Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finansal Yönetim Yrd. Doç. Dr. Şule Aydın Turan. Finansal Yönetim Finans Finansman Finansal yönetim İ şletmelerde kullanılan varlıklar ◦ Maddi varlıklar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finansal Yönetim Yrd. Doç. Dr. Şule Aydın Turan. Finansal Yönetim Finans Finansman Finansal yönetim İ şletmelerde kullanılan varlıklar ◦ Maddi varlıklar."— Sunum transkripti:

1 Finansal Yönetim Yrd. Doç. Dr. Şule Aydın Turan

2 Finansal Yönetim Finans Finansman Finansal yönetim İ şletmelerde kullanılan varlıklar ◦ Maddi varlıklar ◦ Maddi olmayan varlıklar  Teknik bilgi, marka, patent vb. Üç temel işlevi ◦ Yatırım kararları ◦ Fonlama  Kısa-uzun vadeli borçlanma; ortaklık hakkı vererek ya da hisse senedi satarak.. ◦ Kâr da ğ ıtımı (dividant)

3 Finansal Yönetim Kar maksimizasyonu de ğ il işletmenin piyasa de ğ erinin maksimizasyonu ile ilgilenir ◦ Zaman, risk boyutları Finansal analiz ◦ İ şletmenin mevcut durumu ve gelece ğ i hakkında ◦ Kısa vadeli borç verenler, uzun vadeli borç verenler  Kısa süreli borç ödeme gücü, karlılık düzeyi, sermaye yapısı ◦ Tek dönem için ya da geçmiş dönemler ile kıyaslamalı olarak yapılabilir ◦ Hangi yöntemler ile?  Oranlar y., yüzde y., karşılaştırmalı y., trend y., karlılık durumu, likidite durumu, vb…

4 Finansal Yönetim Finansal ihtiyaçların tahmini için proforma (tahmini) tablolar düzenlenir ◦ Proforma gelir tablosu (uzun süreli iht. İ çin) ◦ Proforma bilanço (uzun süreli iht. İ çin) ◦ Nakit bütçesi (kısa süreli iht. İ çin)  Gelecekteki bir zaman döneminde yaşanacak nakit giriş çıkışlarının tahmini ◦ Genelde satışların yüzdesinden hareketle yapılır!  Satışlar ile gelir tablosu kalemleri arasındaki ilişki

5 Finansal Yönetim ◦ Halka arz: maliyetsiz finansman için işletmenin sahipli ğ inin borsa yoluyla halka arzı  Dönemsel kar da ğ ıtımı  Kararların belirli süreçlere ba ğ lanması  Ba ğ ımsız denetim kuruluşlarının denetimi  Bilgilerin İ MKB ile paylaşımı taahhüt ediliyor.  Kurumsallaşma?

6 Finansal Yönetim ◦ Kredi kullanımı  Amaç ödenen faizden çok gelir elde edebilmek  Yatırım kendisini ne kadar sürede amorti edecek?  Amorti süresi, aylık-yıllık ödeme kapasitesi, varsa di ğ er borçlar önemli de ğ işkenler  İ lkeler  Girdilerin temini için borç kısa vadeli  Makine, ofis malzemeleri, ulaşım araçları vs için orta vadeli borç  Bina yapımı, pahalı iş makineleri için uzun vadeli borç  Ekonomide İ stikrarsızlık??  İ potek

7 Finansal Piyasalar Gelir-tüketim fazlası olanların tasarruflarını gelir-tüketim açı ğ ı olanlara sundu ğ u piyasalar. Kıymetli evraklar aracılı ğ ı ile resmileşir. Kimler var? ◦ Fon satanlar ◦ Fon alanlar ◦ Araçlar ◦ Yardımcı kuruluşlar ◦ Hukuki ve idari düzen

8 Finansal Piyasalar Kavramlar ◦ Faiz  Enflasyonun olmadı ğ ı durumlarda devletin çıkardı ğ ı menkul kıymetlerin faiz oranı reel faiz ◦ Para piyasaları  1 yıl ve daha az süreli fon arz-talebi karşılaşıyor  Banka kredileri, finansman bonosu vb. ◦ Sermaye piyasaları  Vadesi 1 yılı aşan fon arz-talebi karşılaşıyor.  Hisse senedi, tahvil, konut alım krediler vb.  Organize olmuş  Sermaye (menkul kıymetler borsası), para (ticaret bankaları)  Organize olmamış

9 Finansal Piyasalar Finansal Kurumlar ◦ Para yaratan finansal kurumlar  Fon arz-talebini buluşturan, satın alma gücü yaratan  Merkez bankaları  Para basma ayrıcalı ğ ı  Tahvil, bono, kredi vb ile do ğ rudan; faiz oranları ve para arzı ile dolaylı olarak  Ticaret bankaları (mevduat bankaları)  Genellikle kişi ve grupların kısa süreli fon iht karşılar

10 Finansal Piyasalar Para yaratmayan finansal kurumlar ◦ Kalkınma ve yatırım bankaları  Kalkınma bankaları: gelişmekte olan ülkelerde yetersiz olan sermaye ve girişim unsurlarını destekleyen bankalar  Menkul de ğ er ihraç ederek uzun süreli yatırım yapmak isteyen firmalar ile fon sahipleri ile aracılık yapan bankalar ◦ Sigorta kurumları  Özel sigorta şirketleri, SGK, OYAK vb. ◦ Kolektif yatırım kurumları  Yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları ◦ Factoring ve forfaiting şirketleri  Alacakları devralan kurumlar ◦ Leasing şirketleri  Bir malın kullanım hakkını belirli bir kira karşılı ğ ında, belirli bir süre kiralayan kuruluşlar.

11 Finansal Piyasalar Finansal araçlar Para Piyasası Finansal Araçları ◦ Hisse senetleri ◦ Devlet iç borçlanma senetleri  Devlet tahvili (1 yıl ve daha uzun vade)  Hazine bonoları (1 yıldan kısa vade) ◦ Finansman bonoları  A.Ş. lerin kısa vadeli borç sa ğ lama aracı ◦ Repo  Geri satın alım anlaşması (finansal varlıklar için; 1 gece- 30 gün süreli) ◦ Banka mevduatları

12 Finansal Piyasalar Sermaye Piyasası Finansal Araçları ◦ Devlet iç borçlanma senetleri  Devlet tahvili (1 yıl ve daha uzun vade) ◦ Hisse senetleri  A.Ş. lerin sermaye paylarını temsil eden de ğ erli evraklar.

13 Finansal Piyasalar Hisse senedi Dünya hisse senedi pazarı 55 trilyon dolar Dünya bono pazarı 78 trilyon dolar Abd ‘nin 8,5 katı Tr 822 milyar dolar


"Finansal Yönetim Yrd. Doç. Dr. Şule Aydın Turan. Finansal Yönetim Finans Finansman Finansal yönetim İ şletmelerde kullanılan varlıklar ◦ Maddi varlıklar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları