Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Interaction: inter (between)+action (to do, fighting) Interact: to act on each other Et-(mek): Tesir, bir işi yapmak Etki: Bir etken ve ya bir sebebin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Interaction: inter (between)+action (to do, fighting) Interact: to act on each other Et-(mek): Tesir, bir işi yapmak Etki: Bir etken ve ya bir sebebin."— Sunum transkripti:

1 Interaction: inter (between)+action (to do, fighting) Interact: to act on each other Et-(mek): Tesir, bir işi yapmak Etki: Bir etken ve ya bir sebebin sonucu Etkile-(mek): Etkiye uğratmak, tesir etmek. Etkileş-(mek): Karşılıklı olarak birbirini etkilemek. Etkileşim: Birbirini kaşılıklı olarak etkileme işi.

2 Insanların birbirini etkilemesi iletişim ile gerçekleşir İletişim anlam üretme faaliyetidir. Bu alıcının algı sahibi olmasını zorunlu kılar Istenen etkiyi vermezse iletişim çöker Kitap okurken anlaşılmayan bir kelime ile karşılaşılması Bir iletişim modelinde gönderici-alıcı-katılımcı vardır Katılımcı kullanıcıdır ve aktif ya da pasif olabilir Aktifleri pasiflerden ayıran farklar şöyledir: – Faydalanacakları medyayı kendileri seçerler – Medyayı ihtiyaçları doğrultusunda kulllanırlar – Medyayı bilinçli olarak kullanırlar – Medyanın kullanımı ve içeriğini belirler – Iletilen her mesaja inanmamaktadırlar

3 Toplum merkezli etkileşim modelleri – Sembolik etkileşim Toplumlar kültürleri ile var olurlar Bireyler yaşayabilmek için bu kültürü içselleştirirler Bu kültür bireyden önce de vardır ve sonra da devam edecektir Süreç zıtlıklar ve benzerlikler temelinde yürür Zngin ve fakir ortak bir paydada yaşasa da iletişim kuramazlar – Sosyal etkileşim Kişi kendisi ile iletişim kurarken hem kaynak hem de alıcıdır Kaynak ve hedef konumunda insanın olması sosyal etkileşimdir Bunun için zaman ve mekan birliğinin sağlanması gerekir Kanal sayısı arttıkça sosyal etkileşim de o kadar başarılı olur

4 Birey merkezli etkileşim modelleri: – Sheizaf Rafaeli modeli: Frank Dance’in helozonik iletişim modeline dayanır Etkileşimsiz-yarı etkileşimli ve etkileşimli sistemler vardır Alıcı ve verici sabitse etkileşimsiz bir durum söz konusudur Sanatçı sorulara, cevap vermezse bile, çift yönlü Sorulara bağımsız olarak cevap verirse, yarı-etkileşimli Önce verdiği cevapları dikkate alıp cevap verirse etkileşim Etkileşim olmaksızın iletişim olabilir İletişim olmaksızın etkileşim olamaz Etkileşimin inşa yeteneği vardır. kopanı yeniden kurabilir.

5 Livingstone’un İnsan-insan etkileşim modeli: Müdür-Personel Öğretmen-ÖğrenciTartışma Programı Eş-Arkadaş Monolog: Kontrol kaynaktadır Geribesleme: Kontrol kaynakta ancak alıcı yorumda bulunur Esnek iletişim: İleti geçmişi dikkate alınır kaynak kontrolde güçlüdür Karşılıklı konuşma: Sınırlar ortadan kalkmaktadır

6 İnsan – Makine Etkileşimi Modeli En önemli faktör arayüzdür. Arayüzün görünür - şeffaf olmasına göre dört etkileşim modu oluşur Makinelerin insan gibi organik bir zekaya sahip değildir Bu yüzden semantik kontrol insanda, fiziksel kontrol bilgisayardadır Web sitesi BlogChat Forum

7 Wiberg etkileşim modeli – İki veya daha fazla kişi bir nesne üzerinde çalışır – Bir ortam veya araç enformasyon paylaşımına izin verir – Yeni iletişim ortamları

8 Kontrol: – Otorite sergilemek – Varoluşu sürekli kılmak için girişilen eylemler – İnsan diğer canlılardan farklı olarak değişkenlik gösterir – Dolayısıyla toplumlar da. Bu sebeple kontrol edilmelidir – İnanç sistemleri kontrolü kullanmıştır – Yönetim fonksiyonudur ve denetimden farklıdır. Şarttır – İnsanın beş temel ihtiyacı: üreme, aitlik, güç, özgürlük, eğlence – Kontrol bir ihtiyaç değildir sadece fonksiyondur. – Aitlik ihtiyacını gidermek için kontrole izin verir. – Özgürlük için kontrolden vazgeçer. – Zayıf toplumlarda kontrol azalırsa sapkınlık ortaya çıkar. – Toplum kendini korumak için normlar koyar ve dayatır.

9 Kontrol: Bir ortam etkileşim sunuyorsa niteliklidir. Iphone bir başarı sergilemiştir (çoklu dokunuş becerisi) Etkileşimde de kontrol önemlidir. Baskın olan kuvvetlidir. Kontrol kaynak tarafından gerçekleştirilir. Appstore’a uygulama dahil etmek Telefona uygulama indirmek veya kırdırmak Mutluluğunuz için en iyisini biz biliriz Iphone ve Blackberry’nin Almanya’da yasaklanması (mesajlaşma) Etkileşim arttıkça veri transferi de artmakta. Kar olarak geri döner Kontrol bu veri trafiği üzerinde gerçekleşmekte

10 Etkileşime dayalı kontrol için gerekli fiziksel bileşenler – Kullanılabilir olmalıdır, Grafik kullanıcı arayüzleri – Ağa erişime açık olmalıdır. Ethernet kartları – Ulaşılabilir olmalıdır. E-posta sunucuları, uzaktan erişim – Taşınabilir olmalıdır. – Geliştirilebilir olmalıdır – Ihtiyaçları kavrayıp cevap verebilmelidir. Otomasyon Etkileşime dayalı kontrol için gerekli toplumsal bileşenler – Adaptasyon. McLuhan teknolojinin insan uzamı olması – Katılım. Haberlere yapılan yorumlar. – Özgürlük hissi. Sözlükler – İletişim ihtiyacına cevap vermek. Whatsup

11 Metafor: – Bir şeye başka şeyin adını vermek – Anlamayı kolaylaştırır (sözel-sözel olmayan metafor) – Sağlık, mutluluk, ahlak yukarıdadır (yönelimsel metafor) – Hasta ayağa kalktı, sevinçten uçuyorum, karakteri yüksek – Kişileştirme (varlıksal metafor) – Enflsayonla savaşmak, yağmura yakalanmak, kaderin oyunu – Kahramanların kostümleri açık, kötüler koyu tonda – Western filmlerindeki kızılderililer – Güçlü deterjan kahramanları (mr. muscle) – Insan görünümlü araçlar (the cars) – Kırık kadeh işareti – Mavi ve kırmızı renklerin anlamı – Üçgen ve dairenin anlamı (trafik) – Spor arabaların kırmızısı, doktor önlüklerinin beyazı, cenaze siyah – Kilisede tavanda olan tasvirler (iyilik yukarıdadır) – Holding binalarının gökdelen tipi olması (güç yukarıdadır) – Tuvaletlerde bıyık ve dudak piktogramları

12 Arayüzlerde metafor: – Inter (between) + face (appearance) – Birşeyin olmasına yardımcı olan – İeri sağda, geri soldadır – Anketlerde kötünün aşağıda iyinin yukarıda olması – Masaüstü kavramı – Çöp sepeti (dosyayı çöpe atmak) – Önemli uyarı mesajlarında ünlem işareti çıkması – Dosyanın taşınma görüntüsü kullanıcıyı bilgilendirir – Klasör simgesi ve içinin dolması – Belgelerin kağıt şeklinde görünmesi – Kilit simgesi – Büyülteç simgesi – Pul simgesi – Kuş simgesi – Alışveriş sepeti

13 Kullanılabilirlik: – Kullanım sırasında edinilen etkinlik ve memnuniyetdir – Görevlerin doğru tanımlanması – Başarmak için harcanan zaman, fiziksel ve zihinsel çaba – Kullanıcı merkezli tasarım – Kullanıcılar internette hedef merkezlidir – Zaman veya arayüz engelleyen hiçbirşeye tahammül edemez – Insanlar çabuk öğrenir ve alışkanlıklarını değiştirmek istemez – Gazeteler benzer tasarımlar barındırır – Büyük harfler manşet ve önemlidir – Sayfayı okumak yerine tarama alışkanlığı – Farklı olmak her zaman başarı getirmeyecektir – Okuma yönünün aksine bir tasarım – Beyaz üzerine sarı renk kullanmak

14 Açılış metni Site haritası Hedefe götüren kısa metinler Kısa mouse hareketleri Link verilmemiş metinlerin mavi olmaması Metaforlar (home butonu) Görsel geri bildirim (üzerine gelindiğinde butonlar) Pulldown ve breadcrumbs menüler Popup çerçeveler Renk çemberindeki birbirine yakın renkler Sıcak ve soğuk renkler Kontrast renkler Yazı karakteri Yazı büyüklüğü Majiskül ve mniskül harfler Harf kalınlığı Tipografik boşluklar Hizalama Otomatik kayan metinler Illüstrasyon Animasyon

15 Organizing Web Information – Giving people a small amount of content – Write a clear, informative heading Making Web Information Easy for Adults to Find – Use the same symbols and icons – Use the navigation buttons – Avoid using features that may distract attention, such as pop-ups – Avoid using animated content – Do not use menus that require users to slide – If you use pull-down or fly-out menus, make them open and close on a click – Use large buttons – Easy-to-read links – Do not use automatically scrolling text – Minimize vertical scrolling – Include a way to search your site – Make sure that the search box is in the upper left or upper right side – Offer alternatives for misspellings in the search box – Provide a way to contact – Do not use nonfunctional buttons – Use a homepage button

16 Including Other Media – Make sure that pictures relate to the text – Use short segments to reduce download time – Make sure to open content in the same page Designing Readable Online Text for Older Adults – Allow sufficient white space on the web page – Put a space between paragraphs – Allow enough space around clickable targets – Use a sans serif typeface – Use a typeface that is not condensed – Use 12- or 14-point type size – Make it easy for people to change the text size – For headings, increase the size and weight or use a color – Never use all capitals – Avoid using italics – Left-justified type is best for older adults – Avoid patterned backgrounds – Use high-contrast color combinations

17 1.Sosyal medya bağlantısı (facebook, twitter, google+, pinterest, rss) 2.Anket 3.Kaç Foto haber 4.Kaç Video haber 5.Bilgilendirici grafikler 6.Bilgilendirme bantları (hava durumu, döviz vb.) 7.Kaç Haber kategorisi 8.Haberle ilgili linkler 9.Madde işareti 10.Yazar adı 11.Başlık 12.Alt başlık 13.Haber ile ilgili fotoğraf 14.Reklam sayısı 15.Reklam konumları 16.Madde işareti 17.Yazar adı 18.Başlık 19.Alt başlık 20.Haber ile ilgili fotoğraf

18 1.Reklam sayısı 2.Reklam konumları 3.Üyelik girişi 4.Kaç haber 5.Fotoğrafsız kaç haber 6.Fotoğraflı kaç haber 7.Okuyucuya tavsiye 8.Arşiv 9.Zorunlu reklam 10.Mobil uyguaması var mı? (google play, app store) 11.Okur temsilcisi 12.Seri ilan 13.Ilan verme 14.Promosyon 15.E-gazete 16.Künye 17.Medya şirketlerine bağlantı 18.Kurumsal yapı 19.Kaç yazar var 20.Kaç yazarın iletişim linki var (eposta, sosyal medya)

19 1.İlk beş habere yapılan yorum sayısı 2.Bu haberler aynı sırada facebook’da yer almış mı? 3.Bu haberlere facebookta yapılan beğeni sayısı 4.Bu haberlere facebookta yapılan yorum sayısı 5.Gazeteyi facebook’ta beğenen sayısı 6.Gazetenin bir yazarının facebook’da paylaşılan yazısına yapılan beğeni sayısı 7.Gazetenin bir yazarının facebook’da paylaşılan yazısına yapılan yorum sayısı 8.Bu haberler aynı sırada twitter’da yer almış mı? 9.Bu haberlere Twitter’da yapılan like sayısı 10.Bu haberlere Twitter’da yapılan retweet sayısı 11.Gazetenin bir yazarının twitter’da paylaşılan yazısına yapılan like sayısı 12.Gazetenin bir yazarının twitter’da paylaşılan yazısına yapılan retweet sayısı 13.Gazetenin atmış olduğu tweet sayısı 14.Gazetenin takipçi sayısı 15.Gazetenin takip ettikleri sayısı 16.Gazetenin takip ettikleri arasında farklı bir medya kuruluşu var mı? 17.Gazetenin takip ettikleri arasında haber ajansı var mı? 18.Gazetenin like’larının genel içeriği ne ağırlıklı 19.Kişisel yayıncılık imkanı (milliyet-sizden size) 20.Kişisel yayıncılık imkanı (milliyet-sizden size)

20 1.Haber bildir (t24) 2.Okur fonu (t24) 3.Kullanım koşulları, gizlilik hakları ve yükümlülükleri (t24) 4.Yabancı dil versiyonu var mı? (diken) 5.Yerel haber ayrıca veriliyor mu (radikal) 6.Sss var mı? (radikal) 7.Gazetenin mobil uygulaması var mı? 8.Varsa açılış hareketli reklamı var mı? 9.Reklam sayısı 10.Haber sayısı 11.Haber kategorisi 12.Haberler internet gazetesi ile aynı sırada mı verilmiş? 13.Aynı habere yorum sayısı 14.Aynı habere paylaşım sayısı 15.Aynı haberi öne çıkarma sayısı 16.Mesaj gönderme alanı var mı? 17.Diğer gazetelerin içerikleri (cumhuriyet) 18.Kullanıcı girişi (cumhuriyet) 19.Kaydedip sonra okuma seçeneği (cumhuriyet) 20.Metni büyütme seçeneği 21.Sosyal medyada paylaşıma imkan veriyor mu?

21 ZAMAN HÜRRİYET POSTA SABAH SÖZCÜ HABERTÜRK PAS FOTOMAÇ TÜRKİYE MİLLİYET GÜNEŞ AKŞAM FANATİK TAKVİM YENİ ŞAFAK STAR VATAN MEYDAN KORKUSUZ YENİ ÇAĞ YENİ ASYA CUMHURİYET YENİ MESAJ TARAF AYDINLIK MİLLİ GAZETE MİLAT YENİ ASIR BİRGÜN VAHDET ŞOK YENİ YÜZYIL AÇIK MERT KORKUSUZ MİLLET DİRİLİŞ POSTASI ÖZGÜR GÜNDEM EVRENSEL YURT YENİ SÖZ HÜRRİYET DAILY NEWS TODAY'S ZAMAN DAILY SABAH ORTADOĞU BUGÜN AZADIYA WELAT HÜRSES

22 IV. Kuvvet Medya AB Haber Ajans Spor Aktif Haber Alhaber Aygazete Burası Türkiye Haber 3 Haber 7 HaberA.com Haber Ajans Haber Gazete Haber Global Haber Manşet Haber Vakti Haber Vitrini Hakimiyet-i Milliye Havadis İmedya Jurnal İnternet Ajans İnternet Gazete İnternet Haber Kamerazzi Kenthaber Medyaline Medyatava Netgazete Nethaber Net Pano NTVMSNBC Objektif Haber Öteki Haber Onarımcılar Otomobil Gazetesi Press Türk


"Interaction: inter (between)+action (to do, fighting) Interact: to act on each other Et-(mek): Tesir, bir işi yapmak Etki: Bir etken ve ya bir sebebin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları