Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 6 Örgütleme. Örgüt Tanımı İki veya daha fazla kişinin bir araya gelerek ortak bir amaca ulaşabilmek için çabalarını birleştirdikleri, iş bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 6 Örgütleme. Örgüt Tanımı İki veya daha fazla kişinin bir araya gelerek ortak bir amaca ulaşabilmek için çabalarını birleştirdikleri, iş bölümü."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 6 Örgütleme

2 Örgüt Tanımı İki veya daha fazla kişinin bir araya gelerek ortak bir amaca ulaşabilmek için çabalarını birleştirdikleri, iş bölümü koordinasyonunun sağlandığı düzene denir. Kent merkezinde oluşan kalabalık bir grup örgüt müdür? Örgütleme; işletme amaçlarını gerçekleştirebilmek için eldeki mevcut üretim faktörlerinin en uygun şekilde bir araya getirilmesi veya düzenlenmesi faaliyetidir.

3 ÖRGÜTLEME ÖRGÜT : Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için insanlar ve kaynaklar arasındaki formal ilişkilerin saptanmasıdır. ÖRGÜTSEL YAPI : Yöneticilerin sorumluluklarını, çalışanların mesuliyetlerini belirleyen ve karar verme erkini tanımlayan çerçevedir. ÖRGÜT Kaynakları süreçleme ve fayda yaratma GİRDİLER: Malzeme Emek Para Girdi ÇIKTILAR: Ürünler ve Hizmetler Çalışanların tatmini Örgütsel süreklilik Sosyal fayda AÇIK BİR SİSTEM OLARAK ORGANİZASYON

4 ÖRGÜTLENMENİN KOŞULLARI  ORTAK AMAÇ  İNSAN ÇABALARININ KOORDİNASYONU  İŞ BÖLÜMÜ  HİYERARŞİK İLİŞKİ ÖRGÜT Kaynakları süreçleme ve fayda yaratma GİRDİLER: Malzeme Emek Para Girdi ÇIKTILAR: Ürünler ve Hizmetler Çalışanların tatmini Örgütsel süreklilik Sosyal fayda ÖRGÜTLENMENİN NEDENLERİ  YENİ KURULUŞ  GENİŞLEME  BİRLEŞME  DEĞİŞİM (Teknolojik, Ekonomik, Bilimsel, İnsanlar)

5 ÖRGÜTLENMENİN AMAÇLARI  EKİP ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRMEK  MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK  KALİTEYİ ARTTIRMAK  SİNERJİ YARATMAK ÖRGÜT Kaynakları süreçleme ve fayda yaratma GİRDİLER: Malzeme Emek Para Girdi ÇIKTILAR: Ürünler ve Hizmetler Çalışanların tatmini Örgütsel süreklilik Sosyal fayda Örgütlenmenin amacı sinerji yaratmaktır. Bir bütün kendisini oluşturan parçalardan daha farklı bir varlıktır. Bütünün enerjisi;alt sistemlerin tek tek enerjilerinin toplamından daha büyüktür.

6 ÖRGÜT ŞEMASI : Çalışanların ve görevlerin bölümlenmesini İletişim ve emir akışını gösteren çizelgelerdir. FORMAL ÖRGÜT: Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken görevlerin resmen oluşturulduğu çerçevedir. ÖRGÜT ŞEMALARI:  Açık ve Sade  Bir amire bağlı olma  Yetki ve sorumlulukta eşitlik  Uygun iş miktarı Müdür Müdür Yrd. Yönetim Kurulu DİKEY İLİŞKİLER YATAY İLİŞKİLER KURMAY İLİŞKİLER

7 ÖRGÜTLEME İLKELERİ  Amaç Birliği  İşbölümü ve uzamanlaşma  Hiyerarşi  Kontrol alanı (Yetenek, Eğitim Düzeyi, Coğrafya)  Yetki Devri  Esneklik ve Basitlik KONTROL ALANI YETKİ DEVRİ MERKEZLEŞME BÖLÜMLERE AYIRMA ÖRGÜT GELİŞTİRME İNFORMAL ÖRGÜT İŞBÖLÜMÜ

8 ÖRGÜTLEME İLKELERİ KONTROL ALANI YETKİ DEVRİ Bir yöneticinin kontrol edebileceği insan sayısı Üst yönetim tarafından belli bir yetkinin alt kademeye devredilmesidir. AMAÇ BİRLİĞİ Her örgütün bir amacı olmalıdır İŞBÖLÜMÜ Hangi işlerin kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi

9 ÖRGÜTLEME İLKELERİ Uygun İş Miktarı Hiyerarşi (Basmaklar) Kişilere kapasitesinden fazla veya az iş verilmemeli Emirler yukarıdan aşağıya doğru hiyerarşik olarak sıralanır Açıklık sadelik Her örgütte yapılan işler açık ve anlaşılır olmalıdır Yetki-Sorumluluk Denkliği Yetki ve sorumluluk denk olmalıdır

10 ÖRGÜTLEME İLKELERİ Basitlik Organizasyon basit, kolay ve anlaşılır olmalıdır. Minimum Basamak Sayısı Yönetimde basamak ve kademe sayısı az olmalıdır. Esneklik Değişen çevre koşullarına uyum sağlamak için esnek olmalıdır.

11 Örgüt Yapısının Tasarımı İŞBÖLÜMÜ VE UZMANLAŞMA Birbirine benzeyen işlerin bir araya getirilerek diğer işlerden ayrılması ve farklı gruplarda toplanması.

12 Örgüt Yapısının Tasarımı EMİR KOMUTA ZİNCİRİ Emir komuta zinciri veya hiyerarşi, örgüt yapısının en üst basamağından en alt basamağına inen yetki ve sorumluluk

13 Örgüt Yapısının Tasarımı KONTROL ALANI Bir yöneticinin kontrol edeceği ast sayısı

14 Örgüt Yapısının Tasarımı YETKİ DEVRİ Üst yönetim kademesi tarafından belli bir yetkinin alt kademede bulunan bir yönetim kademesine aktarılması

15 Örgüt Yapısının Tasarımı MERKEZİLEŞME, MERKEZİLEŞMEME Yetkinin tek elde toplanması veya dağıtılması

16 Bölümlere Ayırma Yöneticilere hangi işlerin tahsis edileceğinin belirlenmesi  Fonksiyonlarına göre (Üretim, Pazarlama)  Bölgelere göre (Akdeniz, Karadeniz)  Ürün temeline göre (Gıda, Giyim)  Müşteri temeline göre (Kadın, Erkek, Çocuk)

17 Fonksiyonlara Göre Bölümlere Ayırma İşletmenin fonksiyonları belirlenerek ona göre işler bölümlere ayrılabilir.

18 Fonksiyonlara Göre Bölümlendirme En çok karşılaşılan bölümleme şeklidir. Bir örgüte bölümler; pazarlama, muhasebe, üretim gibi işletme fonksiyonları esas alınarak gerçekleştirilirse, buna fonksiyonel bölümlendirme denir. Örgütsel etkinlik ve verimliliği artıracak bir bölümleme şeklidir. Bu bölümlendirmede elemanların uzmanlaşması sağlanır, kaynak ve zaman tasarrufu sağlar. Aynı işlerin tek yöneticinin sorumluluğunda olması emir komuta birliğini sağlar.

19 Ürün temeline göre bölümlere ayırma Mamul çeşit sayısı fazla olduğu zaman uygulanarak her mamul grubu için ayrı işletme fonksiyonları oluşturulur.

20 Ürün Temeline Göre Bölümlendirme Birden fazla ürün üreten işletmelerde ürün kriteri esas alınarak bölümleme yapılır. Ürünler noktasında uzmanlaşma sağlanacağı için avantajlıdır. Büyük örgütler küçük birimlere ayrılır ve kendi yönetsel faaliyetleri konusunda esneklik ve özerklik kazanır. Bu bölümlendirmenin olumsuz yanı ise; benzer işlerin her mal için tekrarlanması, maliyet faktörüdür.

21 Bölge temeline göre bölümlere ayırma Satış ve reklam işlerinde bölgesel özellikleri ve iklim şartları dikkate alınarak, bölge insanını istihdam etmede, taşıma giderlerini minimum düzeye çekmede bu bölümlendirme yararlı olur.

22 Müşteri Temeline Göre Bölümlendirme Bir örgütsel tasarımın temel unsuru tüketici istek ve ihtiyaçları olursa bu bölümlendirme yapılır. Örnek giyim mağazasındaki kadın, erkek, çocuk reyonları, üniversitelerdeki lisans, ön lisans, yüksek lisans. Yararı; tüketici ihtiyaçlarını karşılamada eşgüdümlüme de kolaylık sağlamasıdır. Sakıncası ise; alt birimlerin sayısı arttıkça, koordinasyon güçlükleri, kaynak paylaşımı güçlükleri benzer işlerin tekrarlanmasıdır.

23 Biçimsel Olmayan Örgüt Emir komuta zinciri dışında çalışanlar arasında oluşan ilişkilerdir.

24 Bir uçak kaza sonrası ormana düşer. Bir Amerikalı ile bir Japon kazadan sağ kurtulur. Orman da yaşam mücadelesi verirken, vahşi bir kaplanın kendilerini fark ettiği ve onlara doğru geldiğini gören Japon hemen ayakkabılarının bağcıklarını bağlamaya çalışır. Amerikalı da Kaplanın onlara yöneldiğini fark eder ve Japon’ a alaylı bir ifadeyle: – Kaplandan daha hızlı koşarak kurtulacağını mı sanıyorsun? Japon’ un Amerikalıya cevabı ise şöyle olur: – Kaplandan değil senden hızlı koşmam yeterli. *Hayat mücadelesinde, hayatta kalmak için rekabet de bir adım önde olmak gerekir

25


"Bölüm 6 Örgütleme. Örgüt Tanımı İki veya daha fazla kişinin bir araya gelerek ortak bir amaca ulaşabilmek için çabalarını birleştirdikleri, iş bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları