Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİR KAHRAMAN DOĞUYOR."— Sunum transkripti:

1 BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

2 MUSTAFA KEMAL’İN ÖĞRENİM HAYATI
Mahalle mektebi: Annesinin isteği üzerine gider. Kısa süre sonra bu okuldan ayrılır. Şemsi Efendi İlkokulu: Mahalle mektebinden sonra gittiği ve İlkokulu tamamladığı okuldur. Not: İlkokulun sonlarında babası vefat eder. Annesiyle dayısına taşınırlar. Mustafa asker olmak ister ancak Osmanlı sürekli savaşlarda yenildiği için hayatta tek oğlu olan annesi buna karşı çıkar. Bu yüzden onu Mülkiye Rüştiyesine gönderir. Selanik Mülkiye Rüştiyesi: Kısa bir süre bu okula devam eder. Annesinden gizli askeri okul sınavlarına girer kazanır ve bu okulu bırakarak askeri okula gider. Selanik Askeri Rüştiyesi: Bu okulda matematik derslerine çok ilgi duyar. Matematik öğretmeni tarafından KEMAL adının verildiği okuldur. Ortaokulu burada tamamlar. Manastır Askeri İdadisi: Lise yıllarında tarih derslerine büyük ilgi duyar Ziya GÖKALP, Namık KEMAL gibi kişilerin eserlerini okuyarak etkilendiği, milliyetçilik-vatanseverlik düşüncelerinin oluştuğu dönemdir. Liseyi bu okulda bitirir. İstanbul Harp Okulu: Teğmen rütbesiyle bu okulu bitirir. İstanbul Harp Akademisi: Kurmay yüzbaşı olarak bu okuldan mezun olarak göreve başlar. RÜŞTİYE: ORTAOKUL İDADİ:LİSE

3 MUSTAFA KEMAL’İN FİKİR HAYATININ OLUŞTUĞU ŞEHİRLER:
SELANİK: Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği şehirdir. MANASTIR: Lise yıllarının geçtiği Jön Türklerden etkilenerek milliyetçilik, vatanseverlik duygularının geliştiği şehirdir. İSTANBUL: Gençlik yıllarının geçtiği şehirdir. SOFYA: Şam’dan sonra Askeri Ateşe olarak gittiği şehirdir. Günümüzde Yunanistan’dadır. Günümüzde Makedonya’dadır. Günümüzde Türkiye’dedir. Günümüzde Bulgaristan’dadır.

4 MUSTAFA KEMAL’İN YER ALDIĞI OLAYLAR VE GÖREVLERİ:
Kurmay yüzbaşı olarak İstanbul Harp Okulundan mezun olduktan sonra , Şam’dan sonra Sofya’ya Trablusgarp Savaşında Derne ve Tobruk Cephelerinde savaşır. NOT: İlk askeri başarısı ve sömürgeci bir devletle ilk mücadelesini Derne-Tobruk’ta yaşar. 31 Olayında Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Harekat Ordusunda Çanakkale Cephesinde Kafkas Cephesinde Suriye-Filistin cephesinde Şam’a 5.Ordu Komutanı olarak atanır. Askeri Ateşe olarak atanır. Trablusgarp Savaşı’nda teğmen rütbesine yükselir. Kurmay başkanlığı görevinde bulunur. NOT: Harekat Ordusu ismini o verir. 19.Tümen komutanı olarak yer alır. Anafartalar Kahramanı olarak tüm dünyaca tanınır. Albay rütbesine yükselir. Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alır. Bu cephelerdeki başarılarından dolayı tuğgeneral rütbesi alır. Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak görev yapar.

5 MUSTAFA KEMAL’İN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
VATANSEVERLİĞİ: Vatanın savunulması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Vatan savunmasını her şeyden önemli ve her şeyden üstün tutmuştur. İDEALİSTLİĞİ :Atatürk’ün en büyük ideali ,Türk Milletinin ‘’ En medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını    yükseltmek’ ’ti. NOT: İdealist olan kişi gelişi güzel iş yapmaz her yaptığının bir hedefi bir amacı vardır. Sizin iyi bir liseye gitmek için çok çalışmanız gibi SABIR VE DİSİPLİN ANLAYIŞI: Atatürk önemli düşünceler karşısında önce düşünür , inceler , araştırır  ve tartışırdı. Sonra kesin kararını verirdi. Verdiği kararın uygulanma zamanını ise sabırla beklerdi.

6 MUSTAFA KEMAL’İN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ: Atatürk olayların gidişini değerlendirerek sonucunu tespit ederdi. Çanakkale Muharebeleri sırasında , düşman donanmasının nerden çıkarma yapabileceğini önceden sezerek gerekli tedbiri alması savaşın  sonucunu değiştirmiştir. ÇOK CEPHELİLİĞİ (YÖNLÜLÜĞÜ): İyi bir asker olmasının yanında siyasetçi, yazar, matematikçi … olması. Birden çok özelliğinin olmasıdır. YÖNETİCİLİĞİ: Mustafa Kemal iyi bir yönetici için gerekli bütün özelliklere sahipti. Kibar davranışları  , dürüstlüğü ,emir veriş tarzıyla örnek olmuştur. Gerek devlet yönetiminde gerekse askerlik hayatı boyunca hiçbir zaman maceraya yer vermemiştir. Atatürk ‘’Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.’’ diyerek verdiği kararlarda ısrarcı olmuş ve sonucun kendi istediği şekilde çözümlenmesi için uğraşmıştır.

7 MUSTAFA KEMAL’İN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
MANTIKLILIĞI: Keskin bir mantık ve zekâ gücüne sahip olan Atatürk ,hayatı boyunca akıl ve mantığa büyük önem vermiştir. Bu özellik onun evrensel devlet adamı olarak tanınmasında büyük bir rol oynamıştır. ’Bizim akıl ,mantık ve zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir.’’ diyerek ülke sorunlarında mantık ve şuurla hareket edildiğini göstermiştir. AÇIK SÖZLÜLÜĞÜ: Atatürk , doğruyu söylemekten asla çekinmezdi. ’Ben düşündüklerimi ,daima halkın huzurunda söylemeliyim. Yanlışım varsa halk beni tekzip eder. ’derdi.  EĞİTİMCİLİĞİ: Atatürk toplumu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı amaçladığı için milli eğitim ile yakından ilgilenmiştir , ‘’ Eğitimdir ki bir milleti ya hür , bağımsız , şanlı , yüce bir toplum olarak yaşatır ; ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.

8 SAMİME ÇEVRİN Sosyal Bilgiler Öğretmeni
HAZIRLAYAN SAMİME ÇEVRİN Sosyal Bilgiler Öğretmeni


"BİR KAHRAMAN DOĞUYOR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları