Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Insan kaynakları yönetimi ve ücret yönetimi. İ NSAN KAYNAKLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Insan kaynakları yönetimi ve ücret yönetimi. İ NSAN KAYNAKLARI."— Sunum transkripti:

1 Insan kaynakları yönetimi ve ücret yönetimi

2 İ NSAN KAYNAKLARI

3 Personel yönetimi olarak adlandırılan insan kaynakları yönetimi (iky), i ş görenlerin tedarik ve seçimi, yeteneklerine uygun i ş e yerle ş tirilmeleri, mevki yükseltmeleri gibi politika ve uygulamarı içermektedir

4

5 Stratejik yönüyle ise insan kaynaklarıyla ilgili (ik) politikalar uygulamalar planlar i ş çi-i ş veren ili ş kisi egitim ve geli ş tirme örgütsel ve çevresel geli ş meler kar ş ısında çalı ş anların durumu gibi daha geni ş kapsamlı stratejileri öngörmektedir

6

7 Günümüzde İ KY ‘ye büyük önem verilmektedir. Neredeyse bütün i ş letmelerde iky mevcuttur ve iky nin olmadıgı yerlerde büyük sorunlar olu ş maktadır.

8 ÜCRET YÖNET İ M İ

9 Ücret, mal ve hizmet üretimine dogrudan yada dolaylı olarak katkıda bulunan tüm zihinsel veya bedensel emegin kar ş ılıgıdır.

10

11 Ücret yönetimi İ KY nin diger i ş levleriyle dogrudan ili ş kilidir. Seçim ve tedarik süresince, ücret, yüksek nitelikli ve yetenekli insanları örgüte çekmekte önemli bir faktördür.

12

13 Yöneticiler ücret yönetimini etkin bir ş ekilde kullanmalıdırlar. Çünkü i ş görenlerin performanslarını sürekli olarak iyile ş tirmeli arzu edilen i ş gören davranı ş larını güçlendirmelidirler.

14

15 Thank you for listening to me (bü ş ra kavas)


"Insan kaynakları yönetimi ve ücret yönetimi. İ NSAN KAYNAKLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları