Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE BAŞARISIZLIĞI ÖNLEMENİN YOLLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE BAŞARISIZLIĞI ÖNLEMENİN YOLLARI"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE BAŞARISIZLIĞI ÖNLEMENİN YOLLARI

2 EĞİTİMDE BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ VE BAŞARISIZLIĞI ÖNLAMENİN YOLLARI
Biz asıl eğitimde neden geri kaldık.İşte bu sorunun cevabını tüm boyutları ile genel anlamda sizlere aktarmaya çalışalım. Başarısızlığın nedenlerini, başarısızlığı önlemenin yollarını masaya yatıralım hem de başarı nasıl yakalanır bunu sorgulayalım..Sonuçta eğitimde başarılı olmanın yollarını birlikte arayacağız

3 Önce başarısızlığın nedenleri ve başarılı olabilmenin yollarını sizler için araştırdık.
Bir eğitimcimize göre; Köy ve yakın ilçelerde görev yapan öğretmenlerimizin bir kısmının günü birlik görev yerlerine gidip gelmeleri, görevi bitince de görev yerlerinden hemen ayrılmaları. Ders saati dışında öğrencilerine ve velilerine fazla zaman ayırmayıp onları tam tanıyamamaları. Eskiden görev yerlerinde senelerce öğretmenlerimizin kısa sürede şehre tayinlerini yaptırmaları ve öğrencilerin bu nedenle sık öğretmen değiştirmeleri. Mesleğine kendini adamayıp saat dolduran öğretmenlerimizin zamanını bir an önce tamamlayıp evine dönme isteği. Öğretmenlik dışında veteriner, ziraat mühendisi vs gibi mesleklerden öğretmenlik mesleğine geçiş yapan çocuk psikolojisinden, eğitim teknolojilerinden eksik olan öğretmenlerin görev almaları  ( kendini yetiştiren istisna öğretmenlerimiz hariç )

4 *Öğretmenlerimizin kendilerini iyi yetiştirememeleri, araştırıcı olmamaları, meslektaşları ile bilgi alış verişi yapmamaları. *Başlarında bulunan yöneticilerin eğitime ve eğiticilerine bakış açışı yeniliklere açık olmaması, öğretmenlerine ve onların çalışmalarına gerekli desteği vermemesi, öğretmenini ve öğrencisini iyi motive edememesi. *Öğretmenlerimizin öğrencilerini başarı konusunda yeterince teşvik etmemeleri. *Öğretmenlerimizin veli öğretmen ilişkisini yeterince sağlayamaması. *Derslerde görerek, yaşayarak yaparak öğrenme yapılmaması ve konuları kuru kuruya anlatılıp, ezberletilmesi. *Ders konularının yeterince kavratılmadan, genel tekrarlar yapılmadan yeni konulara geçilmesi. *Öğretmenin ders anlatımında zengin bir öğrenme ortamı hazırlamaması. *Öğretmenin vücut dilini iyi kullanmaması. *Fiziksel donanım, materyal ve araç gereç yönünden okulun ve sınıfın tatmin edici olmaması *Öğretmenin öğrencilerini zihinsel,duygusal,sosyal,katılımcı,işbirlikçi ve fiziksel yönden aktif  olarak derse katamaması öğretme ve öğrenme stratejisini iyi kullanamaması.

5 Başka bir eğitimci gözü ile
1-Öğretmenin öğrenciye katkısı bilimsel olarak ispatlanmış ve katkı payı %20'dir.  2 Öğretmen %100 performans gösterse bile geriye kalan %80 gibi büyük bir pay vardır.  3-Bu paydalardan %60'ı öğrencinin fiziksel ve ruhsal şartlarıdır.  a)Çocuğun fiziksel şartlarında yer alan birçok etken vardır.  b) Ruhsal şartlar en önemli olandır ve yaşadığı manevi ortam çok önemlidir.  c) Önünde örnek göreceği birilerinin olması da büyük bir etkiye sahiptir .4-Geriye kalan %20 ise çevresindeki kültür öğeleridir.

6 Ve bir diğeri   1-Öğretmenin görevini hakkıyla yapıp yapamadığı önemli. Başarısız öğretmenler ile başarılı öğretmenlerin ve okulun belirlenmesi lazım. Her öğretmen aldığı parayı hak etmek ve hakkıyla çalışmak zorundadır. 2-Veliler sadece ceketimi satıp okutacağım gibi kuru lafla değil, çocuğunun eğitiminin takibini yapmalı. 3-Okullar arası iyi bir koordine yapılmalı ve okullar birbirinin imkanlarından yararlanmalı. 4-Velilerin okula iştirakleri ve katkıları artırılmalı. 5-Okul saatleri dışında da okulun aktif olması ve çocuklara çeşitli kurslar verilerek okula gelmeleri sağlanmalı. 6-İdarecilerin ve mülki amirin konuyu takip etmesi ve başarısız gördüğü personeli hizmet içi eğitimler ile yetiştirmesi gerekir.

7 Başarısızlığın 6 temel ana unsuru
a- Basiretsiz yönetici ve öğretmenler b-Yetersiz altyapı c-Velilerin duyarsızlığı d-Teknolojiyi kullanmama e- Ezbercilik f- Hedefini belirlememiş öğrenciler

8 İlimizde eğitimde başarıyı artırabilecek unsurlar neler olabilir?
  a) Rotasyona tabi tutulan yöneticilerin okulunu benimseyip iyi bir eğitim ortamının sağlanmasında öğretmen ve velilerle işbirliğine gitmeleri. b) Okullarımızdaki BT(Bilgi Teknolojisi) sınıflarından öğrenci öğretmen ve velilerinde yararlandırılması. c) Tüm öğretmenlerin çağdaş teknolojileri kullanabilir olmaları d) İnternetin gücünden yararlanmalı e) Yeni yöntemleri hemen uygulamaya koymalı f) Sınıf mevcutlarının makul bir seviyede tutulması g) Ders kitaplarının ve çalışma kitaplarının amacına uygun ve hakkıyla kullandırılması.

9 Başka bir görüş Çok önemli bir konu..Sorun belli çözümde belli. Birer vatandaş, birer öğretmen olarak böylesi bir soruna nasıl sahiplenip çözüm arıyorsak, bu işte asıl görevli olan yöneticiler de an az bizim kadar bir gayret göstererek bulunduğu mahalde başarıyı artırmak için çaba harcamalı. Tabi bu biçimde az da olsa yönetenlerimiz var. Halen devam eden bir görevim var. Bu nedenle bakanlığımızın yıllardır çağdaş eğitim yöntem ve araçlarını kullanmaya çalıştığına, yaygınlaştırmaya çalıştığına şahidiz..

10 Son yıllarda bu eğitimler Türkiye genelinde yoğun bir şekilde uygulanmakta . Öğretmenlerimizin bu projeler sayesinde çağdaşlaştırılması için kurslar düzenlenmekte. Gözlemlerimizde de gördüğümüz gibi bu eğitimi alan öğretmenler ve okullarında müthiş değişimler oldu. Öğretmen veli ile barıştı öğrenci daha katılımcı oldu. Veli sınıfın gelişimi için elini cebine çok rahat attı. Sınıfına projeksiyon, bilgisayar aldı. Zaten bu gün üzerinde durulan ve geliştilmeye çalışılan "Öğrenci Merkezli Eğitim". bu zamanda öğretmenin rolü "REHBERLİK"tir.

11 Öğretmen her şeyi bilen değil, bilinmesi gereken şeylerin yönlendiricisi rolündedir.
Bilinmesi gerekenleri ise öğrenciler öğrenecekler ama projeler yaparak, yaşayarak ve deneyerek öğrenecek. Bunun içinde en başta bilişim teknolojilerini kullanacaklar. Doğal olarak da ilk akla gelen bilgisayar ve internettir ve tabi ki proje tabanlı çalışma. İşte bu anlamada bakanlığımız boş durmuyor. Bir diğer sorunda kurumlar arasındaki uyumsuzluk, birinin ak dediğine diğeri kara diyor.

12 Vizyon ve misyonumuz olmalı
İşte iyi bir eğitimcinin iyi bir vizyonu ve misyonu olması lazım, ona göre hedefler belirlemeli ve o hedefe ulaşmak içinde bu anlamda yapılan tüm etkinlikleri anlamalı, teşvik etmeli ve desteklemelidir. İşte o zaman BAŞARIYA imza atacağız demektir. Ana unsurlar böyle. Herkes durduğu yerden bakınca gördüklerini anlatabilir. Bizimim gördüklerimiz de bunlar. Ne kadar yukarıdan bakarsak o kadar çok şey görürüz ama bazen aşağılara da inmek lazım..

13 Başka bir eğitimcinin gözü ile "başarıyı yakalamanın" yolları
21. yüzyılın bireylerine '' okuma, yazma, konuşma, yazma ...dersleri klasik öğretme yöntemleri dışında aktif öğrenme ilkesine göre bilgi teknoloji sınıfları oluşturularak, öğretmenlerimiz çağdaş teknolojileri kullanarak internet ortamında yeni öğrenme öğretme yöntemleri ile  öğrencilerin aktif, katılımcı, işbirlikçi ve sürekli öğrenmelerini sağlayacak öğrenme stratejileri uygulamalıdır. Öğretmenlerimizin bu teknolojileri kullanmaları için de   gerekli kurs ve seminerleri  almaları gerekir. Yöneticilerin de böyle bir ortamı öğretmenlerimize sağlamaları gerekir.

14 Öğrencilerimizin hedefi olmalı ve bu hedefe ulaşmak için çalışmalıdır
Öğrencilerimizin mutlaka bir hedefi olmalıdır. Bu hedef sınavlarda mutlaka şu kadar puan almayı hedefliyorum, deneme sınavında en az şu kadar puan almalıyım ya da takdir , teşekkür almayı amaçlıyorum, diyebilmeli. Biz de zaman zaman bu amaçlarını hatırlatarak gayret etmelerini sağlamalıyız

15 Devlet olarak okullar yapılmış, öğretmenler atanmış, okullarda bir eğitim ortamı için gerekli donatılar sağlanmış, bunun yanında da her yıl öğrencilere kitapları ücretsiz olarak verilmiştir. Biz de verilen kılavuzlardan yararlanarak ders kitaplarını en iyi şekilde kullandırarak ve çalışma kitaplarını amacına uygun bir şekilde öğrencilerin kullanmalarını sağlayarak istendik davranış ve bilgilerin kazandırılmasına katkıda bulunabiliriz.

16 Bakış açısı Okul müdürüne göre iyi bir öğretmen zamanında dersine giren çıkandır.Veliye göre iyi bir öğretmen ; kendisi ile iyi iletişim kurandır, Öğrenci için iyi bir öğretmen kendisi ile arkadaş gibi olan, adaletli olandır.. ama iyi nitelikli, başarılı bir öğretmen, öğrenme, öğretme sürecinde çeşitli öğretim yöntemlerinden, modellerinden veya stratejilerinden faydalanabilmeyi başarmaktır.

17 Başarılı olan öğrencilerimizle konuşmalı başarılarında bizim, okulun ve çevrenin ne gibi katkılarının olduğunu öğrenip yeni öğrencilerimize bu konuda katkı sağlamaya çalışmalıyız. Kısacası yaptığımız olumlu ve olumsuz katkıların farkında olmalıyız. ÖĞRETMENLERİMİZ  teknoloji çağında teknoloji araçlarını  kullanabilmeli ve eğitim öğretimde bu araçlardan faydalanmalıdır.

18 KATKILARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA BAŞARILAR


"EĞİTİMDE BAŞARISIZLIĞI ÖNLEMENİN YOLLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları