Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İşletmeye Giriş Konu 14: İşletmelerde Sosyal Sorumluluklar, Etik ve Hukuk Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman Çetmeli Yaşar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İşletmeye Giriş Konu 14: İşletmelerde Sosyal Sorumluluklar, Etik ve Hukuk Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman Çetmeli Yaşar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü."— Sunum transkripti:

1 1 İşletmeye Giriş Konu 14: İşletmelerde Sosyal Sorumluluklar, Etik ve Hukuk Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman Çetmeli Yaşar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

2 2 İşletmenin Sosyal Sorumluluğu Yönetimin, kendi alacağı kararlardan ötürü doğabilecek sosyal ve ekonomik etkileri göz önüne alması Paydaşlar PaydaşlarHissedarlar,YatırımcılarÇalışanlarMüşteriler,TüketicilerTedarikçiler, Kredi Verenler Rakipler Hükümet Organları Kamu Doğal Çevre Doğal Çevre Doğal Kaynaklar (Bazıları yenilenemez) Kirlilik Geri Dönüşüm İşletmeler Kim(ler)e Karşı Sosyal Sorumluluk Taşır?

3 3 İşletmenin Sosyal Taleplere Yönelik Tepkileri Sosyal zorunluluk evresi: Duyarlık sonucu olmayan ve gönüllülük temeline dayanmayan evre. Temel dürtü; yaptırım ve cezalar. Sosyal zorunluluk evresi: Duyarlık sonucu olmayan ve gönüllülük temeline dayanmayan evre. Temel dürtü; yaptırım ve cezalar. Sosyal sorumluluk evresi: Zorunlu olmadıkları halde, işletmelerin önemli kamusal sorunlara istiyerek ve gönüllü olarak aktif çözümler getirdikleri evre. Sosyal sorumluluk evresi: Zorunlu olmadıkları halde, işletmelerin önemli kamusal sorunlara istiyerek ve gönüllü olarak aktif çözümler getirdikleri evre. Sosyal duyarlılık evresi: İşletmelerin önemli kamusal olayların çözümlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara bilinçli olarak katıldıkları evredir. İşletmeler bu yolla öncü ve saygın bir imaja sahip olurlar. Sosyal duyarlılık evresi: İşletmelerin önemli kamusal olayların çözümlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara bilinçli olarak katıldıkları evredir. İşletmeler bu yolla öncü ve saygın bir imaja sahip olurlar.

4 4 İşletmenin Cevap Verme Stratejileri Asgarici (minimalist) stratejiler Asgarici (minimalist) stratejiler Savunmacı (defensive) stratejiler Savunmacı (defensive) stratejiler Küçümseyen (cynical) stratejiler Küçümseyen (cynical) stratejiler Proaktif (proactive) stratejiler Proaktif (proactive) stratejiler

5 5 Etik Toplum içinde birey ya da kurumların doğru veya yanlış davranışlarını yönlendiren değerler ve ilkeler. İşletme Etiği İşletmelerin faaliyetlerini yaparken doğru ve adil davranışı ile ilgilidir ve toplumun beklentileri, adil rekabet, halkla ilişkiler, sosyal sorumluluklar, tüketici hakları gibi konularda davranışları ulusal ve uluslararası boyutta irdeler.

6 6 Faydacı yaklaşım: Amaç, eylem ve davranışlardan, toplumun çoğunluğu için en fazla yarar sağlayan davranışın etik davranış olduğunu öngörür. Faydacı yaklaşım: Amaç, eylem ve davranışlardan, toplumun çoğunluğu için en fazla yarar sağlayan davranışın etik davranış olduğunu öngörür. Bireyci yaklaşım: Amaç, eylem ve davranışların uzun dönemde, birey/işletme için yarar sağlaması durumunda yapılanları etik bir davranış olarak görür. Bireyci yaklaşım: Amaç, eylem ve davranışların uzun dönemde, birey/işletme için yarar sağlaması durumunda yapılanları etik bir davranış olarak görür. İnsan haklar / ahlaki haklar yaklaşımı: Tüm bireylerin temel hakları olduğu ve sınırlanamayacağı ilkesinden hareketle, etik davranışın insanların haklarının korunmasına hizmet eden davranış olduğununu ileri sürer. İnsan haklar / ahlaki haklar yaklaşımı: Tüm bireylerin temel hakları olduğu ve sınırlanamayacağı ilkesinden hareketle, etik davranışın insanların haklarının korunmasına hizmet eden davranış olduğununu ileri sürer. Adalet yaklaşımı: Karar verenlerin ve davranışlarının, toplumda eşitlik, tarafsızlık, hakkaniyet ve adalet standartlarına uygun olması gerektiğini savunur. Adalet yaklaşımı: Karar verenlerin ve davranışlarının, toplumda eşitlik, tarafsızlık, hakkaniyet ve adalet standartlarına uygun olması gerektiğini savunur. Etik Karar Almanın Dayanakları

7 7 İşletmelerde Ahlaki Standartları Etkileyen Faktörler Yöneticiler (Kişisel ihtiyaçlar, aile etkisi, dinsel değerler, kendine güven vb.) Yöneticiler (Kişisel ihtiyaçlar, aile etkisi, dinsel değerler, kendine güven vb.) Kurumsal kültür Kurumsal kültür İşletmelerde Etik Yönetim Kurum politikası, etik davranış kuralları oluşturma Kurum politikası, etik davranış kuralları oluşturma Etik kurul kurma Etik kurul kurma Etik konularında eğitim verme Etik konularında eğitim verme

8 8 İşletmelerde Etik Yönetim Konusunda Yapılabilecekler Etik davranışlara ilişkin açık kuralların oluşturulması Etik davranışlara ilişkin açık kuralların oluşturulması Etik kuralların ve önemlerinin öğretilmesi Etik kuralların ve önemlerinin öğretilmesi Etik olup olmaması konusunda belirsizlik varsa, eylemin yapılmaması Etik olup olmaması konusunda belirsizlik varsa, eylemin yapılmaması Devamlı ve zamansız denetimler yapılması Devamlı ve zamansız denetimler yapılması Etik olmayan davranışların cezalandırılması Etik olmayan davranışların cezalandırılması İşletmeye bağlılık ve sadakat nedeniyle yapılan, sonuçları itibarıyla yarar sağlayan ancak etik olmayan davranış ve eylemlerin kabul edilemeyeceğinin duyurulması İşletmeye bağlılık ve sadakat nedeniyle yapılan, sonuçları itibarıyla yarar sağlayan ancak etik olmayan davranış ve eylemlerin kabul edilemeyeceğinin duyurulması

9 9 Hukukun Dalları Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Anayasa Hukuku İdare Hukuku İdare Hukuku Ceza Hukuku Ceza Hukuku Ceza Yargılaması Hukuku Ceza Yargılaması Hukuku Devletler Hukuku Devletler Hukuku Maliye Hukuku Maliye Hukuku Özel Hukuk Medeni Hukuk Medeni Hukuk Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku Uluslararası Özel Hukuk Uluslararası Özel Hukuk

10 10 Karma / Sui Generis (Kendine Özgü) Hukuk Dalları İş Hukuku İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Toprak Hukuku Toprak Hukuku Basın Hukuku Basın Hukuku Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Havacılık Hukuku Havacılık Hukuku Bankacilik Hukuku Bankacilik Hukuku Uzay Hukuku Uzay Hukuku Madencilik Hukuku Madencilik Hukuku Petrol Hukuku Petrol Hukuku İnsan Hakları Hukuku İnsan Hakları Hukuku

11 11 Yazılı Hukuk Hiyerarşisi Anayasa Anayasa Kanunlar Kanunlar Uluslararası anlaşmalar Uluslararası anlaşmalar Kanun hükmünde kararnameler Kanun hükmünde kararnameler Tüzük ve yönetmelikler Tüzük ve yönetmelikler Talimatnameler Talimatnameler

12 12 Mahkeme Sistemi Yüksek Mahkemeler Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi Yargıtay Yargıtay Danıştay Danıştay Sayıştay Sayıştay Uyuşmazlık Mahkemesi Uyuşmazlık Mahkemesi Yüksek Seçim Kurulu Yüksek Seçim Kurulu Askeri Yargıtay Askeri Yargıtay Yüksek Askeri İdare Mahkemesi Yüksek Askeri İdare Mahkemesi

13 13 Mahkeme Sistemi Genel Mahkemeler Hukuk Mahkemeleri Sulh Hukuk Mahkemesi Sulh Hukuk Mahkemesi Asliye Hukuk Mahkemesi Asliye Hukuk Mahkemesi Ceza Mahkemeleri Sulh Ceza Mahkemesi Sulh Ceza Mahkemesi Asliye Ceza Mahkemesi Asliye Ceza Mahkemesi Ağır Ceza Mahkemesi Ağır Ceza Mahkemesi İdare Mahkemeleri Vergi Mahkemesi İdare Mahkemesi Bölge İdare Mahkemesi Askeri Mahkemeler Askeri Ceza Mahkemesi

14 14 Yaptırımlar ve Tazminatlar Suçluyu Cezalandırmak için Ölüm cezası Ölüm cezası Hapis cezası Hapis cezası Para cezası Para cezası Hasarı Tazmin Etmek için Tazminatlar Tazminatlar

15 15 İşletme Yaşamında Bazı Önemli Yasalar Ticaret Kanunu Ticaret Kanunu Medeni Kanun (Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku) Medeni Kanun (Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku) İcra İflas Kanunu İcra İflas Kanunu İş Kanunu İş Kanunu Fikri Haklar Kanunu Fikri Haklar Kanunu Bankacılık Kanunu Bankacılık Kanunu Maden Kanunu Maden Kanunu Vergi Hukuku Kanunları Vergi Hukuku Kanunları Çevre Hukuku Kanunları Çevre Hukuku Kanunları

16 16 İşletmeye Giriş Konu 14: İşletmelerde Sosyal Sorumluluklar, Etik ve Hukuk Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman Çetmeli Yaşar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü


"1 İşletmeye Giriş Konu 14: İşletmelerde Sosyal Sorumluluklar, Etik ve Hukuk Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman Çetmeli Yaşar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları