Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI"— Sunum transkripti:

1 TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI
Fatih Çınar Ali Uyguralp Furkan Dügeroğlu TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI

2 TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI
Temiz enerji, kirletici atıkları olmayan veya kükürt dioksit, azot oksitler, karbon dioksit gazlarını ve sıvı veya katı parçacıkları gibi kirleticileri çevreye en az düzeyde veren enerji türüdür. Bu enerji türüne alternatif enerji veya yenilenebilir enerji de denir. Temiz enerji kaynakları bu adları, az kirletme özellikleri yanında, doğal olarak yenilenebildikleri ve fosil yakıtlara alternatif oldukları için alırlar. Hâlbuki yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlar, yakılınca biten ve yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Temiz enerji, gelecek nesillerin kaynaklarını tehlikeye atmadan mevcut imkânlarımızla yaşamamızı ve kalkınmamızı sağlar.

3 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir ?
1-Güneş Enerjisi                                               2-Rüzgar Enerjisi                                             3-Hidroelektrik Enerji                                         4-Jeotermal Enerji 5-Hidrojen Enerjisi 6-Biyo-kütle Enerjisi 7-Okyanus Enerjisi

4

5

6 GÜNEŞ ENERJİSİ

7 GÜNEŞ ENERJİSİ Güneşin çekirdeğinde meydana gelen füzyon süreci ile açığa çıkan enerjinin bir kısmı dünyaya ulaşır. Dünyaya ulaşan güneş ışınları güneş kollektörleri  tarafından toplanıp ısı ve elektriğe dönüştürülür. Güneş enerjisini toplayıp ısı ve elektriğe dönüştürebilen güneş kolektörleri güneş enerjisinin kullanımındaki aracı elemandır. Isıtmadan soğutmaya ve elektrik üretiminde kontrollü olarak kullanılabilmektedir.

8

9

10 KULLANIM ALANLARI

11 Trafik İşaret Lambalarında  Trafik işaret lambalarının enerji ihtiyaçlarını karşılamak için güneş enerjisinden yararlanılmaktadır.  Trafikteki tüm lambalar güneş enerjisiyle çalışmaz. Güneş enerjili trafik lambaları genellikle şebekeden uzak alanlarda kullanılır. Lambanın üzerinde bulunan güneş pili hem lambaya ışık verir hem de fazla enerjiyi gece kullanılmak üzere bataryaya depo eder.

12 Evlerin Elektrik İhtiyacının Karşılamasında Evlerin çatısına yerleştirilen güneş panelleri (güneş pilleri) büyüklükleri oranında elektrik üretirler. Üretilen elektrik çevreye hiç zarar vermez ve paneller neredeyse hiç bakıma gerek duymadan yıllarca çalışır.

13 Cep Telefonlarının Şarj Edilmesinde Cep telefonu gibi taşınabilir cihazları şarj etmek için küçük güneş pilleri kullanılmaktadır.

14 Bahçe Aydınlatmasında  Üst bölgesinde güneş pili barındırın lambalar gece boyunca ışık yayarak masrafsız aydınlanma sağlayarak

15 Sıcak Su Üretilmesinde  Çatılara yerleştirilen kollektörler sayesinde güneşin ısıtma etkisinden yararlanarak su ısıtılmaktadır. Isıtılan su evin sıcak su ihtiyacının tamamını karşılayabilir.

16 Sokak Aydınlatmasında  Taşıt yollarını veya sokakları aydınlatmak ciddi maliyetler oluşturur. Henüz yaygınlık kazanmasa da sokak aydıtlada güneş pillerinden yararlanılmaktadır

17 Güneş Arabalarında  Güneş enerjisiyle çalışan otomobiller prototip aşamasını geçebilmiş değil. Bununla birlikte teknolojideki gelişmeler ilerde güneş enerjisiyle çalışan otomobillerde seyehati mümkün kılacak.

18 Uçaklarda Güneş enerjisinin uçaklarda kullanımı da henüz deneysek aşamada. Günümüzde havada uzun süre kalması gereken bazı casus uçak modellerinde ve yanda resmini gördüğünüz NASA'nın deneme uçağında güneş pilleriyle yakıtsız uçuş gerçekleşmektedir.

19 Hesap Makinelerinde Hesap makineleri minik güneş hücreleri taşırlar
Hesap Makinelerinde  Hesap makineleri minik güneş hücreleri taşırlar. böyle bir hesap makinesi pil değiştirme derdi olmadan yıllarca çalışabilmektedir.

20 Saatlerde Tıpkı hesap makinelerinde olduğu gibi bazı sayısal saatler de güneş enerjisiyle çalışırlar.

21 Yapay Uydularda  Yıllarca uzayda duran uyduların elektronik aletleri gerekli enerjiyi güneş panellerinden alır. Her uyduda elektrik üreten güneş paneli bulunur.

22 Güneş Kulelerinde  Birçok aynanın aynı noktaya odaklanmasıyla sıcak su üretilir. Bu su daha sonra elektrik üretmekte kullanılır.

23 Yemek Pişirilmesinde  Güneş ocağı denilen yoğunlaştırıcı sistemler sayesinde güneş ığınların kabın üzerinde toplanarak yemek pişirilir

24 Soğutma Sistemlerinde  Güneş enerjisiyel üretilen sıcak su bazı ek düzeneklerle soğuk su üretilmesinde de kullanılır.

25 Giysi veya Çantalarda  Mp3 çalar gibi mobil cihazları sürekli çalışır kılmak için çanta, giysi gibi eşyalara küçük güneş pilleri takılmaktadır.

26 GÜNEŞ ENERJİSİ Avantajları:Çevreye hiçbir zararı olmaması, sürekli ve yenilenebilir olması güneş enerjisini çok cazip kılmaktadır. Dezavantajları: Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmenin ekonomik olmayışı, kış aylarında kullanışlı olmayışı,elde edilen enerjinin depolanmasındaki güçlükler ve güneş enerjisini toplayacak panellerin geniş alanlara kurulması bu enerjinin kullanılmasının yaygınlaşması önündeki engellerdir.

27 RÜZGAR ENERJİSİ

28 RÜZGAR ENERJİSİ Rüzgar enerjisinin ana kaynağı güneş enerjisidir. Güneş enerjisi karaları ve denizleri aynı oranda  ısıtmaz  bu nedenle oluşan basınç farkı rüzgarı meydana getirir.  Rüzgarın yoğun olarak oluştuğu bölgelere kurulan rüzgar tribünleri ise rüzgarın kinetik enerjisini önce mekanik enerjiye, daha sonra elektrik enerjisine dönüştürür.  Rüzgârdan elde edilecek enerji tamamen rüzgarın hızına ve esme süresine bağlıdır.

29

30

31 Kullanım Alanları Elektrik üretimi su depolama taşımacılık soğutma
haberleşme amacıyla kullanılır.

32 RÜZGAR ENERJİSİ Avantajları:Temiz ve tükenmez bir enerji kaynağıdır. Bölgesel olduğundan dünya pazarında büyük ölçüde bağımsızdır. Dezavantajları: Gürültü ve görüntü kirliliği yaratması, yatırım maliyeti yüksek olması, kuşların ölümüne neden olması ve iletişim için kullanılan cihazların dalgalarını bozması dezavantajları arasındadır.

33 HİDROELEKTRİK ENERJİ

34 HİDROELEKTRİK ENERJİ Hidroelektrik enerji santralleri kurularak suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye ve bu enerjinin de elektriğe dönüştürülmesi ile sağlanan bir enerjidir. Hidroelektrik enerji santralleri yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. Yükseltinin fazla olduğu yerlerde daha kullanışlıdır çünkü suyun akış hızı daha fazladır.

35

36 Kullanım Alanları Bu santraller, enerji üretiminde, balıkçılığı geliştirmede,ulaşımı kolaylaştırmada, su taşkınlıklarını önlenmekte ve sulama amaçlı olarak kullanılmaktadır

37 HİDROELEKTRİK ENERJİ Avantajları:  Hidroelektrik enerji hemen hemen hiç çevre kirliliğine yol açmaz ve üretim maliyeti düşüktür. Bu bakımdan temiz ve çevre dostu sayılır. Dezavantajları: Bunların yanında yapımının uzun sürmesi,yağışlara bağımlı olması ve barajların inşası doğada bir değişiklik anlamına geldiği için bazı çevresel endişeler söz konusu olabilir.

38 OKYANUS ENERJİSİ

39 OKYANUS ENERJİSİ Okyanuslardan dalga enerjisi ve gel-git enerjisi olarak iki türlü enerji elde edilmektedir. 1. Dalga enerjisi: Okyanus ve denizler gibi büyük su kütlelerinde meydana gelen dalgaların enerjisinden yararlanılmaktadır. Yenilenebilir enerji formlarından bir tanesidir.

40

41 OKYANUS ENERJİSİ 2. Gel-git enerjisi: Gel-git veya okyanus akıntısı nedeniyle yer değiştiren su kütlelerinin sahip olduğu kinetik ve/veya potansiyel enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir.

42 OKYANUS ENERJİSİ

43 OKYANUS ENERJİSİ Hiçbir çevre kirliliği yoktur. Tükenmez bir enerjidir, ancak üretim maliyeti yüksektir. Kıyıları tahrip etmekte ve oradaki tesisleri, turizmi, balıkçılığı ve deniz taşımacılığını olumsuz etkilemektedir.

44 JEOTERMAL ENERJİ

45 JEOTERMAL ENERJİ Kelime olarak yer ısısı anlamına gelmektedir. Yağışlar sonucu oluşan yağmur ve kar suları yer kabuğu çatlaklarından mağma tabakasına ulaşır . Mağma tabakasında ısınan sular sıcak su kaynağı ve buhar şeklinde yeryüzüne ulaşır. Yeryüzüne ulaşan bu su ve buhar tribünler yardımıyla diğer enerji türlerine dönüştürülür. Yer kabuğu kırıklı bir yapıya sahip olduğu için termal tesisler  Ege bölgesinde oldukça yaygındır

46

47 JEOTERMAL ENERJİ Yer kabuğunun altındaki akışkan ve sıcak magma, bazı yörelerde yüzeye doğru sokulur ve yakınındaki yer altı sularını ısıtır. Bu yolla yer altında oluşan çok sıcak su buharı kuyular açılarak yer yüzeyine çıkarılıp, buhar türbinlerini döndürmede kullanılabilir. Buhar türbinlerinin hareket enerjisi de jeneratörde elektrik enerjisine dönüşür

48 JEOTERMAL ENERJİ Buhar türbininde kısmen soğuyan buhar yoğuşturularak sıcak su elde edilir ve bu sıcak su şehir ısıtmasında kullanılabilir. Aydın Germencik’te bir jeotermal enerji santralinin yapımı halen devam etmektedir.

49

50 Kullanım Alanları Yeryüzüne çıkarılan bu enerji kurulan elektrik santralleriyle elektrik enerjisine dönüştürülür. Ayrıca merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinde, fizik tedavi ve turistik merkezlerde kullanıler.

51 JEOTERMAL ENERJİ Avantajları: Çevre dostu bir enerjidir. Oldukça ekonomik, kullanılan yerlerde yangın ve zehirlenme riski  yaratmadığından güvenilirdir. Çok amaçlı ısınma için idealdir ve kullanıma hazır bir enerjidir. Dezavantajları: Yeryüzüne çıktığı yerlerde zararlı gazlar salar ve kullanılan tesisatın çabuk çürümesine, kireçlenmesine ve paslanmasına neden olur.

52 HİDROJEN ENERJİSİ

53 HİDROJEN ENERJİSİ Günümüzde kullanılmakta olan teknoloji ile üretim zorluğu nedeniyle kullanımı çok yaygın değildir. Ancak teknolojinin ilerlemesi ile birlikte temiz bir enerji kaynağı olarak dünyanın enerji ihtiyacını karşılamaya adaydır.

54 HİDROJEN ENERJİSİ Günümüzde kullanılmakta olan teknoloji ile üretim zorluğu nedeniyle kullanımı çok yaygın değildir. Ancak teknolojinin ilerlemesi ile birlikte temiz bir enerji kaynağı olarak dünyanın enerji ihtiyacını karşılamaya adaydır.

55 Kullanım Alanları Evlerde, endüstriyel alanlarda ve elektrikli araç projelerinde kullanılır.

56 HİDROJEN ENERJİSİ

57 HİDROJEN ENERJİSİ Avantajları: Hidrojen Dünya’da ve evrende en çok bulunan basit bir elementtir. Evrenin temel enerji kaynağıdır, zararlı gaz çıkışı yaparak çevreyi kirletmez. Bilinen enerji kaynakları içinde verimi en yüksek enerji kaynağıdır. Dezavantajları: Doğada bileşik halinde bulunmaktadır.  Bu nedenle su gibi içinde hidrojen bulunan maddelerden başka bir enerji kaynağı kullanılarak elde edilmesi gerekmektedir.  Bu da büyük yatırımlara ihtiyaç duyulmasına ve maliyetin artmasına neden olmaktadır.

58 BİYO-KÜTLE ENERJİSİ

59 BİYO-KÜTLE ENERJİSİ Biyo-kütle enerjisi, organik maddelerden enerji kaynağı olarak yararlanılmasıdır.Bilinen bitki yakma ve hayvan atıklarından yararlanma yöntemleri geleneksel biyo-kütle olarak adlandırılır. Bu enerji kaynağı türü, geri kalmış toplumlarda en fazla yararlanılan enerji türüdür. Öte yandan, modern yöntemlerde bitkilerden biyodizel, biyoetanol elde etme gibi yeni uygulamalar ise, modern biyokütle olarak adlandırılmakta ve yenilenebilir enerji kaynağı türleri arasında yer almaktadır. Çevre kirliliği oluşturmaz, küçük çaplı üretilebilir ve depolanabilir. Ancak veriminin düşük olması, eko sistemi bozması, yeşil bitki örtüsünün azalması ile birlikte erozyona neden olması, suyun kalitesini düşürmesi kullanılırlığını azaltmaktadır.

60 BİYO-KÜTLE ENERJİSİ

61 BİYO-KÜTLE ENERJİSİ

62 kaynaklar

63 Teşekkürler


"TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları