Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İhracat Operasyon İşlemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İhracat Operasyon İşlemleri."— Sunum transkripti:

1 İhracat Operasyon İşlemleri

2 I. BÖLÜM Dış Ticaret Nedir?

3 DIŞ TİCARETİN KONUSU NEDİR?
Dış Ticaretin Konusu içerisinde sadece hizmete bağlı hareketler dahil edilebilirmi? Dış Ticaretin sadece ülkeler arasında gerçekleşmiş olmasımı gerekir Dış ticaret ülkeler arasında gerçekleşen mal ve hizmet hareketleridir.

4 Uluslar arası Ekonomik İlişkiler
Ekonomik Hareketler Sermaye Hareketleri Merkez Bankalarının rezerv hareketleri Krediler Cari Hareketler Mal Hareketleri) Hizmetler Uluslar arası Ekonomik İlişkiler

5 Satış Sözleşmeleri

6 SATIŞ SÖZLEŞMESİ T.C.Borçlar Kanununun 182 nci maddesinin birinci fıkrasında satım şöyle tanımlanır: “Satış bir akittir ki onunla satıcı, satılan malı alıcının iltizam ettiği (kabul ettiği) semen (değer) mukabilinde alıcıya teslim ve mülkiyeti ona nakleylemek (devretmek)borcunu tahammül (kabul) eder.” “Satış sözleşmesi, alıcının vermeyi yükümlendiği bir miktar para karşılığı, satıcı yönünden satış konusu malı alıcıya teslim ederek mülkiyeti ona geçirme borcunu doğuran bir sözleşmedir."

7 Satış Sözleşmeleri Sözleşmeler karşılıklı iki tarafın bir borç ilişkisini yaratmak üzere oluşturdukları hukukî işlemlerdir. Sözleşmelerde karşılıklı iki tarafın bulunması zorunludur, ve iki taraftan biri borçlu, öteki de alacaklıdır. Taraflardan biri, birden çok kişiden, örneğin birden çok borçludan oluşabilir. Fakat onların hepsi de bir tek tarafı oluşturur. Sözleşmede tarafların alacaklılık ve borçluluk ilişkileri karşılıklıdır.

8 Bir Satım Sözleşmesini Kurmaya Yarayan Temel Öğeler
Mal, Bir miktar para Bunların karşılıklı olarak değiştirileceğine ilişkin bir anlaşmanın varlığı Bunlardan yalnızca biri yoksa belki bir başka sözleşmenin koşulları oluşabilir, fakat satım sözleşmesi kurulamaz

9 SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI
Sözleşme Özgürlüğü İlkesi Eşitlik ilkesi Nisbilik ve üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması ilkesi Sözleşmelerin rızailiği ilkesi Dürüstlük İlkesi Kusurlu sorumluluk ilkesi Sözleşmelerde ivazlık ilkesi Hakimin takdir yetkisi ilkesi

10 SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE BORÇLARI
A) Satıcının Borçları Satılan Malı Teslim ve Mülkiyeti Alıcıya Geçirme Borcu Ayıba Karşı Tekeffül (Ayıbı Üstlenme) Borcu Zapta Karşı Tekeffül (Başkalarının Malda Hak İleri Sürmeyeceklerini Üstlenme) Borcu Satıcının Diğer Borçları

11 B)Alıcının Borçları 1.Satılan Malı Teslim Alma Borcu 2.Satış Parasını (Semeni) Ödeme Borcu 3.Alıcının İkincil Borçları

12 Sözleşmelerin Önemli Özellikleri
Mal kavramıyla, taşınır ve taşınmaz niteliğindeki tüm nesnel varlığa sahip ve mülkiyetin konusu olmaya elverişli olan eşya kastedilir. Satış sözleşmesinin konusu olan malın, sözleşmenin yapıldığı sırada ille de var olması ya da satıcının mal varlığında bulunması gerekmez. Eğer ödeme zamanında mal mevcut değilse, yani temin edilmesi mümkün değilse; artık sözleşme bu yüzden geçmişe dönük olarak geçersiz sayılır. Sözleşmeyle yükümlendiği borcu yerine getirmeyen satıcı, alıcıya karşı tazminat ödemekle yükümlüdür.

13 Taraflardan biri kendi borcunu yerine getirmediği sürece karşı tarafın borcunu ödemesini isteyemez.
Satışın peşin yapıldığı kural olarak kabul edilir. Bu yüzden satıcı malını vadeli olarak sattığını iddia ediyorsa bunu ispatlaması gerekmektedir. Uluslar arası ticari belgelerin nasıl kullanılacağı satış sözleşmeleri ile belirlenmiştir. Kural olarak, teslim borcu yerine getirilmekle, mülkiyet borcuda yerine getirilmiş olur. Buna göre;faturalar mülkiyeti, taşıma belgeleri de teslim borcunu ispatlar.

14 Sözleşmede Bulunması Gereken Hususlar
Taraflar, yasal adres ve haberleşme detaylarıyla beraber tanımlanmalıdır. Sözleşmenin konusu Tarafların yükümlülükleri Sözleşmenin birim ve toplam bedeli Ödemenin nasıl yapılacağı Mücbir sebepler

15 Sözleşmede Bulunması Gereken Hususlar
Uyuşmazlıkların nasıl çözümleneceği Sözleşmenin nasıl ve ne zaman yürürlüğe gireceği tanımlanmalıdır. Yürürlük maddesinde sözleşmenin kaç sayfa, kaç madde olduğu da tanımlanmalıdır.

16 İmza satıcı ve alıcının net yasal tanımlarıyla beraber açılmalıdır.
Sözleşmenin, varsa ekleri yürürlük maddesinde net olarak yer almalıdır. İmzalayan yetkili kişilerin yetkili olduklarına dair belgeler (noter tasdikli imza sirküleri) sözleşmenin doğal eki olarak düşünülmelidir.

17 II. BÖLÜM Teslimde Yaşanan Sorunlar

18 Dış Ticarette Teslim Nedir?
Teslim; Malların Yükleme Yeri Yada Limanından, Varış Yeri yada Limanına kadar taşınması sırasında masrafların ve rizikonun Satıcı ile Alıcı arasında Nerede, Ne Zaman,Ne Şekilde ve Nasıl paylaşılacağının belirlenmesidir.

19 Incoterms 2010 Uluslararası Ticaret Odası, Incoterms 2000 kurallarını yeniden gözden geçirerek, günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda revize etmiş bulunmaktadır. 

20 Incoterms klozları eylül sonunda yayınlanmıştır.
Gözden geçirilmiş (revize) yani versiyonu ticarette ve taşımadaki yeni uygulamaları dikkate almaktadır. Incoterms taşıma maliyetlerinin dağılımını, Risk transferlerini Ulusal ve uluslararası satış işlemlerde faaliyetlerin ayrıntılarını düzenler.

21 Alıcı ve satıcıların yükümlülükleri, 10 noktalı şema ile kıyaslanacak şekilde her bir kloz için net bir şekilde tarif edilmiş, Ayrıca doğru Incoterms’in seçilmesini kolaylaştırmak için resimli açıklamalar yer almaktadır. Her bir klozdan önce uygulama notu bulunup, temel içerikler özetlenmiştir.

22 Incoterms bir yasa değildir,
Ancak satış kontratına ilave olarak alıcı ve satıcı arasında üzerinde anlaşmaya varılması gerekir. Alıcı ve satıcı arasında üzerinde tam olarak mutabık kalınmışsa yürürlüğe girer. Taraflar arasındaki belirli kontratlarda yer alan yasal ve özel hükümler, Incoterms’in yerine geçer.

23 INCOTERMS 2010 KURALLARI NASIL KULLANILIR

24 INCOTERMS KURALLARI SATIŞ KONTRATININ İÇİNE DÂHİLDİR
Incoterms’in kullanılacağı satış kontratında açıkça belirtilmiş olmalıdır. 2. UYGUN INCOTERMS KURALI SEÇİMİ Seçilen Incoterms kurallarında her şeyden önce tarafların ek yükümlülükler koymak niyetinde olmadığı ve malların taşımaya uygun olması gerekir. Örneğin; taşıma yada sigortayı alıcı veya satıcının organize etmesi gibi. Her Incoterms kuralı özellikle bu seçimi yaparken yardımcı bilgiler içerir. Hangi Incoterms kuralı seçilirse taraflar kontratlarında özellikle gümrük açısından hangi yer yada limanın kullanılacağını belirtmelidirler.

25 3. YER YADA LİMAN TAM VE MÜMKÜN OLARAK BELİRTİLMESİ GEREKİR
Incoterms kuralları liman yada yer adı tam olarak belirtilmesi halinde geçerli olacaktır. "FOB /Ambarlı Port İstanbul, Turkey Incoterms® 2010". bu şekilde hassas bir seçim iyi bir örnek olacaktır. EXW, FCA, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, teslim şekillerinde teslim belirtilen yerdir. Teslimin gerçekleştirildiği yerde risk satıcıdan alıcıya geçer. CPT, CIP, CFR, CIF, Bu dört teslim şekillerinde Incoterms kuralları farklıdır. Belirtilen teslim yerinde mallar taşıma ücreti ödenerek teslim edilir.

26 INCOTERMS ® 2010 KURALLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ

27 Incoterms kuralları sayısı 13 den 11 e düşürülmüştür.
Incoterms 2000 kurallarındaki DAF, DES, DEQ ve DDU teslim şekilleri kaldırıldı,iki yeni Incoterms kuralları DAT ve DAP ile değiştirildi. Delivered at Terminal DAT, (Belirtilen Terminalde teslim) ve Delivered at Place DAP ( Belirtilen Yerde teslim) Bu yeni iki teslim şekli taşıma modeli belirtilmeksizin kullanılabilir. Her iki yeni teslim şeklinde de kural olarak mallar belirtilen varış yerinde gelen taşıma aracından boşaltılmış yada boşaltmaya hazır olarak satıcı tarafından alıcıya teslim edilir. Bu iki yeni kuralla birlikte daha önce Incoterms 2000 de kullanılan DES ve DEQ teslim şekillerini kullanmak gereksiz hale gelmiştir.

28 2.YENİ INCOTERMS ® 2010 KURALLARININ SINIFLANDIRILMASI
TÜM TAŞIMA MODELLERİ İLE KULLANILABİLEN KURALLAR EXW EX WORKS FCA FREE CARRIER CPT CARRIAGE PAID TO CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO DAT DELIVERED AT TERMINAL DAP DELIVERED AT PLACE DDP DELIVERED DUTY PAID

29 2.YENİ INCOTERMS ® 2010 KURALLARININ SINIFLANDIRILMASI
DENİZ VE İÇ SU TAŞIMACILIĞI KURALLARI FAS FREE ALONGSIDE SHIP FOB FREE ON BOARD CFR COST AND FREIGHT CIF COST INSURANCE AND FREIGHT

30 1. EXW ( Ex- Works )- İşyeri Teslim (Belirtilen Yerde İsim Ekleyerek Teslim ) Incoterms® 2010
Satıcının belirlediği yerde, genellikle kendi işyerinde, malları hiçbir taşıma aracına yüklemeden ve gümrük çıkış işlemleri yapmadan alıcıya teslim etmesiyle sorumluluklarını gerçekleştirildiği teslim şeklidir.

31 2. FCA (Free Carrier)- Taşıyıcıya Masrafsız Teslim (Belirtilen Yerde İsim Ekleyerek Teslim) Incoterms® 2010 FCA teslim şeklinde mallar, ihracatçı tarafından gümrük işlemleri tamamlanmış olarak belirlenen yer ve zamanda ithalatçıya ya da onun seçtiği taşıyıcıya teslim edilir. Malların teslimiyle birlikte ihracatçının sorumluluğu sona ererken, bundan sonraki tüm işlemlerden ithalatçı sorumludur.

32 CPT (Carriage Paid To) Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Teslim (Belirtilen Varış Yerinde İsim Ekleyerek Teslim) Incoterms® 2010 “Navlun Ödenmiş Teslim” satıcı malları kararlaştırılan yerde nakliyeci veya satıcı tarafından belirlenmiş kişiye nakliye bedeli ödemiş olarak teslim anlamına gelir.Malların varış yerine kadar tüm taşıma ve yükleme masraflarını satıcı karşılar. Mallar varış noktasına gelmesinden itibaren yapılacak tüm masrafları ithalatçı karşılar. Bu kuralda, iki kritik nokta vardır; çünkü risk ve maliyetler farklı yerlerde geçer bu sebeple taraflara sözleşmede her iki teslim yerinin de belirtilmesi tavsiye edilir.

33 CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (Belirtilen Varış Yerinde İsim Ekleyerek Teslim) Incoterms® 2010
“Navlun ve Sigorta Ödenmiş teslim” satıcının malları kararlaştırılan yere malı getirdiği, nakliye bedeli ve sigorta masraflarını ödenmiş olarak teslim ettiği teslim şeklidir. Satıcı malların taşınması sırasında meydana gelebilecek hasar, kayıp ya da rizikoyu kapsayacak şekilde sigorta yaptırmak zorundadır. Ancak CIP kapsamında sigorta asgari teminatları kapsadığına dikkat edilmelidir. Bu nedenle eğer alıcı daha kapsamlı bir sigorta istemesi halinde bunu kendisinin karşılaması gereklidir.

34 DAT (Delivered At Termınal) (Terminal İsmi Belirtilmiş Varış Liman Yada Yer Teslim)Incoterms® 2010
"Terminal Teslim" satıcının malları varış yerinde terminal noktasında liman veya varış yerinde alıcının emrine boşaltılmış teslimi anlamına gelir. "Terminal" kapsamında olsun ya da olmasın, bir iskele, depo, konteyner bahçe veya karayolu, demiryolu ve hava kargo terminali gibi, her yer bu kapsamda bulunur. Satıcı malı liman veya varış yerine terminale gelişine kadar boşaltma dahil tüm riskleri taşır.Taraflara, özellikle satıcıya mümkün olduğunca terminali açıkça belirlemesi ve taşıma sözleşmesine yazması tavsiye edilir.

35 " Satıcı malı varış yerine gelişine kadar tüm riskleri taşır.
DAP (Delivered At Place) (Belirtilen Varış Yerinde Teslim) Incoterms® 2010 "Yer Teslim" satıcının malları varış yerinde alıcının emrine boşaltılmaya hazır teslimi anlamına gelir. " Satıcı malı varış yerine gelişine kadar tüm riskleri taşır. Taraflara, özellikle satıcıya varış yerini mümkün olduğunca açıkça belirlemesi ve taşıma sözleşmesine yazması tavsiye edilir. Ayrıca, mallar gümrükten herhangi bir ithalat vergisi ödenmiş ve herhangi bir ithalat gümrük işlemleri satıcı tarafından tamamlanmış teslim düşünülüyorsa, o zaman DDP kuralları kullanılmalıdır.

36 DDP (Delivered Duty Paid)- Gümrük Vergileri Ödenmiş Teslim (Belirtilen Varış Yerinde Teslim) Incoterms® 2010 "Gümrük Vergisi Ödenmiş Teslim" satıcının malları varış yerinde alıcının emrine boşaltılmaya hazır teslimi anlamına gelir.DDP satıcı için azami yükümlülüğü gösterir. Satıcı malı varış yerine gelişine kadar tüm riskleri ve masrafları üstlenir.Taraflara, özellikle satıcıya varış yerini mümkün olduğunca açıkça belirlemesi ve taşıma sözleşmesine yazması tavsiye edilir.

37 Mallar gümrükten ithalat vergileri ödenmiş ve ithalat gümrük işlemleri satıcı tarafından tamamlanmış teslim edilir. Satıcıların doğrudan veya dolaylı olarak ithalat izni almasının mümkün olup olmadığı belli değilse DDP kullanmamaları tavsiye edilir. Bu durumda eğer taraflar gümrük işlemleri ve formalitelerini alıcının yapmasını kararlaştırmışlarsa DAP teslim şeklini kullanmaları tavsiye edilir. Açıkça satış sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadıkça ithalat üzerine ödenecek KDV veya diğer tüm yerel vergiler satıcının aittir.

38 TAŞIMACILIK KURALLARI
DENİZ VE İÇ SU YOLU TAŞIMACILIK KURALLARI

39 FAS ( Free Alongside Ship) -Gemi Bordasında Masrafsız Teslim (Belirtilen Yükleme Limanında Teslim) Incoterms® 2010 “Gemi yanında masrafsız teslim" satıcının malları sevkiyat limanında (örneğin bir iskele veya bir mavna da) alıcı tarafından gönderilen gemi doğrultusuna yerleştirildikleri teslim anlamına gelir. Malla ilgili kayıp veya hasar riski mal gemi yanına geldiği andan itibaren tüm giderleri ile birlikte satıcıdan alıcıya geçer.

40 FOB (Free On Board)-Gemi Güvertesinde Masrafsız Teslim
Belirlenen yükleme limanında, malın geminin güvertesine (veya ambarına) aktarılmasıyla satıcının sorumluluğunun sona erdiği teslim şeklidir. Mal geminin küpeştesini geçtiği andan itibaren bütün rizikolar ve masraflar ithalatçıya aittir.

41 FOB (Free On Board)-Gemi Güvertesinde Masrafsız Teslim
(Belirtilen Varış Limanında Teslim) Incoterms® 2010 “Gemi güvertesi masrafsız teslim" satıcının malları sevkiyat limanında (alıcı tarafından gönderilen gemi güvertesinde teslim yada mallar yüklenmiş teslim edilecek anlamına gelir. Malla ilgili kayıp veya hasar riski mallar gemi güvertesine yada ambarına indiği andan itibaren tüm giderleri ile birlikte satıcıdan alıcıya geçer.

42 mal kaybı veya hasar riski mal gemide iken satıcıdan alıcıya geçer
CFR (Cost And Freight) Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Teslim (Belirtilen Varış Limanında Teslim) Incoterms® 2010 “Mal bedeli ve Navlun ödenmiş teslim” satıcı gemide malları teslim ettiğini ya da mal temin edilmiş teslim anlamına gelir. mal kaybı veya hasar riski mal gemide iken satıcıdan alıcıya geçer Malların varış limanına kadar tüm taşıma ve yükleme masraflarını satıcı karşılar. Geminin varış limanına gelmesinden itibaren yapılacak tüm masrafları ithalatçı karşılar.

43 CIF (Cost, Insurance And Freight) Mal Bedeli, Navlun, Sigorta Ödenmiş Teslim (Belirtilen Varış Limanında Teslim) “Mal bedeli Navlun ve Sigorta ödenmiş teslim” satıcının gemide malları teslim ettiğini ya da mal temin edilmiş teslim anlamına gelir. mal kaybı veya hasar riski mallar gemide iken satıcıdan alıcıya geçer Malların varış limanına kadar tüm taşıma ve yükleme masraflarını satıcı karşılar. Ayrıca alıcının olası hasar ve kayıp riskleri için sigorta yaptırır. Geminin varış limanına gelmesinden itibaren yapılacak tüm masrafları ithalatçı karşılar.

44 HAYATTA SADECE İKİ SEÇENEĞİNİZ OLSAYDI
EXW’DE ALICIMI? YOKSA DDP’DE SATICIMI? OLMAK İSTERDİNİZ…

45 Aykırı Incoterms Uygulamaları

46 Aykırı Incoterms Uygulamaları
Bazı terimlerinin Incoterms’de belirtilen amaçlarının dışında yada farklı yerlerde kullanıldıkları görülmektedir. Örneğin proforma faturalarda, nakliye sözleşmelerinde,sigorta poliçelerinde yada diğer belgelerde bu terimlere rastlamak söz konusudur. Amaçları dışında kullanılan bu tarz teslim terimlerine “Aykırı Incoterms” adı verilir.

47

48

49 Maliyet ve Fiyatlandırma
III. BÖLÜM : Uluslar arası Maliyet ve Fiyatlandırma Yöntemleri

50 İhracat Fiyatları Doğrudan Maliyetler +Değişken Maliyetler= Üretim Maliyeti Üretim Maliyeti/ Ürün Miktarı= Birim Maliyeti Birim Maliyeti ( Başa baş Noktası)+ Kar Yurt içi Satış Fiyatı Yurt içi Satış Fiyatı EXW İhraç Fiyatımıdır?

51 Üretim maliyeti+depolama+ banka komisyonları finansman masrafları+ihracat belge giderleri+ İhraç ambalaj maliyetleri (+ KAR) = EXWTeslim Fiyatı Yükleme masrafları+ İhraç Gümrük Masrafları+Teslim noktasına kadar Ara nakliye ve Sigorta Giderleri(+ KAR) = FCA/FAS Teslim Fiyatı Yükleme Masrafları (+ KAR) = FOB Teslim Fiyatı

52 Uluslararası taşıma masrafları(+ KAR)
= CFR/CPT Teslim Fiyatı Uluslararası taşıma ve sigorta masrafları (+ KAR) = CIF/CIP/DAF/DES/DDU Teslim Fiyatı İhraç pazarındaki gümrük ve dağıtım maliyetleri =DDU Teslim Fiyatı

53 İTHALAT SIRASINDA MALİYETİ ARTIRAN ETKENLER
Satış komisyonları Taşıma şirketleri için ödenen ücretler Gerekli belgeler için yapılan masraflar Finansman maliyetleri Akreditif masrafları Ambalajlama masrafları

54 Etiketleme ve işaretleme masrafları
Ülke içinde taşıma masrafları Ürünün varış yerinde boşaltılması için yapılan masraflar Sigorta masrafları Gerekli belgelerin çevirisi gibi işlemler Kredi vadeleri Depolama için yapılan masraflar

55 Doğrudan Maliyetler= 1$
Değişken Maliyetler= 1$ Yurtiçi Komisyon ve Masraflar= 0.50$ Yurtdışı navlun ve sigorta Gideri= 1,5$ KAR= 1$ Üretim Kapasitesi %50 Teklif= CIF 3,5 $ BU TEKLİFTEN MALINZI SATARMISINIZ SATMAZMISINIZ…

56 IV. BÖLÜM İhracatta Ödemeden Kaynaklanan Sorunlar

57 İhracatçı Avantajlı (İthalatçı Dezavantajlı) Peşin ödeme
Akreditifli ödeme Vesaik mukabili (Belge karşılığı) ödeme Mal mukabili ödeme Konsinye ödeme İhracatçı Dezavantajlı (İthalatçı Avantajlı)

58 Bu ödeme yöntemlerinde başka uluslararası piyasalarda kabul gören ancak daha az sıklıkta kullanılan, Açık Hesap, Kabul Kredili Ödeme, Karşı Ticaret gibi diğer ödeme yöntemleri de mevcuttur.

59 Peşin Ödeme (Cash Payment, Advance Payment, Cash in Advance, Cash Before Delivery)
Peşin ödeme, ithalat bedellerinin malın fiili ithalinden önce ödenmesi olarak ifade edilebilir. Peşin ödeme bir anlamda ön ödeme demektir. Peşin ödemede ihracat gerçekleşmeden önce ithalatçı, mal bedelini ihracatçıya öder ve ihracatçı da mal bedelini tahsil ettikten sonra malları ithalatçıya sevk eder. Ödeme ile ilgili risk tamamen ithalatçı altındadır. İhracatçının ise hiç bir riski yoktur.

60 Mal Mukabili Ödeme (Cash Againist Good)
Bu tür ödeme yönteminde, ihracatçının önce malı ve sevk belgelerini gönderip sonra mal bedelini tahsil ettiği ödeme şeklidir. Mal mukabili ödeme şekli peşin ödeme şeklinin tam tersi istikamette gelişmektedir. İhracatçı önce malı hazırlar, sevkiyata ait belgeleri doğrudan ithalatçıya ya da bankaya gönderir. Belgeleri alan ithalatçı, malları gümrükten çeker ve ihracatçı ile aralarındaki anlaşmaya göre tespit edilen süre içinde mal bedelini öder.

61 Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents)
Alıcının ithal ettiği malın evraklarını ancak mal bedelini ödemesi karşılığında bankasından devralabildiği ödeme şeklidir. İhracatçının göndermiş olduğu mal karşılığında, ithalatçının bankası tarafından mal bedelinin ödenmesi karşılığında ilgili belgelerin ithalatçıya teslimini öngören bir ödeme şeklidir. Vesaik Mukabili Ödeme şeklinde, alıcının ithal ettiği mal bedelini malı temsil eden belgelere dayanarak ihracatçıya ödeyeceğinin garantisi söz konusudur.

62 Akreditifli Ödeme (L/C - Letter Of Credit)
Akreditif; tarafların dış ticaret işlemlerinde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi halinde, ihracatçıya mal bedelinin ödeneceğini, ithalatçıya da ya malları alacağını ya da ihracatçının şartlarını yerine getirmemesi halinde mal bedelinin tekrar geri ödeneceğini garanti eden bir ödeme şeklidir.

63 Bİr L/C de 3 farklI sözleşme ve taraf mevcuttur
L/C Mektubu Satış Sözleşmesi Akreditif Açma Talimatı

64 Akreditifli Ödemede Taraflar
Akreditif Amiri (İthalatçı) Akreditif Lehtar (İhracatçı) Bankalar Akreditif tarafları, aracı bankaların sayısına ve akreditifteki rollerine göre en az dört olmakla birlikte bu sayı değişebilmektedir.

65 Akreditif Bankaları Amir Banka / Açan Banka (Applicant Bank/Opening Bank/ Issuing Bank,) İhbar/Muhabir Bankası (Advising Bank) Teyit Bankası (Confirming Bank) Ödeme Bankası (Paying Bank) Devir ve Ciro Bankası – İştira Bankası (Negotiating Bank) Rambursman Bankası (Reimbursing Bank) Kabul Bankası (Accepting Bank)

66

67 SWIFT Mesajları SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecomminication); Dünya Bankalar Finansal Haberleşme Birliği’nin kısaltılmış adıdır. Her bankanın ayrı bir swift kodu vardır. Kodların ilk 4 karakteri banka adını, sonraki 2 karakteri ülke kodunu,daha sonraki 2 karakteri bulunduğu şehri,son 3 karakteri şube adını gösterir.

68 SWIFT MESAJ Kodlarının Açıklanması
Swift mesajları kullanılırken farklı bir kodlama sistemi kullanılır. Bu kodlar bazı rakam ve harflerden oluşmakta, her rakam ve harf, farklı anlamlar taşımaktadır. MT 700 mesajlarında doldurulması zorunlu olan yerler “M” harfi ile isteğe bağlı doldurulacak yerler “0” harfi ile gösterilmiştir.

69 SWIFT MESAJ Kodlarının Açıklanması
M 27 Sequence of Total (Toplam Mesaj sayısı) M 40A Form of Documentary Credit ( Akr. Türü : Dön./ Dön.mez) M 20 Documentary Credit Number (Mesaj no’su) O Reference to Pre-Advice (Ön İhbar Bilgisi) O 31C Date of Issue (Açılış Tarihi) M 31D Date and Place of Expiry (Mesaj geçerlilik tarihi) O 40E Applicable Rules (Akreditifi Tabi Olacağı Kurallar) O 51a Applicant Bank (Mesajı Çeken /Amir Banka) M 50 Applicant (Amir) M Beneficiary (Muhatap/ Lehdar) M 32B Currency Code, Amount ( Döviz cinsi/Tutarı)

70 O 39A Percentage Credit Amount Tolerance (Kull.Kredi Oranı)
O 39B Maximum Credit Amount(Maksimum Kredi Tutarı) M 41a Available With…. by (Ödemeyi Yapacak Banka) O 42C Drafts at...(Poliçeli) O 42a Drawee (Keşideli) O 42M Mixed Payment Details (Karışık Ödeme Detayları) O 42P Deferred Payment Details (Kredili Ödeme Detayları) O 43P Partial Shipments (Kısmi Yükleme) O 43T Transshipment (Aktarma) O 44A Loading (Yükleme Yeri) O 44B For Transportation To (Boşaltma Yeri) O 44C Latest Date Of Shipment (Son Yükleme Tarihi) O 44D Shipment Period (Yükleme Vadeleri)

71 O 45A Description of Goods (Malın Cinsi)
O 46A Documents Requtredit (İstenen Belgeler) O 47A Additional Conditions (İlave Şartlar) O 71B Charces (Komisyon ve Diğer Masraflar) O Period for Presentation (Vesaik İbraz Süresi) M 49 Confirmation Instructions (Teyid Emri) O 53a Reimbursing Bank (Rambursman Bankası) O Instructions to the Paying/ Accepting/ Negotiating Bank (Ödeme,Teyid,İştira Emri) O 57a Advise Through Bank (Diğer Bankaların İstekleri) O Sender to Receiver Information ( Mesajı Çeken/Amir Bankanın Talimatları)

72

73 V.BÖLÜM Belgeler

74 Uluslar arası Ticari Belgeler
Uluslar arası Ticarette Kullanılan belge sayısı 200 den fazladır 50 den fazla kurum yada kuruluş belgeler bağlı işlemlerde yetkilidir. Belgelerden bazıları resmidir. Bazı belgeler sadece ihtiyari amaçla düzenlenmektedir. Belgeler işlemin gerektirdiği hukuki ispat niteliğindedir.

75 Resmi Belgeler Firmalarca Düzenlenen Belgeler
Faturalar Koli Listesi Sertifikalar Firmalarca Düzenlenen Belgeler Çeki /Koli Listesi Sevk Belgeleri Sigorta Poliçesi Nakliye ve Sigorta Belgeleri Dolaşım Belgeleri Menşe Belgeleri Standart ve Kontrol Belgeleri Gümrük beyannamesi Resmi Belgeler

76 TAŞIMA BELGELERİ Bir taşıma belgesinin üç temel özelliği vardır; Malın taşıyıcı tarafından taşınmak üzere teslim alındığını gösteren bir belgedir. Özellikle arka sayfasında taşımacılığın hangi şartlarda yapılacağının detaylarının yazıldığı taşıma sözleşmesidir. B/L; malın mülkiyetini temsil eden kıymetli evraktır, üçüncü şahıslara ciro edilebilir.

77 Konşimento İle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar
Örneğin alıcı (Consignee) ve ihbar (Notify) bölümleri, bir konşimentonun en can alıcı yerleridir. İkinci önemli nokta “navlun ödemesi ile ilgili “ bölümdür. Konşimentoda üçüncü önemli nokta konşimentonun üzerinde yükleme tarihi olması gereklidir. Konşimentolar üzerinde bazen birtakım taşımacılık terimleri de yer alabilir.

78

79 CONSIGNEE Doğrudan alıcı yada banka adı
“To the order of” alıcı yada banka adı Order Tamamen BOŞ(Blank) Nama yazılıdır Ciro edilemez. Sadece isme ciroludur Herkese ciro olur İlk orijinal belgeyi getirene mallar teslim edilir.

80 CONSIGNEE Ödeme Şekli Peşin Yada Mal Mukabili Alıcı Adı Varsa
Ödeme Şekli Vesaik yada Akreditif Alıcı Adı Varsa Banka adı

81

82

83 4. CMR Uluslar arası Kara Yolu Taşıma Belgesi (CMR Roar Waybill )
CMR (Convention Merchandises Routiers) Karayolu taşıma sözleşmesidir Yüklerin karayolu ile taşınması koşullarını standartlaştırmak amacıyla düzenlenmiştir. Ticari mal taşımalarında taşıyıcının yük sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası anlaşmadır. CMR anlaşmasının hükümlerini kabul eden ülkelerde karayolu taşımacılığının CMR hükümlerine göre yapılacağını gösterir.

84 CMR sözleşmesi hükümlerinde taşımacının karayolu taşımacığındaki görev ve sorumlulukları önceden belirlenmiştir. Buna göre karayolu taşımacısı, belirli bir ücret karşılığında anlaşma konusu malı iyi durumda taşıtandan teslim aldıktan itibaren anlaşmada belirtilen varış yerinde alıcıya teslim edinceye kadar her türlü hasar ziyan, gecikmeler ve diğer doğabilecek hatalardan sorumludur.

85 Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde TIR Garantisi altında taşınması yasak eşya listesi
Büyükbaş hayvanların etleri ve yenilen sakatat Karkas ve yarım karkas,diğer kemikli parçalar, Dondurulmuş Süt ve krema Konsantre veya ilave şeker ve diğer tatlandırıcı maddeler Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar Taze muz, fidesi Şeker kamışı ve şeker pancarı Saf sakaroz Tütün ve alkol türevi maddeleri

86 ( Movement Certificates)
Dolaşım Belgeleri ( Movement Certificates)

87 AB üyesi ülkelerce, İşlenmiş tarım ve Sanayi ürünleri kapsamında istenir.
ATR EFTA Ülkeleri STA ülkelerince kullanılır. EURO1 Pan Akdeniz Menşe Kümülasyonu kapsamında kullanılır. EUROMED

88 Menşe Şahadetnamesi DTÖ üyesi ülkelerce istenir ABD,Kanada Y.Zelanda,Avustralya Japonya Eski BDT Ülkelerince kullanılır FORM A (GPS Kapsamında)

89 Teşekkürler


"İhracat Operasyon İşlemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları