Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sami Sipahi Ortaokulu T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sami Sipahi Ortaokulu T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLAN."— Sunum transkripti:

1 Sami Sipahi Ortaokulu T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLAN

2 T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI SAMİ SİPAHİ OORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

3 ‘Ancak geleceği düşünebilen milletler yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuşurlar.’ M.K.ATATÜRK

4 İSTİKLAL MARŞI

5

6 Eskişehir İl Haritası

7 Okul Haritası

8 İletişim Bilgileri

9 OKUL MÜDÜRÜNÜN SUNUŞU Kamu idarelerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesinde, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Çocuklarımızın geleceğini, bizlerin yarınlarını aydınlatmanın yolu eğitimden geçiyor. Büyük Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine çıkmak, yine O’nun Cumhuriyeti emanet ettiği gençleri, teknolojinin bütün nimetlerinden yararlandırarak, kendilerini en iyi hissettikleri alanda gelişmelerine olanak sağlayarak gerçekleştiriliyor. Geleceğin, değişim rüzgârları karşısında direnenlerin değil, ona yelken açanların olacağı unutulmamalıdır. Yaygın bir deyim ile değişmeyen tek şey değişimdir.Değişim ve bilgiyi yanımıza alarak yola çıktık.Yeni bir süreç başlattık.Çocuklarımızın koşarak geldiği ve ayrılmak istemediği bir eğitim yuvası olma çabası içerisindeyiz. Bu yolda yanımda olan, yardımcı olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılarımla… İ.Hakkı CERAN Sami Sipahi Ortaokulu Müdürü

10 Stratejik Planlama Ekibi STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ S. NO ADI SOYADIGÖREVİ 1İsmail Hakkı CERAN Okul Müdürü 2Özlem GÜLBAŞ Müdür Yardımcısı 3Ufuk ÖZMERTÖğretmen 4Ayhan KIZILTOPRAK Öğretmen 5Tuncay ARSLANÖğretmen 6Tevfik AVCUÖğretmen 7Sedat Onur İLENGİZ Öğretmen 8İlhan ÖNCELÖğretmen 9Nihat ERDOĞMUŞÖğretmen 10Mehtap VARCANÖğretmen

11 İÇİNDEKİLER

12 12 İÇİNDEKİLER

13  6.4 PERSONEL ANALİZİ……………………………………………………………………………………17  6.4.1. OKUL PERSONEL DURUMU………………………………………………………18  6.4.2.ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMLARI…………………………………………19  6.5 ÖĞRENCİ ANALİZLERİ  6.5.1ÖĞRENCİ SAYILARI……………………………………………………………………20  6.5.2 OJKULUN TEOG BAŞARISI…………………………………………………………21  6.5.3 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ  6.6 OKUL PERFORMANS ANALİZİ  6.6.1 SPORTİF ETKİNLİKLER…………………………………………………………….23  6.6.2 SOSYAL VE KÜLÜTREL ETKİNLİKLER………………………………………..24  6.6.3 OKULUN ETKİNLİKLERİ…………………………………………………………..24  6.6.4 ÖDÜL-CEZA DURUMU……………………………………………………………25  6.6.5 OKULUN MALİ DURUMU……………………………………………………….26  6.6.6 OKULUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI……………………………………………27  7.ÇEVRE ANALİZİ………………………………………………………………………………………..28  8.GZFT ANALİZİ………………………………………………………………………………………….29 13

14 Stratejik Plan Sürecine Giriş 1 1. BÖLÜM

15 Stratejik Plan Modeli 2 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yayınladığı “KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZU” ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının yayınlamış olduğu “EĞİTİMDE STRATEJİK PLANLAMA” kılavuz kitabındaki modellerden yararlanılmıştır. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planları örnek alınarak planımız hazırlanmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yayınladığı “KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZU” ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının yayınlamış olduğu “EĞİTİMDE STRATEJİK PLANLAMA” kılavuz kitabındaki modellerden yararlanılmıştır. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planları örnek alınarak planımız hazırlanmıştır.

16 Planın Amacı ve Kapsamı 3 AMAÇ Bu stratejik plan dokümanı, Sami Sipahi Ortaokulu’nun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. KAPSAM Bu stratejik plan dokümanı, 2015-2019 yılları arasında Sami Sipahi Ortaokulu’nun stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır.

17 C. Stratejik Plan Yasal Çerçeve ve Üst Politika Belgeleri 4 YASAL ÇERÇEVE VE ÜST POLİTİKA BELGELERİ Sıra No Referans Kaynağının Adı 1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı 2015 -2019 Stratejik Planı 3 Milli Eğitim Bakanlığı Genelge 2015-149 4 Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı 5 Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı 6 MEB Eğitimde Stratejik Planlama 7 Milli Eğitim Strateji Belgesi 8 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 9 Milli Eğitim Şura Kararları 10 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu

18 STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 5 Bu planın hazırlanma süreci Okul Gelişim Yönetim Ekibi’nin kurulmasıyla başladı. Öncelikle Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanan TKY uygulamaları ve Stratejik Planlama seminerlerine katıldık..Öğretmenlerin, Okul Aile Birliği Başkanlığı ve Üyeleri Öğrenci Temsilcisinin katıldığı bir toplantı yaptık. Bu toplantıda; iyileştirmeye açık alanlarımızı ve önceliklerimizi belirledik. İyileştirmeye açık alanlarımız doğrultusunda stratejik planımızı hazırlamaya başladık. Bu çalışmalarımızı Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planını örnek alarak yaptık. Bu sürece katılan herkese teşekkürü borç biliyoruz. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Bu planın hazırlanma süreci Okul Gelişim Yönetim Ekibi’nin kurulmasıyla başladı. Öncelikle Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanan TKY uygulamaları ve Stratejik Planlama seminerlerine katıldık..Öğretmenlerin, Okul Aile Birliği Başkanlığı ve Üyeleri Öğrenci Temsilcisinin katıldığı bir toplantı yaptık. Bu toplantıda; iyileştirmeye açık alanlarımızı ve önceliklerimizi belirledik. İyileştirmeye açık alanlarımız doğrultusunda stratejik planımızı hazırlamaya başladık. Bu çalışmalarımızı Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planını örnek alarak yaptık. Bu sürece katılan herkese teşekkürü borç biliyoruz. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

19 Stratejik Planlama Süreci ve Aşamaları 6 2. BÖLÜM

20 A. DURUM ANALİZİ 7 A.1.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi A.2. Tarihsel Gelişim A.3. Fiziki Yapı A.4. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler A.5. Paydaş Analizi A.6. Kurum içi Analiz A.7. Çevre Analizi A.8. GZFT Analizi

21 A.1.Yasal Çerçeve 8 Yasal Yükümlülükler YASAL YÜKÜMLÜLÜLER(GÖREVLER) DAYANAK Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi,beceri,davranış ve alışkanlıkları kazandırmak,onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. *1739 sayılı kanunun 23.maddesi *222 sayılı kanunun 1.maddesi *İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 5.maddesi Her Türk çocuğunu ilgi,istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak. *1739 sayılı kanunun 23.maddesi Öğrencilere Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsetme,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine insan hakları,çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma,başkalarının haklarına saygı duyma,görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak. Değerler Eğitimi Yönergesi Madde1

22 A.Durum Analizi 9 1984-1985 Eğitim Öğretim yılı 2. Dönem de eğitim öğretime başlayan okulumuz iş adamı Sami Sipahi tarafından yaptırılmıştır.2004 yılında Vali Bahattin Güney ilköğretim Okuluyla birleşmiş 2012 yılında tekrar 4+4+4 sisiteminin gereği ikiye bölünmüş ortaokul statüsündedir.81 öğretmeni 1104 öğrencisi vardır.

23 A.Durum Analizi Odunpazarı Odunpazarı Sami Sipahi Ortaokulu, 1 Müdür, 3 Müdür Yardımcısı, 84 Öğretmen,1 memur ve 1 Hizmetli ile eğitim öğretim hizmeti vermektedir. Okulumuzun 1540 metrekare kullanım alanı vardır. Okulun finansman kaynakları: Okul Aile Birliği Okul içinde olumlu ve etkili bir kurum kültürü vardır. Yatay ve dikey iletişim sağlıklıdır. Okulda karar alma süreçlerine herkesin katılımı sağlanır. Okulda veli, çevre, okul işbirliği üst düzeydedir. Bakanlığımızın eğitim politikaları benimsenir ve okula hemen uygulanmaya başlanır. Planlı Okul Gelişim Modeli ve TKY uygulamaları kapsamında TKY felsefesine ve ilkelerine uygun olarak model çalışmaları etkili şekilde yürütülür. OGYE yoluyla, çalışmalarda eğitime taraf olan herkes temsil edilir. Okulda çalışmalarda ekip çalışması benimsenmiştir. Her öğretmen eğitim teknolojisini kullanmayı bilir ve bilgilerini öğretme sürecine aktarır. Okulumuzda 39 Şube mevcut olup, ikili öğretim yapılmaktadır. 10

24 A.Durum Analizi 11 1) Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme 2) Öğrencilere milli, manevi ve evrensel değerleri tanıtma 3) Öğrencileri, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal yönden geliştirme 4) Öğrencilere meslekleri tanıtma ve yönlendirme 5) Öğretim programları doğrultusunda öğrencileri hayata ve üst öğrenim kurumlarına hazırlama 6) Öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarına cevap verme 7) Öğrencileri eğitim teknolojilerinden yararlandırma 8) Okul aile işbirliğini sağlama 9) Okul çevre ilişkilerini geliştirme 10) Çevresindeki gelişmelere duyarlı olma, çevrenin gelişimine destek olma 11) Çevresindeki kişi/kurum/kuruluşlarla ortak iyileştirme çalışmaları başlatma, sürdürme 12) Velileri öğrencileri hakkında bilgilendirme 13) Öğrenci gelişimi ile ilgili kayıt tutma 14) Öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapma 15) Okul öncesi eğitim hizmeti verme 16) Öğrenci akademik başarısını izleme 17) Bina donanım ve araç gereçleri kullanılır durumda tutma ve geliştirme 18) Öğrencileri merkezi sistem sınavlarına hazırlama 19) Okul gelişimi için projeler geliştirme 20) Öğrencilerin kayıt kabul ve devam-devamsızlığını takip etme 21) Öğrenci davranışlarını izleme, değerlendirme, geliştirme 22) Öğrencilerin durumlarına uygun belgeleri yeri ve zamanı geldikçe düzenleme 23) Çalışanların özlük haklarını takip etme 24) Toplantılar düzenleme ve yönetme 25) Okulun taşınır mallarını kayıt altında tutma, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanma 26) Okulun sağlık ve güvenliğini sağlama 27) Çalışanların kariyer ve mesleki gelişimini destekleme 28) Defter ve dosyaları düzenli tutma 29) Başarıları ve olumlu davranışları ödüllendirme 30) Olumsuz davranışları engelleme, gerekirse yaptırım uygulama 31) Okulun her türlü kaynağını etkili ve verimli kullanma 32) Okul paydaşlarının memnuniyetini sağlama 33) Okul paydaşlarının dilek öneri ve şikâyetleri doğrultusunda iyileştirme yapma 34) Toplumsal ve sosyal sorumlulukları yerine getirme

25 A.5. PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 12

26 A.6. KURUM İÇİ ANALİZ 13 6.1.SAMİ SİPAHİ ORTAOKULU TEŞKİLAT ŞEMASI OGYE MÜDÜR Okul-Aile Birliği Komisyonlar Müdür Yrd. Kurullar Büro Hizmetleri İdare Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Folklor ve Müzik K. Sivil Savunma K. -Gezi Tanıtım K. -Satranç ve Spor -Bilinçli Tüketici K. -Enerji Bilim Fen ve Tekn.K. Folklor ve Müzik K. Sivil Savunma K. -Gezi Tanıtım K. -Satranç ve Spor -Bilinçli Tüketici K. -Enerji Bilim Fen ve Tekn.K. Rehber Öğretmenler Nesrin Talay Özdem Durubal Koçan Necla Özkan Rehber Öğretmenler Nesrin Talay Özdem Durubal Koçan Necla Özkan Öğrenci Kulüp. -Kültür Edebiyat K. -Çocuk Hakları K. -Sağlık temizlik ve Beslenme K. -Kütüphanecilik K. -Çevre Koruma ve Yeşilay K. -Sosyal Dayanışma Yardımlaşma ve Kızılay K. - Öğrenci Kulüp. -Kültür Edebiyat K. -Çocuk Hakları K. -Sağlık temizlik ve Beslenme K. -Kütüphanecilik K. -Çevre Koruma ve Yeşilay K. -Sosyal Dayanışma Yardımlaşma ve Kızılay K. - -

27 6.2. KURUL - KOMİSYONLAR 14 OKULDA KURULAN KURUL / KOMİSYONLAR VE GÖREVLERİ

28 6.3. OKUL BİNA ANALİZİ 15

29 6.3. OKUL BİNA ANALİZİ 16

30 6.4. OKUL PERSONELANALİZİ 17 NOPERSONEL BİLGİSİ(2013-2014)KADINERKEKTOPLAM 151-60 Yaş arası çalışan sayısı 2911 241-50 Yaş arası çalışan sayısı 151328 330-40 yaş arası çalışan sayısı 231841 418-29 Yaş arası çalışan sayısı 314 5Müdür Yardımcısı 123 6Müdür 011 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMI S.NOUNVANGÖREVLERİ 1Okul müdürü 1.Ders okutmak 2.Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, 3.Okulu düzene koyar 4.Denetler. 5.Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 6.Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 2Müdür yardımcısı 1.Ders okutmak 2.Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar 3.Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 6.4.2 ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMLARI 18 6.4. OKUL PERSONELANALİZİ

32 6.4.2 ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMLARI 19 3Öğretmenler 1.İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. 2.Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 3.Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. 4.İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. 5.Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. 6.Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 7.Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 8.Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 4 Yönetim işleri ve büro memuru 1.Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. 2.Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. 3.Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. 4.Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. 5.Arşiv işlerini düzenlerler. 6.Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. 5Yardımcı hizmetler personeli 1.Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 2.Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 3.Hizmet yerlerini temizlemek, 4.Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, 5.Nöbet tutmak, 6.Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 7.Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar.

33 6.5. OKULUN ÖĞRENCİ ANALİZİ 6.5.1. ÖĞRENCİ SAYILARI 20

34 6.5. OKULUN ÖĞRENCİ ANALİZİ 6.5.2. OKULUN SBS BAŞARISI 21

35 6.5. OKULUN ÖĞRENCİ ANALİZİ 6.5.3 OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ 22

36 6.6. OKUL PERFONMANS ANALİZİ 6.6.1 SPORTİF ETKİNLİKLER 23

37 6.6. OKUL PERFONMANS ANALİZİ 6.6.2 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 24 6.6.3.OKULUN ETKİNLİKLERİ

38 6.6. OKUL PERFONMANS ANALİZİ 6.6.4. ÖDÜL – CEZA DURUMU 25

39 6.6. OKUL PERFONMANS ANALİZİ 6.6.5. OKULUN MALİ DURUMU 26 c)Bütçe Durumu GelirGider 2011-201285397,46 TL77790,20 TL 2012-201353861,50 TL47592,16 TL 2013-201483286,52 TL54862,27 TL 2014-201564185,21 TL34629,82 TL

40 6.6. OKUL PERFONMANS ANALİZİ 6.6.6. OKULUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI 27 d)Teknolojik Araçlar No.Teknolojik AraçlarMevcutİhtiyaç Yararlanma/Kullanma Düzeyi Yararlanma/Kullanıma Uygunluk Düzeyi 1 Okuldaki bilgisayar sayısı 70uygun 2Fotokopi makinası20uygun 3Baskı Makinası10uygun 4Projeksiyon100uygun 6Ses Sistemi10uygun 7Yazıcı80uygun 8İnternet Hattı10uygunUygun 9Telefon Hattı20uygun 10Fotoğraf Makinesi01yetersiz 11Tarayıcı10uygun 12Video Kamera01yetersiz 13Mikrofon30uygun 14Güvenlik Kamerası60uygun

41 A.7. ÇEVRE ANALİZİ Okulumuz şehir merkezinde Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi, Kağıthane Sokak No:48 de yer almaktadır.İki binadan oluşmaktadır. Okulumuza dolmuş, tramvay ve otobüsle ulaşım mümkündür. Okulumuzun yanında 4+4+4 sisteminin gereği olarak okulumuzdan ayrılan Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu bulunmaktadır. ÇEVRE ANALİZİ 28

42 A.8. GZFT ANALİZİ (SWOT ANALİZİ) SWOT ANALİZİ 29

43 B. GELECEĞE YÖNELİM 30 B.1. Misyon B.2. Vizyon B.3. İlke ve Değerler B.4. Temalar B.5. Stratejiler

44 B.1. MİSYONUMUZ Çağın gerekleri ile donanmış, uygun eğitim ortamlarında, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, özgür düşünen, kendiyle ve toplumla barışık, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, bilgiyi üreten ve bireyleri bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlamak için varız. 31

45 B.2. VİZYONUMUZ Okulumuzu, ilimizde eğitim öğretim bakımından adından söz ettiren, saygın bir öğretim kurumu haline getirmektir. 32

46 B.3. İLKE VE DEĞERLERİMİZ 1) Dürüstlük 2) Tarafsızlık ve güven 3) Sevgi,saygı,hoşgörü 4) Çağdaşlık 5) İletişime ve öneriye açıklık 6) Temizlik ve düzen 7) Sorumluluk 8) Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıyız. 9) Fırsat eşitliğini ön planda tutarız. 10) Bireysel faklılıklara saygı duyarız. 11) Değişim ve gelişime önem veririz. 12) Eğitime yapılan harcamaları kutsal sayar, başarının takım çalışmasıyla yakalanacağına inanırız. 1) Dürüstlük 2) Tarafsızlık ve güven 3) Sevgi,saygı,hoşgörü 4) Çağdaşlık 5) İletişime ve öneriye açıklık 6) Temizlik ve düzen 7) Sorumluluk 8) Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıyız. 9) Fırsat eşitliğini ön planda tutarız. 10) Bireysel faklılıklara saygı duyarız. 11) Değişim ve gelişime önem veririz. 12) Eğitime yapılan harcamaları kutsal sayar, başarının takım çalışmasıyla yakalanacağına inanırız. 33

47 B.4. TEMALAR SAM NO STRATEJİK AMAÇTEMA 1.1Akademik başarıyı arttırmak 1.EĞİTİM ÖĞRETİM TEMASI 1.2Okuma alışkanlığını geliştirmek 1.3Sportif faaliyetleri arttırmak 1.4 Sosyal-kültürel faaliyetleri arttırmak 2.1Eğitim ortamlarını düzenlemek 2.EĞİTİME DESTEK HİZMET TEMASI 2.2 Rehberlik hizmetlerini düzenlemek 2.3Okul-veli işbirliğini sağlamak 34

48 B.4. TEMALAR TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI 35 STRATEJİK AMAÇ 1.1 AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRMAK STRATEJİK AMAÇ 1.1 AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRMAK Hedef 1.1.1: TEOG okul başarı ortalamasını 322.000 puandan 360.000 puana çıkarmak Hedef 1.1.1: TEOG okul başarı ortalamasını 322.000 puandan 360.000 puana çıkarmak

49 TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI 36 STRATEJİK AMAÇ 1.2. ÖĞRENCİLERİMİZDE OKUMA BECERİ VE ALIŞKANLIKLARINI YAYGINLAŞTIRMAK STRATEJİK AMAÇ 1.2. ÖĞRENCİLERİMİZDE OKUMA BECERİ VE ALIŞKANLIKLARINI YAYGINLAŞTIRMAK Hedef 1.2.1: HER ÖĞRENCİNİN HER AY EN AZ BİR KİTAP OKUMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.2.1: HER ÖĞRENCİNİN HER AY EN AZ BİR KİTAP OKUMASINI SAĞLAMAK B.4. TEMALAR

50 TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI 37 STRATEJİK AMAÇ 1.3. SPORTİF FAALİYETLERİ ARTIRMAK STRATEJİK AMAÇ 1.3. SPORTİF FAALİYETLERİ ARTIRMAK Hedef 1.3.1: HER YIL SPORTİF FAALİYET SAYISINI % 50 ORANINDA ARTIRMAK Hedef 1.3.1: HER YIL SPORTİF FAALİYET SAYISINI % 50 ORANINDA ARTIRMAK B.4. TEMALAR

51 TEMA 1 : EĞİTİM – ÖĞRETİM TEMASI 38 STRATEJİK AMAÇ 1.4. SOSYAL – KÜLTÜREL FAALİYETLERİ ARTIRMAK STRATEJİK AMAÇ 1.4. SOSYAL – KÜLTÜREL FAALİYETLERİ ARTIRMAK Hedef 1.4.1: HER YIL EN AZ 5 (BEŞ) KÜLTÜREL – SOSYAL FAALİYETE KATILMAK VEYA DÜZENLEMEK Hedef 1.4.1: HER YIL EN AZ 5 (BEŞ) KÜLTÜREL – SOSYAL FAALİYETE KATILMAK VEYA DÜZENLEMEK B.4. TEMALAR

52 TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI 39 STRATEJİK AMAÇ 2.1. EĞİTİM ORTAMINI DÜZENLEMEK STRATEJİK AMAÇ 2.1. EĞİTİM ORTAMINI DÜZENLEMEK HEDEF 2.1.1: FİZİKİ YAPI PLANLAMASI YAPILARAK ÇEVRE VE HİJYENLE İLGİLİ YEREL VE ULUSAL DÜZEYDE HER YIL BİR PROJEYE KATILMAK HEDEF 2.1.1: FİZİKİ YAPI PLANLAMASI YAPILARAK ÇEVRE VE HİJYENLE İLGİLİ YEREL VE ULUSAL DÜZEYDE HER YIL BİR PROJEYE KATILMAK B.4. TEMALAR

53 TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI 40 STRATEJİK AMAÇ 2.1. EĞİTİM ORTAMINI DÜZENLEMEK STRATEJİK AMAÇ 2.1. EĞİTİM ORTAMINI DÜZENLEMEK HEDEF 2.1.2: Teknoloji Kullanımı, kaynak Ve Ekipmanlar İle Standartları Mümkün Olduğunca Yakalamak Üzere Öğretmenlere Her Yıl En Az 1 Eğitim Vermek HEDEF 2.1.2: Teknoloji Kullanımı, kaynak Ve Ekipmanlar İle Standartları Mümkün Olduğunca Yakalamak Üzere Öğretmenlere Her Yıl En Az 1 Eğitim Vermek B.4. TEMALAR

54 TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI 41 STRATEJİK AMAÇ 2.1. EĞİTİM ORTAMINI DÜZENLEMEK STRATEJİK AMAÇ 2.1. EĞİTİM ORTAMINI DÜZENLEMEK HEDEF 2.1.3: TEKNOLOJİK MALZEMELERİN TEMİNİNİ % 50 DEN %100 E ÇIKARMAK HEDEF 2.1.3: TEKNOLOJİK MALZEMELERİN TEMİNİNİ % 50 DEN %100 E ÇIKARMAK B.4. TEMALAR

55 TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI 42 STRATEJİK AMAÇ 2.2. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİ DÜZENLEMEK STRATEJİK AMAÇ 2.2. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİ DÜZENLEMEK HEDEF 2.2.1: PAYDAŞLARA ULAŞIMI % 20 DEN % 60 A YÜKSELTMEK HEDEF 2.2.1: PAYDAŞLARA ULAŞIMI % 20 DEN % 60 A YÜKSELTMEK B.4. TEMALAR

56 TEMA 2 : EĞİTİME DESTEK TEMASI 43 STRATEJİK AMAÇ 2.3. OKUL – VELİ İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK STRATEJİK AMAÇ 2.3. OKUL – VELİ İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK HEDEF 2.3.1: DÜZENLENEN FAALİYETLERE VELİ KATILIMINI % 20’DEN % 50 YE ÇIKARTMAK HEDEF 2.3.1: DÜZENLENEN FAALİYETLERE VELİ KATILIMINI % 20’DEN % 50 YE ÇIKARTMAK B.4. TEMALAR

57 B.5. STRATEJİLER 44

58 B.5. STRATEJİLER 45

59 İZLEME VE DEĞERLENDİRME 46 3. BÖLÜM

60 FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLAMA 47 Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda okulumuz stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi, önceden belirttiğimiz performans göstergelerimize göre hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen aksaklıkları nedenlerini açıkladığımız, okulumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Faaliyet raporları ise yıllık hazırlanacaktır.

61 FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRMAK 48

62 FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrencilerimizde Okuma Beceri Ve Alışkanlığını Yaygınlaştırmak 49

63 FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU SPORTİF FAALİYETLERİ ARTIRMAK 50

64 FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sosyal Kültürel Faaliyetlere Katılımı Artırmak 51

65 FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Eğitim Ortamını Düzenlemek 52

66 FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Eğitim Ortamını Düzenlemek 53

67 FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Teknolojik Malzeme ve Araç Gereçlerin Temini 54

68 FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİ DÜZENLEMEK 55

69 FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU OKUL – VELİ İŞBİRLİĞİNİ SAĞLAMAK 56

70 MALİYET TABLOSU EĞİTİM ÖĞRETİM TEMASI 57

71 MALİYET TABLOSU EĞİTİME DESTEK TEMASI 58 Devamı

72 2.2.1.Rehberlik hizmetlerinde paydaşlara ulaşımı %20’den %60’a yükseltmek MALİYET TABLOSU EĞİTİME DESTEK TEMASI 59 Devamı


"Sami Sipahi Ortaokulu T.C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları