Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPI DİNAMİĞİ Prof. Dr. Erkan ÇELEBİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPI DİNAMİĞİ Prof. Dr. Erkan ÇELEBİ"— Sunum transkripti:

1 YAPI DİNAMİĞİ Prof. Dr. Erkan ÇELEBİ
3. Tek Serbestlik Dereceli Sistemlerin Serbest Titreşimi YAPI DİNAMİĞİ Prof. Dr. Erkan ÇELEBİ Ofis: M-8 Bina; 8203 Oda

2

3 Tek Serbestlik Dereceli Sistemlerin Titreşimi’ne ait Örnek

4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLER’ DE Yapısal Titreşimin Sınıflandırılması:
Sönümsüz Sistemin Serbest Titreşim Hareketi (Dış zorlama ve sönüm yok) Sönümsüz titreşimin hareketin nedeni kalktığı andan itibaren devam eden kısmıdır. 2. Sönümlü Sistemin Serbest Titreşim Hareketi (Dış zorlama yok, sönüm var) Başlamış bir titreşimin, sebep ortadan kalktığı hâlde, pratik olarak sönümleyinceye kadar sürmesi gereken hareketidir. 3. Sönümsüz Sistemin Zorlanmış Titreşim Hareketi (Dış zorlama var, sönüm yok) Yapıların dinamik özelliklerinin hesabında, sönümün ihmâli, sonucu pratik olarak pek etkilemez; bu yüzden, bu gibi durumlarda basitlik sağlamak amacıyla sönüm terimleri terk edilir; gerçekte doğada bulunmadığı hâlde sönümsüz sistemler böylece söz konusu olur. 4. Sönümlü Sistemin Zorlanmış Titreşim Hareketi (Dış zorlama var, sönüm var) Titreşim probleminde en genel hâldir.

5 Sönümsüz Sistemin Serbest Titreşim Hareketi (Dış zorlama ve sönüm yok)

6 Sönümsüz TSDS’in Serbest Titreşim hareketinin denkleminin başlangıç koşulları altında çözümü:
Genel denklem: c=0 (sönümsüz durum) Başlangıç koşulları: Çözüm fonksiyonu: Başlangıç koşullarının çözüm fonksiyonuna uygulanmasıyla,

7 u(t) T=2 s

8 : titreşim genliği  : faz açısı
Başlangıç koşulları altında serbest titreşim hareketi ve çözümü, : titreşim genliği  : faz açısı Trigronometrik dönüşümler ile,

9 Faz açısı yerdeğiştirmenin u(t), cost fonksiyonunun arkasında ne kadar geciktiğinin miktarını belirtir.

10 Sönümsüz Serbest Titreşim Hareketi
genlik

11

12 Sönümlü Sistemin Serbest Titreşim Hareketi (Dış zorlama yok, sönüm var)

13

14 Sönümlü TSDS’in serbest titreşim hareketinin incelenmesi
kritik sönümlü hareket kritik sönüm üstü hareket kritik sönüm altı hareket

15 Kritik sönüm altı hareketle azalan genliklere sahip bir titreşim ortaya çıkmaktadır (<1).
Kritik sönüm üstü harekette ise bir titreşim mevcut olmayıp, genlik sürekli olarak azalmaktadır (>1). Kritik sönümlü hareket ise titreşim ortaya çıkarmamakta ve genlik kritik sönüm üstü harekette olduğundan daha hızlı bir şekilde azalmaktadır (=1). Kritik sönüm, titreşim hareketinin ortaya çıkmadığı en küçük sönüm olarak tanımlanmaktadır. Her üç durumda da sistem sönümün varlığı nedeniyle asimtotik olarak denge durumuna dönmektedir.

16 Sönümlü Sistemin Serbest Titreşim Hareketi (Dış zorlama yok, sönüm var)
Özdenklem ve kökleri,

17 Çözüm fonksiyonu: Başlangıç koşullarının çözüm fonksiyonuna uygulanmasıyla, Trigronometrik dönüşümler ile,

18

19 Serbest titreşim hareketine sönümün etkileri
sönümsüz yapı sönümlü yapı

20 Serbest Titreşim

21 Sönümün doğal frekans üzerinde etkileri
yapılarda sönüm aralığı Sönüm oranı

22

23 HAREKETİN AZALMASI Viskoz Sönümlü Serbest Titreşim

24

25 Logaritmik Azalım Ve Sönüm Oranı Arasındaki Kesin Ve Yaklaşık İlişkiler

26 Serbest Titreşim Genliğini %50 Azaltmak için Gerekli Döngü Sayısı

27 Serbest Titreşim Deneyleri

28

29

30


"YAPI DİNAMİĞİ Prof. Dr. Erkan ÇELEBİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları