Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYANLAR Kurtuluş BULUT M.Selim ÖNER Taner AKÇAY Tolga KEÇECİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYANLAR Kurtuluş BULUT M.Selim ÖNER Taner AKÇAY Tolga KEÇECİ."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYANLAR Kurtuluş BULUT M.Selim ÖNER Taner AKÇAY Tolga KEÇECİ

2 Hidrojen Enerjisi

3 Hidrojen 1785 yılında Lavoisier tarafından, ısıtılmış bir bakır tüpün içinde suyun ayrıştırılması sonucunda “yanmayan hava” üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu gaza HİDROJEN adı verilmiştir. Kokusuz, renksiz, tatsız ve saydam bir yapıya sahip olan hidrojen, doğadaki en hafif kimyasal elementtir

4 Özellikleri • Sembolü H • Renksiz,kokusuz,tatsız bir element
• Atom Ağırlığı : g/ mol • Yoğunluğu :0.0899g/L • Kaynama Noktası: OC • Erime Noktası : OC Hidrojenin üç tane izotopu Vardır. Kütle numarası 1. olan izotopa protiyum, 2. olan izotopa döteryum 3. olan izotopa trityum denir.

5 Bileşikleri • Hidrojenin herkes tarafından bilinen ve tabiatta çok miktarda bulunan bileşiği sudur. • Asal gazlar hariç bütün elementler ile bileşik oluşturur. • Hidrojenin atomları alkali metallerle iyonik bileşikler oluşturur.Bu bileşiklere hidrür denir ve suda hidrojen vererek ayrışır. • Hidrojen F,Cl, Br ve I ile yaptığı bileşiklerin sudaki çözeltileri asittir. • Hidrojen iyonlarının bir çözeltideki konsantrasyonu pH cinsinden ifade edilir.

6 Elde Edilişi C3H8(g) + 6H2O(s) → 3CO2(g) + 10H2(g)
•Hidrakarbon bileşiklerinden C(k) + H2O(g) → CO(g) + H2(g) •Kızgın kok üzerinden sıcak su buharı geçirilerek Fe(k) + 2HCl(suda) →FeCl2(suda) + H2(g) •Aktif metallere asit etki ettirmekle •Suyun ya da suda iyi çözünen asit, baz ve tuz çözeltilerinin elektrolizinden 2HCl(g) + H2O(s) ―› H2(g) + CI2(g) + H2O(s)

7 Kullanım Alanları Hidrojen yakıtının en önemli kullanım alanı ulaşım sektörü (otomobil, otobüs, uçak, tren Ve diğer taşıtlar) olmaktadır. Hidrojen halen bir yakıt olarak uzay mekiği ve roketlerde Kullanılmaktadır. • Yağların hidrojene edilmesinde. • Amonyak elde edilmesinde. • Plastik madde yapımında. • Hava gemilerini şişirmede. • Petrol rafinasyonunda. • Metanol İmalatında. • Silah sanayisinde. • Kaynak işlerinde.

8 Hidrojen Enerji Sistemleri
• Hidrojen üretimi • Depolama ve iletim • Enerji çevrimi

9 Hidrojen Üretimi Hidrojen üretme teknolojileri şöyle sayılabilir:
1. Kömür, doğalgaz, benzin gibi fosil yakıtlardan termokimyasal yöntemlerle hidrojen elde edilmesi. Buharla reaksiyon yöntemi en çok kullanılan yöntemdir. Burada fosil yakıt bir nikel esaslı katalizör vasıtası ile buharla reaksiyona girer ve hidrojen açığa çıkar. Ayrıca biomas’dan proliz yöntemi ile elde edilen bio-yağ’dan da benzer şekilde buharla reaksiyon ile hidrojen elde edilir. 2. Suyun elektrolizi ile hidrojen elde edilmesi. Elektrik enerjisi kullanarak su hidrojen ve oksijene ayrılır.

10

11 Hidrojen Üretimi 3. Fotoelektro kimyasal yöntemle güneş enerjisinden hidrojen elde etme.. 4. Fotobiyolojik yöntemle yeşil yosunlardan doğal fotosentez faaliyetlerinden faydalanarak hidrojen elde etme. 5. Çeşitli hidrit bileşiklerinden kimyasal yöntemlerle hidrojen elde etme. Bunların en önemlisi sodyum borohidrit’tir.

12 Hidrojenin Depolanması Ve İletimi
Hidrojen, gaz halinde, sıvı halinde veya bir kimyasal bileşik içinde depolanabilir. Daha çok gaz halinde saklanmaktadır. Fakat düşük yoğunluklu olduğundan çok yer kaplar. Bunun için basınçlı tanklarda ve tüplerde sıkıştırılmış olarak saklanır. Tank malzemeleri hafiflik ve güvenlik açılarından geliştirilmektedir. Sıvı hidrojen daha az yer kaplar. Fakat hidrojenin sıvılaştırılması için çok yüksek enerji (sıvılaştırılan hidrojenin enerji değerinin 1/3’ü kadar) gerekir.

13 Hidrojenin Depolanması

14 Hidrojenin Depolanması

15 Hidrojen İstasyonu

16 Hidrojenden Enerji Elde Edilmesi
Yakma: Hidrojen benzin ve doğal gaz gibi yakılabilir. Benzin ve doğal gaza üstünlüğü emisyonlarının azlığıdır. Karbondioksit çıkmaz. Sadece benzin ve doğal gaza göre çök az miktarda NOx çıkar. Askeri ve endüstriyel amaçlar için hidrojen gaz türbinleri ve arabalar için içten yanmalı motorlar geliştirilmektedir.

17 Yakıt Pili Yakıt pili elektrolizin tersidir. Hidrojen ve havadaki oksijen birleştirilerek elektrik akımı elde edilir. Özellikle otomobiller olmak üzere bütün uygulamalarda tercih edilen yöntemdir. Hidrojeni yakmaya göre daha verimlidir. Çevreye zararlı hiç emisyonu yoktur. Çeşitli yakıt pili tipleri vardır. Bunlar anod ve katod arasındaki elektrolit malzemeye göre farklılık gösterir. Şekilde son zamanlarda en çok kullanılan tip olan PEM (Proton exchange membrane) yakıt pili görülmektedir.

18 Yahıt Pili Örneği

19

20 Hidrojen Teknolojilerinin Dünyadaki Tahmini Taşınabilir Kullanım Alanları (milyon $)


"HAZIRLAYANLAR Kurtuluş BULUT M.Selim ÖNER Taner AKÇAY Tolga KEÇECİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları