Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 4 KURAMSAL MODELLER: NASIL DÜŞÜNMELİYİZ? İnsan davranışının doğası ile ilgili inançlarımız, DDB’ye ilişkin davranışlarımız ve kullandığımız stratejiler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 4 KURAMSAL MODELLER: NASIL DÜŞÜNMELİYİZ? İnsan davranışının doğası ile ilgili inançlarımız, DDB’ye ilişkin davranışlarımız ve kullandığımız stratejiler."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 4 KURAMSAL MODELLER: NASIL DÜŞÜNMELİYİZ?

3 İnsan davranışının doğası ile ilgili inançlarımız, DDB’ye ilişkin davranışlarımız ve kullandığımız stratejiler için hangi açıklamaları aradığımızı belirler. Tarih boyunca insanlar spiritual var oluş, biyolojik organizmalar, akılcı ve hisseden varlıklar ve kendi çevrelerinin bir ürünü olarak kavramsallaştırılmışlardır.

4 Her kavramsallaştırma, bizleri müdahale programlarına götürmüştür. Kuramsal modeller, DDB’nin nedenlerine ve tedavisine ilişkin geniş bilgi ve düşünce yelpazesini anlamlı kılabilmek için gerekli olan bilginin düzenlenmesine ve yorumlanmasına yardımcı olur.

5 KURAMSAL MODELLERİN GELENEKSEL SUNUMU Kuramsal modellerin geleneksel olarak sergilenmesi, biyolojik, psikoeğitsel, ekolojik ve davranışsal modelleri ve onların betimlemelerini içermektedir.

6 KURAMSAL MODELLERİN GELENEKSEL SUNUMU  Biyolojik Model İnsan davranışı, nörofizyolojik mekanizmaları içermektedir: dolayısıyla, bir birey anatomisi ya da fizyolojisi işin içine girmedikçe algılayamaz, düşünemez ya da hareket edemez. Kuramsal modeller kümesi bir ya da iki hipotez ile başlar:  DDB fizyolojik kusurlardan kaynaklanır.  DDB, ilaç tedavisi gibi fizyolojik müdahaleler aracılığıyla kontrol edilebilir.

7 KURAMSAL MODELLERİN GELENEKSEL SUNUMU  Psikoeğitimsel Model Psikoeğitimsel model, bilinç dışı güdülenmeler ve altta yatan çelişkilerle ilgilenmesinin yanı sıra okulda, evde ve toplumda günlük işleyişe ilişkin gerçekçi istekler üzerinde de durur.

8 KURAMSAL MODELLERİN GELENEKSEL SUNUMU  Psikoeğitimsel Model Psikoeğitimsel modelin temel varsayımı, öğretmenlerin akademik başarısızlık ve uygun olmayan davranış ile en etkili şekilde başa çıkabilmeleri için bilinç dışı güdülenmeleri anlamaları gerektiğidir.

9 KURAMSAL MODELLERİN GELENEKSEL SUNUMU  Ekolojik Model Ekolojik bir model, ekolojik psikoloji ve toplum psikolojisinde yer alan kavramlara dayanır. Modelin ilk yıllarında bu yaklaşım çocuklarla evlerinde ve okulda olduğu kadar toplumda da çalışan Avrupalı eğitimcilerin modelinden yararlanmıştır.

10 KURAMSAL MODELLERİN GELENEKSEL SUNUMU  Davranışsal Model Davranışsal modelin altında iki ana varsayım yer alır: 1. Problemin aslı, problemin kendisidir. 2. Davranış, çevresel olayların bir işlevidir.

11 MODELLERİ KARŞILAŞTIRMA VE MODELLERİ SEÇME Uygulayıcılar ve bilim insanları yalnızca bir modeli ender olarak benimserler. Bunların arasından seçtikleri modellerin mantıksal bir temeli olmalıdır. Sosyal öğrenme ve öz denetime ilişkin bilimsel deneylere dayanan bir model, profesyonel uygulamalar için en savunulabilir temeli oluşturur.

12

13 Sosyal bilişsel yaklaşım, davranış, kişi değişkenlerinin ve çevrenin üçlü karşılıklılık etkisini vurgulayarak, bu kitapla tutarlı bir tema oluşturmaktadır. BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BİR MODEL: SOSYAL-BİLİŞSEL YAKLAŞIM

14

15


"BÖLÜM 4 KURAMSAL MODELLER: NASIL DÜŞÜNMELİYİZ? İnsan davranışının doğası ile ilgili inançlarımız, DDB’ye ilişkin davranışlarımız ve kullandığımız stratejiler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları