Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan Kaynakları Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan Kaynakları Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 İnsan Kaynakları Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Şule Aydın Turan

2 İnsan Kaynakları Yönetimi
İhtiyaç duyulan sayı ve nitelikte insanı bulmak, seçmek, yerleştirmek, işe alıştırmak, işte tutmak, beklenen performansı gerçekleştirmelerini sağlamak

3 İnsan Kaynakları Yönetimi
Esasında Hedefleri En iyilerin firmada çalışmayı istemesini sağlamak Eldeki çalışanlara bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı sağlamak Becerikli çalışanların başka işletmelere geçişini önlemek

4 İnsan Kaynakları Yöneticisi
İnsan Kaynakları yöneticisinin Komuta Kurmay ve İşlevsel yetkisi var. İK politikalarının uygulayıcıları diğer yöneticiler

5 İK’nın fonksiyonları Planlama İK Planlaması
Gereken nitelikte VE sayıda işgücünü istenen zaman ve yerde bulundurma çabası. Bütün yöneticilerin beklentileri temelinde, geçmiş yıllarda gerçekleşmiş trendler temelinde, yazılımlar yardımıyla İş gücü envanteri Personel dönüşüm oranı (iş gücü devir oranı)

6 İK’nın fonksiyonları İş Analizi, İş Tanımları, İş Gerekleri
İş analizi, yapılan farklı işlere ilişkin bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması (üretimciler, ikcılar, sendikalar, işi yapanlar için önemli) İK planlamada, işe alım-yükseltme-atamalarda, eğitim kararlarında, performans değerlemede, adil ücret sistemi için gerekli İşin seçilmesi, soru formunun hazırlanması, bilgilerin toplanamsı ve değerlendirilmesi İş tanımı: iş analizinin özeti İş gerekleri: çalışana düşenler

7 İK’nın fonksiyonları Kadrolama
Ölçü: işe alınan çalışanın en kısa zamanda beklenen performansı göstermesi Bulma, seçme, yerleştirme Bulma: nitelikli adayların başvurmasını sağlama (aday havuzu) Terfi politikası, ücret politikası, istihdam politikası etkili Kişisel başvurular, çalışanların önerileri, duyurular, danışmanlık firmaları, İŞKUR, websiteler, meslek kuruluşları Seçme Adayların başvurusu ile başlar Ön görüşme, testler, görüşme, referans kontrolü, sağlık kontrolü, ilk yönetici ile görüşme ve karar Yerleştirme

8 İK’nın fonksiyonları Yetiştirme ve geliştirme Oryantasyon
Çalışanın en kısa sürede üretken hale getirilmesi Firmanın tanıtımı, hakların açıklanması, iş ile ilgili bilgiler, tanıştırma Eğitim ve geliştirme Eğitim: bilgi ve beceriyi arttırma; Çalışanın bilgi, beceri düzeyini arttırarak işin gereklerine uydurma çabası Geliştirme: bir alanda yeni bilgi ve beceri kazanma İş başı eğitim : yaparak öğrenme, çıraklık, iş değiştirme, sorumluluk verme İş dışı eğitim: seminerler, simulasyonlar, rol oynama, örnek olay vb.

9 İK’nın fonksiyonları Kariyer planlaması
Kariyer: kişinin meslek hayatı boyunca edindiği tecrübe ve faaliyetlerin toplamı Kariyer planlama? Hangi mevkilere ulaşmak istiyorum, bu mevkilere ulaşmak için neler yapmalıyım, ne tür özelliklere sahip olmalıyım?

10 İK’nın fonksiyonları Değerleme ve ödüllendirme Performans değerleme
Disiplin Temel ücret İşçi «ücret» memurlar «maaş» Ücret neden önemli Çalışanlar açısından Firma açısından Aynı işyerinde çalışanlar, farklı işi yapanlar, farklı iş yerlerinde benzer işi yapanların, farklı tecrübelere sahip olanların, aynı işi yaptığı halde farklı yoğunlukta çalışanların ücretleri nasıl farklılaşacak? Ücret ödeme sistemleri Doğrudan: zaman esaslı ya da yapılan işe göre Doalylı: yakacak, çocuk, barınma yardımları vb İş gücü maliyetinin önemli bir kısmı: vergiler ve sosyal güvenlik ödemeleri Özendirici sistemler Ödüller

11 İK’nın fonksiyonları Endüstri İlişkileri Koruma ve geliştirme
Toplu pazarlık Personel hakları Koruma ve geliştirme İşgören sağlığı İş güvenliği


"İnsan Kaynakları Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları