Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON DERSİ NİŞANTAŞI SMYO 2016

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON DERSİ NİŞANTAŞI SMYO 2016"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON DERSİ NİŞANTAŞI SMYO 2016
SORU CEVAP ÇALIŞMASI SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON DERSİ NİŞANTAŞI SMYO 2016 ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

2 SORU_1:WHO ya göre çalışan güvenliği tanımını açıklayınız?
Çalışanların ; Fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması, Sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için koruma yöntemlerinin uygulanması, Kişinin işe, işin de kişiye uygunluğu olarak tanımlanmaktadır ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

3 Türkiye de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yayınlanmış kanun resmi gazetenin hangi kanun numarası ile anılır? sayılı İŞ KANUNU 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2709 sayılı T.C. ANAYASASI 657 sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNU ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

4 WHO ya göre çalışan güvenliğini tehdit eden riskler nelerdir?
FİZİKSEL RİSKLER BİYOLOJİK RİSKLER KİMYASAL RİSKLER ERGONOMİK RİSKLER PSİKOSOSYAL RİSKLER YANICI PATLAYICI TEHLİKELERDEN KAYNAKLANAN RİSKLER ELEKTRİKSEL RİSKLER SORU: Hangisi değildir olabilir! ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

5 Çalışan güvenliğini tehdit eden risk gruplarından biri olan Biyolojik riskler nelerdir?
Mikroorganizmalar Vektörler Hepatit B Hepatit C HIV ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

6 Biyolojik riskler hangi yollarla bulaşır?
Temas, Ortak kullanılan cansız maddeler (su, yiyecek, süt ürünleri vb.), Hava Vektörler. Ayaktan ve yataklı tedavi kurumları, tanı ve araştırma laboratuvarları bu etkenlerin her türlü bulaşma yolu için elverişli ortamlardır !!!!! Bağışıkmısınız? ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

7 ERGONOMİ NE İFADE EDER? Yunanca “ergon = iş, çalışma”,
“nomos = yasa” anlamına gelen sözcüklerin birleştirilmesiyle “Ergonomi” sözcüğü elde edilmiştir. Günümüzde ise “iş bilimi olarak bilinmektedir. ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

8 ERGONOMİ NE İFADE EDER? İyi düzenlenmiş çalışma alanı
İyi seçilmiş sandalye,iyi seçilmiş masa Uygun yerleşmiş klavye, mouse, kağıt tutacağı Uygun aydınlatma Uygun sıcaklık Gürültü düzeyinin kabul edilebilir olması ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

9 Soru_6 Fiziksel Riskler Nelerdir?
Radyasyon, Elektrik, Gürültü, Kanserojen ajanlar, Kötü havalandırma ,kapalı ortam Aydınlatma düzeyi ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

10 Kimyasal riskler neler olabilir?
Dezenfektanlar, Antibiyotik ve kanser ilaçları Temizlik ajanları Sterilizasyon için kullanılan gazlar(Etilen oksit, gluteraldehit, formaldehit gibi  Anestezik gazlar( Nitröz oksit, halotan, izofloran ) ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

11 Soru_8 Psikososyal riskler nelerdir?
Şiddet ( fiziksel saldırı, sözel saldırı ) Stres Cinsel taciz Psikolojik şiddet (mobbing)  ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

12 Soru_10 :Elektiriksel tehlikeler ?
Çalıştığımız alanlar genellikle yoğun teknolojik cihazların kullanıldığı yerler. Cihazların elektrik güç girişleri Sıvı teması söz konusu olabilir!! NOT: Gereksiz uzatma kablo kullanımı her zaman risk taşır!!! ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

13 Soru_11;İş Kazası nedir? İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen,  ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

14 Soru_12; Meslek hastalığı nasıl tanımlanır?
Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık En sık görülen meslek hastalıkları hangileridir? Hepatit B hastalığı, ( Kan ve vücut sıvısına maruz kalan ve bağışık olmayan tüm çalışanlar risk grubundadır) Tüberküloz, Bel ağrısı, Varis, İş stresi, Kas-iskelet sistemi yaralanmaları, Şiddet ve kötü muamele Kesici-batıcı- delici cisim yaralanmaları ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

15 Soru_13; 6331 sayılı kanun kapsamında işe giriş raporları kimden alınır?
İşyeri hekiminden Dahiliye uzmanından Hastane sağlık kurulundan Özel hastanelerden ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

16 Soru_14; 6331 sayılı kanun kapsamında işverence verilmesi zorunlu eğitimler hakkında hangisi doğru verilmiştir? Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılabilir. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir. Eğitimler, risklere uygun olarak yılda 1 kez verilir. ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

17 Soru_15; Hangisi 6331 sayılı kanun kapsamında çalışanın sorumluluklarındandır?
Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak Yalnızca 1 I ,II,IV IV, III I,II,II,IV ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

18 Soru_17; İSG Kurulu Kimlerden Oluşur?
a) İşveren veya işveren vekili, b) İş güvenliği uzmanı, c) İşyeri hekimi, ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci. SORU : Aşağıdakilerden hangisi isg kurulu üyelerinden değildir? ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

19 Soru_18; Hastaneler tehlike sınıfına göre hangi grupta yer alır?
Az tehlikeli Çok tehlikeli Tehlikeli Yapı işleri olmadığı için bu sınıflara alınmaz. ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

20 Final Sınavı Tarih. :18 Ocak / Yer. : Bayrampaşa kampüsü Saat
Final Sınavı Tarih :18 Ocak / Yer : Bayrampaşa kampüsü Saat : 12:00 /19:00 Süre : 25 dk. Not: Geç kalınması durumunda sınava girmeniz söz konusu olmayacak. Lütfen sınav için gerekli ekipmanı yanınızda bulundurunuz.( Silgi,kalem vb ) Cep telefonlarınızı kapalı konuma getiriniz! ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

21 ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

22 ÖĞRT. GRV HÜLYA ER

23 Başarılar.. ÖĞRT. GRV HÜLYA ER


"SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON DERSİ NİŞANTAŞI SMYO 2016" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları