Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI
IV. DERS

2 Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
İÇERİK İdeal Devlet Avrupa Zirvesi Avrupa Parlamentosu Bakanlar Konseyi Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği Adalet Divanı Avrupa Sayıştayı Ekonomik ve Sosyal Komite Bölgeler Komitesi Avrupa Merkez Bankası Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

3 Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
İdeal Devlet Sosyal İşbirliği İçinde Olmalıdır. Sosyal Sözleşmeyle Yönetilmelidir (Anayasa). Yetki; Yasama, Yürütme, Yargı Arasında Dağılmalıdır (Kuvvetler Ayrılığı). Yetki Merkezde Toplanmamalı Yerel Yönetimlere Dağıtılmalıdır (Adem – i Merkeziyet). Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

4 Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
İdeal Devlet Devletin Güç ve Yetki Sınırları Belirli Olmalıdır (Hukuk Devleti). Devlet Ekonomik Hayata Gerektiğinde ve Sınırlı Olarak Müdahale Etmelidir (Katalizör Devlet). Halk Egemenliği Esas Olmalıdır (Demokrasi). Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

5 Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
İdeal Devlet Yönetimde Açık ve Şeffaf Olunmalıdır (Şeffaf Devlet). Birey Hakları Korunmalıdır (Özgürlükçü Devlet). Tüm İnanç Sistemlerine Nötr ve Eşit Uzaklıkta Olmalıdır (Tarafsız Laik Devlet). Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

6 Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
İdeal Devlet İnsanlar Arasında Irk, Dil, Din, Etnik Köken Farkı Gözetmemelidir (Çoğulcu Devlet). Devlet Küresel Sisteme Ayak Uydurmalıdır (Küresel Devlet). Liyakat Sistemi Geçerli Olmalıdır (Meriokratik Devlet). Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

7 Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
YASAMA YÜRÜTME YARGI Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

8 Avrupa Birliği’nde Katılımcı Demokrasi
Avrupa Birliği’nde yasama ve karar alma sürecinde katılımcı demokrasi ilkesi geçerlidir. Katılımcı demokrasi, karar alma mekanizmasında vatandaşın söz sahibi olduğu sistemdir. Alınacak kararlarda 28 ülkenin vatandaşlarının katkısı bulunmaktadır. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

9 Avrupa Birliği’nde Katılımcı Demokrasi
Halk, menfaat grupları, uzmanlar: GÖRÜŞME - KONSENSUS Komisyon: RESMİ TEKLİF Parlamento – Bakanlar Kurulu : ORTAK KARAR Ulusal – Yerel Otorite: UYGULAMA Komisyon ve Adalet Divanı : UYGULAMANIN DENETİMİ Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

10 Avrupa Birliği’nin Kurumları
AVRUPA KONSEYİ / ZİRVESİ AVRUPA PARLAMENTOSU BAKANLAR KONEYİ KONSEY AVRUPA KOMİSYONU ADALET DİVANI SAYIŞTAY EKONOMİK ve SOSYAL KOMİTE BÖLGELER KOMİTESİ AVRUPA YATIRIM BANKASI AVRUPA MERKEZ BANKASI AJANSLAR Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

11

12 AVRUPA BİRLİĞİ ZİRVESİ
AB üyesi ülkelerin devlet ya da hükümet başkanları katılmaktadır. Yılda dört kez toplanmaktadır. Temel politikaları ve yol haritasını belirler. Kararlar oybirliği ya da nitelikli çoğunlukla alınır. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

13 Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
AVRUPA PARLAMENTOSU Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

14 Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
AVRUPA PARLAMENTOSU Genel Kurul Strazburg’da toplanır. Siyasi grupların Merkezi Brüksel’de, sekreterya Lüksemburg’da bulunmaktadır. 2014 yılından başlayarak üye sayısı 751 olarak belirlenmiştir. Konsey ile birlikte yasama yetkisini paylaşır Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

15 Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
AVRUPA PARLAMENTOSU Üye ülkeleri bağlayıcı düzenlemelere Konsey ile ortak karar verilmektedir. Kurumlar üstünde siyasi denetim yetkisi bulunmaktadır. Avrupa Ombudsmanını atar. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

16

17

18 AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ
Üye ülkelerin çıkarlarını temsil eden tek organdır. Üye ülkelerin ilgili bakanlarından oluşmaktadır. Başkanlık 18 ay için seçilen üç üye devlet temsilcisi tarafından 6 ay süreyle dönüşümlü olarak yapılır. Daimi Temsilciler Komitesi COREPER Konseyin sürekliliğini sağlar. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

19 AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ
Oy çokluğu – Oy birliği – Nitelikli çoğunlukla karar alır. Ağırlıklı oy esası bulunmaktadır. 345 oyun 255’i nitelikli çoğunluğu oluşturmaktadır. Üyelerin yarıdan fazlası olumlu oy kullanmalıdır. Nüfusun %62’sini kapsayacak düzeyde olmalıdır. Birliğin Ortak Dış ve Güvenlik Politikasını Zirve ile beraber belirlemektedir. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

20

21 Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
AVRUPA KOMİSYONU Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

22 Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
Avrupa Komisyonu Komisyon’un merkezi Brüksel’dir, Birliğin Yürütme organıdır. Komisyon Başkanı, Zirve tarafından belirlenmekte, ataması (5 yıl) Parlamento tarafından yapılmaktadır. Üye ülkelerin hükümetlerinin gösterdikleri adaylar, AB Parlamentosu tarafından atanırlar ve Komiser olarak adlandırılırlar. Komisyon, Parlamento tarafından denetlenir. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

23 Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
AVRUPA KOMİSYONU AB içindeki bürokratik yapıyı oluşturur. Üye ülkelerin çıkarları değil, Birliğin çıkarları doğrultusunda çalışır. 28 ülkenin Komiseri bulunur. Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından yönetilir. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

24 Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
AVRUPA KOMİSYONU Yazışma dili İngilizce – Almanca ve Fransızca’dır. AB’nin günlük idari işlerini yürütmektedir. Anlaşmaların uygulanmasını sağlar. 35000 çalışanı ve çeşitli alanlarda görevli genel müdürlükleri bulunmaktadır. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

25 AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

26 AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI
Üst düzey yargı organıdır. Adalet Divanı – Genel Mahkeme – Uzmanlık Mahkemeleri Üyeler 6 yıl için atanır. Divan görüşmeleri gizlidir, açıklanmaz. AB Hukukunun uygulanmasını sağlamaktadır. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

27 Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
AVRUPA SAYIŞTAYI Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI

28 Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
AVRUPA SAYIŞTAYI Birliğin tüm gelir ve giderlerini inceler. İşlemlerin usule ve hukuka uygunluğunu denetler. Üyeler 6 yıllığına atanır. 28 üye temsilcisi bağımsız ve tarafsızdır. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI


"AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları