Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Satıcının Yükümlülükleri Alıcının Yükümlülükleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Satıcının Yükümlülükleri Alıcının Yükümlülükleri"— Sunum transkripti:

1 Satıcının Yükümlülükleri Alıcının Yükümlülükleri
INCOTERMS 2) FREE ON BOARD Satıcının Yükümlülükleri Alıcının Yükümlülükleri Taşıma Sözleşmesi Sigorta Sözleşmesi

2 2) FREE ON BOARD ( FOB ) ‘‘ Gemide masrafsız ’’ terimi, satıcının malı belirlenen yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen gemide teslim etmesi anlamına gelir. Mallara ilişkin hasar ve masraflar, mallar gemide bulunduğunda alıcıya geçer ve alıcı bu andan itibaren bütün masrafları üstlenir. Risk transferi açısından FOB terimi 2010 yılında modernize edilmiştir. Zira, Incoterms 2000’de, belirlenen yükleme limanında malların geminin küpeştesini açması, satıcının malları teslim ettiği anlamına gelmekteydi. Incoterms 2010’da ise risk transferi ancak malların gemiye doğru bir biçimde yüklenmesinden sonra gerçekleşmektedir. Bu da göstermektedir ki ayrılış limanındaki yükleme işlemleri de (mallar geminin küpeştesini aşıncaya kadar) satıcıya aittir. Bundan sonra alıcının yükümlülükleri başlar FOB terimi, satıcının malları gemiye yüklemeden önce bir terminalde taşıyıcıya teslim ettiği haller için uygun değildir. Örneğin: mallar konteynerde olduğu zaman bu şekilde teslim edilmeleri olağandır. Bu durumda, FOB terimi yerine FCA terimi kullanılmalıdır. FOB terimi, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Ancak, satıcının malları ithalat için gümrüklemesi, ithalat harçlarının ödenmesi ve ithalat için gerekli gümrük işlemlerinin izlenmesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. FOB terimi, sadece deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır.

3 2) FREE ON BOARD ( FOB )

4 2) FREE ON BOARD ( FOB ) Satıcının Yükümlülükleri Satış sözleşmesi uyarınca malları temin etmek, ticarî faturayı ve sözleşmesinin gerektirdiği diğer belgeleri hazırlamak. Malların ihracı için zorunlu ihraç iznini ve diğer resmi izinleri almak ve malların ihracı için gerekli gümrük işlemlerini tamamlamak. FOB teriminde, satıcının taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. Malların ambalajsız sevk edilebilme durumu hariç, normal ambalajlamayı yapmak ve ambalajları uygun biçimde işaretlemek, ayrıca gerekli olabilecek kontrol işlemlerinin ( ölçü, tartı, sayım, kalite kontrolü vb. ) masrafları ile ihraç ülkesi mevzuatı uyarınca yükleme öncesi muayene masraflarını ödemek. Satıcı, malları yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen gemiye kararlaştırılan tarihte veya süre içerisinde ve ilgili liman teamüllerine uygun şekilde teslim etmelidir. Eğer, alıcı tarafından belli bir yükleme noktası belirtilmemiş ise, satıcı, yükleme limanında kendisine en uygun noktayı seçebilir. Satıcı, mallar belirlenen yükleme limanında gemiye yükleninceye kadar o mallara ilişkin bütün ziyan ve hasarı, ayrıca gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları da ödemekle yükümlüdür. Satıcı, hasar ve masrafları alıcıya ait olmak üzere, malların gemiye teslim edildiğine veya geminin malları kararlaştırılan zamanda teslim almadığına dair alıcıya uygun ihbarda bulunmalıdır. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere malların gemiye teslim edildiğine ilişkin olağan teslim kanıtını alıcıya iletmelidir. Eğer, bu kanıt bir taşıma belgesi değil ise, satıcı, alıcının istemi üzerine hasar ve masrafları alıcıya ait olmak koşuluyla bir taşıma belgesi temininde alıcıya yardımcı olmalıdır. Satıcı, alıcının istemi üzerine, hasarı ve masrafları alıcıya ait olmak koşuluyla uygulandığı ölçüde, malların ithali ve en son varış noktasına taşınması için alıcının gerek duyduğu, güvenlikle ilgili belgeler de dahil olmak üzere, her türlü bilgi ve belgeyi, alıcıya zamanında sağlamalı ve bunların temininde alıcıya yardımcı olmalıdır.

5 2) FREE ON BOARD ( FOB ) b) Alıcının Yükümlülükleri
Alıcı, satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde mal bedelini ödemeli ve her türlü ithal iznini veya diğer resmi izni almalı, malların ithali ve başka bir ülkeden transit geçişi için ( gerekli ise ) tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Alıcı, malların belirtilen yükleme limanından taşınması için masrafları kendine ait olmak üzere bir taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Alıcı, mallar teslim edildiğinde, onları teslim almalıdır. Alıcı, teslim edildiği tarihten itibaren mallara ilişkin tüm ziyan ve hasarı üstlenir. Eğer, alıcı geminin seçimine dair ihbarı satıcıya iletmez ise veya ihbarda bulunmaz ise, veya alıcı tarafından seçilen geminin zamanında gelmemesi veya malları teslim alacak durumda olmaması veya bildirilen tarihten önce yük almayı durdurursa ; Kararlaştırılan tarihten itibaren veya böyle bir tarih bulunmaması halinde, Kararlaştırılan sürede satıcı tarafından ihbar yapıldığı tarihten veya böyle bir ihbar yapılmamış ise, Kararlaştırılan teslim süresinin sona erme tarihinden itibaren, malların sözleşmeye konu olan mallar olduklarını belirtecek şekilde açıkça belirtilmiş olması şartıyla, alıcı, mallara ilişkin tüm ziyan ve hasarı üstlenir. Alıcı, yeteri kadar önceden, belirlenen geminin adını, yükleme noktasını ve gerekli olduğu hallerde kararlaştırılan süre içinde seçilen yükleme tarihine ilişkin satıcıya ihbarda bulunmalıdır. Alıcı, mallar teslim edildiği andan itibaren ( ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masraflar, ihracat için ödenmesi gereken bütün resimler, vergiler ve harçlar dışındaki ) bütün masrafları ödemelidir. Malların sözleşmeye konu olan mallar olduklarını belirtecek şekilde açıkça belirtilmiş olmaları kaydıyla, alıcı, aşağıda belirtilen ek masrafları da ödemek zorundadır: Alıcının uygun ihbarda bulunmaması, veya Geminin zamanında gelmemesi veya malları alacak durumda olmaması veya ihbar edilen tarihten daha önce yük almayı durdurursa. Alıcı, satıcının, malların gemiye teslim edildiğine ilişkin teslim kanıtını kabul etmelidir. Bu kanıt bir taşıma belgesi değilse, alıcı hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere satıcıdan bir taşıma belgesi sağlanması için talepte bulunmalıdır. Alıcı, ihraç ülkesindeki zorunlu muayene masrafları hariç, yükleme öncesi muayene masraflarını üstlenmelidir. Alıcı, satıcının talebi üzerine, hasarı ve masrafları satıcıya ait olmak koşuluyla, uygulandığı ölçüde, malların taşınması, ihracı ve herhangi bir ülkeden transit geçişi için satıcının gerek duyduğu güvenlikle ilgili belgeler de dahil olmak üzere, her türlü bilgi ve belgeyi satıcıya zamanında sağlamak ve bunların edinilmesinde satıcıya yardımcı olmalıdır. Alıcı, bilgi ve belgelerin sağlanması veya bu konularda kendisine yardımcı olduğu sırada satıcının yaptığı bütün masrafları ve harçları ödemelidir.

6 2) FREE ON BOARD ( FOB ) c) Taşıma Sözleşmesi
FOB terimi kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde, satıcının, alıcıya karşı taşıma sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. Ancak, alıcı talep ederse veya ticari teamül varsa ve alıcı da uygun zamanda aksi yönde bir talimat vermez ise, satıcı hasar ve masrafları alıcıya ait olmak koşuluyla bir taşıma sözleşmesi yapabilir. Her iki durumda da satıcı sözleşmeyi yapmayı kabul etmeyebilir. Eğer böyle yaparsa, alıcıya derhal ihbarda bulunmalıdır. Taşıma sözleşmesinin satıcı tarafından yapılması durumu hariç, alıcı satış sözleşmesi konusu malların belirtilen yükleme limanından taşınması için masrafları kendisine ait olmak üzere bir taşıma sözleşmesi yapmalıdır.

7 2) FREE ON BOARD ( FOB ) d) Sigorta Sözleşmesi
FOB terimi kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde, sigorta yapılması için bir tarafın diğerine karşı yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, mallar FOB teriminin öngördüğü biçimde yükleme limanında gemiye teslim edildiği andan itibaren hasar ve kayıp riskleri alıcının üzerine geçtiğinden bu riskleri güvence altına almak amacıyla alıcının gerekli sigortayı yaptırarak kendi çıkarını koruması gerekir. Diğer taraftan, satıcı, alıcının istemi üzerine hasar ve masrafları ( eğer varsa ) alıcıya ait olmak koşuluyla sigorta yaptırılabilmesi için gerekli bilgileri alıcıya sağlamalıdır.


"Satıcının Yükümlülükleri Alıcının Yükümlülükleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları