Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.01.2016 1 Ö.T.M.T Temel Kavramlar Öğr. Gör. Özlem BAĞCI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.01.2016 1 Ö.T.M.T Temel Kavramlar Öğr. Gör. Özlem BAĞCI."— Sunum transkripti:

1 15.01.2016 1 Ö.T.M.T Temel Kavramlar Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

2 15.01.2016 2 Teknoloji Bilimsel ya da diğer sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde uygulanmasıdır. Teknoloji, araştırmalar ve kuramsal açıklamalar ile uygulayıcılar tarafından karşılaşılan sorunlar arasında köprü görevi görmektedir.

3 15.01.2016 3 ??? Dikkat ??? Bu köprü kurma işlevi bir teknoloğun temel kuram ve araştırmaları anlamasını, görevler veya uygulamalar hakkında yeterince bilgi sahibi olmasını, kuramsal açıklamalar ve araştırma bulgularını uygulayıcıların görevlerini tamamlayabilmeleri için kullanabilecekleri bir biçime dönüştürmesini gerektirir.

4 15.01.2016 4 Öğretim Teknolojisi Öğretim teknolojisi, daha etkili bir öğretim sağlamak amacıyla, insan ve maddi kaynakları birlikte kullanarak, öğretme ve öğrenme sürecinin belirli özel hedefler açısından sistematik olarak tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir.

5 15.01.2016 5 Eğitim Teknolojisi “İnsanın öğrenmesi” olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurları işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren, uygulayan, değerlendiren ve yöneten karmaşık bir süreçtir.

6 15.01.2016 6 Eğitim Teknolojisi-Öğretim Teknolojisi Fark var mıdır? Eğitim teknolojisi, öğretme öğrenme süreçleri ile ilgili özgün bir disiplini vurgular. Öğretim teknolojisi ise bir konunun öğretimi ile ilgili öğrenmenin kılavuzlanması etkinliğini ifade eder.

7 15.01.2016 7 Sistem Yaklaşımı Sistem Nedir? Karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan unsurların, tasarlanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir bütün meydana getirecek şekilde organize edilmesidir. Sistemin parçaları Girdiler ve çıktılardır.

8 15.01.2016 8 Sistem Yaklaşımı Sisteme bir örnek verelim!!!!! Öğretim bir sistemdir diyebilir miyiz?

9 15.01.2016 9 Öğretimde Sistem Yaklaşımı Instructional Design Öğretim sisteminin en önemli unsurları; öğrenciler, öğreticiler, öğretim materyalleri ve öğretme-öğrenme ortamıdır.

10 15.01.2016 10 Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci Öğretimde sistem yaklaşımının unsurları; analiz, tasarım/geliştirme, değerlendirmedir.

11 15.01.2016 11 Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci Analiz Analiz aşamasında; öğretim sonunda öğrencilere kazandırılması istenen amaçlar saptanır. hangi davranışlar kazanılırsa bu amaçlar gerçekleşir? Sorusu cevaplandırılır.

12 15.01.2016 12 Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci Tasarım ve Geliştirme Tasarım ve geliştirme aşamasında; öğrencilerin amaçlarda belirtilen davranışlara sahip olma düzeylerini belirleyecek ölçme araçları geliştirilir. nasıl öğretelim? sorusuna cevap aranır.

13 15.01.2016 13 Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci Değerlendirme Geliştirilen öğretim plan ve materyallerin değerlendirildiği aşamadır. İki türlü değerlendirme vardır. süreci değerlendirme ve ürünü değerlendirme.

14 15.01.2016 14 Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci Sizce süreci değerlendirme ve ürünü değerlendirme ne demektir?

15 15.01.2016 15 İletişim İletişim, iki birim arasındaki mesaj alış- verişi olarak tanımlanabilir. İletişim sürecinin temel öğeleri kaynak, kodlama, mesaj, kanal, kod çözme, alıcı ve geri bildirimdir.

16 15.01.201616 KaynakMesaj Kanal Alıcı Kim Geri Bildirim Ne Etkisi Oldu KimeHangi YollaNe Söyledi Kod AçmaKodlama İletişim Süreci ve Öğeleri

17 15.01.2016 17 İletişim Sürecinin Öğeleri Kaynak - Kodlama Kaynak, iletişim sürecini başlatan kişidir. Öğretimde bu kişi genellikle öğretmendir. Kaynak sahip olduğu bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşmak istediğinde bunları kodlaması gerekir. Kodlama için hangi sembollerin seçildiği önemlidir.

18 15.01.2016 18 İletişim Sürecinin Öğeleri Kaynak - Kodlama Kodlama niçin önemlidir? Kodlamada ne gibi semboller kullanabilir?

19 15.01.2016 19 İletişim Sürecinin Öğeleri Mesaj Kodlanan bilginin aldığı fiziki şekle mesaj denir. Kanal Mesajların alıcıya iletilmesini sağlayan araç-gereç ve yöntemlerdir.

20 15.01.2016 20 İletişim Sürecinin Öğeleri Alıcı – Kod Çözme Alıcı, gönderilen mesajı alan kişidir. Alıcı, kodlanan mesajı alıp çözümleyen birimdir. Alıcıya gelen mesaj nasıl işlenir? Alıcıya iletilen mesaj, duyu organları tarafından alınır, beyne gönderilir ve önceden sahip olunan bilgi, duygu ve becerilerle karşılaştırılarak yorumlanır. Kod çözme, alıcının mesajı yorumlayıp anlamlı bilgilere dönüştürme sürecini içerir. Şifresi çözülen mesaj iletişimi başlatan kişinin istediği amaca ne kadar yakınsa, iletişim o denli etkilidir.

21 15.01.2016 21 İletişim Sürecinin Öğeleri Geri Bildirim (Feedback) Geri bildirim, tek yönlü iletişim çift yönlü yapar ve kaynağın amaçlanan mesajın alıcı tarafından doğru algılanıp algılanmadığını anlamasına imkan sağlar. Geri bildirim sözel, yazılı veya beden dili yoluyla sözsüz olabilir.

22 15.01.2016 22 İletişimin Bozulmasının Nedeni İletişim Neden Bozulur? İletişimi bozan, aksatan faktörlere gürültü denir. Gürültü iletişim sürecinin her aşamasında ortaya çıkabilir. İletişim sürecinin her aşaması için örnekler verelim…….

23 15.01.2016 23 İletişimde Etkili Olan Faktörler İletişim süreci aşamalarına göre; Kaynak-Alıcı Açısından, Mesaj Açısından, Kanal Açısından.

24 15.01.2016 24 Kaynak-Alıcı Açısından Seçici Algı: Yapılan araştırmalara göre insanlar duygusal olarak neyi duymaya ya da görmeye hazırlarsa (istiyorlarsa) onları duyma ve görme eğilimindedirler. Örnekler verelim.

25 15.01.2016 25 Kaynak-Alıcı Açısından İletişim Becerilerindeki Bireysel Farklılıklar: Kişilerin temel iletişim becerilerini geliştirme ve uygulama yetenekleri bakımından birbirlerinden farklıdır. Örnek……

26 15.01.2016 26 Kaynak-Alıcı Açısından Kaynak Güvenirliği: Kaynak ve alıcı arasındaki ilişkilerin temel özelliği birbirlerine güvene dayalı olmasıdır. Kaynak güvenirliği dört ayrı öğeden oluşur: Dürüstlük Uzmanlık İstek Nesnellik

27 15.01.2016 27 Kaynak-Alıcı Açısından Kaynak Güvenirliği Alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip olması kaynağın güvenirliliğini arttırır. Kaynak olarak bir öğretmen öğrencilerine taraflı davranmamalıdır.

28 15.01.2016 28 Kaynak-Alıcı Açısından Kaynak-Alıcı Benzerliği: Kaynak ve alıcı sosyo-ekonomik durum, ilgiler, değerler ve yetenekler gibi yönlerden kendilerini birbirlerine yakın görürlerse iletişim daha kolay gerçekleşir. Sınıf ortamı için örnekler verelim…..

29 15.01.2016 29 Mesaj Açısından Yaşantı Alanı: Öğretmen öğretme- öğrenme sürecinde alıcı durumda olan öğrencilerin yaşantı alanlarını (bilgi, beceri, yetenek….) dikkate almak ve mesajlarını onların anlayabileceği şekilde iletmek zorundadır. Öğretme-öğrenme süreci açısından yaşantı alanı ne anlama gelir?

30 15.01.2016 30 Mesaj Açısından Yaşantı Alanı Edgar Dale, öğretimin somuttan soyuta doğru aşamalandırılması gerektiğini önermiştir. Bu öneri doğrultusunda da “yaşantı konisi” adı verdiği öğrenme yaşantılarını seçme ve eğitim durumlarını düzenlemeye yardımcı bir model geliştirmiştir.

31 15.01.2016 31 Mesaj Açısından

32 15.01.2016 32

33 15.01.2016 33 Mesaj Açısından - Yaşantı Alanı Çilenti (1991) yaşantı konisinin dayandığı bilimsel ilkeleri şu şekilde açıklamıştır: Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğreniriz o kadar geç unuturuz. En iyi öğrendiğimiz şeyler, kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimiz yardımıyla öğreniriz. En iyi öğretim somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru gidilen öğretimdir.

34 15.01.2016 34 Mesaj Açısından - Yaşantı Alanı İnsanlar öğrendiklerinin; %83’ ünü görme, %11’ ini işitme, %3,5’ unu koklama, %1,5’ unu dokunma, %1’ ini tatma duyularıyla edindikleri yaşantılar yoluyla öğrenir. Zaman sabit tutulmak üzere insanlar; okuduklarının %10’ unu, işittiklerinin %20’ sini, gördüklerinin %30’ unu, hem görüp hem işittiklerinin %50’ sini, söylediklerinin %70’ ini, yapıp söyledikleri bir şeyin ise %90’ ını hatırlamaktadırlar.

35 15.01.2016 35 Öğretim Analizi Öğretmenin temel görevleri??? Öğretme görevi açısından öğretmen; Ne öğretilecek? Ve nasıl öğretilecek? Sorularına cevap aramalıdır.

36 15.01.2016 36 Öğretim Analizi Ne öğretileceğimizi nasıl belirleriz? Öğretim amaçlarının saptanması ve bunların analiz edilmesiyle belirleriz. Öğretim amaçları ne demektir? Bir ders, kurs ya da program sonunda öğrencilerin ne yapıyor? Ne biliyor? Olacaklarını belirten genel ve kapsamlı ifadelerdir?

37 15.01.2016 37 Amaçların Sınıflandırılması Taksonomi ne demektir? Sınıflandırma ve sınıflandırmada kullanılan kurallar demektir. Taksonomi adı verilen bu sınıflama sisteminde, öğrenme ürünleri en basitten karmaşığa, kolaydan zora, birbirinin önkoşulu olacak şekilde aşamalı olarak sınıflandırılmıştır.

38 15.01.2016 38 Amaçların Sınıflandırılması Bloom ve arkadaşları öğrenme ürünlerini bilişsel, duyuşsal ve psikomotor olmak üzere üç alanda toplayarak tanımlamışlardır.

39 15.01.2016 39 Bilişsel Öğrenmeler Bilişsel öğrenmeler, zihinsel etkinliklerin ağırlıkta olduğu davranışları kapsar. Bunlar hangi davranışlar olabilir?? Bilgiyi tanıma ve hatırlama, onun üzerinde işlemler yapma, kavramlar, genellemeler, kuramlar geliştirme gibi…

40 15.01.2016 40 Bilişsel Öğrenme Düzeyleri 1.Bilgi Bilgi düzeyindeki bir davranış, ezber öğrenmeyi içerir ve olgular, ilkeler ve terimlerin hatırlanmasını gerektirir. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Gösterilen bir eşyanın ismini söyleme, bir kavramı tanıma, belirli bir nesneyi bir dizi nesne arasından seçip işaretleme gibi.

41 15.01.2016 41 Bilişsel Öğrenme Düzeyleri 2.Kavrama Bu düzeyde, öğrenciden önceden öğrendiklerini yeni bir biçimde, yeni bir düzenlemeyle sunması istenir. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Bir olayı veya bir tabloyu açıklama, bir nesneyi bir kategori içinde sınıflandırma, iki nesneyi veya olayı karşılaştırma, bir kavramı kendi kelimelerini kullanarak tanımlama, özetleme, orijinal bir örnek verme.

42 15.01.2016 42 Bilişsel Öğrenme Düzeyleri 3.Uygulama Bu düzey, daha önce öğrenilen kuramsal ifadeler ve genellemelerin yeni durumlarda kullanılması ile ilişkilidir.. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Bir matematik problemini çözmek, bir görevi yerine getirmek, bir dizi kural ve yöntemleri kullanmak, önerilen bir iş planının sonuçlarını tahmin etmek.

43 15.01.2016 43 Bilişsel Öğrenme Düzeyleri 4.Analiz Analiz, edinilen bilgiyi parçalarına ayırma şeklinde tanımlanabilir. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Bir problem, bütün ya da sistemin organizasyon ve yapısını tanıma, problem, bütün ya da sistemi öğelerine ayırma, bir problem, bütün ya da sistemin öğeleri arasındaki ilişkileri belirleme, bir problem, bütün ya da sistemdeki kuram, ilke ve genellemeleri tanıma gibi davranışları içerir.

44 15.01.2016 44 Bilişsel Öğrenme Kategorileri 5.Sentez Sentez, edinilen bilgileri bir araya getirme olarak tanımlanabilir. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Öğrencinin bir problemle ilgili öğeleri düzenlemesi, bir problem durumu ile ilgili bir çözüm önermesi, farklı kaynaklardan bilgileri kullanarak kendine özgü bir ürün geliştirmesi davranışlarını kapsar.

45 15.01.2016 45 Bilişsel Öğrenme Düzeyleri 6.Değerlendirme Değerlendirme, belirli bir amaç için verilen materyalin önemi hakkında karar verebilme olarak tanımlanabilir. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Belirli bir iş, metot, çözüm ya da ürünün değeri hakkında belirli ölçütler kullanarak yargıda bulunmak, belirli bir görüş ya da öneriyi eleştirmek ya da savunmak gibi davranışları içerir.

46 15.01.2016 46 Duyuşsal Öğrenmeler Duyuşsal öğrenmeler, bir nesne, bir olay, bir konuya karşı ilgi, tutum, tavır ve duyu gibi davranışları içerir. Bunlar hangi davranışlar olabilir?? Tercih, hoşlanma veya hoşlanmama, yaklaşma ya da kaçınma eğilimleri gibi… Bir amacı, duyuşsal öğrenme olarak sınıflandırabilmek için, öğrencilerin bir seçim yapması gerekip gerekmediğini belirlememiz gerekiyor.

47 15.01.2016 47 Duyuşsal Öğrenme Düzeyleri 1. Alma Bilgiyi öğrenme isteği olarak tanımlanabilir.. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Örneğin birey diğerlerini saygı ile dinler, toplumsal sorunlara duyarlılık gösterir, hizmet vermek için taahhüde ihtiyacı olduğunu kabul eder.

48 15.01.2016 48 Duyuşsal Öğrenme Düzeyleri 2. Tepkide Bulunma Bireyin kendi öğrenme sürecine katılımını gösterir. Aktif katılım da denebilir. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Örneğin; bireyin konuya olan ilgisini göstermesi, sunum yapmaya istekli olması, sınıftaki tartışmalar katılması, başkalarına yardım etmeyi sevmesi vb...

49 15.01.2016 49 Duyuşsal Öğrenme Düzeyleri 3. Değer Verme Bireyin bir değerden bir sözü kabul etmesine kadar uzanan geniş bir çeşitlilik gösterir. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Örneğin; bireyin demokratik süreçlere inanması, günlük yaşamda bilimin rolüne değer vermesi, başkalarının refahına önem vermesi, bireysel ve kültürel farklılıklara duyarlılık göstermesi vb.

50 15.01.2016 50 Duyuşsal Öğrenme Düzeyleri 4. Örgütleme Bireylerin, farklı değerleri bir araya getirip, kendi aralarındaki sorunları çözerek değerleri içselleştirirken geçirdikleri süreçleri ifade eder. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Örneğin; bir demokraside özgürlük ve sorumluluk arasındaki dengenin tanınması, bireyin kendi davranışının sorumluluğunu kabul etmesi, meslek etiği ilkelerini kabul etmesi, her bir değerler sistemine ilişkin bir davranış geliştirmesi vb.

51 15.01.2016 51 Duyuşsal Öğrenme Düzeyleri 5. Nitelendirme Bireyin, tutarlı ve belirli bir tutum içerisinde kendi davranışlarını kontrol eden, kendi inançları, fikirleri ve davranışları kapsayan bir değer sistemine sahip olması şeklinde tanımlanabilir. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Örneğin; bağımsız çalışmada kendine güvenin olması, etik uygulamaya mesleki bir bağlılık gösterme, bireysel, sosyal ve duygusal uyum gösterebilme, iyi sağlık alışkanlıklarını koruma vb.


"15.01.2016 1 Ö.T.M.T Temel Kavramlar Öğr. Gör. Özlem BAĞCI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları