Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞ PATENT SUNUMU STRATEJİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI (BYST) PATENT DESTEK BİRİMİ (PDB) Ocak 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞ PATENT SUNUMU STRATEJİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI (BYST) PATENT DESTEK BİRİMİ (PDB) Ocak 2016."— Sunum transkripti:

1 GİRİŞ PATENT SUNUMU STRATEJİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI (BYST) PATENT DESTEK BİRİMİ (PDB) Ocak 2016

2 MAM Enstitüleri BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ

3 ÇTÜE HAKKINDA

4 ÇTÜE Araştırma Gemisi 1 ÇTÜE- SABANCI ÜNİV Bütil kauçuk esaslı süper emici malzemeler, bu malzemelerin imal işlemi ve bunların kullanımı, B.Erman, O. Okay, S. Durmaz 2ÇTÜE Evsel atıksuların biyolojik olarak arıtma bahçesinde arıtılması, Ö. Saygın, S. Ayaz

5 EE HAKKINDA

6 EE Çalışma Konuları Dizel buharlaştırıcı ve filtre sistemi, H. Olgun, A. Sarıoğlan, S. Özdoğan, H. Atakul, A. Ersöz Güneş simülatörü tasarımı ve imalatı, A. Yazar, M. Tırıs, S. Çataltepe, H. Sekmen Tatlı sorgum kömür karışımının birikitlenmesi, D. Uzun, Y. Erdallı, H. Atakul Güneş kollektörleri yutucu plakalarının piroliz yöntemi ile kalay oksit kaplanması, H.M. Söhmen, M. Tırıs, A. Yazar, Z. Demirdağ, H. Kiraz

7 EE Çalışma Konuları Tatlı sorgum biriketi, D. Uzun, Y. Erdallı Elektrokimyasal olarak spektral seçici yüzeylerin geliştirilmesi, F. Kadırgan, H. M. Söhmen, A. J. Wetherılt, İ. E. Türe Güneş kollektörleri bakır yutucu plaka üzerine elektrokimyasal olarak siyah krom seçici yüzeyin geliştirilmesi, H.M. Söhmen

8 GE HAKKINDA

9 GE Çalışma Konuları Uzun Ömürlü Yoğurt, M. Borcaklı Doymamış bakteriyel polyester üzerinden metil metakrilatın graft kopolimerizasyonu, M. Borcaklı, S. İlter, B. Hazer

10 GMBE HAKKINDA

11 GMBE Çalışma Konuları Beta estradiol içeren yeni polimer jeller, M.M. Akdeste, A. Başalp, Z.M. Akdeste,I. Nagıyeva, E. Bermek Cu+2 aracılığı ile oluşan ve steroid hormon, protein ve toksik olmayan polianyonik polielektrolit içeren immünojenik biopolimer sistemleri, M.M. Akdeste, F. Yücel, A. Başalp, Z. Akdeste, B. Çırakoğlu, E. Bermek Antip53 monoklonal antikorlar ve kullanımları, M. Öztürk, N. Yurdusev, E. Yolcu, T. Yağcı Vasküler endotel büyüme faktörüne (VEGF) bağlanan ve aktivitesini bloke eden peptit yapılar, B. Erdağ, A. Kumbasar, B. K. Balcıoğlu, K. Baysal

12 GMBE Çalışma Konuları Protein steroid hormon ve poliatyonik polielektrolitten oluşan üç bileşenli yeni immünojen, M.I. Mustafaev, A. Başalp, F. Yücel, B. Çırakoğlu, E. Bermek Biyolojik çözeltilerin konsantre edilmesi için sıcaklığa duyarlı polimerik jel kürecikleri üretimi, N. Kayaman, D. Kazan, A. Altan Erarslan, B. M. Baysal, O. Okay Modifiye hepatit b virüs yüzey antijen geni ve mayadaki ekspresyonu, E. Bermek, A. I. Kuchkartaev, N. Kasımova

13 KTE HAKKINDA

14 KTE Çalışma Konuları metil-1,4-naftakının'un endüstriyel üretimi için ekonomik süreç, S. Yalçın, M. Candemir, Z. Korlu, N. Bekir, M. Özkaraaslan, İ. Kaydı Yüksek proton iletkenlik ve kimyasal kararlılığa sahip yakıt pili membranlarının hazırlanması: membran hazırlama ve kurutma koşullarının etkisi, T. Yılmaz İnan, Z. Korlu Alunit cevherinden kavurmasız yöntemle silikat oluşturulmadan aliminyum hidroksit ve potasyum sülfat üretimi, H. Yüzer, Ş. Sarıoğlan, M. Koral, H. Doğan, O. Kurulu, M.S. Çelik

15 KTE Çalışma Konuları Selestitten stronsiyum karbonat üretim, S. Kocakuşak, R. Tolun, H. Doğan, K. Akçay, H. J. Köroğlu, H. Yüzer, M. Koral, F. İşbilir, Ö. T. Savaşçı, T. Ayok Bor sülfat ve arsenik içeren atık suların arıtımı ve bor bileşiklerinin geri kazanımı, İ.E. Kalafatoğlu, N. Örs, S. Sain Özdemir, A. Yılmaz, F. İşbilir, M. Koral Gülyağı üretimi sulu çözeltilerinden gülyağı bileşenlerinin geri kazanılması, S.N. Örs, İ.E. Kalafatoğlu, Ö. Tunç Savaşçı, A. Çelikkol

16 KTE Çalışma Konuları Akışkan yatakta bor oksit üretimi, S. Kocakuşak, R. Tolun, H.J. Köroğlu, K. Akçay, T. Ayok Bis( ethylenedithio) tetrathiafulvalene türevlerinin ve dihidroksi analoglarının sentezi, T. Öztürk, F. Türksoy, D. John Wallis, Ü. Tunca Bentonitlerden solvent bazlı boyalara katılan kıvamlaştırıcı tiksotropik madde üretimi, H. Yüzer, R. Tolun, S. Kocakuşak, H. J. Köroğlu, K. Akçay, A. Güngör, T. Ayok, M. Koral, F. İşbilir, Ö. T. Savaşçı

17 KTE Çalışma Konuları Bentonitlerin organik modifikasyonu ile su bazlı sistemler için kıvamlaştırıcı tiksotropik madde üretimi, S. Kocakuşak, H. J. Köroğlu, R. Tolun, Ö. T. Savaşçı, A. Güngör, H. Yüzer, K. Akçay Antitüberküloz aktif doğal bileşiklerin eldesi ve yapı tayinleri, A. Ulubelen, C. Bozok Johansson, G. Topçu Friedel crafts asilasyonu yöntemi ile 2,6 bis(4 fenoksifenil) naftadion ve 5 tersiyerbütil 1, 3 bis (4 fenoksibenzoil) benzen esaslı yeni poli (arilen eterketon) ların sentezi, Ö. Özarslan, A. Güngör, A. Kuyulu, H. Güçlü, T. Y. İnan, E. Yıldız, Z. Korlu, M. Candemir

18 KTE Çalışma Konuları Su bazlı sistemler için inorganik modifiye bentonit bazlı kıvamlaştırıcı tiksotropik madde üretimi, H.J. Köroğlu, R. Tolun, Ö.T. Savaşçı, A. Güngör, H. Yüzer, K. Akçay Yeni potansiyel organik süper iletken sistemi ve fotoemisyon özelliği, T. Öztürk, S. İçli, H. İcil, K. Günaydın Solar fotoorganik kimyasal yöntem ile noniyonik okijenlenmiş kolofan emilgatörü eldesi, S. İçli

19 KTE Çalışma Konuları Akışkan yatakta kristal susuz boraks üretimi, S. Kocakuşak, R. Tolun, Ö. T. Savaşçı, K. Akçay, T. Ayok,H.J. Köroğlu, M. Koral, F. İşbilir, H. Karakale, Z. Bay, E. İnce Tetraalkil difenil sülfon esaslı yeni aromatik dinitro ve diamin bileşiklerinin sentezi, H. Güçlü, A. Güngör, A. Kuyulu, E. Yıldız, T. Yılmaz, Z. Korlu Sinterlenmiş bor oksit (b2o3) tablet üretimi, S. Kocakuşak, A. Bük, H. J. Köroğlu, S. Altıntaş,R. Tolun,

20 KTE Çalışma Konuları Mikrodalga enerjisi kullanımı ile sodyum perborat monohidrat üretimi, S. Kocakuşak, H. J. Köroğlu, R. Tolun, E. Ekinci, K. Akçay Dehidrokolofanın sulu çözeltide solar radyasyonda oda sıcaklığında oluşturulması, S.İçli, H. İcil, Ö. Sertdemir Mikrodalga enerjisi kullanımı ile bor oksit üretimi (b2o3), S. Kocakuşak, R. Tolun, E. Ekinci, O.N. Çolak, H. J. Köroğlu

21 KTE Çalışma Konuları Nemli boraks pentahidratın (na2b4o75h2o) mikrodalga enerjisi ile kurutulması, S. Kocakuşak, R. Tolun, H. J. Köroğlu, E. Ekinci Nemli borik asitin mikrodalga enerjisi ile kurutulması, S. Kocakuşak, R. Tolun, E. Ekinci, K. Akçay, O. N. Çolak, H. J. Köroğlu Mikrodalga enerjisi kullanımı ile susuz boraks üretimi S. Kocakuşak, R. Tolun, E.Ekinci, O. Çolak, K. Akçay, H. Karakale

22 KTE Çalışma Konuları Kolemanitin (2ca.3b2o3.5h2o)dekrepitasyonu (ısıyla parçalanma)ile kimyasal oksijen ihtiyacının (koı) azaltılması, T. Ayok, S. N. Örs, R. Tolun, E. Ekinci, A. Yılmaz, Z. Bay, H. Karakale Boraks dekahidratın kalsinasyon ve kompatlanması yolu ile yeni granül bor ürünlerinin üretilmesi, R. Tolun, S. Kocakuşak, T. Ayok, H. J. Köroğlu, K. Akçay Boraks pentahidrat (na2b4o75h2o) ince toz ve kristallerinin kompaktlanarak granülasyonu, R. Tolun, S. Kocakuşak, T. Ayok, H. J. Köroğlu, K. Akçay, O. N. Çolak

23 KTE Çalışma Konuları Sodyum borat çözeltilerinin elektrolizi ile borik asit ve sodyum hidroksit üretimi, R.Tolun, B. D. Emir, İ.E. Kalafatoğlu, S. Kocakuşak, N. Yalaz

24 ME HAKKINDA

25 ME Çalışma Konuları Pd/Nıtrür /n-GaAs yapılı hidrojen sensörü, H. Yüzer, N. Taşaltın (Uğur), M. A. Ebeoğlu, F. Dumludağ, Z. Z.Öztürk Alüminyum döküm alaşımları için gelişmiş tanecik inceltici alüminyum-titanyum-bor temel alaşımları üretmek için proses, Y. Birol Tane küçültücü ön alaşım üretmek için bir proses, Y. Birol, O. Çakır

26 ME Çalışma Konuları Antik çini özelliğinde dekoratif malzeme üretimi yöntemi, F. Okyar, B. Kavaklı, H.G. Zeybekoğlu, A. Kılıç, E. Kaymak Mekanik dayanımı yüksek sentetik küresel aktif karbon, E. Tahtasakal, M. Güneş, S.Y. Karakaş, A. Aygün, E. Arpaç, S. Özbek, E. Keleş, F. Ballı, Y. Emre Hotmelt sprey teknolojisi ile NBC koruyucu elbise üretimi, M. Güneş, S. Özbek, C. Özden, M. Zarga, E. Tahtasakal

27 ME Çalışma Konuları Antik çinilerin sır bileşimlerine uygun frit üretimi, F. Okyar Lazer ışıması konvertörlerin doğrusal olmayan optik malzemeler kullanılarak hazırlanması için yöntem, K. Allakhverdiev, Alois Seilmeier, E. Salaev, D. Haaper Wolfram ağır alaşım yüzeylerinin sertleştirilmesi için bir metot, Ş. Eroğlu, H. Ekren

28 ME Çalışma Konuları Cr tozlarının indirgenerek oksit ve gazlardan arındırılması, H. İ. Bakan, S. Özbek, E. S. Kayalı, T. Baykara Kırmızı çamurdan yüksek mukavemetli yapı malzemesi üretimi, M. Kara, Ö. F. Emrullahoğlu, A. Tuncel, E. Keleş

29 YDBE HAKKINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ (BTE) 2010 yılında TÜBİTAK BİLGEM’e bağlanmıştır.

30 Taşınabilir mayın tespit sistemi, M. Sezgin, Y. Bahadırlar, A. S. Türk, S. Samedov, E. Kurt, G. Kaplan, M. Çayır, N. Pelitçi, O. Baykan, İ. Taşdelen Taşınabilir RF vericiler aracılığıyla göçük altındaki canlıların yer tayini, L. Hakkı Şenyürek, A. S. Türk, N. Pelitçi, A. Lana, B. Şen Metal dedektörü kompanzasyon devresi, S.Samedov, R. Mammadov, S. Akgün

31 Lazer-optik koku ve gaz dedektörü, A. B. Orun Durağan görüntüler için kamera çözünürlüğünün yapay olarak arttırılması, A. B. Orun Lazer etkileşimli fotogrametrik yöntemle nesne tipi belirleme, A. B. Orun

32 TÜBİTAK MAM STRATEJİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI PATENT DESTEK BİRİMİ Ocak 2016


"GİRİŞ PATENT SUNUMU STRATEJİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI (BYST) PATENT DESTEK BİRİMİ (PDB) Ocak 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları