Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERGENLİK DÖNEMİ PSİKOSOSYAL GELİŞME. Ergenlik Döneminde Psikososyal Gelişme  Ergenlik dönemi hızlı bir büyüme ve gelişme sürecidir.  Birçok değişimin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERGENLİK DÖNEMİ PSİKOSOSYAL GELİŞME. Ergenlik Döneminde Psikososyal Gelişme  Ergenlik dönemi hızlı bir büyüme ve gelişme sürecidir.  Birçok değişimin."— Sunum transkripti:

1 ERGENLİK DÖNEMİ PSİKOSOSYAL GELİŞME

2 Ergenlik Döneminde Psikososyal Gelişme  Ergenlik dönemi hızlı bir büyüme ve gelişme sürecidir.  Birçok değişimin aynı zamanda yaşandığı bir dönemdir.  Ergenlik dönemi üçe ayrılmaktadır:  Erken ergenlik (adolesan) dönemi (10-13yaş)  Orta ergenlik (adolesan) dönemi (14-16 yaş)  Geç ergenlik (adolesan) dönemi (17-19 yaş)

3 ERKEN ERGENLİK DÖNEMİ 10-13 YAŞ

4 Erken Ergenlik (Adolesan) Dönemi : (10-13 Yaş)  Ergenler bu dönemde ayna karşısında uzun vakit geçirirler.  Aynı cinsiyetten kişilerle yakın arkadaşlıklar kurma e ğ ilimi fazladır.  Soyut düşünebilme yetene ğ i gelişmeye başlar.  Duygusal dalgalanmalar sık görülür.

5 Bağımsızlık-Bağımlılık Mücadelesi:  Duygusal dalgalanmalar,  Kendini ifade etme yetene ğ inde artma,  Ailesinin aktiviteleri ile daha az ilgilenme, eleştiri ya da tavsiyelerine uymada isteksizlik gösterme,  Başka bir deste ğ e sahip olmadan aileden ayrılma ortamı oluşturma ve bunun da aile içinde bazı sorunlara yol açması,  Aile dışında yeni insanlar arama.

6 Beden İmajı Algısı : w Kendisini sorgulama, w Dış görünüşü ve çekicili ğ i konusunda emin olamama, w Sıklıkla kendi bedenini başkaları ile karşılaştırma, w Cinsel anatomi ve fizyoloji ile ilgilenme, âdet görme (menstrüasyon) ya da boşalma (ejakülasyon), elle doyum (mastürbasyon), meme ya da penis büyüklü ğ ü hakkında endişe etme.

7 Akran Grup İlişkisi  Arkadaşların yanında kendini daha iyi hissetme  Yalnızca aynı cinsiyetten arkadaş edinme, aynı zamanda homoseksüel olma korkusu ya da ilişkileri konusunda kaygı duyma,  Arkadaşlarına karşı çok fazla duygusal ve hassas olma,  Ara sıra karşı cinsten arkadaşlıklar kurma.

8 Kişilik Gelişimi :  Soyut kavramları anlama,  Sıklıkla hayal kurma  Zihinsel ve fiziksel kapasitesinin üstündeki bir aktiviteyi gerçekleştirme iste ğ i,  Otoriteyi sorgulama, aile ya da ö ğ retmenin dayanma derecesini test etme,  Daha fazla özel yaşama sahip olma iste ğ i,  Cinsel isteklerin ortaya çıkması, açık saçık konuşma ve şakalar yapmaya e ğ ilimin artması,  Kendi de ğ er yargılarını geliştirme,

9  Kendi isteklerini kontrol edememe, Risk alma davranışları;  sigara, alkol,  madde kullanımı,  kontrolsüz cinsel deneyim vb.  Bulundu ğ u durumunu abartmak;  çok yalnız hissetmek,  problemlerinin çok büyük oldu ğ unu düşünmek.

10 ORTA ERGENLİK DÖNEMİ 14-16 YAŞ

11 Orta Ergenlik (Adolesan) Dönemi : (14-16 yaş)  Arkadaş grupları daha fazla önem kazanır.  Genellemeler yapabilir, soyut düşünebilir ve çevresel uyaranlara düşünerek tepki verebilir, bilişsel gelişim tamamlanır.  Cinsel kimlik gelişmiştir ve karşı cinse ilgi duyma, tanımaya çalışma önem kazanır.  Anne babadan farklı birey olma ve bu durumu onlara kabul ettirme iste ğ inden dolayı çatışmalar çıkar.

12  Kendi kararlarını verebilme ve ba ğ ımsızlık iste ğ i açıkça ifade edilir.  Ba ğ ımsızlık istekleri do ğ rultusunda aile bireyleri ile ergen arasında de ğ işik tartışmalar ortaya çıkabilir.  Ne yapmaları gerekti ğ inin söylenmesinden aşırı rahatsız olabilirler.

13 Bağımsızlık-Bağımlılık Mücadelesi :  Aileyle olan çatışmalar fazlalaşır.  Arkadaşları çok daha önemli hale gelir.

14 Beden İmajı Algısı :  Cinsel gelişimin birçok aşaması tamamlanmıştır.  Artık de ğ işimlerini daha az sorgulamaktadır.  Bedenini kabul eder ve rahatlar.  Kendine daha fazla vakit ayırır ve çekici görünmek için çok fazla vakit harcar.

15 Akran Grup İlişkisi :  Kendi kültürel yapısına uygun yo ğ un ba ğ lanmalar yaşama,  Arkadaşlarının de ğ eriyle uyum içinde olma, arkadaşları ile ortak şifreler oluşturma, arkadaşlarının giyim tarzını benimseme,  Aileden uzaklaşma,  Duygusal beraberliklerin artması, flörtünün olması,  Kulüp, takım, çete gibi farklı gruplara girme.

16 Kişilik Gelişimi :  Soyut kavramlar gelişir. Yeni bir kişilik geliştirir.  Kendi amaç ve duyguları netleşir, başkalarının duygularını de ğ erlendirme becerisi gelişir.  Entellektüel kapasitede artma ve yaratıcılık başlar.  Daha az idealisttirler.  Riskli davranışlara e ğ ilim, ölümsüz oldu ğ unun ispatına ait duygulara sahip olmak.

17 GEÇ ERGENLİK DÖNEMİ 17-19 YAŞ

18 Geç Ergenlik (Adolesan) Dönemi : (17-19 Yaş)  Kimlik duygusu edinme,  Yakın ilişkiler kurabilme,  Kendine iş ve eş seçebilme gibi becerileri kazanır.  Toplum içinde erişkin rollerini üstlenecek sorumlulu ğ a sahip olarak erişkinlik dönemine geçer.  Ergen, erken ve orta ergenlikte destekleyici bir aile ve arkadaş grubunda bulundu ise geç ergenlik dönemini de başarı ile geçirir.

19 Bağımsızlık-Bağımlılık Mücadelesi :  Bu dönemde sakinleşme ve tekrar aileye ba ğ lanma vardır.  Aile ile olan ilişkiler de ğ işmiş, ailenin önemi ve de ğ eri daha fazla anlaşılmıştır.  Ailenin önerileri tekrar kabul edilmeye başlar.  Ancak, bu dönemde bazı ergenler erişkin sorumluluklarını üstlenemezler; aile ya da arkadaşlara ba ğ ımlı kalmak isteyebilirler.

20  Kendine yetmeyi erteleme,  Kendini daha iyi ifade etme,  Daha tutarlı ilgilere sahip olma,  Tek başına karar verebilme.

21 Beden İmajı Algısı :  Büyüme ve gelişme tamamlanmıştır.  Anormallik olmadı ğ ı sürece sorun olmamaktadır.

22 Akran Grup İlişkisi :  Akranlarla ilişkiler daha az önemlidir, kendi de ğ er ve düşünceleri vardır.  Arkadaş oldu ğ u bir kişi ile daha uzun zaman geçirir. Tek kişi ile yaşanan bu ilişkide daha fazla paylaşma, deneyim kazanma ve ifade edebilme yer alır.  Genellikle duygusal bir beraberlik, akranlarla olan iletişime tercih edilir.

23 Kişilik Gelişimi :  Gerçekçi düşüncenin gelişmesi,  Sınır koyabilme, geciktirme, uzlaşma becerilerini geliştirme,  Amaçlarına ulaşma ve ekonomik olarak ba ğ ımsızlık sürecine başlama,  Dini, manevi ve cinsel de ğ erlerini tekrar süzgeçten geçirme.


"ERGENLİK DÖNEMİ PSİKOSOSYAL GELİŞME. Ergenlik Döneminde Psikososyal Gelişme  Ergenlik dönemi hızlı bir büyüme ve gelişme sürecidir.  Birçok değişimin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları