Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞ PATENT SUNUMU STRATEJİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI (BYST) PATENT DESTEK BİRİMİ (PDB) Ocak 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞ PATENT SUNUMU STRATEJİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI (BYST) PATENT DESTEK BİRİMİ (PDB) Ocak 2016."— Sunum transkripti:

1 GİRİŞ PATENT SUNUMU STRATEJİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI (BYST) PATENT DESTEK BİRİMİ (PDB) Ocak 2016

2 MAM Enstitüleri BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ

3 ÇTÜE HAKKINDA

4 ÇTÜE Araştırma Gemisi 1 ÇTÜE- SABANCI ÜNİV. 2002 016232003 Bütil kauçuk esaslı süper emici malzemeler, bu malzemelerin imal işlemi ve bunların kullanımı, B.Erman, O. Okay, S. Durmaz 2ÇTÜE1997 000512000 Evsel atıksuların biyolojik olarak arıtma bahçesinde arıtılması, Ö. Saygın, S. Ayaz

5 EE HAKKINDA

6 EE Çalışma Konuları 12006 066012010 Dizel buharlaştırıcı ve filtre sistemi, H. Olgun, A. Sarıoğlan, S. Özdoğan, H. Atakul, A. Ersöz 21998 004532002 Güneş simülatörü tasarımı ve imalatı, A. Yazar, M. Tırıs, S. Çataltepe, H. Sekmen 31998 002692002 Tatlı sorgum kömür karışımının birikitlenmesi, D. Uzun, Y. Erdallı, H. Atakul 41998 004542001 Güneş kollektörleri yutucu plakalarının piroliz yöntemi ile kalay oksit kaplanması, H.M. Söhmen, M. Tırıs, A. Yazar, Z. Demirdağ, H. Kiraz

7 EE Çalışma Konuları 51997 004032001 Tatlı sorgum biriketi, D. Uzun, Y. Erdallı 61996 005992001 Elektrokimyasal olarak spektral seçici yüzeylerin geliştirilmesi, F. Kadırgan, H. M. Söhmen, A. J. Wetherılt, İ. E. Türe 71997 013812000 Güneş kollektörleri bakır yutucu plaka üzerine elektrokimyasal olarak siyah krom seçici yüzeyin geliştirilmesi, H.M. Söhmen

8 GE HAKKINDA

9 GE Çalışma Konuları 12009 029592014 Uzun Ömürlü Yoğurt, M. Borcaklı 22000 035372004 Doymamış bakteriyel polyester üzerinden metil metakrilatın graft kopolimerizasyonu, M. Borcaklı, S. İlter, B. Hazer

10 GMBE HAKKINDA

11 GMBE Çalışma Konuları 21999 019452005 Beta estradiol içeren yeni polimer jeller, M.M. Akdeste, A. Başalp, Z.M. Akdeste,I. Nagıyeva, E. Bermek 31999 022902005 Cu+2 aracılığı ile oluşan ve steroid hormon, protein ve toksik olmayan polianyonik polielektrolit içeren immünojenik biopolimer sistemleri, M.M. Akdeste, F. Yücel, A. Başalp, Z. Akdeste, B. Çırakoğlu, E. Bermek 41999 027502004 Antip53 monoklonal antikorlar ve kullanımları, M. Öztürk, N. Yurdusev, E. Yolcu, T. Yağcı 12007 009842015 Vasküler endotel büyüme faktörüne (VEGF) bağlanan ve aktivitesini bloke eden peptit yapılar, B. Erdağ, A. Kumbasar, B. K. Balcıoğlu, K. Baysal

12 GMBE Çalışma Konuları 61997 003952000 Protein steroid hormon ve poliatyonik polielektrolitten oluşan üç bileşenli yeni immünojen, M.I. Mustafaev, A. Başalp, F. Yücel, B. Çırakoğlu, E. Bermek 71996 002951998 Biyolojik çözeltilerin konsantre edilmesi için sıcaklığa duyarlı polimerik jel kürecikleri üretimi, N. Kayaman, D. Kazan, A. Altan Erarslan, B. M. Baysal, O. Okay 51999 020402003 Modifiye hepatit b virüs yüzey antijen geni ve mayadaki ekspresyonu, E. Bermek, A. I. Kuchkartaev, N. Kasımova

13 KTE HAKKINDA

14 KTE Çalışma Konuları 12013 025892014 2-metil-1,4-naftakının'un endüstriyel üretimi için ekonomik süreç, S. Yalçın, M. Candemir, Z. Korlu, N. Bekir, M. Özkaraaslan, İ. Kaydı 22009 057622013 Yüksek proton iletkenlik ve kimyasal kararlılığa sahip yakıt pili membranlarının hazırlanması: membran hazırlama ve kurutma koşullarının etkisi, T. Yılmaz İnan, Z. Korlu 32006 038092011 Alunit cevherinden kavurmasız yöntemle silikat oluşturulmadan aliminyum hidroksit ve potasyum sülfat üretimi, H. Yüzer, Ş. Sarıoğlan, M. Koral, H. Doğan, O. Kurulu, M.S. Çelik

15 KTE Çalışma Konuları 42001 032652003 Selestitten stronsiyum karbonat üretim, S. Kocakuşak, R. Tolun, H. Doğan, K. Akçay, H. J. Köroğlu, H. Yüzer, M. Koral, F. İşbilir, Ö. T. Savaşçı, T. Ayok 51999 016372002 Bor sülfat ve arsenik içeren atık suların arıtımı ve bor bileşiklerinin geri kazanımı, İ.E. Kalafatoğlu, N. Örs, S. Sain Özdemir, A. Yılmaz, F. İşbilir, M. Koral 61999 013232002 Gülyağı üretimi sulu çözeltilerinden gülyağı bileşenlerinin geri kazanılması, S.N. Örs, İ.E. Kalafatoğlu, Ö. Tunç Savaşçı, A. Çelikkol

16 KTE Çalışma Konuları 71998 021262002 Akışkan yatakta bor oksit üretimi, S. Kocakuşak, R. Tolun, H.J. Köroğlu, K. Akçay, T. Ayok 81999 000502001 Bis( ethylenedithio) tetrathiafulvalene türevlerinin ve dihidroksi analoglarının sentezi, T. Öztürk, F. Türksoy, D. John Wallis, Ü. Tunca 91997 004592000 Bentonitlerden solvent bazlı boyalara katılan kıvamlaştırıcı tiksotropik madde üretimi, H. Yüzer, R. Tolun, S. Kocakuşak, H. J. Köroğlu, K. Akçay, A. Güngör, T. Ayok, M. Koral, F. İşbilir, Ö. T. Savaşçı

17 KTE Çalışma Konuları 101997 003812000 Bentonitlerin organik modifikasyonu ile su bazlı sistemler için kıvamlaştırıcı tiksotropik madde üretimi, S. Kocakuşak, H. J. Köroğlu, R. Tolun, Ö. T. Savaşçı, A. Güngör, H. Yüzer, K. Akçay 111996 008792000 Antitüberküloz aktif doğal bileşiklerin eldesi ve yapı tayinleri, A. Ulubelen, C. Bozok Johansson, G. Topçu 121996 008062000 Friedel crafts asilasyonu yöntemi ile 2,6 bis(4 fenoksifenil) naftadion ve 5 tersiyerbütil 1, 3 bis (4 fenoksibenzoil) benzen esaslı yeni poli (arilen eterketon) ların sentezi, Ö. Özarslan, A. Güngör, A. Kuyulu, H. Güçlü, T. Y. İnan, E. Yıldız, Z. Korlu, M. Candemir

18 KTE Çalışma Konuları 131997 003561999 Su bazlı sistemler için inorganik modifiye bentonit bazlı kıvamlaştırıcı tiksotropik madde üretimi, H.J. Köroğlu, R. Tolun, Ö.T. Savaşçı, A. Güngör, H. Yüzer, K. Akçay 141997 001661999 Yeni potansiyel organik süper iletken sistemi ve fotoemisyon özelliği, T. Öztürk, S. İçli, H. İcil, K. Günaydın 151996 003981998 Solar fotoorganik kimyasal yöntem ile noniyonik okijenlenmiş kolofan emilgatörü eldesi, S. İçli

19 KTE Çalışma Konuları 161995 000701996 Akışkan yatakta kristal susuz boraks üretimi, S. Kocakuşak, R. Tolun, Ö. T. Savaşçı, K. Akçay, T. Ayok,H.J. Köroğlu, M. Koral, F. İşbilir, H. Karakale, Z. Bay, E. İnce 17284631996 Tetraalkil difenil sülfon esaslı yeni aromatik dinitro ve diamin bileşiklerinin sentezi, H. Güçlü, A. Güngör, A. Kuyulu, E. Yıldız, T. Yılmaz, Z. Korlu 18274721995 Sinterlenmiş bor oksit (b2o3) tablet üretimi, S. Kocakuşak, A. Bük, H. J. Köroğlu, S. Altıntaş,R. Tolun,

20 KTE Çalışma Konuları 19270231994 Mikrodalga enerjisi kullanımı ile sodyum perborat monohidrat üretimi, S. Kocakuşak, H. J. Köroğlu, R. Tolun, E. Ekinci, K. Akçay 20279501994 Dehidrokolofanın sulu çözeltide solar radyasyonda oda sıcaklığında oluşturulması, S.İçli, H. İcil, Ö. Sertdemir 21262771994 Mikrodalga enerjisi kullanımı ile bor oksit üretimi (b2o3), S. Kocakuşak, R. Tolun, E. Ekinci, O.N. Çolak, H. J. Köroğlu

21 KTE Çalışma Konuları 22266671994 Nemli boraks pentahidratın (na2b4o75h2o) mikrodalga enerjisi ile kurutulması, S. Kocakuşak, R. Tolun, H. J. Köroğlu, E. Ekinci 23261771994 Nemli borik asitin mikrodalga enerjisi ile kurutulması, S. Kocakuşak, R. Tolun, E. Ekinci, K. Akçay, O. N. Çolak, H. J. Köroğlu 24260531993 Mikrodalga enerjisi kullanımı ile susuz boraks üretimi S. Kocakuşak, R. Tolun, E.Ekinci, O. Çolak, K. Akçay, H. Karakale

22 KTE Çalışma Konuları 25258671993 Kolemanitin (2ca.3b2o3.5h2o)dekrepitasyonu (ısıyla parçalanma)ile kimyasal oksijen ihtiyacının (koı) azaltılması, T. Ayok, S. N. Örs, R. Tolun, E. Ekinci, A. Yılmaz, Z. Bay, H. Karakale 27258491993 Boraks dekahidratın kalsinasyon ve kompatlanması yolu ile yeni granül bor ürünlerinin üretilmesi, R. Tolun, S. Kocakuşak, T. Ayok, H. J. Köroğlu, K. Akçay 26258501993 Boraks pentahidrat (na2b4o75h2o) ince toz ve kristallerinin kompaktlanarak granülasyonu, R. Tolun, S. Kocakuşak, T. Ayok, H. J. Köroğlu, K. Akçay, O. N. Çolak

23 KTE Çalışma Konuları 28207851982 Sodyum borat çözeltilerinin elektrolizi ile borik asit ve sodyum hidroksit üretimi, R.Tolun, B. D. Emir, İ.E. Kalafatoğlu, S. Kocakuşak, N. Yalaz

24 ME HAKKINDA

25 ME Çalışma Konuları 12006 005362014 Pd/Nıtrür /n-GaAs yapılı hidrojen sensörü, H. Yüzer, N. Taşaltın (Uğur), M. A. Ebeoğlu, F. Dumludağ, Z. Z.Öztürk 22013 031042013 Alüminyum döküm alaşımları için gelişmiş tanecik inceltici alüminyum-titanyum-bor temel alaşımları üretmek için proses, Y. Birol 32013 036672013 Tane küçültücü ön alaşım üretmek için bir proses, Y. Birol, O. Çakır

26 ME Çalışma Konuları 42005 021142011 Antik çini özelliğinde dekoratif malzeme üretimi yöntemi, F. Okyar, B. Kavaklı, H.G. Zeybekoğlu, A. Kılıç, E. Kaymak 52002 017412010 Mekanik dayanımı yüksek sentetik küresel aktif karbon, E. Tahtasakal, M. Güneş, S.Y. Karakaş, A. Aygün, E. Arpaç, S. Özbek, E. Keleş, F. Ballı, Y. Emre 62002 018022009 Hotmelt sprey teknolojisi ile NBC koruyucu elbise üretimi, M. Güneş, S. Özbek, C. Özden, M. Zarga, E. Tahtasakal

27 ME Çalışma Konuları 72005 021152009 Antik çinilerin sır bileşimlerine uygun frit üretimi, F. Okyar 81997 007842002 Lazer ışıması konvertörlerin doğrusal olmayan optik malzemeler kullanılarak hazırlanması için yöntem, K. Allakhverdiev, Alois Seilmeier, E. Salaev, D. Haaper 91997 005582001 Wolfram ağır alaşım yüzeylerinin sertleştirilmesi için bir metot, Ş. Eroğlu, H. Ekren

28 ME Çalışma Konuları 101997 003241997 Cr tozlarının indirgenerek oksit ve gazlardan arındırılması, H. İ. Bakan, S. Özbek, E. S. Kayalı, T. Baykara 11280181995 Kırmızı çamurdan yüksek mukavemetli yapı malzemesi üretimi, M. Kara, Ö. F. Emrullahoğlu, A. Tuncel, E. Keleş

29 YDBE HAKKINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ (BTE) 2010 yılında TÜBİTAK BİLGEM’e bağlanmıştır.

30 12007 018962014 Taşınabilir mayın tespit sistemi, M. Sezgin, Y. Bahadırlar, A. S. Türk, S. Samedov, E. Kurt, G. Kaplan, M. Çayır, N. Pelitçi, O. Baykan, İ. Taşdelen 22004 008182009 Taşınabilir RF vericiler aracılığıyla göçük altındaki canlıların yer tayini, L. Hakkı Şenyürek, A. S. Türk, N. Pelitçi, A. Lana, B. Şen 32000 029462004 Metal dedektörü kompanzasyon devresi, S.Samedov, R. Mammadov, S. Akgün

31 41999 005442002 Lazer-optik koku ve gaz dedektörü, A. B. Orun 51996 010381999 Durağan görüntüler için kamera çözünürlüğünün yapay olarak arttırılması, A. B. Orun 61996 007361999 Lazer etkileşimli fotogrametrik yöntemle nesne tipi belirleme, A. B. Orun

32 TÜBİTAK MAM STRATEJİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI PATENT DESTEK BİRİMİ Ocak 2016


"GİRİŞ PATENT SUNUMU STRATEJİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI (BYST) PATENT DESTEK BİRİMİ (PDB) Ocak 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları