Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN A.Fatih ÇELENK ANKARA – 06/01/2016 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN A.Fatih ÇELENK ANKARA – 06/01/2016 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi."— Sunum transkripti:

1 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN A.Fatih ÇELENK ANKARA – 06/01/2016 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

2 2/45 I- GİRİŞ Sunum İçeriği IV- TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA VE UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR IV- TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA VE UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR III- YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER II- TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE İLİŞKİN İSTASTİSTİKİ BİLGİLER

3 3/45 I- GİRİŞ «Tüketicinin Korunması» kavramı güçlüler karşısında zayıfların korunması ihtiyacından doğmuş olup, tüm Dünyada temel bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir.  10.08.1993 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü  23.02.1995 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  1997 Rekabet Kurumu’nun oluşturulması  14.3.2003 4822 sayılı Kanun ile Tüketici mevzuatında kapsamlı değişiklik  3.6.2011 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü  28.05.2014 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi

4 4/45 II- TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE İLİŞKİN İSTATİSTİKİ BİLGİLER

5 5/45 II- TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE İLİŞKİN İSTATİSTİKİ BİLGİLER Tüketici Hakem Heyeti Ülkemizde halen 81 il ve 919 ilçede toplam 1.011 adet Tüketici Hakem Heyeti bulunmaktadır. İLİİLÇESİTHH SAYISI ANKARAÇANKAYA3 BURSAOSMANGAZİ3 BURSANİLÜFER2 ADANASEYHAN2 İSTANBULKARTAL2 ANTALYAKEPEZ2 İZMİRKARABAĞLAR2 ESKİŞEHİRODUNPAZARI2 TRABZONORTAHİSAR2

6 6/45 YENİ KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER Yeni Kanun İle Getirilen Yenilikler

7 7/45 YENİ KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER Yeni Kanun İle Getirilen Yenilikler

8 8/45 YILLARA GÖRE YAPILAN BAŞVURU SAYILARINDA BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ORANI %90

9 9/45 YENİ KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER Yeni Kanun İle Getirilen Yenilikler

10 10/45 III- YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

11 11/45 YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  Yeni Kanun ile Getirilen Yenilikler  Temel İlkeler  Ayıplı Mal ve Hizmetler  Taksitli Satışlar  Tüketici Kredileri  Konut Finansmanı Sözleşmeleri  Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri  İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler  Mesafeli Sözleşmeler  Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler  Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri  Paket Tur Sözleşmeleri  Abonelik Sözleşmeleri  Süreli Yayın Promosyonları  Fiyat Etiketi  Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu  Garanti Belgesi  İhtiyari Garanti  Satış Sonrası Hizmetler  Tüketici Hakem Heyetleri  Tüketici Mahkemeleri  Piramit Satış Sistemleri

12 12/45 YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28 Kasım 2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Kanun, 9 Kısım ve 88 maddeden oluşmaktadır. Ayıplı mal, ayıplı hizmet, tüketici kredileri, konut finansmanı, ön ödemeli konut satışları, tüketici hakem heyetleri gibi bazı uzun maddeler bölümlere ayrılarak düzenlenmiştir. Kanunun kapsamı tüketiciler lehine genişletilmiştir.  Yeni Kanunda sadece tüketici işlemlerinin değil tüketiciye yönelik uygulamaların da Kanun kapsamında olduğu belirtilmiştir.  Yargı kararları ile Mülga 4077 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmeyen, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de kanun kapsamına dahil edilmiştir. Yeni Kanun İle Getirilen Yenilikler

13 13/45 Tüketici sözleşmelerine yönelik yeni düzenlemeler getirilmiştir.  Bir çok sözleşmeye ön bilgilendirme zorunluluğu getirilmiştir.  Sözleşmenin zorunlu içeriğinde yer alması zorunlu bilgiler yeniden düzenlenmiştir.  Cayma hakkı süreleri yeniden düzenlenmiştir.  Cayma hakkının kullanılmasında cayma talebinin cayma hakkı süresi içerisinde yöneltilmesi yeterli görülmüştür. Kanuna; sipariş edilmeyen mal ve hizmetler, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, ihtiyari garanti, haksız ticari uygulamalar, Reklam Konseyi, tüketici ödülleri, piramit satış sistemleri gibi yeni konular eklenmiştir. Yeni Kanuna dayanılarak Bakanlığımız tarafından çıkarılması öngörülen 23 adet Yönetmeliğin tamamı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan 1 adet Yönetmelik de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Kanun İle Getirilen Yenilikler YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

14 14/45 Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde anlaşılabilir bir dilde, açık sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmek zorunda olacaktır. Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilmeyecektir. Bankacılık işlemlerinde faiz dışında hangi hizmetlerden ücret, komisyon ve masraf alınacağı hususu, Bakanlığımızın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecektir. Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilecektir. Bu hükme aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir. Tüketici işlemlerinde adi kefalet hükümleri uygulanacaktır. Temel İlkeler (Madde 4) YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

15 15/45 Mülga 4077 sayılı Kanunda düzenlenmiş olan ayıplı mallarda ve ayıplı hizmetlerde 30 gün içerisinde ayıbın satıcıya bildirilmesi yükümlülüğü kaldırılmıştır. Zamanaşımı süresi içerisinde kalmak kaydıyla, ilk 6 ay içinde ortaya çıkan ayıplarda malın ayıplı olmadığını satıcının ispat edeceği ilk defa düzenlenmiştir. Eser sözleşmeleri de ayıplı hizmet kapsamına alınmıştır. Ayıplı hizmet durumunda, eserlerin ücretsiz onarımı seçimlik hakkı da düzenlenerek tüketicinin seçimlik hakları genişletilmiştir. Ayıplı maldan sorumluluk; malın teslim tarihinden itibaren 2 yıl, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise 5 yıldır. İkinci el satışlarda ise; ayıplı maldan sorumluluk 1 yıl, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda 3 yıldır. Ayıplı Mal ve Hizmetler (Madde 8-16) YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

16 16/45 Yeni Kanunla bu alanda getirilen en önemli düzenleme taksitle satışlarda tüketiciye «7 günlük cayma hakkı» tanınmasıdır. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içerisinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Tüketiciler açısından oldukça geniş bir hak olan cayma hakkına ilgili yönetmelikte bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bunlar;  Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır. Olağan gözden geçirme ise malın ilk incelenmesini kapsamaktadır.  Malın mutad olarak kullanılması durumunda tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır.  Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz. Taksitli Satış (Madde 17-21) YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

17 17/45 Kredi sözleşmesinin kurulmasından makul bir süre önce, sözleşme öncesi bilgi formunun tüketiciye verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Tüketiciye ilk defa tüketici kredisi sözleşmesinde; herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 gün içinde cayma hakkı tanınmıştır. Tüketicinin açık talebi olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırılması yasaklanmış, tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde ise istediği sigorta şirketi ile imzaladığı poliçe kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacaktır. Tüketicinin açık talimatı olmadan Bankalar, kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapamayacaktır. Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmakla zorunlu kılınmıştır. Tüketici Kredileri (Madde 22-31) YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

18 18/45 Konut kredilerinin erken kapatılması durumunda tüketiciden alınan %2’lik «erken ödeme tazminatı» kalan vade 36 ayın altında ise %1’e düşürülmüştür. Bağlı kredilerde, konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi nedeniyle tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından birini kullanması halinde satıcı ve konut finansmanı kuruluşu müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Tüketicinin açık talebi olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırılması yasaklanmış, tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde ise istediği sigorta şirketi ile imzaladığı poliçe kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacaktır. Bankaların, kredinin ödenmesi için açılan hesaplardan, sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda tüketicilerden bir ücret ya da masraf talep etmesi yasaklanmıştır. Tüketicinin açık talimatı olmadan Bankalar, konut finansmanı sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapamayacaktır. Konut Finansmanı Sözleşmeleri (Madde 32-39) YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

19 19/45 Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri (Madde 40-46)  Yeni Kanunda yalnızca konutların ön ödemeli satışı düzenlenmiştir.  Kampanyalı Satış İzin Belgesi kaldırılmıştır.  Ön ödemeli konut sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce tüketicilere ön bilgilendirme formu verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.  Yapı ruhsatı alınmadan, ön ödemeli konut satışı yapılamayacaktır.  Ön ödemeli konut satışı tapu veya noterde yapılacak.  Bina tamamlama sigortası getirilmektedir.  Ön ödemeli konut satışında; 14 günlük cayma hakkı getirilmiştir.  30 ay olan konutun teslim süresi yeni düzenlemeyle 36 aya çıkarılmıştır.  Ön ödemeli konut satışında konutun teslimine kadar sözleşmeden dönme hakkı getirilmiştir. YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

20 20/45 İşyeri dışında satış yapacakların Bakanlıktan «yetki belgesi» alma zorunluluğu devam edecektir. İşyeri dışında kurulan sözleşmelerde ön bilgilendirme zorunluluğu getirilmiştir. 7 günlük cayma hakkı süresi 14 güne çıkarılmıştır. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma süresi bir yıla çıkmaktadır. Sözleşme tarihinin tüketicinin kendi el yazısıyla attırılması ve sözleşmenin bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Sözleşmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihi ile “Sözleşmenin bir örneğini elden teslim aldım.” ibaresini ve cayma hakkının kullanılabildiği sözleşmeler için “On dört gün içinde cayma hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim.” ibaresini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlama zorunluluğu getirilmiştir. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler (Madde 47) YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

21 21/45 Tüketicilerin mesafeli sözleşmeyi akdetmeden önce, satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmesi zorunlu tutulmuştur. Mesafeli sipariş edilen ürünlerin en geç 30 gün içerisinde tüketiciye teslim edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Mesafeli sözleşmelerde 7 günlük cayma hakkı süresi 14 güne çıkarılmıştır. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma süresi bir yıla çıkmaktadır. Ayrıca, tüketici sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkını kullanmış olan tüketiciye bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanımında, ön bilgilendirmede satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamayacaktır. Mesafeli Sözleşmeler (Madde 48) YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

22 22/45 Finansal hizmetlerin mesafeli satışına ilişkin AB Yönergesi ilk defa iç hukukumuza aktarılmıştır. Tüketicinin her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili mesafeli sözleşme kurulmadan önce bilgilendirilmesi zorunlu tutulmuştur. Tüketiciler, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir.* (*) Sigorta sözleşmeleri ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde ise cayma süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulanacaktır. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler (Madde 49) YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

23 23/45 Devre tatil kavramının tanımı değiştirilerek devre mülkler ve alternatif tatil üyelikleri (devre yat, kulüp üyeliği vb.) de kapsama dahil edilmiştir En az 3 yıl süreyle kurulması düzenlenmiş olan devre tatil sözleşmeleri 1 yıla düşürülmüştür. Devre tatil ve uzun süreli tatillerde sözleşme kurulmadan en az 1 gün önce ön bilgilendirme yükümlülüğü getirilmektedir. Sözleşme tarihinin tüketicinin kendi el yazısıyla attırılması ve sözleşmenin bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Devre tatillerde cayma hakkı süresi 10 günden 14 güne çıkarılmıştır. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma süresi bir yıla çıkmaktadır. Devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında yapı ruhsatı alınmadan sözleşme yapılamayacağı, teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyeceği, Devir ve teslim tarihine kadar tüketiciye, sözleşme bedelinin %2’sine kadar tazminat ödemek suretiyle sözleşmeden dönme hakkı verilmesi düzenlenmiştir. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri (Madde 50) YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

24 24/45 Paket tur sözleşmelerinde sözleşme kurulmadan önce, tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin önemli ölçüde değişmesi halinde tüketici;  Yapılan değişikliği kabul ederek tura devam etme,  Ek bedel ödemeden başka bir tura katılma,  Fiyat farkının iade edilmesi şartıyla daha düşük bir değerde tura katılma,  sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilecektir. Yeni düzenlemeyle AB ülkelerinde olduğu gibi ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişiler de tüketici olarak kabul edilecektir. Paket tur sözleşmesi kurulduktan sonra ve paket tur başlamadan önce; yurt içi turlar için asgari 24 saat, yurt dışı turlar için ise asgari 48 saat önce katılımcıya yolculuk öncesi bilgilendirme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Paket Tur Sözleşmeleri (Madde 51) YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

25 25/45 Tüketici, Belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman, Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesini, sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebinin varlığı halinde feshetme hakkına sahiptir. Diğer mevzuatta tüketici lehine olan süreler saklı kalmak kaydıyla, satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Aboneliğe son verme isteği süresi içinde yerine getirilmezse, bu sürenin bitiminden itibaren, abonelikten faydalanılmış olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecektir. Abonelik sözleşmesinin feshi için, sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirlenemeyecektir. Abonelik Sözleşmeleri (Madde 52) YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

26 26/45 Abonelik sözleşmelerinde faturanın zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz. Taahhütlü aboneliklerde aboneliğin süresinden önce sonlandırılması durumunda, satıcı veya sağlayıcı tüketiciye sağladığı indirim ile sınırlıdır. Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketicinin yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda tüketici herhangi bir bedel ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilir. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle, kaydı tutulan telefon yoluyla da tüketiciye sözleşmeyi feshetme imkanını sağlayabilir. Abonelik Sözleşmeleri (Madde 52) YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

27 27/45 Mülga 4077 sayılı Kanunda örnekleme yöntemiyle sayılan, süreli yayın kuruluşlarının verebileceği süreli yayıncılık amaçlarına uygun kültürel ürünler, yönetmelikte tek tek sayılmıştır. Süreli yayının birden fazla sayıda satın alınmasını gerektiren ve belirli bir süreye yayılan promosyon uygulamalarının süresi;  Günlük süreli yayınlarda 75 günü,  Haftalık süreli yayınlarda 18 haftayı,  Daha uzun süreli yayınlarda 12 ayı geçemeyecektir. Promosyon uygulamasına konu mal veya hizmetin teslim veya ifasının, promosyon uygulamasının bitiminden itibaren 45 gün içinde ilgili yayın kuruluşu tarafından yerine getirilmek zorundadır Süreli Yayın Promosyonları (Madde 53) YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

28 28/45 Fiyat Etiketi (Madde 54)  Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde malın; üretim yerinin, ayırıcı özelliğinin, tüm vergiler dahil satış fiyatının ve birim fiyatının gösterilmesi zorunludur.  Etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanacaktır.  Gerçeği yansıtmayan indirimli satış kampanyalarına sınırlama getirilmektedir. «Örneğin, işyeri sahipleri senenin 12 ayı indirimli satış kampanyalarına ilişkin reklam yapabilmekte veya fiyat etiketleri üzerine önceden geçerli olmayan yüksek fiyatlar yazarak tüketicilerde indirim yapılmış izlenimi uyandırabilmektedir.» Yeni düzenlemeye göre;  İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı,  İndirimden önceki fiyatı  indirim oranı etiketlerinde gösterilmek zorundadır. YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

29 29/45 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu (Madde 55)  Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması halinde yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunluluğu getirilmiştir.  Güvenlikle ilgili bilgilerin malın üzerine konulması veya kullanma kılavuzuna yazılması zorunlu olacaktır.  Kullanıcı arayüzü olarak kabul edilen «Bir mal ile o malı kullanan tüketici arasındaki etkileşime aracılık eden her türlü dijital ortamda» yer alan yazılı, sesli ve görüntülü ifadelerin de Türkçe olması zorunludur.  Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu üretici ve ithalatçıya; tüketiciye teslim edildiğinin ispatı sorumluluğu ise satıcıya ait olmuştur. YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

30 30/45 Garanti Belgesi (Madde 56)  Bakanlıktan onaylı garanti belgesi alınması zorunluluğu kaldırılarak bürokratik işlemler azaltılmıştır.  Garanti belgesinin düzenlenmesi yükümlülüğü üretici ve ithalatçılara, bu belgenin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ise satıcıya ait olacaktır.  Ücretsiz onarım hakkının kullanılmasına rağmen; 1. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 2.Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 3.Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda, diğer seçimlik hakların kullanılması hakkı tekrar ortaya çıkar.  Mala ilişkin faturaların garanti belgesi yerine geçmeyeceği düzenlenmiştir. YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

31 31/45 İhtiyari Garanti (Madde 57)  İhtiyari garanti, tüketicinin Kanundan kaynaklanan hakları saklı kalmak kaydıyla mal veya hizmetle ilgili verilen ilave taahhüdü ifade eder.  İhtiyari garanti süresince, taahhüt edilen hakların kullanılması nedeniyle tüketiciden masraf talep edilemez.  Reklam ve ilanda yer alan ifadeler de taahhüt kapsamındadır. Bu taahhütte, tüketicinin yasal haklarının saklı olduğu, garantiden faydalanma koşulları, süresi gibi hususlar yer almak zorundadır.  İhtiyari garanti taahhüdünün tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile verilmesi zorunludur. YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

32 32/45 Satış Sonrası Hizmetler (Madde 58)  Satış sonrası hizmetler yalnızca tüketicinin kullanımına yönelik ürünlerle sınırlandırılmaktadır.  Özel servisler verdiği hizmetten sorumlu olacaktır. Herhangi bir markanın yetkili servisi olmayıp, özel servis olarak hizmet veren servis istasyonlarının da verdikleri hizmetten dolayı tüketicilere karşı sorumlu olduğu vurgulanmıştır.  İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumlu olacaklardır. YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

33 33/45 Tüketici Hakem Heyeti (Madde 66-72)  6502 sayılı Kanun’la «Tüketici Sorunları Hakem Heyeti» ismi «Tüketici Hakem Heyeti» olarak değiştirilmiştir.  İl merkezleri ile Bakanlıkça belirlenen ilçe merkezlerinde tüketici hakem heyeti kurulması öngörülmüştür. Hangi ilçelerde tüketici hakem heyeti kurulacağı belirlenirken başvuru sayısı, nüfus yoğunluğu, coğrafi şartlar ve benzeri hususlar dikkate alınacaktır. Başvuru sayısına göre bazı ilçelerde birden fazla tüketici hakem heyeti kurulması öngörülmektedir.  Tüketici hakem heyetleri için raportör kadrosu ihdas edilmiştir.  Tüketici hakem heyeti üyelerinin ve raportörlerinin huzur hakları ve huzur ücretleri iyileştirilmiştir.  Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre sadece nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilecektir. YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

34 34/45 Tüketici Mahkemeleri (Madde 73)  Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda, davaları basit yargılama usulüne göre sonuçlandıran tüketici mahkemeleri görevlidir.  Tüketici örgütleri üst kuruluşlarınca açılacak davalarda bilirkişi ücreti ve vekâlet ücreti Bakanlıkça karşılanacaktır.  Tüketici davaları tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilecektir.  Tüketici mahkemeleriyle tüketici hakem heyetlerinin UYAP ve Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla entegre olması sağlanacaktır. YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

35 35/45 Piramit Satış Sistemleri (Madde 80)  Piramit satış sistemleri ilk defa Kanunda düzenlenmiştir.  Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koyma karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullarına uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi olarak tanımlanmaktadır.  Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaklanmıştır.  Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dahil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla işbirliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkili olmuştur. YENİ MEVZUATLA BİRLİKTE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

36 36/45 IV- TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA VE UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

37 37/45 IV- Tüketici Hakem Heyetlerinin Çalışma ve Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar Temel Kavramlar  6502 sayılı Kanunun kapsamı, her türlü “tüketici işlemi ” ile “tüketiciye yönelik uygulamaları ” olarak belirlenmiştir.  Tüketici tanımında da “ticari veya mesleki olmayan amaç” ile “hareket eden” ifadelerinin ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Tüketici işlemi, Tüketiciye yönelik uygulamalar,  Diğer taraftan sosyal amaçlı ve ticaretle iştigal etmeyen dernek, vakıf gibi kar amacı gütmeyen tüzel kişiler ile apartman site yöneticiliği tüketici olarak değerlendirilebilmektedir.  Kooperatifler, üniversiteler, kamu kurumları tüketici tanımı içerisinde değerlendirilememektedir.

38 38/45 TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ İLÇE THH 0-2320 TL’YE KADAR İL THH 0-3480 TL’YE KADAR BÜYÜKŞEHİR İL THH 2320-3480 TL’YE KADAR IV- Tüketici Hakem Heyetlerinin Çalışma ve Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev Alanı: * Görevli tüketici hakem heyetinin tespitinde başvuru tarihindeki parasal sınırlar dikkate alınır.

39 39/45 IV- Tüketici Hakem Heyetlerinin Çalışma ve Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar Tüketici Hakem Heyetlerinin Yetki Alanı ve Başvuru Koşulları:  Tüketiciler uyuşmazlık konusunun değerini de dikkate alarak, ikamet ettiği veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine başvurabilirler.  Yapılan başvurularda, tüketicinin: Adının soyadının, TC kimlik numarasının, adresinin ve varsa diğer iletişim bilgilerinin; Uyuşmazlık değerinin ve talebinin Şikayet edilene ilişkin bilgilerin yer alması zorunludur.  Tüketici hakem heyetlerine başvuru: Dilekçe ile şahsen, Yönetmeliğin ekinde bulunan başvuru formu kullanılarak, Mobil veya elektronik imza ile www.tuketici.gov.tr adresli internet sitesinden,www.tuketici.gov.tr Avukat marifetiyle yapılabilir.

40 40/45 IV- Tüketici Hakem Heyetlerinin Çalışma ve Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar Yetki  İl hakem heyetleri il merkezi sınırları içinde, ilçe hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde görevli ve yetkilidir.  Tüketici Hakem Heyetleri görev ve yetki alanına giren başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmesi yasal bir zorunluluktur.  Tüketici hakem heyetleri; görev ve yetki alanı dışında kalan başvuruları, tüketicinin başvuru yapabileceği yerleri de belirterek başvuru sahibine iade eder.  Uyuşmazlığa konu tüketici işleminin tüketici hakem heyetinin kurulmasından önce yapılmış olması, uyuşmazlığın çözümü amacıyla görevli ve yetkili hakem heyetine başvuru yapılmasına ve uyuşmazlığın karara bağlanmasına engel değildir.

41 41/45 IV- Tüketici Hakem Heyetlerinin Çalışma ve Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar Hakem Heyeti Üyeleri Hakem Heyeti Üyeleri  Tüketici hakem heyetleri başkan dahil 5 üyeden oluşur. Başkan dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır.  Üyelerin Yönetmeliğin «Üyelerde aranacak şartlar» başlıklı 9 uncu maddesinde düzenlenen şartları taşıyıp taşımadığının kontrolü son derece önemlidir.  Başkan ve üyelerin yedekleri de ayrıca belirlenir.  Tüketici hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, Devlet memurları arasından illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam tarafından tamamlanır.

42 42/45 IV- Tüketici Hakem Heyetlerinin Çalışma ve Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar Raportör  Raportör İllerde il müdürü tarafından il müdürlüğü personeli arasından, ilçelerde kaymakam tarafından ilçede görevli Devlet memurları arasından en az bir asil bir yedek raportör görevlendirilir.  Raportörün yüksek öğrenim görmüş olması esastır. Yüksek öğrenim görmüş kişinin bulunmaması halinde lise veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen eğitim kurumlarından birini bitirmiş kişiler arasından görevlendirilir.  Bazı ilçe hakem heyetlerinde kaymakamlık bünyesinde yeterli personel olmadığı veya diğer gerekçelerle işçi statüsünde bulunan kişilerin raportör olarak görevlendirildikleri bilinmektedir.

43 43/45 Hakem Heyeti Kararları IV- Tüketici Hakem Heyetlerinin Çalışma ve Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar  Tüketici hakem heyetleri tarafından somut olay hakkında verilen kararlar tarafları bağlar.  Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz.  Uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması durumunda tebligat ve bilirkişi ücretlerinin karşı tarafça karşılanmasına karar verilir.  Tüketici hakem heyeti kararları, İcra ve İflas Kanunu’nun ilamların icrası hükümleri uyarınca yerine getirilir.

44 44/45 IV- Tüketici Hakem Heyetlerinin Çalışma ve Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar Karar Tutanaklarında Bulunması Gereken Unsurlar KARAR TUTANAĞI T.C. …………./İl/İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı THH Kod Numarası: Karar No: Karar Tarihi: Başvuru Sahibi: Varsa Vekili: Şikayet Edilen: Varsa Vekili: Başvuru Tarihi: Başvuru Sahibinin Talebi: Uyuşmazlık Bedeli: Uyuşmazlık Konusu: Olayın Özeti: Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti : İnceleme ve Gerekçe: Karar: Başkan Üye ÜyeÜyeÜye Raportör

45 45/45 TEŞEKKÜRLER…


"6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN A.Fatih ÇELENK ANKARA – 06/01/2016 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları