Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI"— Sunum transkripti:

1 T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI
Sami Sipahi Ortaokulu STRATEJİK PLAN

2 SAMİ SİPAHİ OORTAOKULU
T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI SAMİ SİPAHİ OORTAOKULU STRATEJİK PLANI

3 ‘Ancak geleceği düşünebilen milletler yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuşurlar.’ M.K.ATATÜRK

4 İSTİKLAL MARŞI

5

6 Eskişehir İl Haritası

7 Okul Haritası

8 İletişim Bilgileri OKULUN İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRESİ
Gökmeydan Mah.Kağıthane Sokak No:48 Odunpazarı / ESKİŞEHİR TELEFON FAKS E- POSTA ADRESİ WEB ADRESİ

9 OKUL MÜDÜRÜNÜN SUNUŞU Kamu idarelerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesinde, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Çocuklarımızın geleceğini, bizlerin yarınlarını aydınlatmanın yolu eğitimden geçiyor. Büyük Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine çıkmak, yine O’nun Cumhuriyeti emanet ettiği gençleri, teknolojinin bütün nimetlerinden yararlandırarak, kendilerini en iyi hissettikleri alanda gelişmelerine olanak sağlayarak gerçekleştiriliyor. Geleceğin, değişim rüzgârları karşısında direnenlerin değil, ona yelken açanların olacağı unutulmamalıdır. Yaygın bir deyim ile değişmeyen tek şey değişimdir.Değişim ve bilgiyi yanımıza alarak yola çıktık.Yeni bir süreç başlattık.Çocuklarımızın koşarak geldiği ve ayrılmak istemediği bir eğitim yuvası olma çabası içerisindeyiz. Bu yolda yanımda olan, yardımcı olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılarımla…   İ.Hakkı CERAN Sami Sipahi Ortaokulu Müdürü

10 Stratejik Planlama Ekibi
S. NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 İsmail Hakkı CERAN Okul Müdürü 2 Özlem GÜLBAŞ Müdür Yardımcısı 3 Ufuk ÖZMERT Öğretmen 4 Ayhan KIZILTOPRAK 5 Tuncay ARSLAN 6 Tevfik AVCU 7 Sedat Onur İLENGİZ 8 İlhan ÖNCEL 9 Nihat ERDOĞMUŞ 10 Mehtap VARCAN

11 İÇİNDEKİLER

12 İÇİNDEKİLER

13 6.4 PERSONEL ANALİZİ……………………………………………………………………………………17
OKUL PERSONEL DURUMU………………………………………………………18 6.4.2.ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMLARI…………………………………………19 6.5 ÖĞRENCİ ANALİZLERİ 6.5.1ÖĞRENCİ SAYILARI……………………………………………………………………20 6.5.2 OJKULUN TEOG BAŞARISI…………………………………………………………21 6.5.3 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ 6.6 OKUL PERFORMANS ANALİZİ 6.6.1 SPORTİF ETKİNLİKLER…………………………………………………………….23 6.6.2 SOSYAL VE KÜLÜTREL ETKİNLİKLER………………………………………..24 6.6.3 OKULUN ETKİNLİKLERİ…………………………………………………………..24 6.6.4 ÖDÜL-CEZA DURUMU……………………………………………………………25 6.6.5 OKULUN MALİ DURUMU……………………………………………………….26 6.6.6 OKULUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI……………………………………………27 7.ÇEVRE ANALİZİ………………………………………………………………………………………..28 8.GZFT ANALİZİ………………………………………………………………………………………….29

14 Stratejik Plan Sürecine Giriş
1. BÖLÜM Stratejik Plan Sürecine Giriş

15 Stratejik Plan Modeli Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yayınladığı “KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZU” ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının yayınlamış olduğu “EĞİTİMDE STRATEJİK PLANLAMA” kılavuz kitabındaki modellerden yararlanılmıştır. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planları örnek alınarak planımız hazırlanmıştır.

16 Planın Amacı ve Kapsamı
Bu stratejik plan dokümanı, Sami Sipahi Ortaokulu’nun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. KAPSAM Bu stratejik plan dokümanı, yılları arasında Sami Sipahi Ortaokulu’nun stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır.

17 C. Stratejik Plan Yasal Çerçeve ve Üst Politika Belgeleri
Sıra No Referans Kaynağının Adı 1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 3 Milli Eğitim Bakanlığı Genelge 4 Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 5 Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 6 MEB Eğitimde Stratejik Planlama 7 Milli Eğitim Strateji Belgesi 8 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 9 Milli Eğitim Şura Kararları 10 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu

18 STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Bu planın hazırlanma süreci Okul Gelişim Yönetim Ekibi’nin kurulmasıyla başladı. Öncelikle Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanan TKY uygulamaları ve Stratejik Planlama seminerlerine katıldık. .Öğretmenlerin, Okul Aile Birliği Başkanlığı ve Üyeleri Öğrenci Temsilcisinin katıldığı bir toplantı yaptık. Bu toplantıda; iyileştirmeye açık alanlarımızı ve önceliklerimizi belirledik. İyileştirmeye açık alanlarımız doğrultusunda stratejik planımızı hazırlamaya başladık. Bu çalışmalarımızı Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planını örnek alarak yaptık. Bu sürece katılan herkese teşekkürü borç biliyoruz. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

19 Stratejik Planlama Süreci ve Aşamaları
2. BÖLÜM Stratejik Planlama Süreci ve Aşamaları

20 A. DURUM ANALİZİ A.1.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
A.2. Tarihsel Gelişim A.3. Fiziki Yapı A.4. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler A.5. Paydaş Analizi A.6. Kurum içi Analiz A.7. Çevre Analizi A.8. GZFT Analizi

21 YASAL YÜKÜMLÜLÜLER(GÖREVLER)
A.1.Yasal Çerçeve Yasal Yükümlülükler YASAL YÜKÜMLÜLÜLER(GÖREVLER) DAYANAK Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi,beceri,davranış ve alışkanlıkları kazandırmak,onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. *1739 sayılı kanunun 23.maddesi *222 sayılı kanunun 1.maddesi *İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 5.maddesi Her Türk çocuğunu ilgi,istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak. Öğrencilere Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsetme,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine insan hakları,çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma,başkalarının haklarına saygı duyma,görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak. Değerler Eğitimi Yönergesi Madde1

22 A.Durum Analizi A.2. TARİHSEL GELİŞİM
Eğitim Öğretim yılı 2. Dönem de eğitim öğretime başlayan okulumuz iş adamı Sami Sipahi tarafından yaptırılmıştır.2004 yılında Vali Bahattin Güney ilköğretim Okuluyla birleşmiş 2012 yılında tekrar sisiteminin gereği ikiye bölünmüş ortaokul statüsündedir.81 öğretmeni 1104 öğrencisi vardır.

23 A.3. OKULUMUZUN FİZİKİ YAPISI
A.Durum Analizi A.3. OKULUMUZUN FİZİKİ YAPISI Odunpazarı Odunpazarı Sami Sipahi Ortaokulu, 1 Müdür, 3 Müdür Yardımcısı, 84 Öğretmen,1 memur ve 1 Hizmetli ile eğitim öğretim hizmeti vermektedir. Okulumuzun 1540 metrekare kullanım alanı vardır. Okulun finansman kaynakları: Okul Aile Birliği Okul içinde olumlu ve etkili bir kurum kültürü vardır. Yatay ve dikey iletişim sağlıklıdır. Okulda karar alma süreçlerine herkesin katılımı sağlanır. Okulda veli, çevre, okul işbirliği üst düzeydedir. Bakanlığımızın eğitim politikaları benimsenir ve okula hemen uygulanmaya başlanır. Planlı Okul Gelişim Modeli ve TKY uygulamaları kapsamında TKY felsefesine ve ilkelerine uygun olarak model çalışmaları etkili şekilde yürütülür. OGYE yoluyla, çalışmalarda eğitime taraf olan herkes temsil edilir. Okulda çalışmalarda ekip çalışması benimsenmiştir. Her öğretmen eğitim teknolojisini kullanmayı bilir ve bilgilerini öğretme sürecine aktarır. Okulumuzda 39 Şube mevcut olup, ikili öğretim yapılmaktadır.

24 A.4. FAALİYET ALANI ÜRÜN - HİZMET
A.Durum Analizi A.4. FAALİYET ALANI ÜRÜN - HİZMET 1) Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme 2) Öğrencilere milli, manevi ve evrensel değerleri tanıtma 3) Öğrencileri, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal yönden geliştirme 4) Öğrencilere meslekleri tanıtma ve yönlendirme 5) Öğretim programları doğrultusunda öğrencileri hayata ve üst öğrenim kurumlarına hazırlama 6) Öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarına cevap verme 7) Öğrencileri eğitim teknolojilerinden yararlandırma 8) Okul aile işbirliğini sağlama 9) Okul çevre ilişkilerini geliştirme 10) Çevresindeki gelişmelere duyarlı olma, çevrenin gelişimine destek olma 11) Çevresindeki kişi/kurum/kuruluşlarla ortak iyileştirme çalışmaları başlatma, sürdürme 12) Velileri öğrencileri hakkında bilgilendirme 13) Öğrenci gelişimi ile ilgili kayıt tutma 14) Öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapma 15) Okul öncesi eğitim hizmeti verme 16) Öğrenci akademik başarısını izleme 17) Bina donanım ve araç gereçleri kullanılır durumda tutma ve geliştirme 18) Öğrencileri merkezi sistem sınavlarına hazırlama 19) Okul gelişimi için projeler geliştirme 20) Öğrencilerin kayıt kabul ve devam-devamsızlığını takip etme 21) Öğrenci davranışlarını izleme, değerlendirme, geliştirme 22) Öğrencilerin durumlarına uygun belgeleri yeri ve zamanı geldikçe düzenleme 23) Çalışanların özlük haklarını takip etme 24) Toplantılar düzenleme ve yönetme 25) Okulun taşınır mallarını kayıt altında tutma, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanma 26) Okulun sağlık ve güvenliğini sağlama 27) Çalışanların kariyer ve mesleki gelişimini destekleme 28) Defter ve dosyaları düzenli tutma 29) Başarıları ve olumlu davranışları ödüllendirme 30) Olumsuz davranışları engelleme, gerekirse yaptırım uygulama 31) Okulun her türlü kaynağını etkili ve verimli kullanma 32) Okul paydaşlarının memnuniyetini sağlama 33) Okul paydaşlarının dilek öneri ve şikâyetleri doğrultusunda iyileştirme yapma 34) Toplumsal ve sosyal sorumlulukları yerine getirme

25 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
A.5. PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

26 A.6. KURUM İÇİ ANALİZ - 6.1.SAMİ SİPAHİ ORTAOKULU TEŞKİLAT ŞEMASI
OGYE MÜDÜR Okul-Aile Birliği Komisyonlar Müdür Yrd. Kurullar Büro Hizmetleri İdare Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Folklor ve Müzik K. Sivil Savunma K. -Gezi Tanıtım K. -Satranç ve Spor -Bilinçli Tüketici K. -Enerji Bilim Fen ve Tekn.K. Rehber Öğretmenler Nesrin Talay Özdem Durubal Koçan Necla Özkan Öğrenci Kulüp. -Kültür Edebiyat K. -Çocuk Hakları K. -Sağlık temizlik ve Beslenme K. -Kütüphanecilik K. -Çevre Koruma ve Yeşilay K. -Sosyal Dayanışma Yardımlaşma ve Kızılay K. - -

27 6.2. KURUL - KOMİSYONLAR OKULDA KURULAN KURUL / KOMİSYONLAR VE GÖREVLERİ SIRA NO KURUL/KOMİSYON ADI GÖREVLERİ 1 Öğretmenler Kurulu İlk toplantıda önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni öğretim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır.Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir,aksaklıklar için alınacak önlemler kararlaştırılır.Ders yılı sonunda yapılan toplantıda öğrencilerin devam devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilir,üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görüşülür ve kararlaştırılır. 2 İnceleme Kurulu Tören+bayramlar ve okul panolarına asılan yazılarla ilgili incelemeleri yapar. 3 Satın Alma Komisyonu Satın alma komisyonu, ihtiyaç duyulan ilköğretim kurumlarında müdür veya müdür yardımcısının başkanlığında okul müdürlüğünce yapılacak satın alma işlerini düzenlemek ve yürütür. 4 Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Okul müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımlarında görev alır. 5 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlar, eş güdümün ve kurum içindeki iş birliğinin sağlar. 6 Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu İlköğretim okullarında öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçlarını belirleyerek olumlu davranışlar kazanmaları ve olumsuz davranışların önlenmesini sağlar. 7 Kantin Denetim Komisyonu Okul kantininin aylık denetimini yapar.Satılan yiyecek ve içeceklerin ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol eder. 8 Okul Seçim Kurulu a) Okul seçim çevresi içinde seçimin düzenli bir şekilde yürütülmesi için gereken tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek. 9 Sandık Kurulu Sandık alanında, sandığın konulacağı yeri belirlemek. Sandık alanı içinde oy kullanma işleminin düzenli olması için gereken tedbirleri almak ve oy kullanma işlerini yürütmek. 10 Öğrenci Temsilci Kurulu Eğitim ve öğretim ortamının daha uygun duruma getirilmesi, öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi için çalışmalar yapar.  11 Sosyal Etkinlik Danışma Kurulu Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır. 12 Devam Takip Komisyonu Devamsız öğrencilerle ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütür. 13 Tören Hazırlama ve Uygulama Komisyonu Okulda düzenlenecek resmi törenlerle ilgili koordinasyon ve düzenlemeleri yapar. 14 Şube Öğretmenler Kurulu Şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür. 15 Zümre Öğretmenleri Kurulu Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır. Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.

28 6.3. OKUL BİNA ANALİZİ 6.3.1. Okul bilgi formu İli : ESKİŞEHİR
İlçesi : ODUNPAZARI Okul Adı : SAMİ SİPAHİ ORTAOKULU OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Adresi Gökmeydan Mah.Kağıthane sok.No:48 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR Tel. ve Faks / E- Posta Adresi Web Adresi Okulun Öğretime Açıldığı Tarih 1984 Öğretim Şekli İkili Öğretim Öğretmen Sayısı 77 Öğrenci Sayısı (2014–2015) 1104 Toplam Derslik Sayısı 22 Şube Sayısı 39 Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 14 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 28 Okulun Mevcut Arsa Alanı (m²) 6268 Binaların kapladığı alan (m²) 1368 Bahçe Alanı (m²) 4900 Öğretim Bina Sayısı 2

29 6.3.2. Okulun BİNA VE DONANIM DURUMU
6.3. OKUL BİNA ANALİZİ Okulun BİNA VE DONANIM DURUMU

30 6.4. OKUL PERSONELANALİZİ 6.4.1. OKUL PERSONEL DURUMU NO
PERSONEL BİLGİSİ( ) KADIN ERKEK TOPLAM 1 51-60 Yaş arası çalışan sayısı 2 9 11 41-50 Yaş arası çalışan sayısı 15 13 28 3 30-40 yaş arası çalışan sayısı 23 18 41 4 18-29 Yaş arası çalışan sayısı 5 Müdür Yardımcısı 6 Müdür 7 8 10 12 14 16 17

31 6.4.2 ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMLARI
6.4. OKUL PERSONELANALİZİ 6.4.2 ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMLARI ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMI S.NO UNVAN GÖREVLERİ 1 Okul müdürü Ders okutmak Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, Okulu düzene koyar Denetler. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 2 Müdür yardımcısı Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

32 6.4.2 ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMLARI
6.4. OKUL PERSONELANALİZİ 6.4.2 ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMLARI 3 Öğretmenler İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 4 Yönetim işleri ve büro memuru Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. Arşiv işlerini düzenlerler. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. 5 Yardımcı hizmetler personeli Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, Hizmet yerlerini temizlemek, Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, Nöbet tutmak, Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar.

33 6.5. OKULUN ÖĞRENCİ ANALİZİ
ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRENCİ SAYILARI YILLAR 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 SINIFLAR E K TOPLAM 5.SINIF 149 133 282 130 128 258 119 132 251 121 135 256 6.SINIF 267 136 141 277 140 261 143 127 270 7.SINIF 144 272 145 134 279 254 114 250 8.SINIF 129 259 180 182 362 175 185 360 183 177 ÖZEL EĞİTİM 1 2 3 4 592 587 1173 570 559 1129 585 555 1140

34 Sınava Giren Öğrenci Sayısı Yerleşen Öğrenci sayısı(8.sınıf)
6.5. OKULUN ÖĞRENCİ ANALİZİ OKULUN SBS BAŞARISI OKULUN TEOG BAŞARISI Yıllar Sınava Giren Öğrenci Sayısı Puan Ortalamaları Yerleşen Öğrenci sayısı(8.sınıf) % Sınıflar 6 7 8 87 74 59 360,364 351,857 283,20 20 %33 363 324,185 317,534 316,947 360 %99 358 331,423 312,797 332,069 355

35 6.5.3 OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ
6.5. OKULUN ÖĞRENCİ ANALİZİ OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ OKUL/KURUM REHBERLİK HİZMETLERİ Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik 3 2 65 20 140 16 18

36 6.6. OKUL PERFONMANS ANALİZİ
SPORTİF ETKİNLİKLER SPORTİF ETKİNLİKLER Yıllar Spor takımı sayısı Etkinliklere Katılan Öğrenci sayısı Spor müsabakalarında alınan dereceler 7 43 Yıldız Erkek Karate il 4.lüğü Yıldız erkek satranç il 10.luğu 46 Küçük erkek futbol il 4.lüğü Yıldız Erkek Satranç il 5.liğiYıldız erkek taekwondo 53kg il 1.liği ve Türkiye 7.liği 39 Küçük erkek futbol takımı Cumhuriyet Kupasında 3.cülük madalyası kazandı.Yıldız erkek satranç 5.liğiYıldız erkek judo 45 kg il birinciliği

37 6.6.2 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
6.6. OKUL PERFONMANS ANALİZİ SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ÖĞRENCİ KULÜPLERİ Yıllar Öğrenci Kulüp sayısı Kulüp çalışmalarında yapılan etkinlik sayısı 8 5 10 7 12 6.6.3.OKULUN ETKİNLİKLERİ DÜZENLENEN KÜLTÜREL ETKİNLİKLER (kulüp etkinlikleri dışında) Yıllar Etkinlik Adı Katılımcı Sayısı Tanıtım Gezileri 45 142 47

38 ÖDÜL - CEZA ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI
6.6. OKUL PERFONMANS ANALİZİ ÖDÜL – CEZA DURUMU ÖDÜL - CEZA ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI Yıllar Takdir Teşekkür Onur Belgesi Disiplin Cezası 209 306 - 214 277 38 157 227 33

39 6.6. OKUL PERFONMANS ANALİZİ
OKULUN MALİ DURUMU c)Bütçe Durumu Gelir Gider 85397,46 TL 77790,20 TL 53861,50 TL 47592,16 TL 83286,52 TL 54862,27 TL 64185,21 TL 34629,82 TL

40 6.6.6. OKULUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI
6.6. OKUL PERFONMANS ANALİZİ OKULUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI d)Teknolojik Araçlar No. Teknolojik Araçlar Mevcut İhtiyaç Yararlanma/Kullanma Düzeyi Yararlanma/Kullanıma Uygunluk Düzeyi 1 Okuldaki bilgisayar sayısı 7 uygun 2 Fotokopi makinası 3 Baskı Makinası 4 Projeksiyon 10 6 Ses Sistemi Yazıcı 8 İnternet Hattı Uygun 9 Telefon Hattı Fotoğraf Makinesi yetersiz 11 Tarayıcı 12 Video Kamera 13 Mikrofon 14 Güvenlik Kamerası

41 A.7. ÇEVRE ANALİZİ ÇEVRE ANALİZİ
Okulumuz şehir merkezinde Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi, Kağıthane Sokak No:48 de yer almaktadır.İki binadan oluşmaktadır. Okulumuza dolmuş, tramvay ve otobüsle ulaşım mümkündür. Okulumuzun yanında sisteminin gereği olarak okulumuzdan ayrılan Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu bulunmaktadır.

42 A.8. GZFT ANALİZİ (SWOT ANALİZİ)
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ Çevre okullarla etkili iletişim sağlanması Okulun ,konum olarak kolay ulaşılabilir bir yerde olması Okulun kütüphane,spor salonu, egzersiz salonunun olmayışı Sosyal etkinlik,proje ve yarışma gibi motivasyon arttırıcı etkinliklere yer verilmesi . Okulun fiziki şartlarının gelişime olanak vermemesi ve bu nedenle öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamaması Okulumuzun tecrübeli bir eğitim kadrosuna sahip olması İkili öğretim yapılması Okul idaresi ve öğretmenlerin tam bir koordinasyon içinde çalışması Okulun tanıtım faaliyetlerine yeterince yer vermemesi FIRSATLAR TEHDİTLER Teknolojik eğitim araç-gereçlerindeki artış İkili öğretim yapılması Konum itibariyle okulumuzun kolay ulaşılabilir bir yerde olması Okulun fiziki ortamının yetersizliği Çalışanlar ve öğrenciler için okulun güvenli bir ortam olması. Kayıt alanı geniş olması nedeniyle mevcut öğrenci sayısının fazla olması Okulun resmi kurum ve kuruluşlara yakın olması. Bölünmüş aile yapısına sahip öğrenci sayısının fazla olması

43 B. GELECEĞE YÖNELİM B.1. Misyon B.2. Vizyon B.3. İlke ve Değerler
B.4. Temalar B.5. Stratejiler

44 B.1. MİSYONUMUZ Çağın gerekleri ile donanmış, uygun eğitim ortamlarında, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak , özgür düşünen, kendiyle ve toplumla barışık, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, bilgiyi üreten ve bireyleri bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlamak için varız.

45 B.2. VİZYONUMUZ Okulumuzu, ilimizde eğitim öğretim bakımından adından söz ettiren, saygın bir öğretim kurumu haline getirmektir.

46 B.3. İLKE VE DEĞERLERİMİZ 1) Dürüstlük 2) Tarafsızlık ve güven
3) Sevgi,saygı,hoşgörü 4) Çağdaşlık 5) İletişime ve öneriye açıklık 6) Temizlik ve düzen 7) Sorumluluk 8) Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıyız. 9) Fırsat eşitliğini ön planda tutarız. 10) Bireysel faklılıklara saygı duyarız. 11) Değişim ve gelişime önem veririz. 12) Eğitime yapılan harcamaları kutsal sayar, başarının takım çalışmasıyla yakalanacağına inanırız.

47 B.4. TEMALAR 1.1 Akademik başarıyı arttırmak 1.2
SAM NO STRATEJİK AMAÇ TEMA 1.1 Akademik başarıyı arttırmak 1.EĞİTİM ÖĞRETİM TEMASI 1.2 Okuma alışkanlığını geliştirmek 1.3 Sportif faaliyetleri arttırmak 1.4 Sosyal-kültürel faaliyetleri arttırmak 2.1 Eğitim ortamlarını düzenlemek 2.EĞİTİME DESTEK HİZMET TEMASI 2.2 Rehberlik hizmetlerini düzenlemek 2.3 Okul-veli işbirliğini sağlamak

48 TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI STRATEJİK AMAÇ 1.1 AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRMAK Hedef 1.1.1: TEOG okul başarı ortalamasını puandan puana çıkarmak Faaliyetler ve Projeler : Deneme sınavları düzenlemek. : Sınav stresiyle başa çıkma ve motivasyon konulu seminerler vermek : Türkçe, Fen Bilimleri, İngilizce, Matematik, T.C.İnk.Tarihi, Din.K.A.B.derslerinden ortak sınav yapmak. : Hafta sonu yetiştirme kursu açmak. Performans Göstergesi / Hedefi 1.1.1: TEOG ile yerleşen öğrenci sayısı 1.1.2.TEOG puan ortalaması

49 TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI STRATEJİK AMAÇ 1.2. ÖĞRENCİLERİMİZDE OKUMA BECERİ VE ALIŞKANLIKLARINI YAYGINLAŞTIRMAK Hedef 1.2.1: HER ÖĞRENCİNİN HER AY EN AZ BİR KİTAP OKUMASINI SAĞLAMAK Faaliyetler ve Projeler : Her hafta ders programındaki saatini okumaya ayırmak. : Okul kütüphanesi oluşturmak. : Sınıf kitaplıklarını zenginleştirmek. :Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak.  Performans Göstergesi / Hedefi 1.2.1: Yıl sonunda okunan toplam kitap sayısı/Öğrenci sayısı 1.2.2:Kütüphanedeki kitap sayısı 1.2.3:Sınıf kitaplıklarındaki kitap sayısı

50 TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI STRATEJİK AMAÇ 1.3. SPORTİF FAALİYETLERİ ARTIRMAK Hedef 1.3.1: HER YIL SPORTİF FAALİYET SAYISINI % 50 ORANINDA ARTIRMAK Performans Göstergesi / Hedefi 1.3.1:Okulda kurulan takım sayısı 1.3.2.Okulda düzenlenen müsabaka sayısı 1.3.3.Müsabakalara katılan öğrenci sayısı 1.3.4.Yerel müsabakalara katılım sayısı 1.3.5.Katılım sonucu elde edilen derce ve ödüller 1.3.6.Lisanslı Öğrenci Sayısı Faaliyetler ve Projeler : Egzersiz çalışmalarına başlamak. : Voleybol,futbol takımları kurmak ve müsabakalar düzenlemek. : Satranç turnuvası düzenlemek : Lisanslı öğrenci sayısının arttırmak Derece alan öğrencileri ödüllendirmek. 

51 TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI STRATEJİK AMAÇ 1.4. SOSYAL – KÜLTÜREL FAALİYETLERİ ARTIRMAK Hedef 1.4.1: HER YIL EN AZ 5 (BEŞ) KÜLTÜREL – SOSYAL FAALİYETE KATILMAK VEYA DÜZENLEMEK Performans Göstergesi / Hedefi 1.4.1: Okulda düzenlenen sosyal-kültürel faaliyet sayısı 1.4.2.Resim,şiir,kompozisyon yarışmalarına katılım sayısı 1.4.3.Alınan derce ve ödüller Faaliyetler ve Projeler : Egzersiz çalışmaları açmak ve yerel , ulusal düzeyde kompozisyon,şiir ve resim yarışmalarına katılan öğrenci sayısını arttırmak : Her yıl “Yunusemre’yi Anma Etkinliği”düzenlemek : Her yıl bir koro çalışması veya şiir dinletisi sunmak. Yıl sonunda resim sergisi düzenlemek

52 TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI STRATEJİK AMAÇ 2.1. EĞİTİM ORTAMINI DÜZENLEMEK HEDEF 2.1.1: FİZİKİ YAPI PLANLAMASI YAPILARAK ÇEVRE VE HİJYENLE İLGİLİ YEREL VE ULUSAL DÜZEYDE HER YIL BİR PROJEYE KATILMAK Faaliyetler ve Projeler : Ön bahçede bulunan büst ve kaidelerin onarmak :Ön bahçede çiçeklendirme yapmak oyun parkı temin etmek : Çok amaçlı salonun zemin ve döşemesini yapmak :Fen laboratuarını aktif hale getirmek :Arşivi yeniden düzenlemek  Performans Göstergesi / Hedefi 1.1.1: Başvurulan proje sayısı 1.1.2.Kabul edilen proje sayısı 1.1.3.Alınan ödül sayısı

53 TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI STRATEJİK AMAÇ 2.1. EĞİTİM ORTAMINI DÜZENLEMEK HEDEF 2.1.2: Teknoloji Kullanımı, kaynak Ve Ekipmanlar İle Standartları Mümkün Olduğunca Yakalamak Üzere Öğretmenlere Her Yıl En Az 1 Eğitim Vermek Faaliyetler ve Projeler : Sarf malzemeleri ihtiyaçlarını düzenli takip ederek okulun hizmetine sunmak. :Görsel ve teknolojik materyal kullanımı ile ilgili olarak öğretmenlere yılda en az 1 eğitim vermek. Performans Göstergesi / Hedefi 2.1.1: Dönemlik sarf malzemesi gideri 2.1.2.Düzenlenen eğitim sayısı 2.1.3.Eğitime katılan öğretmen sayısı

54 TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI STRATEJİK AMAÇ 2.1. EĞİTİM ORTAMINI DÜZENLEMEK HEDEF 2.1.3: TEKNOLOJİK MALZEMELERİN TEMİNİNİ % 50 DEN %100 E ÇIKARMAK Faaliyetler ve Projeler : Her sınıfa bir projeksiyon makinesi temin etmek : Dijital kamera ve ses sistemi almak Performans Göstergesi / Hedefi 2.3.1:Sınıflara alınan projeksiyon sayısı 2.3.2.Okuldaki kamera ve ses sitemi sayısı

55 TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI STRATEJİK AMAÇ 2.2. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİ DÜZENLEMEK HEDEF 2.2.1: PAYDAŞLARA ULAŞIMI % 20 DEN % 60 A YÜKSELTMEK Faaliyetler ve Projeler : Öğrencilere ve velilere seminerler vermek : Velilere ve öğrencilere verilen danışmanlık hizmetini arttırmak Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile koordinasyon ve işbirliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının düzenlenmesi ve kaynak oda çalışmasına başlanılması. Performans Göstergesi / Hedefi 2.2.1: Öğrencilere düzenlenen seminer sayısı 2.2.2.Velilere düzenlenen seminer sayısı 2.2.3.Toplam veli sayısı/semimere katılan veli sayısı Toplam öğrenci sayısı/seminere katılan öğrenci sayısı 2.2.4.Verilen kaynak oda eğitimi saati 2.2.5.Danışan sayısı

56 TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI
B.4. TEMALAR TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI STRATEJİK AMAÇ 2.3. OKUL – VELİ İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK HEDEF 2.3.1: DÜZENLENEN FAALİYETLERE VELİ KATILIMINI % 20’DEN % 50 YE ÇIKARTMAK Faaliyetler ve Projeler : Okulda düzenlenen faaliyetlerin planlama ve organizasyon basamaklarını velilerle paylaşmak : Okul Aile Birliği toplantı sayısını arttırmak Performans Göstergesi / Hedefi 2.1.1: Toplam veli sayısı/toplantılara katılan veli sayısı 2.1.2:Düzenlenen faaliyet sayısı

57 B.5. STRATEJİLER 1.1 1.2 1.3 1.4 Akademik başarıyı arttırmak
Okulumuzda akademik başarıyı arttırmak adına Okul Rehberlik Servisi yardımıyla öğrencilerimize ve velilerimize yönelik seminerler düzenleyeceğiz. Her ay deneme sınavları yapacağız. Her dönem sonunda Türkçe,Matematik,Sosyal B.,Fen ve Teknoloji,İngilizce,Din K.ve A.B. derslerinden ortak sınav yapacağız. Özel dersaneye gidemeyen öğrencilerimize haftasonu yetiştirme kursu açacağız. 1.2 Okuma alışkanlığını geliştirmek 1.ve 2. Kademede haftada 1 ders saati okumaya ayrılarak kitap okumaya aha fazla zaman ayırmaları sağlanacak. Okulda kütüphane oluşturulacak ve kütüphaneden faydalanan öğrenci sayısını attırmak için özendirici çalışmalar yapılacak.(Ayın kitap Kurdu Projesi). Çocuk kitapları yazarları ile söyleşi ve imza günü düzenlenerek çocuklarımızın edebiyata ilgi duymaları sağlanacaktır. Okul içi bilgi-kültür yarışmaları projesi’yle her sınıf seviyesinde eleme usulü ile okul içi bilgi-kültür yarışmaları düzenlenecektir.  Okuma çeşitlendirilmesi için yeni faaliyet alanları belirlenecek. (Hızlı okuma, Kitap okuma, Şiir dinletileri, Yaratıcı yazarlık vb.) Sınıf kitaplıkları zenginleştırilecek.. 1.3 Sportif faaliyetleri arttırmak sınıflar arası basketbol ve voleybol müsabakaları projesi’yle 4 ile 8. SINIFLAR seviyesinde eleme usulü ile spor müsabakaları düzenlenecektir. Okulun amatör spor kulüpleriyle işbirliği içerisinde olması sağlanacaktır Lisanslı öğrenci sayısı arttırılacaktır. Kız voleybol takımı yanında erkek voleybol takımı da kurulacak ve okullararası müsabakalara katılım arttırılacaktır. 1.4 Sosyal-Kültürel faaliyetleri arttırmak Resim,müzik derslerinden kurslar(egzersiz çalışmaları)açarak yetenekli öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri sağlanacak. Yunusemre’yi Anma Haftasında etkinlikler düzenlenecek ve bu sayede okulumuzun tanıtımı da yapılacaktır. Yıl sonunda ,yapılan egzersiz çalışmalarında elde edilen eserler sergilenece,koro çalışması ve şiir dinletisi sunulacaktır.

58 B.5. STRATEJİLER 2.1 2.2 2.3 Eğitim ortamlarını düzenlemek
Okulumuzda fiziksel ve teknolojik açıdan gerekli onarım ve yenilemeler yapılarak çalışanların ve öğrencilerin ihtiyaçlarına daha fazla cevap veren,verimli bir eğitim yuvası haline getirilecektir. Çevre bilinci arttırılarak tüm çalışan,öğrenci ve velilerimizin katılımıyla bu yönde çalışmalar yapılacaktır. Öğretmenlerimizi daha donanımlı hale getirmek adına teknoloji kullanımı ile ilgili seminerler düzenlenecektir. 2.2 Rehberlik Hizmetlerini Düzenlemek Bu yıla kadar düzenli bir rehberlik hizmeti alamamış olan öğrenci ve velilerimize daha fazla ulaşabilmek için,veli ve öğrencilerimize yönelik seminerler düzenlenecektir. RAM ile işbirliğini maximum düzeyde tutarak kaynaştırma öğrencilerimiz için BEP geliştirilecektir. Olumlu yönde davranış değişikliği elde etmeye yönelik danışmanlık hizmetleri arttırılacaktır. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde kaynaştırma yöntemine öncelik verilecek . Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunları tespit edilecek ve sorunları ortadan kaldıracak önlemler alınacaktır. 2.3 Okul-Veli işbirliğini Geliştirmek Okul-veli işbirliği anlamında öncelikle okula güven ön plana alınmıştır.Buradan hareketle şube etkinliklerine velilerin davet edilecektir. Velilerin okul ve eğitimle ilgili beklentileri karşılanması sağlanacaktır. Velilerle işbirliği yapılarak sosyal sorumluluk projeleri geliştirilecektir.(Çiçeklendirme,ağaç dikme,kan bağışı projeleri gibi)

59 İZLEME VE DEĞERLENDİRME
3. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME

60 FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
AÇIKLAMA Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda okulumuz stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi, önceden belirttiğimiz performans göstergelerimize göre hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen aksaklıkları nedenlerini açıkladığımız, okulumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Faaliyet raporları ise yıllık hazırlanacaktır.

61 AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRMAK
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRMAK YUNUSEMRE İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞİTİM ÖĞRETİM TEMASI Stratejik Amaç 1: Akademik başarıyı arttırmak Stratejik Hedef 1.1.: TEOG’da başarı ortalamasını %60 dan % 65 e çıkarmak. Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Öneriler Deneme sınavları düzenlemek Necla ÖZKAN Özdem DURUBAL KOÇAN Nesrin TALAY TL Her dönem sonu Devam ediyor Sınav stresiyle başa çıkma ve motivasyon konulu seminerler vermek 2. dönem sonu Devam Ediyor Türkçe,Fen ve Tekn.,Matematik ,Sosyal B.,İngilizce derslerinden ortak sınav yapmak Hafta sonu yetiştirme kursları açmak

62 Öğrencilerimizde Okuma Beceri Ve Alışkanlığını Yaygınlaştırmak
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrencilerimizde Okuma Beceri Ve Alışkanlığını Yaygınlaştırmak YUNUSEMRE İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞİTİM ÖĞRETİM TEMASI Stratejik Amaç 2: Öğrencilerimizde okuma beceri ve alışkanlığını yaygınlaştırmak Stratejik Hedef 2.1.: Her öğrencinin ayda en az 1 kitap okumasını sağlamak Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performan s Göstergel eri Faaliyetin durumu Tamaml an- mama nedeni Öneriler 1.Kademenin “Serbest Etkinlikler” derinin,2.kademe nin Türkçe derslerinin haftada 1 saatini okumaya ayırmak Türkçe Dersi Öğretmenler i 8.600,TL Her dönem sonu Yıl sonunda okunan toplam kitap sayısı/toplam öğrenci sayısı Sınıf kitaplıklarınd aki kitap sayısı Kütüphanede ki kitap sayısı Kütüphanede n faydalanan öğrenci sayısı Devam ediyor Okul kütüphanesi oluşturmak 2. dönem sonu Devam Ediyor Sınıf kitaplıklarını zenginleştirmek Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak

63 SPORTİF FAALİYETLERİ ARTIRMAK
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU SPORTİF FAALİYETLERİ ARTIRMAK YUNUSEMRE İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞİTİM ÖĞRETİM TEMASI Stratejik Amaç 3: Sportif faaliyetleri arttırmak. Stratejik Hedef 3.1: Her yıl sportif faaliyet sayısını %50arttırmak Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliye ti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamaml an- mama nedeni Öneriler Egzersiz çalışmalarına başlamak Beden Eğitimi Dersi Öğretmenl eri TL Her dönem sonu Okulda kurulan takım sayısı Okulda düzenlenen müsabaka sayısı Müsabakalara katılan öğrenci sayısı Yerel müsabakalara katılım sayısı Katılım sonucu elde edilen derce ve ödüller Lisanslı öğrenci sayısı Devam Ediyor Satranç turnuvası düzenlemek 2.dönem sonu Voleybol,futbol takımları kurarak okulda müsabakalar düzenlemek ve yerel-ulusal müsabakalara katılmak Her dönem sonu Lisanslı öğrenci sayısını arttırmak Devam ediyor Derece alan öğrencileri ödüllendirmek Yıl sonu

64 Sosyal Kültürel Faaliyetlere Katılımı Artırmak
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sosyal Kültürel Faaliyetlere Katılımı Artırmak YUNUSEMRE İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞİTİM ÖĞRETİM TEMASI Stratejik Amaç 4: Sosyal,Kültürel faaliyetlere katılımı arttırmak Stratejik Hedef 4.1: Her yıl en az 5 sosyal-kültürel faaliyete katılmak veya düzenlemek Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlam a süresi Performan s Göstergele ri Faaliyeti n durumu Tama mlan- mama neden i Öneril er Egzersiz çalışmaları açmak,yerel ve ulusal düzeyde kompozisyon,şiir ve resim yarışmasına katılmak Tüm Öğretmenler 5.300TL 2.dönem sonu Okulda düzenlenen sosyal-kültürel etkinlik sayısı Şiir,resim ve kompozisyon yarışmalarına katılım sayısı Alınan derce ve ödüller Devam Ediyor Her yıl “Yunus Emre’yi Anma” etkinliği düzenlemek Yıl sonunda resim sergisi düzenlemek Her yıl öğrenciler tarafından en az 1 koro veya şiir dinletisi düzenlemek

65 Eğitim Ortamını Düzenlemek
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Eğitim Ortamını Düzenlemek YUNUSEMRE İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞİTİME DESTEK TEMASI Stratejik Amaç 1: Eğitim ortamlarını düzenlemek. Stratejik Hedef 1.1: Fiziki yapı planlaması yaparak beslenme,çevre ve hijyenle ilgili her yıl 1 projeye katılmak Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlan-mama nedeni Öneriler Ön bahçede bulunan büst ve kaidelerin onarmak Okul İdaresi Okul Aile Birliği TL 1.dönem sonu Başvurulan proje sayısı Kabul edilen proje sayısı Alınan ödül sayısı Tamamlandı Ön bahçede çiçeklendirme yapmak ve oyun parkı temin etmek 1. dönem sonu Devam Ediyor Çok amaçlı salonun zeminini düzeltmek ve koltuk döşetmek Fen Laboratuarını aktif hale getirmek Başlamadı Arşiviyeniden düzenlemek Okul kantininin yerini değiştirerek daha hijyenik bir alışveriş ortamı sağlamak Okul bahçe duvarlarını tamir ederek resimlemek Her dönem sonu Devam ediyor Okulda hijyenik bir ortam sağlamak

66 Eğitim Ortamını Düzenlemek
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Eğitim Ortamını Düzenlemek YUNUSEMRE İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞİTİME DESTEK TEMASI Stratejik Amaç 2: Eğitim ortamlarını düzenlemek Stratejik Hedef 2.2: Teknoloji kullanımı kaynak ve ekipmanlar ile standartları mümkün olduğunca yakalamak üzere öğretmenlere her yıl en az 1 eğitim vermek Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlan-mama nedeni Öneriler Sarf malzemesi ihtiyaçlarını düzenli takip ederek okulun hizmetine sunmak Okul Aile Birliği MEB 20,500 TL Her dönem sonu Düzenlenen eğitim sayısı Eğitimlere katılan öğretmen sayısı Dönemlik Sarf Malzemesi Gideri Devam ediyor Görsel ve teknolojik materyal kullanımı ile ilgili olarak öğretmenlere yılda en az 1 eğitim vermek

67 Teknolojik Malzeme ve Araç Gereçlerin Temini
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Teknolojik Malzeme ve Araç Gereçlerin Temini YUNUSEMRE İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞTİME DESTEK TEMASI Stratejik Amaç 1: Eğitim ortamlarını düzenlemek Stratejik Hedef 1.1: Teknolojik malzemelerin teminini % 50 den % 100 e çıkarmak Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlan-mama nedeni Öneriler Her sınıfa bilgisayar ve projeksiyon temin etmek Okul Aile Birliği MEB TL 2.Dönem sonu Sınıflara alınan projeksiyon sayısı Okuldaki kamera ve ses sistemi sayısı Devam ediyor Dijital kamera ve ses sistemi almak 2. dönem sonu Devam Ediyor

68 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİ DÜZENLEMEK
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİ DÜZENLEMEK YUNUSEMRE İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞİTİME DESTEK TEMASI Stratejik Amaç 2: Rehberlik hizmetlerini düzenlemek Stratejik Hedef 2.1 Rehberlik hizmetlerinde paydaşlara ulaşımı %20’den %60’a yükseltmek. Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlan-mama nedeni Öneriler Öğrenci ve velilere seminerler vermek Rehberlik Servisi Her dönem sonu Toplam örenci sayısı/seminere katılan öğrenci sayısı Toplam veli sayısı/semimere katılan veli sayısı Düzenlenen seminer sayısı Verilen kaynak oda eğitimi saati Danışan sayısı Devam ediyor Veli ve öğrencilere verilen danışmanlık hizmetini arttırmak Devam Ediyor RAM ile koordinasyon ve işbirliğini arttırmak BEP leri düzenlemek ve kaynak oda eğitimini başlatmak

69 OKUL – VELİ İŞBİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU OKUL – VELİ İŞBİRLİĞİNİ SAĞLAMAK YUNUSEMRE İLKÖĞRETİM OKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA EĞİTİME DESTEK TEMASI Stratejik Amaç :3 Okul-Veli işbirliğini arttırmak Stratejik Hedef 2.1 Düzenlenen faaliyetlere veli katılımını %20’den %50’ye çıkarmak Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlan-mama nedeni Öneriler Okulda düzenlenen faaliyet ve projelerin planlama ve organizasyon basamaklarını velilerle paylaşmak Okul Aile Birliği Öğretmenler 400 ,00 TL 2. dönem sonu Toplam örenci sayısı/seminere katılan öğrenci sayısı Toplam veli sayısı/semimere katılan veli sayısı Düzenlenen seminer sayısı Verilen kaynak oda eğitimi saati Danışan sayısı Devam ediyor Veli toplantılarını arttırmak Devam Ediyor Veli katılımının sağlandığı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek. Veli memnuniyet anketi uygulamak

70 MALİYET TABLOSU EĞİTİM ÖĞRETİM TEMASI EĞİTİM ÖĞRETİM TEMASI
STRATEJİK HEDEFLER Faaliyet veya Projeler Sorumlu Ekip 2016 2017 2018 2019 MALİYE Tİ TEOG da başarıyı %60 % 65 e çıkarmak 1.1.1.Deneme sınavları düzenlemek Sınav stresiyle başa çıkma ve motivasyon konulu seminerler vermek. 1.1.3.Türkçe,Fen ve Teknoloji,Matematik,Sosyal Bilgiler,İngilizce derslerinden ortak sınav yapmak 1.1.4.Hafta sonu yetiştirme kursları açmak 1.1.3.Türkçe,Fen ve Teknoloji,Matemati k,Sosyal Bilgiler,İngilizce Öğretmenleri 3000 3100 3300 3500 12900 1.2.1Her öğrencinin ayda en az 1 kitap okumasını sağlamak. 1.2.1.Türkçe derslerinin 1 saatini okumaya ayırmak. Okul kütüphanesi oluşturmak 1.2.3.Sınıf kitaplıklarını zenginleştirmek. 1.2.4.Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısını arttırıcı faaliyetler düzenlemek. Türkçe Öğretmenleri 8000 200 8600 Her yıl sportif faaliyet sayısını %50 arttırmak 1.3.1.Lisanslı öğrenci sayısının artırmak. Voleybol ve futbol takımları kurarak yerel ve ulusal düzeyde müsabakalara katılmak 1.3.3.Egzersiz çalışmaları başlatmak. 1.3.4.Satranç müsabakaları düzenlemek 1.3.5.Derece alan öğrencileri ödüllendirmek . Beden Eğitimi Öğretmenleri 12000 1.4.1 Her yıl en az 5 sosyal- kültürel faaliyete katılmak veya düzenlemek. 1.4.1.Egzersiz çalışmaları açmak ve yerel , ulusal düzeyde kompozisyon,şiir ve resim yarışmalarına katılmak. Her yıl “Yunus Emre’yi Anma “etkinliği düzenlemek. 1.4.3.Yılsonunda resim sergisi düzenlemek. Her yıl öğrenciler tarafından en az koro çalışması ve şiir dinletisi düzenlemek. Beden Eğitimi,Müzik, Görsel Sanatlar Öğretmenleri 1200 1300 1400 5300

71 MALİYET TABLOSU EĞİTİME DESTEK TEMASI Devamı EĞİTİME DESTEK TEMASI
STRATEJİK HEDEFLER Faaliyet veya Projeler Sorumlu Ekip 2016 2017 2018 2019 MALİYET İ 2.1.1: Fiziksel ortamların düzenlenerek çevre ve hijyenle ilgili yerel ve ulusal düzeyde her yıl bir projeye katılmak 2.1.1.Ön bahçede bulunan büst ve kaideleri onarmak. 2.1.2.Ön bahçede çiçeklendirme yapmakve oyun parkı temin etmek. 2.1.3.Çok amaçlı salonun zemin düzenlemesini yapmakve koltuk döşetmek. 2.1.4.Fen laboratuarını aktif hale getirmek. 2.1.5.Arşivi yeniden düzenlemek. 2.1.6.Okul kantininin yerini değiştirerek daha hijyenik bir ortam sağlamak. 2.1.7.Okul bahçe duvarlarını tamir ederek resimlemek. 2.1.8.Okulda hijyenik bir ortam sağlamak. Okul Aile Birliği Okul İdaresi 27000 10000 5000 43000 2.1.9.Bodrum kattaki kapalı alanın zemin düzenlemesi ve boyanmasının tamamlanarak daha kullanışlı hale getirmek Ana sınıfını iyileştirici çalışmalar yapmak. 2.1.2.Teknoloji kullanımı,kaynak ve ekipmanlar ile standartları mümkün olduğunca yakalamak üzere öğretmenler her yıl en az 1 eğitim vermek. 2.2.1.Sarf malzemesi ihtiyaçlarını düzenli takip ederek okulun hizmetine sunmak. 2.2.3.Görsel ve teknolojik materyal kullanımı ile ilgili olarak öğretmenlere yılda en az 1 eğitim verilmesi. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmenleri 4000 5500 6000 20500 Teknolojik malzemelerin teminini %50’den %100’e çıkarmak 2.3.1.Her sınıfa bir akıllı tahta temin etmek 2.3.2.Dijital kamera ve ses sistemi almak MEB  500 1000 6500 2.4.1.Öğrenci ve velilere seminerler vermek 2.4.2.Veli ve öğrencilere verilen danışma hizmetlerini arttırmak 2.4.3.RAM ile koordinasyon ve işbirliğini arttırmak 2.4.4.BEP lerin düzenlenmesi ve kaynak oda çalışmalarına başlanması Rehberlik Servisi

72 MALİYET TABLOSU EĞİTİME DESTEK TEMASI Eğitime Destek Teması
Devamı Maliyet Tablosu Eğitime Destek Teması 2.3.1.Düzenlenen faaliyetlere velilerin katılımı %20 iken %50 'ye çıkarmak Okul-veli işbirliğini geliştirici çalışma yapılarak velilerimizin eğitime doğrudan katılımını sağlamak. 1.5.2.Okuldaki faaliyetlerin planlama ve organizasyon basamaklarını velilerle paylaşmak. 1.5.3.Yapılan deneme sınav sonuçlarını velilerle paylaşmak. Okul İdaresi Rehberlik Servisi 100 400 2.2.1.Rehberlik hizmetlerinde paydaşlara ulaşımı %20’den %60’a yükseltmek


"T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları