Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIBBİ KISALTMALAR. ACTH: Adrenokortikotrofik hormon (böbrek üstü bezi) ADH: Antidiüretik hormon AIDS: Yetişkinlerdeki bağışıklık eksikliği sendromu ADP:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIBBİ KISALTMALAR. ACTH: Adrenokortikotrofik hormon (böbrek üstü bezi) ADH: Antidiüretik hormon AIDS: Yetişkinlerdeki bağışıklık eksikliği sendromu ADP:"— Sunum transkripti:

1 TIBBİ KISALTMALAR

2 ACTH: Adrenokortikotrofik hormon (böbrek üstü bezi) ADH: Antidiüretik hormon AIDS: Yetişkinlerdeki bağışıklık eksikliği sendromu ADP: Adenozindifosfat Art: Eklem (Articulatio) ATP: Adenozintrifosfat

3 BMR: Bazal metabolizma hızı BMR: Bazal metabolizma hızı BOS: Beyin omurilik sıvısı BOS: Beyin omurilik sıvısı BT: Bilgisayarlı tomografi BT: Bilgisayarlı tomografi BBT: Bilgisayarlı Beyin tomografi BBT: Bilgisayarlı Beyin tomografi Ca: Kanser Ca: Kanser CT: Bilgisayarlı tomografi CT: Bilgisayarlı tomografi CV: Kardiovasküler CV: Kardiovasküler CBC: Dolaşımdaki kan hücreleri(sirküler kan hücreleri) CBC: Dolaşımdaki kan hücreleri(sirküler kan hücreleri)

4 Dext: Dexter (sağ) Dext: Dexter (sağ) Dist: Distalis Dist: Distalis DM: Diabetes Mellitus DM: Diabetes Mellitus EEG: Elektroensefalogram EEG: Elektroensefalogram EKG: Elektrokardiyogarm EKG: Elektrokardiyogarm EKO: Kalpteki karıncıkları ve kapakları görüntülemek için yapılan ultrasonografi EKO: Kalpteki karıncıkları ve kapakları görüntülemek için yapılan ultrasonografi ELİSA: AIDS antikorlarını belirlemek için yapılan test ELİSA: AIDS antikorlarını belirlemek için yapılan test ER: Endoplazmik retikulum ER: Endoplazmik retikulum

5 FA: Yağ asiti FA: Yağ asiti Fac: Facies Fac: Facies GFR: Glomerüler filtrasyon hızı GFR: Glomerüler filtrasyon hızı Gl., gl: Glandula, bez Gl., gl: Glandula, bez Gll, gll: Glandulae, bezler Gll, gll: Glandulae, bezler Hg:Hemoglobin Hg:Hemoglobin IHD: İskemik Kalp yetmezliği IHD: İskemik Kalp yetmezliği In vivo: canlı içinde In vivo: canlı içinde In vitro: laboratuvar In vitro: laboratuvar Inf: inferior Inf: inferior

6 Kcal: Kilokalori Kcal: Kilokalori KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları LH: Lüteinleştirici hormon LH: Lüteinleştirici hormon Lig: Ligamentum Lig: Ligamentum LP: Lumbal ponksiyon LP: Lumbal ponksiyon MR: Magnetik rezonans (Emar) MR: Magnetik rezonans (Emar) MSH: Melanositleri stimüle eden hormon MSH: Melanositleri stimüle eden hormon PA: Akciğer grafisi. Posterior-anterior Akciğer grafisi PA: Akciğer grafisi. Posterior-anterior Akciğer grafisi

7 Pl: Pleksus Pl: Pleksus Proc: Processus Proc: Processus R: Regio R: Regio RBC: Red blood cell count (Kırmızı kan hücresi, eritrosit) RBC: Red blood cell count (Kırmızı kan hücresi, eritrosit) SGOT (AST): Serum glutamic-oxaloacetic transaminase, Karaciğer enzimleri hücre harabiyetinde ortaya çıkarlar SGOT (AST): Serum glutamic-oxaloacetic transaminase, Karaciğer enzimleri hücre harabiyetinde ortaya çıkarlar SGPT ALT): Serum glutamic-pyruvic transaminase, Karaciğer enzimleri hücre harabiyetinde ortaya çıkarlar SGPT ALT): Serum glutamic-pyruvic transaminase, Karaciğer enzimleri hücre harabiyetinde ortaya çıkarlar

8 Sup: Superior Sup: Superior TİT: Tam idrar tetkiki TİT: Tam idrar tetkiki TSH: Troidi stimüle eden hormon TSH: Troidi stimüle eden hormon Tbc: Tuberküloz Tbc: Tuberküloz WBC: White blood cell count (lökosit sayısı) WBC: White blood cell count (lökosit sayısı)


"TIBBİ KISALTMALAR. ACTH: Adrenokortikotrofik hormon (böbrek üstü bezi) ADH: Antidiüretik hormon AIDS: Yetişkinlerdeki bağışıklık eksikliği sendromu ADP:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları