Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 10 Aralık 2015 Perşembe Yandal Ar. Gör.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 10 Aralık 2015 Perşembe Yandal Ar. Gör."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 10 Aralık 2015 Perşembe Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Okan Tuğral

2 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD SABAH TOPLANTISI SUNUMU PEDİATRİK KARDİYOLOJİ BD 10/12/2015 - Perşembe Dr. Okan Tuğral

3 OLGU N.S.G. Postnatal 2 saatlik Kız Yakınma Solunum sıkıntısı Takipne Subkostal çekilme O2 ihtiyacı

4 Öykü 32 yaşındaki anneden 38+3 GH C/S ile 3950 gram APGAR 8/9 olarak doğmuş. Doğum sonrası subkostal çekilmeleri, takipnesi ve O2 ihtiyacı olması üzerine Yenidoğan YBÜ’de Hood içi O2 desteğinde takibe alındı. Postnatal 36-48.saat içinde oda havasında izleme alınan hastanın KTA: 208/dk saptanması üzerine çocuk kardiyoloji BD ile konsülte edildi.

5 Özgeçmiş-Soygeçmiş Prenatal dönemde koryoamniyonit, fetal taşikardi veya aritmi öyküsü olmadığı öğrenildi. Ailede 30 yaş öncesi ani ölüm öyküsü yok. Ailede KKH öyküsü yok. Anne-Baba arasında akrabalık yok.

6 Fizik Bakı Vücut sıcaklığı: 36,3 0 CNabız: 208/dk SS: 48/dk SO 2 : %98 (Oda havasında) KB: 73/35 (57) mmHg Ağırlık: 3830 (75p), Boy:50 cm (50-75p) GD orta, huzursuz görünümde. Periferik dolaşımı iyi. KDZ< 2sn YDR canlı-Aktif. ÖF normal bombelikte. S1 - S2 N. AFN +/+. Kardiyak üfürüm ve trill yok. Organomegalisi yok. Diğer sistem bakıları normal.

7 Laboratuar HemogramAFR BKH: 13400/mm3CRP: 0,19 mg/dl MNS: 5060/mm3 Hgb: 17,7 gr/dl Hct: %51 MCV: 100 fl Trombosit: 288000/mm3

8 Laboratuar BiyokimyaTİT ve mikroskopisi :Normal Kan şekeri: 69 mg/dl Üre: 24 mg/dl Kreatinin: 0,63 mg/dl T. Protein: 5,4 gr/dl Albumin: 3,49 gr/dl AST: 50U/L ALT: 26 U/L T.Bil: 10,5 mg/dl İ. Bil: 10,1 mg/dl İyonlar: normal

9 EKG

10 Telekardiyografi

11 OLASI TANI(LAR)? İLERİ TETKİK???

12 EKOKARDİYOGRAFİ

13

14 Ekokardiyografi Atriyal Septal Defekt (sekundum-küçük) Klinik Seyir

15 Hastaya maskelenmiş atriyal taşikardinin ortaya çıkması ve tanının-aritminin netleşmesi açısından 0,1 mg/kg/doz iv hızlı puşe şeklinde Adenozin verildi. Klinik Seyir

16 EKG

17 Maskelenmiş olan Atriyal Flutter olduğu ortaya çıkarıldı. Hastaya Atriyal Flutterda ilk tedavi seçeneği olan Senkronize Doğru Akım Kardiyoversiyon uygulandı. Hastanın aritmisi başarılı bir şekilde sonlandırıldı. Rekürrensi önlemek için profilaktik Digoxin başlandı. Klinik Seyir

18 EKG

19

20 Atrial Flutter (AFL) AFL yenidoğanlar ve infantlarda nadir Fetus ve YD döneminde Supra Ventriküler Taşikardiden sonra en sık görülen aritmi Genellikle kalpte eşlik eden yapısal bir anomali olmaz Maternal lityum tedavisi sonrası, Coxsackie miyokarditi ve umblikal ven kataterizasyonu Daha önce kardiyak cerrahi öyküsü olmayan daha büyük çocuklarda oldukça nadir

21 Atrial Flutter (AFL) Tipik AFL bir macro re-entry taşikardi olup İVC ve triküspit kapak anülüs etrafında elektriksel dairesel hareket göstermekte Sağ atriyumda sürekli bir elektriksel aktivite EKG’de “testere dişi” şeklinde patern “F dalgası” Bu patern EKG’de en iyi D2, D3 ve AVF derivasyonlarında izlenmekte

22 Atrial Flutter (AFL) Genellikle 2:1 AtriyoVentriküler blok Testere dişi paternini görmek ve tanıyı koymak oldukça zor 2:1 AV bloklu olduğu durumlarda AFL maskelenmekte Tanıdan şüphe edildiğinde iv Adenozin yapılarak tanı doğrulanmalı

23 Atrial Flutter (AFL)

24 EKG

25 Atrial Flutter (AFL) Atriyal kalp hızı değişkenlik göstermekte YD’larda 440-460/dk civarında Ventriküler hız genellikle atriyal hızın yarısı Hastanın kliniği – Ventriküler hız – AFL süresine bağlı – Kalp debisi azalarak kalp yetersizliği bulguları – Trombüs (>48 saat) – Kardiyojenik şok – Fetal hayatta hidrops fetalis

26 Atrial Flutter (AFL) Tedavide ilk hedef hastayı sinüs ritmine döndürmek Yenidoğanlarda – Transözofageal pacing (TEP) – Senkronize DC Kardiyoversiyon (0,5-1 J/kg) – Digoxin yüklemesi sonrası idame doz

27

28

29

30

31 Atrial Flutter (AFL) YD’larda AFL rekürrensi çok nadir Genellikle profilaktik medikal tedavi gerekmemekle birlikte 6 ay süreyle Digoxin kullanılabilir

32 TEŞEKKÜRLER


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 10 Aralık 2015 Perşembe Yandal Ar. Gör." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları