Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu konuda, grupla psikolojik danışmayı anlayabilmek için bu alanda kullanılan bazı kavramlara değinilmiştir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu konuda, grupla psikolojik danışmayı anlayabilmek için bu alanda kullanılan bazı kavramlara değinilmiştir."— Sunum transkripti:

1

2

3 Bu konuda, grupla psikolojik danışmayı anlayabilmek için bu alanda kullanılan bazı kavramlara değinilmiştir.

4 KAPALI GRUPLAR (CLOSE GROUPS)
Daha önceden kaç oturum olacağı, kaç kişinin katılacağı planlanan ve daha sonraki oturumlarda gruba hiçbir üyenin alınmadığı gruplar kapalı gruplardır.

5 ALIŞTIRMALAR (EXERCISES)
Gerek grupla psikolojik danışmada, gerekse bireysel psikolojik danışmada, danışanın kendini, başkalarını tanıması, direnç ve transferansla baş etme, iç çatışmaların ayırdında olması, sürecin işlemesi amacıyla bazı sözel yada sözel olmayan oyunlardır.

6 GRUP LABORATUVARI YA DA GRUP EĞİTİMİ LABORATUVARI
Grupla psikolojik danışma alanında eğitim görenlerin grup üyesi olarak çeşitli alıştırmalar aracılığıyla kendilerini ve diğer üyeleri tanıdığı bir süreçtir.

7 DENEYLER (EXPERIMENTS)
Deneyler, gestalt terapide kullanılan bir kavramdır.

8 GRUP ÇALIŞMASI YA DA GRUPLA ÇALIŞMA
Grupla yapılan tüm çalışmaları içermektedir. Daha çok sosyal çalışma literatüründe karşılaşılan bir kavramdır.

9 ETKİLEŞİM GRUPLARI Kişisel gelişimi ve kişiler arası iletişimin geliştirilmesini yaşantısal süreç aracılığıyla vurgulamayı amaçlayan gruplardır.

10 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER GRUBU
Yalom’un ortaya attığı bir kavramdır.

11 İNTRAPSİŞİK ÖZELL İKLİ GRUPLAR
Grup süreci içinde, özellikle birey merkezli gruplarda, çekirdek çatışmalara inilmesi ve bireyin derinlemesine incelenerek farkındalık düzeylerinin artırıldığı gruplardır.

12 İŞE YÖNELİK GRUPLAR Bir işin yapılmasının amaçlandığı gruplardır. Daha çok endüstri kuruluşlarında rastlanır ve iş bittiğinde grup sona erer.

13 BİREY ODAKLI (MERKEZLİ) GRUPLAR
Grup süreci içinde bir üyenin, şekle getirildiği, bir başka ifadeyle bir üye üzerinde odaklanıldığı, diğer üyelerinse zeminde oldukları grupla psikolojik danışma biçimidir.

14 GRUP ODAKLI (MERKEZLİ) GRUPLAR
Bireysel sorunlar yerine daha çok grup üyelerinin birbirleriyle olan etkileşim ve iletişim biçimlerinin üzerinde durulduğu gruplardır.

15 GRUP ODAKLI (MERKEZLİ) GRUPLAR
Bireysel sorunlar yerine daha çok grup üyelerinin birbirleriyle olan etkileşim ve iletişim biçimlerinin üzerinde durulduğu gruplardır.

16 Grup liderinin belli bir amaca yönelik kurduğu psikolojik
ÖZEL AMAÇLI GRUPLAR Grup liderinin belli bir amaca yönelik kurduğu psikolojik danışma gruplarıdır.

17 MARATON GRUPLARI Grup üyelerinin, üç-dört gün, liderli olarak sürekli toplanıp oluşturdukları psikolojik danışma gruplarıdır.

18 KENDİ KENDİNE YARDIM GRUPLARI
Üyelerin birbirlerine yardım etme amacıyla, lidersiz olarak toplandıkları gruplardır.

19 Benzer yaşam sorunlarını yaşayan üyelerden oluşan ve
DESTEK GRUPLARI Benzer yaşam sorunlarını yaşayan üyelerden oluşan ve liderin grup üyelerinin durumlarını kabul ettiği, onların durumlarını değiştirmeğe çalışmadığı, üyelerin kendi sorunlarını anlamalarına yardım edildiği gruplardır.

20 PSİKO-EĞİTİM GRUPLARI
Psiko-eğitim grupları davranış değişikliğine yönelik belli programa dayalı daha çok bilişsel yaklaşım yönelimli olan gruplardır.

21 PAYLAŞTIRMA (SHARING)
Paylaştırma becerisi daha çok grupla psikolojik danışmada kullanılan bir beceridir.

22 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMADA SÜREÇ
Grup içindeki iletişimin nasıl olduğu süreci meydana getirir (Naar, 1993). Olaylar farklı olsa bile eğer iletişim biçimi değişmemişse süreç aynıdır.

23 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMADA İÇERİK
İçerik grup içindeki iletişimin ne olduğudur. Gruba getirilen sorunlar, paylaşımlar içeriği oluşturur. Psikolojik danışman’ın neler söylendiği tuzağına düşmemesi gerekmektedir.

24 METAİLETİŞİM İletişim hakkındaki iletişimdir. Örneğin, bir kişi “Kapıyı aç.” derken, diğeri “Lütfen kapıyı açar mısın?” der, diğeri, “Oda ne kadar sıcak oldu.”, ötekisi “Kapı açılınca oda soğuyabilir.” diyebilir.

25 Gerek bireysel psikolojik danışma, gerekse grupla psikolojik
SÜPERVİZYON Gerek bireysel psikolojik danışma, gerekse grupla psikolojik danışma alanındaki uygulamalara ilişkin, psikolojik danışman’ın, kendisinden daha üst düzeyde olan alanda yetişmiş bir kişice denetlenmesidir.

26 KONSÜLTASYON Alanda aynı düzeyde olan meslektaşların, psikolojik danışma oturumlarını tartışarak bilgi alışverişinde bulunmalarıdır.

27 GRUP LİDERİ Grupla psikolojik danışma sürecini kolaylaştıran, bu alanda yetişmiş psikolojik danışmandır.

28 Refere Etmek, Öngörüşme, İkili Duygular, Sözleşme, Davranışsal Amaçlar, Genel Amaçlar, Sonlandırma da konuya dair bilinmesi gereken diğer kavramlaradır.

29


"Bu konuda, grupla psikolojik danışmayı anlayabilmek için bu alanda kullanılan bazı kavramlara değinilmiştir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları