Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YRD. DOÇ. DR. İ HSAN SARI Spor, Spor Etiği ve Ükelerin Propogandası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YRD. DOÇ. DR. İ HSAN SARI Spor, Spor Etiği ve Ükelerin Propogandası."— Sunum transkripti:

1 YRD. DOÇ. DR. İ HSAN SARI Spor, Spor Etiği ve Ükelerin Propogandası

2 Etik; doğru ve yanlış davranışları tanımlayan kurallar bütünüdür. (Karakoç ve diğ. 2011) Bu nedenle etik çalışmaları olumsuz davranışlara ve onların aslında nasıl olması gerektiğine odaklanır. (Lyle,2002)

3 Sporda bir çok etik konular var. Bu nedenle antrenörlerin ve beden eğitimi öğretmenlerinin sorumluluklarını belirlemek çok önemlidir.

4 İngiltere Spor Antrenörleri Enstitüsü Antrenör Etik İlkeleri İngiltere Antrenör Stratejisi Birliği Etik İlkeleri The Brighton Declaration on Women and Sport (British Sport Council 1994) Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat Komitesi Uluslararası Antrenör Federasyonu Antrenör Etik İlkeleri Kanada Profesyonel Antrenörler Birliği Antrenör Etik İlkeleri Amerikan Ulusal Gençlik Spor Antrenör Birliği Etik İlkeleri Avustralya Spor Hekimleri Antrenör Etik İlkeleri

5 Sporculara fiziksel ve sözel saldırı, Sporculara insancıl olmayan şekilde davranma, Performansı artırmak için ilaç kullanımını destekleme, Atletik programların eğitimsel amaçlarını göz ardı etme.

6 Sporcuların sağlığı Antrenörlerin sporcuların performansını artırması ve sağlıklarını koruması konusunda sorumlu kişilerle işbirliği içinde olması beklenir.

7 Eğer bir sporcu antrenman içerisinde, önceden belirlenen hedeflere ulaşmada zorluk çekiyorsa, etik kurallar dikkate alınarak ne yapılmalıdır? Cassidy et al 2008

8 1.Sporcularla çalışma süresinin yoğunluğu ve uzunluğu Yakın fiziksel temas 2. Sporun ahlaki özellikler (saygı, dürüstlük) 3.Yarışma ve ödül 4. Sporcuların ödüle olan aşırı isteği 5. Kurallara uymama (Lyle,2002)

9 Erkek sporcular konuşmalarında bayanlardan bir obje olarak bahsediyorlar ve cinsiyet ayrımı yapılıyor (Curry 1991) Cinsel taciz tüm sporlarda ortaya çıkabilir. Araştırmalar sporcuların yüzde 17’sinin cinsel tacize maruz kaldığını gösteriyor. Bayan sporcular ‘masculine’ sporlarda daha çok tacize uğruyor. Bunun nedeni; Cinsel tacize olan tolerans Erkek kimliğinin bir parçası olarak bayanlar üzerinde üstünlük kurmak olabilir. ( Fasting et al 2004)

10 Daha çok bayan antrenörün olması antrenörlük mesleğinin erkeğe özgü kültürünü değiştirebilir Fasting ve diğ.(2009, P32) Antrenörlük mesleğinde daha çok bayanın yer almasının sporda taciz olaylarını azaltacağını düşünüyor musunuz?

11 Sporculara çok etkili bir ilacın olduğu ve onu aldıkları takdirde olimpiyat şampiyonu olacakları ve ilacın tespit edilemeyeceği söyleniyor. Bu ilacı kullanıp kullanmayacakları soruluyor. Bir çoğu alacağını söylüyor. (Gardiner ve diğ pp: 164) 3403 Amerika’lı öğrenci çeşitli sağlık problemleri olacağını bilmelerine rağmen doping kullanabileceklerini ifade ediyorlar (Yesalis et al 1996) ANTRENÖRLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR.

12 Birleşik Amerika Devletleri’nin liderliğinde bir batı dünyası ve Sovyetler Birliği'nin liderliğinde bir doğu dünyası arasındaki rekabet 1945 yılından 1989-1991 yılları arasındaki yıkılma sürecine kadar dünyadaki her şeyi belirledi. Çift kutuplu dünya, iki kamp arasındaki rekabete dayalı, kültürü, sanatı, sporu, edebiyatı, ve tabii ki teknolojisini, askeriyesini, siyasetini rekabet üzerinde kurmuş olan dünya idi. Spor aslında bu devirlerde, iki kutup arasındaki gücün ve rekabetin savaşsız ortamda sınanmasında önemli rol oynamıştır, çünkü sportif yarışmalar, sonucu ölüm olmayan savaş demekti. İki kutubun Uluslararası Olimpiyat ve arenalardaki başarıları, aslında kendi sistem, teknoloji ve taraftarlarının başarısı olarak algılanmakta ve bu dönemlerdeki sportif etkinlikler devletlerin özel teşvikleri altında idi. Sportif başarılar, sistemlerin başarısına mal edilmekte, spor ise rejim ve ülkeler tanıtımı için etkili bir araç olarak görülmekte idi.

13 Doğu Almanya’nın 1972 ve 1989 yılları arasında devlet destekli doping programı (Franke et al 1997) Amaç: Sporu uluslararası ve politik bir araç olarak kullanmak (Stenk 1977) Heidi Krieger European Champion in shotput Because of the side effects of drugs he had a sex reassignment surgery.

14 Sağlık problemleri Antrenörle ilişkilerin zayıflaması ve insanlara- erkeklere karşı olumsuz görüş Fasting et al 2002) Sporcuların kişiliklerini kaybetmesi (bencillik,,kıskançlık, kendini beğenmişlik, düşmanlık ve hırçınlık (Corbet 1999, P173) Tükenmişlik(Seppa et al 1996)

15 Bir antrenör olarak antrenörden beklenenler gerçekleştirilmeli. Sporcular ve antrenör arasında pozitif bir ilişki oluşturulmalı. Bu ilişkinin temelini antrenörün mesleğine saygı değil kişiliğine de saygı oluşturmalı. (Potrac et al 2002)

16 Vealey 2005

17 Önce Sporcular Martens 2004

18 LEADERSHIP COACHING PHILOSOPHY MOTIVATION COMMUNICATION TEAM COHESION (Vealey, 2005)

19 Onlar sizin sporcunuz değil, siz onların antrenörüsünüz (Jones et al. 2005)

20 Rol model oluşturmak ve sporcuların olumlu hareketlerini teşvik etmek.

21 Brackenridge, C.H. and Kirby, S. (1997) ‘Playing safe: Assessing the risk of sexual abuse to the elite child athletes.’ International Review for the Sociology of Sport 32: 407-418. Cassidy, T., Jones, R., and Potrac, P. (2004). Understanding Sports Coaching: The Social, Cultural and Pedagogical Foundations of Coaching Practice. Oxford, UK: Rutledge. Corbett, D. (1999, Septiembre). Ethics and moral behavior in sport: A human rights issue. En T. Taylor (Ed.) The First International Conference on Sports and Human Rights: How you play the game – The Contribution of Sport to the Promotion of Human Rights. Conference Proceedings (pp. 165-175). Sydney: University of Technology, Sydney. Curry, T. J. 1991. Fraternal bonding in the locker room: a profeminist analysis of talk about competition and women. Sociology of Sport Journal 8:119-35 Fasting, K., Brackenridge, C. and Walseth, K. (2002). Consequences of sexual harassment in sport for female athletes. The Journal of sexual of Sexual Agression, 8 (2), 37-48. Fasting, K., Brackenridge, C. and Sundgot Borgen, J. (2004). Prevalence of SexualHarassment among Norwegian Female Elite Athletes in Realtion to Sport Type,International Review for the Sociology of Sport, 39,(4),373-386.

22 Fasting, K., Brackenridg,C. 2009 Coaches sexual harassment and education. Sport, Education and Society. 14. 21,35. Franke WW, Berendonk B 1997 Hormonal doping and androgenization of athletes: a secret program of the German Democratic Republic government. Clin Chem 43:1262–1279 Gardiner S., Felix, A., O’Leary J, James, M. and Welch, R. (1998) Sports Law.Cavendish Publishing. Karakoç, Ö., ve diğ., Milli takım düzeyindeki erkek judocuların kulüp antrenörlerinde gözlemledikler etik dışı davranışlar. Cilt:19 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 321-332 Lyle, J., (2002). Sports Coaching Concepts: A Framework for Coaches’ Behaviour. Routledge, Taylor & Francis Group. Martens, R. (2004) Successful Coaching. Champaign, IL: Human Kinetics. Potrac, P., Jones, R., & Armour, K. (2002) “It’s all about getting respect”: The coaching behaviours of an expert English soccer coach. Sport, Education and Society, 7, 2, 183-202. Stenk (1977) Sport as an international political and diplomatic tool. Arena Newsletter. Seppa, N. (1996) Keeping young athletic fires burning. (Available at : http://www.coloradoperformance.org/athletic_burnout.pdf) Vealey, R. S. (2005). Coaching for the inner edge. Morgantown, WV: Fitness Information Technology. Yesalis CE, Vicary JR, Buckley WE, Streit AL, Katz DL, Wright JE. 1996. Indications of psychological dependence among anabolic-androgenic steroid abusers. In. Lin, G.C., Erinoff, L. (Eds.), National Institute on Drug Abuse Research Monograph 102. NIDA, Rockville. 196–214

23


"YRD. DOÇ. DR. İ HSAN SARI Spor, Spor Etiği ve Ükelerin Propogandası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları