Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN ÖĞELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN ÖĞELERİ"— Sunum transkripti:

1 KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN ÖĞELERİ

2 Kültür ne demektir? Kültür bir ulus veya toplumun tarih boyunca geçirdiği yaşantılar sonucunda oluşturduğu maddi ve manevi birikimi demektir Daha kısa bir ifadeyle kültür bir toplumun yaşam biçimidir Kültürün öğelerini iki grupta incelemek mümkündür Birinci gruba girenlere maddi unsurlar ikinci gruba girenlere ise manevi unsurlar denir Kültürün maddi öğeleri; Toplumun her türlü araç, gereç ve teknikleridir. Maddi kültür, toplumun gelişim aşamasındaki teknolojik ilerlemesini, üretimini, teknik hüner ve becerilerini yansıtır. Manevi kültür, toplumların kendine özgü davranışlar olduğu için, milli ve orijinaldir. Gerçek kültür de budur. Eğer bir kültürün özü terk edilecek olursa veya toptan terk edilirse, o milletten, o toplumdan eser kalmaz.

3 Kültürün maddi öğelerini şunlardır:
Sanat, Mimari Edebiyat eserleri Köprüler Kervansaraylar Camiler Müzik aletleri ve eserleri, Destanlar Bu gruba örnek olarak verilebilir Giyim-kuşamla ilgili öğeler ile günlük hayatta kullanılan çeşitli araç ve gereçlerde maddi kültür öğeleridir

4 Sultan III. Osman'ın Tuğrası
Sultanahmet Meydan Çeşmesi İstanbul Mısır Çarşı Trabzon Maçka Sümela manastı Van kalesi Sultan III. Osman'ın Tuğrası İstanbul İçel erdemli kız kalesi Sultan III. Osman'ın Tuğrası Ahşap üstüne Edirnekari, İstanbul

5 Eminönü Yeni cami ve mısır çarşısı
Ayasofya İstanbul Süleymaniye İstanbul Sultan Ahmet İstanbul Eminönü Yeni cami ve mısır çarşısı Ayasofya İstanbul

6 Edebiyat eserleri Mani Örnekleri: Toprağında taşında, Benleri var kaşında, Sen bahar içindesin, Bense ömrüm kışında. Maşrapanın kalayı, Kızlar çeker halayı, Allah için söyleyin, Var mı aşkın kolayı. Yüzümde çifte benler, Hayran oldu görenler Bilmem nasıl vazgeçe., Sana gönül verenler. Duvağı telli gelin, Gümüşten elli gelin, Buğulu gözlerinden Sevdiğin belli gelin.

7 Diyarbakır Malabadi köprüsü
Rumeli hisarı Edirne bedesteni İstanbul Saraçhane Bozdoğan köprüsü Konya Karatay Medresesi

8

9 Alaattin Kervansaray Konya
Rüstem paşa kervansarayı Edirne Mevlevi dergahı Konya Hacı Bektaş dergahı Nevşehir

10 Mihrişan Sultan Meydan Çeşmesi İst.
Sivas Gök medrese İstanbul kapalı çarşı İstanbul kapalı çarşı Edirne Selimiye Mihrişan Sultan Meydan Çeşmesi İst. Topkapı Nadirşah Tahtı

11 (Köroğlu'nun Rus muharebesinde askerine söylediği)
Köroğlu Destanı'ndan (Köroğlu'nun Rus muharebesinde askerine söylediği) Yiğit olan gümbür gümbür gürlesin Yiğidi doğuran ana bin yaşa Ağ göğdede kızıl kanlar şorlasın Yiğidi doğuran ana bin yaşa Asıl koç yiğitler busuda saklı Belleri kılınçlı eli mızraklı Hep şahin bakışlı arslan sıfatlı Yürü kan içenler hep binler yaşa Köroğlu der bugün burda duralım Sabah olsun zarbı meydan kuralım Akan kandan dolu şarap uralım Yürü deli Hoylu'm sen binler yaşa

12 Çanakkale Edremit yöresinde gelin başlığı
Gelinlik XIX. yüzyıl, İstanbul, atlas üzerine sim, pul işlemeli (Sadberk Hanım Müzesi) Kadın giysileri Gelinlik

13 Manevi öğeler ise şunlardır:
Dil, ahlak kuralları, din, estetik anlayışlar örf ve adetler, gelenek ve görenekler, düşünce eserleri, tarih bilinci vb Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşayan bizlerin ortak kültürünün adı Türk kültürüdür Bu kültürün maddi ve manevi öğeler bizi birbirimize bağlamaktadır. Özellikle vatan, bayrak, istiklal marşı gibi öğeler bizim birliğimizi simgeler. Kültürün maddi ve manevi öğelerini birbirinden ayrı görmek olanaksızdır. Çünkü bunlar birbirlerinden sürekli etkilenmektedirler Ortaya konulmuş bir maddi öğenin arkasında mutlaka manevi unsurların etkisi vardır Bütün bu kültür öğeleri Türkiye Cumhuriyeti Devletinin koruması altındadır. Bunun için, her Türk vatandaşının bu değerlere sahip çıkması gerekir. Kültürel değerlerine sahip çıkmayan uluslar özgürlüklerini korumada sıkıntıya düşerler

14 Kültürün özellikleri nelerdir?
Kültür öğrenilir. Kültür tarihîdir ve süreklidir. Kültür toplumsaldır. Kültür, insan ihtiyaçlarını karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır. Kültür değişkendir. Kültür bütünleştiricidir.

15 Kültür hangi bilimlerle iç içedir?
Kültür; tarih, biyoloji, ekoloji (çevre bilimi), tıp, ahlâk, din, coğrafya, eğitim, linguistik (dil bilimi), antropoloji (insan bilimi), arkeoloji (yer bilimi), sosyoloji (toplum bilimi), siyaset gibi bilim dalları ile doğrudan veya dolaylı ilişki içerisindedir.


"KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN ÖĞELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları