Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IV. DERS.   İdeal Devlet  Avrupa Zirvesi  Avrupa Parlamentosu  Bakanlar Konseyi  Avrupa Komisyonu  Avrupa Birliği Adalet Divanı  Avrupa Sayıştayı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IV. DERS.   İdeal Devlet  Avrupa Zirvesi  Avrupa Parlamentosu  Bakanlar Konseyi  Avrupa Komisyonu  Avrupa Birliği Adalet Divanı  Avrupa Sayıştayı."— Sunum transkripti:

1 IV. DERS

2   İdeal Devlet  Avrupa Zirvesi  Avrupa Parlamentosu  Bakanlar Konseyi  Avrupa Komisyonu  Avrupa Birliği Adalet Divanı  Avrupa Sayıştayı  Ekonomik ve Sosyal Komite  Bölgeler Komitesi  Avrupa Merkez Bankası İÇERİK Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI2

3   Sosyal İşbirliği İçinde Olmalıdır. (Anayasa)  Sosyal Sözleşmeyle Yönetilmelidir (Anayasa). (Kuvvetler Ayrılığı).  Yetki; Yasama, Yürütme, Yargı Arasında Dağılmalıdır (Kuvvetler Ayrılığı). (Adem – i Merkeziyet).  Yetki Merkezde Toplanmamalı Yerel Yönetimlere Dağıtılmalıdır (Adem – i Merkeziyet). Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI3 İdeal Devlet

4  (Hukuk Devleti).  Devletin Güç ve Yetki Sınırları Belirli Olmalıdır (Hukuk Devleti). (Katalizör Devlet).  Devlet Ekonomik Hayata Gerektiğinde ve Sınırlı Olarak Müdahale Etmelidir (Katalizör Devlet). (Demokrasi).  Halk Egemenliği Esas Olmalıdır (Demokrasi). Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI4 İdeal Devlet

5  (Şeffaf Devlet).  Yönetimde Açık ve Şeffaf Olunmalıdır (Şeffaf Devlet). (Özgürlükçü Devlet).  Birey Hakları Korunmalıdır (Özgürlükçü Devlet). Tarafsız Laik Devlet).  Tüm İnanç Sistemlerine Nötr ve Eşit Uzaklıkta Olmalıdır (Tarafsız Laik Devlet). Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI5 İdeal Devlet

6  (Çoğulcu Devlet).  İnsanlar Arasında Irk, Dil, Din, Etnik Köken Farkı Gözetmemelidir (Çoğulcu Devlet). (Küresel Devlet).  Devlet Küresel Sisteme Ayak Uydurmalıdır (Küresel Devlet). (Meriokratik Devlet).  Liyakat Sistemi Geçerli Olmalıdır (Meriokratik Devlet). Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI6 İdeal Devlet

7   YASAMA  YÜRÜTME  YARGI Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI7

8   Avrupa Birliği’nde yasama ve karar alma sürecinde katılımcı demokrasi ilkesi geçerlidir.  Katılımcı demokrasi, karar alma mekanizmasında vatandaşın söz sahibi olduğu sistemdir.  Alınacak kararlarda 28 ülkenin vatandaşlarının katkısı bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nde Katılımcı Demokrasi Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI8

9  Halk, menfaat grupları, uzmanlar: GÖRÜŞME - KONSENSUS Komisyon: RESMİ TEKLİF Parlamento – Bakanlar Kurulu : ORTAK KARAR Ulusal – Yerel Otorite: UYGULAMA Komisyon ve Adalet Divanı : UYGULAMANIN DENETİMİ Avrupa Birliği’nde Katılımcı Demokrasi Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI9

10  Avrupa Birliği’nin Kurumları AVRUPA PARLAMENTOSU ADALET DİVANI SAYIŞTAY EKONOMİK ve SOSYAL KOMİTE BÖLGELER KOMİTESİ BAKANLAR KONEYİ KONSEY AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA YATIRIM BANKASI AVRUPA MERKEZ BANKASI AJANSLAR AVRUPA KONSEYİ / ZİRVESİ Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI10

11

12   AB üyesi ülkelerin devlet ya da hükümet başkanları katılmaktadır.  Yılda dört kez toplanmaktadır.  Temel politikaları ve yol haritasını belirler.  Kararlar oybirliği ya da nitelikli çoğunlukla alınır. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI12 AVRUPA BİRLİĞİ ZİRVESİ

13  AVRUPA PARLAMENTOSU Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI13

14   Genel Kurul Strazburg’da toplanır. Siyasi grupların Merkezi Brüksel’de, sekreterya Lüksemburg’da bulunmaktadır.  2014 yılından başlayarak üye sayısı 751 olarak belirlenmiştir.  Konsey ile birlikte yasama yetkisini paylaşır Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI14 AVRUPA PARLAMENTOSU

15   Üye ülkeleri bağlayıcı düzenlemelere Konsey ile ortak karar verilmektedir.  Kurumlar üstünde siyasi denetim yetkisi bulunmaktadır.  Avrupa Ombudsmanını atar. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI15 AVRUPA PARLAMENTOSU

16

17

18   Üye ülkelerin çıkarlarını temsil eden tek organdır.  Üye ülkelerin ilgili bakanlarından oluşmaktadır.  Başkanlık 18 ay için seçilen üç üye devlet temsilcisi tarafından 6 ay süreyle dönüşümlü olarak yapılır.  Daimi Temsilciler Komitesi COREPER Konseyin sürekliliğini sağlar. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI18 AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ

19   Oy çokluğu – Oy birliği – Nitelikli çoğunlukla karar alır.  Ağırlıklı oy esası bulunmaktadır. 345 oyun 255’i nitelikli çoğunluğu oluşturmaktadır. Üyelerin yarıdan fazlası olumlu oy kullanmalıdır. Nüfusun %62’sini kapsayacak düzeyde olmalıdır.  Birliğin Ortak Dış ve Güvenlik Politikasını Zirve ile beraber belirlemektedir. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI19 AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ

20

21  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI21 AVRUPA KOMİSYONU

22   Komisyon’un merkezi Brüksel’dir, Birliğin Yürütme organıdır.  Komisyon Başkanı, Zirve tarafından belirlenmekte, ataması (5 yıl) Parlamento tarafından yapılmaktadır.  Üye ülkelerin hükümetlerinin gösterdikleri adaylar, AB Parlamentosu tarafından atanırlar ve Komiser olarak adlandırılırlar.  Komisyon, Parlamento tarafından denetlenir. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI22 Avrupa Komisyonu

23   AB içindeki bürokratik yapıyı oluşturur.  Üye ülkelerin çıkarları değil, Birliğin çıkarları doğrultusunda çalışır.  28 ülkenin Komiseri bulunur.  Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından yönetilir. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI23 AVRUPA KOMİSYONU

24  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI24 AVRUPA KOMİSYONU  Yazışma dili İngilizce – Almanca ve Fransızca’dır.  AB’nin günlük idari işlerini yürütmektedir.  Anlaşmaların uygulanmasını sağlar.  35000 çalışanı ve çeşitli alanlarda görevli genel müdürlükleri bulunmaktadır.

25  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI25 AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI

26   Üst düzey yargı organıdır.  Adalet Divanı – Genel Mahkeme – Uzmanlık Mahkemeleri  Üyeler 6 yıl için atanır.  Divan görüşmeleri gizlidir, açıklanmaz.  AB Hukukunun uygulanmasını sağlamaktadır. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI26 AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI

27  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI27 AVRUPA SAYIŞTAYI

28   Birliğin tüm gelir ve giderlerini inceler.  İşlemlerin usule ve hukuka uygunluğunu denetler.  Üyeler 6 yıllığına atanır.  28 üye temsilcisi bağımsız ve tarafsızdır. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI28 AVRUPA SAYIŞTAYI


"IV. DERS.   İdeal Devlet  Avrupa Zirvesi  Avrupa Parlamentosu  Bakanlar Konseyi  Avrupa Komisyonu  Avrupa Birliği Adalet Divanı  Avrupa Sayıştayı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları