Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR e- KILAVUZU ALAEDDİN KEYKUBAD İMAM HATİP ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR e- KILAVUZU ALAEDDİN KEYKUBAD İMAM HATİP ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ."— Sunum transkripti:

1

2 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR e- KILAVUZU ALAEDDİN KEYKUBAD İMAM HATİP ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

3

4

5

6 Ortak yapılan sınavlar, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YABANCI DİL

7 Ortak sınavların yapılacağı derslerin yazılı konuları her ders için o öğretim yılının programlarına bağlı kalınarak hazırlanan ve Bakanlığımız tarafından ilan edilen öğretim programlarında belirtilen kazanımlar esas alınacaktır.

8 Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders yapılmayacaktır. Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, önceden belirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır.

9 Her sınavda; 20 soru; 40 dakika; 30 dakika mola A, B, C, D şeklinde 4 kitapçık türü Yanlış cevaplar, doğru cevapları götürmemektedir. İlk 20 dakika ve son 5 dakika sınavdan çıkma izniniz yoktur.

10 DERSLERİN AĞIRLIKLARINI BELİRLEYEN STANDART PUAN KATSAYILARI Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört; T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi için iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin AOSP(Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı) hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır. TÜRKÇE MATEMAT İK FEN VE TEKNOLOJİ T.C. İNKILAP TARİHİ YABANCI DİL DİN KÜLTÜRÜ TEOG AĞIRLIKLI PUAN 444222

11 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 1.Dönem sınav sonuçları Ocak ayında açıklanacak. 2.Dönem sınav sonuçları Haziran ayında açıklanacak.

12 Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin, o derse ait sınav puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek, e-Okul Sisteminde ortak sınav sonuç hanesinde (G) olarak gösterilecek ve ortalamaya dahil edilecektir. Veli, öğrencisinin ortak sınava katılamama sebebini, en geç sınavın tamamlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirecektir.

13 2015-2016 ORTAK SINAVLARDA PUANLAR NASIL HESAPLANACAK ?

14 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanları ve 8.sınıf ortak sınav puanı ortalaması toplanacak. Elde edilen toplam ikiye bölünecek ve 500 üzerinden alacağınız ortaöğretime yerleştirme puanınıza ulaşacaksınız.

15 2016 ORTAK SINAVLARDA PUANLAR NASIL HESAPLANACAK? Ortak Sınav Puanı 700 Yerleştirme Esas Puanı 500 üzerinden değerlendirilecektir.

16  6, 7 ve 8. sınıfların toplam yılsonu başarı puanı 300 puan (100+100+100: 300) üzerinden (%30)  Ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak (%70) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan (OYP) ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

17 Kısacası 2016 ORTAK SINAVLARDA OYP’yi - Öğrencinin okul başarısı %30 - ORTAK SINAV başarısı % 70 oranında etkileyecek.

18 2015 OYP ÖRNEK HESAPLAMA OYP: ORTAK SINAV + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 6. Sınıf YBP:98,000 7. Sınıf YBP:100,000 8. Sınıf YBP:95,000 8. Sınıf ORTAK SINAV:675,000 olan bir öğrencinin OYP’si: 98+100+95+675=968 OYP= 968/2 = 484,000 olur.

19 Tercihler okul kodlarına ve okul türlerine göre yapılacaktır. Öğrencilerden tüm okul türlerini içeren 25 adet tercih alınacaktır. TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

20 PUANLARIN EŞİT OLMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK ? OYP’lerin eşit olması halinde ORTAK Sınav puanı, Eşitliğin devam etmesi halinde 8. sınıf YBP Eşitliğin devam etmesi halinde 7. sınıf YBP Eşitliğin devam etmesi halinde 6. sınıf YBP yüksek olana öncelik verilecektir. Bunların eşit olması halinde tercih önceliği Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı dikkate alınacaktır.

21 Öğrenciler, ortak sınavlar e- Kılavuzuna http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

22 ORTAK SINAVLARA GİRMEK İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ a.8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır. b.e-Okul Sistemine kayıtlı 8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır. c.8’inci sınıf öğrencileri 2016 yılı PYBS’ye ayrıca girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları, 2016 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır.

23 Öğrenciler, bilgisayar özelliği bulunan her türlü cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz veya radyo gibi iletişim araçları ile sınava alınmayacaklardır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle sınav salonundaki görevlilerce hazırlanan tutanakla geçersiz sayılacaktır

24 Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 15 (on beş) dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 (yirmi) dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecektir.

25 Her derse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5 (beş) dakika kala öğrenciler sınıftan çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı tamamlanana kadar özel eğitim tedbiri olan öğrenciler hariç sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.

26 Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.

27 ORTAK SINAVLARIN SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul Sistemine işlenecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

28 ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR a.Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi, b.Cevap kâğıdının, dönüş sınav güvenlik kutu/çantasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması, c.Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi, ç.Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması, d.Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, e.Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması, f. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması g.Sınav evrakının dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla Bakanlığa gönderilmesi, h.Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. ğ. Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır.

29 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM(Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü) resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

30 Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir.

31 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR e- KILAVUZU ALAEDDİN KEYKUBAD İMAM HATİP ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları