Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Ödev (I. ve II. Öğretim) Soruların cevapları yazılı olarak (el yazısıyla) 21.12.2015 tarihindeki derste teslim edilmelidir. 1. Nötr bir atom katyona.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Ödev (I. ve II. Öğretim) Soruların cevapları yazılı olarak (el yazısıyla) 21.12.2015 tarihindeki derste teslim edilmelidir. 1. Nötr bir atom katyona."— Sunum transkripti:

1 1 Ödev (I. ve II. Öğretim) Soruların cevapları yazılı olarak (el yazısıyla) 21.12.2015 tarihindeki derste teslim edilmelidir. 1. Nötr bir atom katyona dönüştüğünde yarıçapında nasıl bir değişiklik beklenir? Neden? 2. Aşağıdaki bileşiklerin formüllerini bulunuz: a) Kuru buz d) Kireç taşı b) Sofra tuzu e) Güldürücü gaz c) Sönmemiş kireç f) Sönmüş kireç 3. Aşağıdakilerden hangileri elementtir, hangileri moleküldür ancak bileşik değildir, hangileri bileşiktir ancak molekül değildir ve hangileri hem bileşiktir hem de moleküldür? a) SO 2, b) S 8, c) Cs, d) N 2 O 5, e) O, f) O 2, g) O 3, h) CH 4, i) KBr, j) S, k) P 4, l) LiF. 4. Bir karbon atomunun kütlesi 12,00 akb olmayıp, aslında 12,01 akb’dir. Neden?

2 2 5. Elektron ilgisi ve elektronegativite arasındaki fark nedir? 6. Aşağıdaki reaksiyonları denkleştiriniz. a) P 4 O 10 + H 2 O → H 3 PO 4 b) S + HNO 3 → H 2 SO 4 + NO 2 + H 2 O c) Al + H 2 SO 4 → Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 d) S 8 + O 2 → SO 2 7. % 18,2 C, % 21,5 N ve % 60,1 K içeren bileşiğin kaba formülünü bulunuz. 8. Aşağıdaki moleküllerden hangisi en kısa azot-azot bağına sahiptir? Neden? N 2 H 4, N 2 O, N 2, N 2 O 4 9. 0,740 g O 3 ile 0,670 g NO reaksiyona girerse kaç gram NO 2 oluşur? Artan reaktantın molünü bulunuz. O 3 + NO → O 2 + NO 2

3 3 10. 21 o C’de 12,5 g gaz bulunduran bir kabın hacmi değiştirilmeden sıcaklığı 210 o C’ye yükseltilirse, basıncın sabit kalması için dışarıya kaç gram gaz atılması gerekirdi? 11. Gazlar hangi şartlarda ideal davranıştan sapar? Neden? 12. Hidrojenin Bohr atom modeli niçin güneş sistemine benzetilir? 13. Deneyler, metandaki (CH 4 ) tüm bağları kırmak için 1656 kJ/mol ve propandaki (C 3 H 8 ) tüm bağları kırmak için ise 4006 kJ/mol enerji gerektiğini gösterdiğine göre C-C bağının ortalama bağ enerjisini hesaplayınız. 14. Al atomunun oktet kuralına uyduğu (a), genişlemiş oktete uyduğu ve tamamlanmamış (eksik) oktete uyduğu iyon ya da moleküllerine birer örnek veriniz.

4 4 15. N 3 - (azidür) için üç uygun rezonans yapısını çiziniz. 16. Kalsiyum hidroksit çözeltisinden karbon dioksit gazı geçirildiğinde olması beklenen reaksiyonu yazınız. 17. Na, Mg, Al, Si, P, S ve Cl elementlerinin oksijen ile yaptığı bileşiklere birer örnek vererek her bir bileşiğin iyonik mi, yoksa moleküler mi (kovalent) olduğunu belirtiniz. 18. Aşağıdaki reaksiyonlara göre 100 g iyot (I 2 ) elde etmek için kaç gram gümüş nitrat gerekir? sodyum iyodür + gümüş nitrat → gümüş iyodür + sodyum nitrat gümüş iyodür + demir → demir (II) iyodür + gümüş demir (II) iyodür + klor gazı → demir (III) klorür + iyot


"1 Ödev (I. ve II. Öğretim) Soruların cevapları yazılı olarak (el yazısıyla) 21.12.2015 tarihindeki derste teslim edilmelidir. 1. Nötr bir atom katyona." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları