BİLİM VE SANAT MERKEZİ Müzik Mentoru.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOLUNUM VE GEVŞEME EGZERSİZLERİ İLE ETKİLİ MÜZİK EĞİTİMİ AYŞEN ÜMİT İSTANBUL BİLİM VE SANAT MERKEZİ Müzik Mentoru."— Sunum transkripti:

1 SOLUNUM VE GEVŞEME EGZERSİZLERİ İLE ETKİLİ MÜZİK EĞİTİMİ AYŞEN ÜMİT İSTANBUL BİLİM VE SANAT MERKEZİ Müzik Mentoru

2 Eğitim Sistemimizde Müzik Dersi Uygulamaları İlköğretim müzik dersinin haftalık saati, 4. sınıftan itibaren 1’e düşmektedir. İlköğretim müzik dersinin haftalık saati, 4. sınıftan itibaren 1’e düşmektedir. Haftada bir saat olan müzik dersinde, altyapıdaki eksiklikten dolayı, nota ve kulaktan şarkı öğretimi, çalgı eğitimi konusunda öğrenci zorlanmaktadır. Haftada bir saat olan müzik dersinde, altyapıdaki eksiklikten dolayı, nota ve kulaktan şarkı öğretimi, çalgı eğitimi konusunda öğrenci zorlanmaktadır. Müzik odasının ve çalgıların olmadığı okullarda daha da vahim sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Müzik odasının ve çalgıların olmadığı okullarda daha da vahim sonuçlarla karşılaşılmaktadır.

3 LGS sınavlarına hazırlık psikolojisi, kısıtlı olan ders saatlerinde öğrencinin isteksizliği gibi sorunlar sonucunda oluşan öğrencinin düşük performansı karşısında müzik öğretmeninin yapabilecekleri sınırlı ve yetersiz kalmaktadır. LGS sınavlarına hazırlık psikolojisi, kısıtlı olan ders saatlerinde öğrencinin isteksizliği gibi sorunlar sonucunda oluşan öğrencinin düşük performansı karşısında müzik öğretmeninin yapabilecekleri sınırlı ve yetersiz kalmaktadır. Müzik branş öğretmenlerinin öğrencilere yaklaşımında yeterli motivasyonu sağlayamamaları, öğrencinin dersten uzaklaşmasına, müzik etkinliklerinden soğumasına, hatta bu dersi angarya gibi görmesine neden olmaktadır. Müzik branş öğretmenlerinin öğrencilere yaklaşımında yeterli motivasyonu sağlayamamaları, öğrencinin dersten uzaklaşmasına, müzik etkinliklerinden soğumasına, hatta bu dersi angarya gibi görmesine neden olmaktadır. Eğitim Sistemimizde Müzik Dersi Uygulamaları

4 Gençlerde motivasyon düşüklüğü, özgüven eksikliği, bezginlik hatta acizlik duyguları had safhadadır. Destek eksikliği, yalnızlık, anlamsızlık, boşluk, suçluluk ve terkedilmişlik duygularını yoğunlukla yaşayan gençlerdeki bu sorunun kendi yeteneklerini geliştirip yaşayamadıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Gençlerde motivasyon düşüklüğü, özgüven eksikliği, bezginlik hatta acizlik duyguları had safhadadır. Destek eksikliği, yalnızlık, anlamsızlık, boşluk, suçluluk ve terkedilmişlik duygularını yoğunlukla yaşayan gençlerdeki bu sorunun kendi yeteneklerini geliştirip yaşayamadıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Eğitim Sistemimizde Müzik Dersi Uygulamaları

5 “Hiçlik ve anlamsızlık içerisinden, bireyin dünyadaki kendi heykelini yapması gerçekten yaratıcı bir iştir.Eğitimin bireye kendi sorumluluğunu kazandırması en önemli işlevidir” “Hiçlik ve anlamsızlık içerisinden, bireyin dünyadaki kendi heykelini yapması gerçekten yaratıcı bir iştir.Eğitimin bireye kendi sorumluluğunu kazandırması en önemli işlevidir” Mevcut durum

6 BU ÇALIŞMADA; Solunum ve gevşeme egzersizleri ile etkili müzik eğitimi etkinliklerinin; öğrencilerin yaşam kalitesine ve kişisel gelişimine etkisi araştırılmıştır.

7 YÖNTEM KISMINDA BİRAZ SONRA BİRLİKTE UYGULAMA YAPACAĞIZ.

8 VERİLERİN TOPLANMASI Yıl sonunda yapılan geri bildirim örneklerinden, kompozisyon çalışmalarından, anket form değerlendirmelerinden, sınıf başarı analizlerinden yararlanılarak bulgular elde edilmiştir. Yıl sonunda yapılan geri bildirim örneklerinden, kompozisyon çalışmalarından, anket form değerlendirmelerinden, sınıf başarı analizlerinden yararlanılarak bulgular elde edilmiştir.

9 VERİLERİN ÇÖZÜMÜ VE YORUMLANMASI Etkinlik sonunda öğrencilerin yazdıkları kompozisyonlar incelenerek öğrencilerin görüşleri gruplandırılmıştır. Etkinlik sonunda öğrencilerin yazdıkları kompozisyonlar incelenerek öğrencilerin görüşleri gruplandırılmıştır. Gruplandırılan görüşlerden yararlanılarak, 45 maddeden oluşan anket formu uzman görüşü alınarak geliştirilmiştir. Uygulamaların ardından öğrenci görüşlerini belirlemek amacı ile anket formlarını doldurmaları istenmiştir. Anket formlarından elde edilen veriler yüzde-frekans alınarak değerlendirilmiştir. Gruplandırılan görüşlerden yararlanılarak, 45 maddeden oluşan anket formu uzman görüşü alınarak geliştirilmiştir. Uygulamaların ardından öğrenci görüşlerini belirlemek amacı ile anket formlarını doldurmaları istenmiştir. Anket formlarından elde edilen veriler yüzde-frekans alınarak değerlendirilmiştir. Uygulama ve kontrol grubu arasında sınıf başarı sonuçları “ortalamalar arası karşılaştırma işlemleri; T testi ve varyans analizleri ile karşılaştırılmıştır. Uygulama ve kontrol grubu arasında sınıf başarı sonuçları “ortalamalar arası karşılaştırma işlemleri; T testi ve varyans analizleri ile karşılaştırılmıştır. Uygulamaların yapıldığı sınıflarda ders işleyen diğer branş öğretmenleri ile görüşmeler yapılarak, öğrenci davranışlarındaki değişimlere ilişkin veriler toplanmıştır. Uygulamaların yapıldığı sınıflarda ders işleyen diğer branş öğretmenleri ile görüşmeler yapılarak, öğrenci davranışlarındaki değişimlere ilişkin veriler toplanmıştır.

10 SONUÇLAR Öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda; Yapılan çalışmaların ilk haftalardan itibaren öğrencilerde yapıcı davranış değişiklikleri oluşturduğu, sakinleşme nedeniyle idareci-öğretmen- arkadaş ilişkilerinde rahatlama ve disiplin suçlarında azalma olduğu yargısına varılmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda; Yapılan çalışmaların ilk haftalardan itibaren öğrencilerde yapıcı davranış değişiklikleri oluşturduğu, sakinleşme nedeniyle idareci-öğretmen- arkadaş ilişkilerinde rahatlama ve disiplin suçlarında azalma olduğu yargısına varılmıştır.

11 SONUÇLAR Yıl sonunda yapılan geri bildirim örneklerinden, kompozisyon çalışmalarından, anket form değerlendirmelerinden, sınıf başarı analizlerinden yukarıdaki tablolarda belirtilen bulgular ışığında; öğrencinin diğer derslerde de başarı grafiğinin yükseldiği, çevreye, dünyaya, evrene bakışının değiştiği ve fark etme becerisi kazandığı sonucu elde edilmiştir. Yıl sonunda yapılan geri bildirim örneklerinden, kompozisyon çalışmalarından, anket form değerlendirmelerinden, sınıf başarı analizlerinden yukarıdaki tablolarda belirtilen bulgular ışığında; öğrencinin diğer derslerde de başarı grafiğinin yükseldiği, çevreye, dünyaya, evrene bakışının değiştiği ve fark etme becerisi kazandığı sonucu elde edilmiştir.

12 Etkinlik öncesinde öğretmen, dinletinin yararlarından ve bu konuda yapılmış bilimsel araştırma sonuçlarından bahseder. Etkinlik öncesinde öğretmen, dinletinin yararlarından ve bu konuda yapılmış bilimsel araştırma sonuçlarından bahseder. öğrencilerin ilgilerine göre zenginleştirir, yapılacak olan dinletinin başarı üzerindeki etkisini vurgulayarak, bu uygulamanın beyindeki sağ ve sol lobların etkileşiminde yararlı olduğunu söyler. öğrencilerin ilgilerine göre zenginleştirir, yapılacak olan dinletinin başarı üzerindeki etkisini vurgulayarak, bu uygulamanın beyindeki sağ ve sol lobların etkileşiminde yararlı olduğunu söyler.

13 YÖNTEM Öğrencilerin öğrenme ve uygulama isteklerini karşılamak için basit, sade ve tutarlı bir anlatım tarzının olması önemlidir. Öğrencilerin öğrenme ve uygulama isteklerini karşılamak için basit, sade ve tutarlı bir anlatım tarzının olması önemlidir.

14 ŞİMDİ YÖNTEMİ UYGULAYALIM Günlük sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı unutun. Şimdi ılık bir rüzgarın sizi okşadığını düşünün. Günlük sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı unutun. Şimdi ılık bir rüzgarın sizi okşadığını düşünün. Müzik dinleme etkinliği sırasında ağır ağır nefes vererek soluğunuzu hissetmeye çalışın, tüm kaslarınızı gevşetin. Müzik dinleme etkinliği sırasında ağır ağır nefes vererek soluğunuzu hissetmeye çalışın, tüm kaslarınızı gevşetin. Lütfen gözlerinizi kapatarak müziğe odaklanın. Lütfen gözlerinizi kapatarak müziğe odaklanın. Bu sırada dilediğiniz hayali kurabilirsiniz. Bu sırada dilediğiniz hayali kurabilirsiniz.


"SOLUNUM VE GEVŞEME EGZERSİZLERİ İLE ETKİLİ MÜZİK EĞİTİMİ AYŞEN ÜMİT İSTANBUL BİLİM VE SANAT MERKEZİ Müzik Mentoru." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları