Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIBBİ KISALTMALAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIBBİ KISALTMALAR."— Sunum transkripti:

1 TIBBİ KISALTMALAR

2 ACTH: Adrenokortikotrofik hormon (böbrek üstü bezi)
ADH: Antidiüretik hormon AIDS: Yetişkinlerdeki bağışıklık eksikliği sendromu ADP: Adenozindifosfat Art: Eklem (Articulatio) ATP: Adenozintrifosfat AIDS ACCURATE İMMUN DEFİCİENCY SENDROM

3 BMR: Bazal metabolizma hızı BOS: Beyin omurilik sıvısı
BT: Bilgisayarlı tomografi BBT: Bilgisayarlı Beyin tomografi Ca: Kanser CT: Bilgisayarlı tomografi CV: Kardiovasküler CBC: Dolaşımdaki kan hücreleri(sirküler kan hücreleri) BMR BASAL METABOLİSMA RATE CBC CİRCULATE BLOOD CELL

4 EEG: Elektroensefalogram EKG: Elektrokardiyogarm
Dext: Dexter (sağ) Dist: Distalis DM: Diabetes Mellitus EEG: Elektroensefalogram EKG: Elektrokardiyogarm EKO: Kalpteki karıncıkları ve kapakları görüntülemek için yapılan ultrasonografi ELİSA: AIDS antikorlarını belirlemek için yapılan test ER: Endoplazmik retikulum EKO

5 FA: Yağ asiti Fac: Facies GFR: Glomerüler filtrasyon hızı Gl., gl: Glandula, bez Gll, gll: Glandulae, bezler Hg:Hemoglobin IHD: İskemik Kalp yetmezliği In vivo: canlı içinde In vitro: laboratuvar Inf: inferior

6 Kcal: Kilokalori KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları LH: Lüteinleştirici hormon Lig: Ligamentum LP: Lumbal ponksiyon MR: Magnetik rezonans (Emar) MSH: Melanositleri stimüle eden hormon PA: Akciğer grafisi. Posterior-anterior Akciğer grafisi

7 Pl: Pleksus Proc: Processus R: Regio RBC: Red blood cell count (Kırmızı kan hücresi, eritrosit) SGOT (AST): Serum glutamic-oxaloacetic transaminase, Karaciğer enzimleri hücre harabiyetinde ortaya çıkarlar SGPT ALT): Serum glutamic-pyruvic transaminase, Karaciğer enzimleri hücre harabiyetinde ortaya çıkarlar

8 Sup: Superior TİT: Tam idrar tetkiki TSH: Troidi stimüle eden hormon Tbc: Tuberküloz WBC: White blood cell count (lökosit sayısı)


"TIBBİ KISALTMALAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları