Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Erman COŞKUN İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Hafta 2 – Genel Kavramlar ve İşletmeler için YBS’nin Önemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Erman COŞKUN İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Hafta 2 – Genel Kavramlar ve İşletmeler için YBS’nin Önemi."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Erman COŞKUN İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Hafta 2 – Genel Kavramlar ve İşletmeler için YBS’nin Önemi

2 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sistemi Bir organizasyonda karar vermeye ve kontrole destek olmak amacıyla ham verileri girdi olarak alan ve birbiri ile bağlantılı parçaların (donanım, yazılım, ağ, insan, ve veritabanı) bu veriyi toplaması, düzenlemesi, işlemesi, özetlemesi ile bilgi üreten ve bu bilgiyi saklayıp, gerekli kişi ve departmanlara dağıtan, asıl amacı hızlı ve doğru karar vermeyi destekleyerek firmaya rekabet üstünlüğü sağlamak olan sistemlerdir. 2/34

3 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sistemi Teknik olarak bilişim sistemleri bilgi toplayan, geri çağıran, işleyen, depolayan ve dağıtan ve örgütte karar verme sürecini destekleyen ilişkili sistemlerdir Bilgi sistemleri karar verme, koordinasyon ve kontrolü desteklemenin yanında, çalışanlara karmaşık problemleri çözme ve analize etme yeteneğini de verir 3/34

4 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sistemi Veri: Ham verilerin akışı olayları temsil eder. Ticari işlemler gibi… Bilgi: Organizasyonlardaki insanlar için anlamlı ve yararlı olan gerçekler kümesidir. Karar vermek gibi… 4/34

5 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar teknolojileri, yazılımlar bilgi sistemlerinin birer parçasıdır Bu sistemler bilişim sistemlerinin teknik parçalarını oluşturur İnsan unsuru diğer bir önemli parçadır 5/34

6 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sistemi Örgütler dört faaliyette bilgi üretirler Karar vermek Faaliyetleri kontrol etmek Problemleri analiz etmek Yeni ürün ve hizmetler yaratmak 6/34

7 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sisteminin Fonksiyonları 7/34

8 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sisteminin Fonksiyonları Enformasyon sistemlerinin 3 faaliyeti örgütlerin enformasyon gereksinimini üretir 1.Girdi: Örgütten veya dış çevreden ham veriyi alır 2.İşlem : Ham veriyi anlamlı bir biçime dönüştürür 3.Çıktı: İşlenmiş enformasyonu onu kullanan insan veya faaliyetlere aktarır 4.Geri besleme uygun örgüt üyelerine girdi aşamasını düzeltmek için yapılan çıktıdır 8/34

9 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sistemi Çiviler, tahtalar, çekiçler bir ev oluşturmak için elzemdir Ama bunlar evi tek başlarına oluşturamaz Mimarlık, ustalık, tasarım vb de bir ev oluşturmak için gereklidir 9/34

10 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilgisayar Sistemleri ve Bilişim Sistemleri Bilgisayarın donanım ve yazılımına bağlıdır. Bilginin işlenmesi ve yayılması En önemli fark bilişim sisteminin İNSAN unsurunu içermesidir. 10/34

11 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sistemleri Üzerine Ticari Bir Bakış Açısı Yönetsel ve organizasyonel bir çözüm Bilgi teknolojileri üzerine kurulur. Çevreye karşı meydan okuyan rekabetçi bir duruş 11/34

12 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sistemi Unsurları Bilişim Sistemlerini tam olarak anlayabilmek için onu oluşturan geniş yönetsel, teknik ve örgütsel unsurları da anlamamız gereklidir Yönetim bilişim sistemleri (YBS) bu geniş bakış açısına ve anlayışa ulaşmaya çalışmaktadır YBS hem teknik ve örgütsel hem de sosyal bakış açısıyla bilgi teknolojilerinin örgüt ve insan üzerindeki etkisini incelemektedir 12/34

13 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sistemi Boyutları Bilgi Sistemlerini tam olarak anlayabilmek için, geniş örgütsel, yönetsel ve teknoloji unsurlarını ve bunların sahip oldukları değişim gücünü anlamamız gerekmektedir 13/34

14 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sistemi Boyutları Örgüt Boyutu Bilişim Sistemleri örgütlerin içsel bir parçasıdır Örgüt değişik seviye ve uzmanlık alanlarına sahip birimlerden oluşur – bir piramittir Bazı işletmeler için yapılan tüm iştir Üst yönetim stratejik kararlar verir Orta yönetim faaliyetler ile ilgili kararlar verir Alt yönetim işe günlük işlerle ilgilenir 14/34

15 Prof. Dr. Erman COŞKUN 15/34

16 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sistemi Boyutları Örgüt Boyutu Bilgi işçileri bilgi üretir ve işler (Mühendisler) Veri işçileri veri ile uğraşır (Memurlar) Üretim ve hizmet işçileri asıl üretim faaliyetini gerçekleştirir (İşçiler) Örgütün her kademesi ve her farklı çalışan için ayrı Bilgi teknolojisi vardır Örgüt kültürü bilgi sistemlerine işlemiştir 16/34

17 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sistemi Boyutları Örgüt Boyutu Birçok örgütte uzun yıllar içerisinde geliştirilmiş resmi kurallar ve iş süreçleri vardır Bazı kurallar ve iş süreçleri yazılıdır, bazıları ile gayrı resmidir Bilgi teknolojileri bu iş süreçlerini otomatikleştirmeye önemli yardımcıdır Her örgütün kültürü vardır – temel varsayımlar bütünü ve sistemi Kültür örgütün pek çok üyesi tarafından işleri yapma biçimi olarak kabul edilmiştir İşletme kültürü örgütün bilgi teknolojilerine de yansımıştır 17/34

18 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sistemi Boyutları Yönetim Boyutu Yönetimin görevi farklı verilerden en doğru kararları vermek ve örgütü başarıya ulaştırmaktır Yönetim planlar yapar, stratejiler geliştirir Örgütün kaynaklarını örgüt amaçlarına ulaşmak için organize eder Yöneticilerin önemli bir işi yeni bilgi ve teknolojiye dayanarak yeni ürün ve hizmetler geliştirmektir 18/34

19 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sistemi Boyutları Bilgi Teknolojileri Boyutu Bilgi teknolojileri değişimle baş edebilmek için gerekli bir araçtır Bilgi teknolojilerinin çeşitli unsurları vardır Donanım bilgisayarı oluşturan fiziksel girdi, işlem ve çıktı parçalarıdır Veri yönetim sistemleri işletme verisini depolayan, işleyen ve paylaşan sistemlerdir Ağ ve iletişim teknolojileri bilgi sistemlerini birbirine bağlayan, iletişim ve etkileşim gerçekleştiren unsurlardır 19/34

20 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sistemi Boyutları Bilgi Teknolojileri Boyutu Dünyanın en büyük ve yaygın bilişim Ağı Internet’tir İşletme içinde özel ve Internet teknolojisi ile kurulan ağlar Intranet diye adlandırılır Kullanıcılara erişim imkanı veren özel işletme ağları Extranet diye adlandırılır WWW uluslararası standartlar ile Internet kullanıcılarına veri depolama, saklama, indirme yükleme ve sayfaları görme imkanı veren sistemdir 20/34

21 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilgi Sistemleri ve İş Bakış Açısı BT’ye yatırım değer yarattığı için yapılır BT yatırımlarını getirisi diğer yatırımlardan fazladır Artan verimlilik, artan gelirler, bir piyasada daha iyi konumlanma vb. Daha etkin karar vermek, artan örgüt performansı ve nihai karlar BT’nin getirisi diğer işletme varlıklarından fazladır Bilgi sistemleri işletmeye değer yaratan bir dizi faaliyetler zinciri olarak adlandırılabilir 21/34

22 Prof. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemlerine Yaklaşımlar YBS çok çoklu bir bilim dalıdır Teknik ve davranışsal yaklaşımlar olarak 2 ana yaklaşımın etkisi vardır Dolayısıyla, YBS Sosyo-Teknik bir sistemdir Fiziksel teknik yanı olmasına rağmen, önemli bir sosyal, örgütsel ve entelektüel yatırım gerektirir 22/34

23 Prof. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemlerine Yaklaşımlar 23/34 SOSYOLOJİ SİYASET BİLİMİ PSİKOLOJİ BİLGİSAYAR BİLİMİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI YÖNETİM BİLİMİ TEKNİK YAKLAŞIMLAR YBS DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR

24 Prof. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemlerine Yaklaşımlar YBS işletmelerde ve kamu kuruluşlarında bilişim teknolojileri kullanmak ve bunun sonuçları üzerine odaklanır Teknoloji kullanılarak gerçek dünyanın sorunlarını çözmek üzerine odaklanır Tek bir yaklaşım YBS’yi tam olarak kavrayamamaktadır Bilişim Sistemlerinin başarısızlığı sadece teknik veya sadece davranışsal değildir Teknoloji bireysel ve örgütsel amaç ve hedeflere uyum sağlamak için optimize edilmelidir 24/34

25 Prof. Dr. Erman COŞKUN Yönetim Bilişim Sistemleri  Bilgisayar bilimi, yönetim bilimi, yöneylem araştırmasını davranış konuları içeren uygulamalarla birleştirir Dört temel aktör  Donanım ve yazılım tedarikçileri  İşletmeler  Yöneticiler ve çalışanlar  İşletme çevresi (yasal, sosyal, kültürel) 25/34

26 Prof. Dr. Erman COŞKUN Sosyo-Teknik Sistemler Sistemlerin Performansını Optimize Etmek: Teknoloji ve organizasyon beraber optimize edilir Uyum tatmin edici düzeyde oluncaya kadar organizasyon ve teknoloji unsurları karşılıklı olarak birbirlerini düzeltir 26/34

27 Prof. Dr. Erman COŞKUN Bilişim Sistemlerinin Genişleyen Alanı 1950’ler: Teknik değişiklikler 60’lar-70’ler: Yönetsel Kontroller 80’ler-90’lar: Endüstriyel Çekirdek Aktiviteler 2000’ler ve sonrası: Tedarikçiler, müşteriler ve işletmenin ötesi önem kazandı 27/34

28 Prof. Dr. Erman COŞKUN Dijital İşletmeye Doğru İnternet ile neler yapılabilir !!! İletişim ve ortak çalışma Bilgiye ulaşmak Tartışmalara katılmak Tedarik bilgileri Eğlence Ticari işlemleri karşılıklı olarak yapabilme 28/34

29 Prof. Dr. Erman COŞKUN Dijital İşletmeye Doğru Örgüt Tasarımı İçin Yeni Seçenekler Organizasyonun hiyerarşik kademelerini azaltmak Bağımsız birimler oluşturmak (yerleşimden bağımsız olmak) İş akışlarını yeniden düzenlemek Esnekliği arttırmak Organizasyonun sınırlarını yeniden tanımlamak 29/34

30 Prof. Dr. Erman COŞKUN Dijital İşletmeye Doğru Bilişim Sistemlerinin Yassılaşan Örgüt Yapısı 30/34

31 Prof. Dr. Erman COŞKUN Dijital İşletmeye Doğru İş Akışının Yeniden Düzenlenmesi 31/34

32 Prof. Dr. Erman COŞKUN Dijital İşletmeye Doğru Elektronik ticaret Elektronik iş Elektronik pazar: Bilişim sistemleri bağlantıları, alıcı ve satıcılar arası bilgi transferi, ürünler, hizmetler, ödemeler 32/34

33 Prof. Dr. Erman COŞKUN Dijital İşletmeye Doğru Elektronik ticaret İnternet bağlantılı alıcı ve satıcılar Düşük işlem maliyetleri Mal ve hizmetlerin dünya çapında reklamı, alım ve satımı B2B işlemlerinin artması 33/34

34 Prof. Dr. Erman COŞKUN Dijital İşletmeye Doğru Elektronik İş İnternet: İşletmeler özel, güvenli ağ kurabilirler E-mail, Web dökümanları, grup yazılım: Etkin iletişim ve kontrolü sağlar Extranet: Onay verilmiş iç kullanıcıların intranete ek olarak kullanmasını sağlar 34/34


"Prof. Dr. Erman COŞKUN İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Hafta 2 – Genel Kavramlar ve İşletmeler için YBS’nin Önemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları