Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİREYSEL FARKLILIKLAR VE ÇOKLU ZEKA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİREYSEL FARKLILIKLAR VE ÇOKLU ZEKA"— Sunum transkripti:

1 BİREYSEL FARKLILIKLAR VE ÇOKLU ZEKA

2 Bireysel Farklılıklar
Sosyo-ekonomik düzey Cinsiyet Zeka Kültür

3 Çoklu zeka teorisi nedir?
Çoklu zeka teorisi; zekanın tek bir boyutta olmadığını, aksine her bireyin farklı derecelerde, çeşitli zekalara sahip olduğunu öne sürüyor. Her öğrencinin bireysel farklılıklarını değerlendirmeyi baz alan bir yöntemdir.

4 Çoklu zeka teorisi nedir?
Çoklu zeka teorisi; zekanın tek bir boyutta olmadığını, aksine her bireyin farklı derecelerde, çeşitli zekalara sahip olduğunu öne sürüyor. Her öğrencinin bireysel farklılıklarını değerlendirmeyi baz alan bir yöntemdir.

5 Eğitim sistemimiz daha çok Spearman’ ın zeka tanımından etkilenmiştir
Eğitim sistemimiz daha çok Spearman’ ın zeka tanımından etkilenmiştir. ‘’özel yetenekler varsa vardır, desteğe ihtiyaç yoktur. Yoksa yoktur, eğitim yoluyla yapılacak bir şey yoktur’’ mantığıyla hareket edilmiş ve sayısal ve sözel alanlar dışındaki yetenekler yok sayılmıştır.

6 ÇOKLU ZEKA TEORİSİ Teoriyi 1983 yılında, psikolog Haword Gardner “Framer of Mind” adlı kitabında anlattı. Gardner’ın ortaya koyduğu bu teoriyle, o zamana kadar gelen, zeka ile ilgili mitler yıkılmış oldu.

7 Yıkılan Teoriler; Bunlardan biri, tek bir zeka olduğuydu.
Diğeri, zekanın doğuştan sabit olduğu, fazla bir değişiklik gösteremeyeceğiydi.

8 Gardner’ e göre zeka, yaşam boyu karşılaşılan farklı durumlarda problemleri çözme ve yeni ürünler ortaya çıkarma kapasitesidir. Zeka değişen dünyada yaşamak ve değişime uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür.

9 Çoklu zeka kuramı; zekanın tek bir boyutta olmadığını, aksine her bireyin farklı derecelerde, çeşitli zekalara sahip olduğunu öne sürer. Bu kuramın temel ilkelerini yaratıcı biçimde kullanıp, her öğrencinin bireysel farklılıklarına değer veren ve bunları güçlendiren programlar hazırlayabilmeleri için olanak sağlar.

10 Zekaya İlişkin Eski Anlayış
Zeka doğuştan kazanılır, sabittir ve bu nedenle de asla değiştirilemez. Zeka, niceliksel olarak ölçülebilir ve tek bir sayıya indirgenebilir. Zeka, tekildir. Zeka, gerçek hayattan soyutlanarak (yani, belli zeka testleri ile) ölçülür. Zeka, öğrencileri belli seviyelere göre sınıflandırmak ve onların gelecekteki başarılarını tahmin etmek için kullanılır..

11 Zekaya İlişkin Yeni Anlayış
Bir bireyin kalıtımla birlikte getirdiği zeka kapasitesi iyileştirilebilir, geliştirilebilir, değiştirilebilir. Zeka, herhangi bir performansta, üründe veya problem çözme sürecinde sergilendiğinden sayısal olarak hesaplanamaz. Zeka, çoğuldur ve çeşitli yollarla sergilenebilir. Zeka, gerçek hayat durumlarından veya koşullarından soyutlanamaz. Zeka, öğrencilerin sahip oldukları gizli güçlerini veya doğal potansiyellerini anlamak ve onların başarmak için uygulayabilecekleri farklı yolları keşfetmek için kullanılır.

12 Gardner’a göre; “ bütün çocuklar bu zekâ türlerine çeşitli düzeylerde sahip olarak doğarlar, bu zekâ türlerinden bazılarına daha çok eğilimleri olabilir.” Zekâ türleri çeşitli yöntemlerle geliştirilebilir.

13 Çoklu Zeka Teorisinin İlkeleri
İnsanlar çok farklı zeka türlerine sahiptir. Örnek:Bir futbolcu hem Görsel - Mekansal hem de Kinestetik – Bedensel Zekasını etkili bir biçimde kullanabilir. Bu zekalara ek olarak Sosyal Zekayı da güçlü olarak kullandığında başarılı bir teknik direktör olabilir. Her insan aktif olarak kullandığı zekaları ile özel bir karışıma sahiptir. Her insanın kendine özgü bir zeka profili vardır. Zekaların her biri insanda farklı bir gelişim sürecine sahiptir. İnsandaki zekalar tanımlanabilir ve geliştirilebilir.

14 Her bir zeka hafıza, dikkat, algı ve problem çözme açısından faklı bir sisteme sahiptir.
Bir zekanın kullanımı esnasında diğer zekalardan da faydalanılabilir. Kişisel altyapı, kültür, kalıtım, inançlar zekaların gelişimi üzerinde etkiye sahiptir. Şu anda bilinen zeka türlerinden daha farklı zekalar da olabilir.

15 ÇOKLU ZEKA KURAMI SÖZEL DİLSEL MANTIKSAL MATEMATİKSEL GÖRSEL UZAMSAL KİŞİLERARASI BEDENSEL KİNESTETİK MÜZİKSEL RİTMİK İÇSEL DOĞA

16 Çoklu Zeka Alanlarının Gelişimini Etkileyen Faktörler
Çoklu zeka gelişimini: Kristalleştirici Deneyimler Felce Uğratıcı Deneyimler Olmak üzere iki anahtar süreçten söz etmek mümkündür.

17 Kristalleştirici Deneyimler
Kristalleştirici deneyimler, bir bireyin yeteneklerinin ve potansiyellerinin gelişiminde “dönüm noktaları” sayılabilecek tecrübeleri içerirler. Örneğin, Albert Einstein için bu deneyim, beş yaşında iken babasının ona hediye ettiği basit bir manyetik pusula ile başlamıştır. Einstein’a göre, bu yaşantısı onda içinde yaşadığımız evrenin gizemlerine karşı büyük miktarda merak ve keşif isteği uyandırmıştı. Gerçekte, bu deneyim Einstein’ın uyuyan dehasını harekete geçirdi ve onu yirminci yüzyıl düşünce dünyasının önemli bir figürü haline getirecek buluşlar yolculuğuna başlattı.

18 Felce Uğratıcı Deneyimler
Felce uğratıcı deneyimler, kristalleştirici deneyimlerin aksine bir bireyde var olan zeka potansiyellerini söndüren, körelten veya yok eden tecrübeleri içerirler. Felce uğratıcı deneyimler, genellikle bir bireyin belli bir zeka alanının sağlıklı gelişmesini engelleyen utanma, aşağılanma, suçluluk duygusu, korku ve kızgınlık gibi olumsuz duygularla doludur. Örneğin, son sanatsal kreasyonunu bir şeyi başarmış olmanın verdiği büyük bir heyecan ve coşku ile öğretmenine göstermeye çalışan bir öğrenciyi, öğretmen onu sınıf arkadaşları önünde aşağılar ve küçük düşürürse, muhtemelen  bu öğretmen o öğrencinin görsel-uzaysal zeka alanının gelişiminin sona ermesine de neden olmuş olur.

19 Aynı şekilde, bir müzik enstrümanını daha çok küçük yaşlarda öğrenmeye çabalamakta iken ebeveynlerinden birinin sürekli olarak “gürültü yapmayı kes!” tepkisiyle karşılaşan bir çocuğun asla bir daha herhangi bir müzik enstrümanının yanına dahi yaklaşmayacağını tasavvur etmek de çok zor olmasa gerek. Bu  bağlamda, çoklu zeka teorisi, bir bireyin çeşitli zeka alanlarının gelişiminde en az “kalıtım” kadar (hatta bazen kalıtımdan da daha çok) bireyin içinde yaşadığı ekolojik ve kültürel “çevre”nin önemli bir rol oynadığını savunmaktadır.   

20 Yeşil Saplı Kırmızı Çiçek
Bir sabah Küçük çocuk okuldayken Öğretmeni seslenmiş:  - "Bugün resim yapacağız. "  Küçük çocuk çok sevinmiş. Resim yapmayı çok severmiş. Her türlü resim yapabilirmiş:  Aslanlar, kaplanlar, tavuklar, inekler, trenler ve tekneler. Mum boyalarını çıkarmış ve başlamış çizmeye ama öğretmeni:  - "Bekleyin! Daha başlamayın." diye bağırmış. Herkes hazırlanana kadar beklemişler.  - "Şimdi Çiçek resmi yapacağız." demiş öğretmeni, Küçük çocuk sevinmiş. Çiçek resmi yapmayı çok severmiş. Güzel güzel çiçekler yapmaya başlamış. Pembe, portakal rengi ve mavi rengarenk çiçekler. Ama öğretmeni  - "Bekleyin! Ben size nasıl yapacağınızı göstereceğim." demiş. Tahtaya bir çiçek resmi çizmiş. Sapı yeşil, kendisi kırmızıymış.  - "İşte böyle. Tamam şimdi başlayabilirsiniz." demiş öğretmeni. Küçük çocuk öğretmeninin çizdiği çiçeğe bakmış. Sonra da kendi çiçeğine. Kendi çizdiği çiçeği daha fazla sevmiş. Ama bunu söylememiş. Kağıdın öteki yüzünü çevirmiş ve öğretmeninkine benzer bir çiçek çizmiş. Yeşil saplı kırmızı renkli bir çiçek. Başka bir gün küçük çocuk kapıyı kendi başına açabilmeyi başardığında öğretmeni ; - "Bugün hamur çalışacağız." demiş. 

21 Küçük çocuk çok sevinmiş. Hamurla oynamayı çok severmiş
Küçük çocuk çok sevinmiş. Hamurla oynamayı çok severmiş. Hamurdan çeşitli şeyler yapabilirmiş: Yılanlar, kardan adamlar, filler, fareler, arabalar, kamyonetler ve hamurunu yoğurmaya başlamış.  Ama öğretmeni;  - "Bekleyin! Daha başlamayın." diye bağırmış ve herkes hazırlanana kadar beklemişler.  - "Şimdi tabak yapacağız." demiş öğretmeni Küçük çocuk çok sevinmiş Tabak yapmayı çok severmiş. Çeşitli boyalarda ve şekillerde tabaklar yapmaya başlamış.  Ama öğretmeni;  - "Bekleyin!. Ben size nasıl yapılacağını göstereceğim." demiş ve herkese derin bir tabak nasıl yapılır göstermiş.  - "İşte böyle. Tamam şimdi başlayabilirsiniz." demiş öğretmeni. Küçük çocuk bir öğretmeninin yaptığı tabağa bakmış, bir de kendi yaptığı. Kendi yaptığı tabağı daha çok beğenmiş. Ama bunu kimseye söylememiş. Hamurunu tekrar top haline getirmiş ve öğretmeninkine benzer bir tabak yapmış. Bu derin bir tabakmış. Çok geçmeden küçük çocuk beklemeyi öğrenmiş İzlemeyi de. Öğretmeninkine benzer şeyler yapmayı da Çok geçmeden Kendine özgü şeyler yaratamaz olmuş.  Daha sonra küçük çocuk ve ailesi başka bir şehirde yeni bir eve taşınmışlar. Ve küçük çocuk başka bir okula gitmek zorunda kalmış. Bu okul diğer okuldan daha da büyükmüş. Dışarıdan içeriye açılan bir kapısı da yokmuş. Oldukça büyük basamaklardan çıkmak zorundaymış. Sınıfına ulaşmak için bir de uzun bir koridordan yürümek zorundaymış.

22 Daha ilk gün Öğretmeni; - "Bugün resim çizeceğiz. " demiş
Daha ilk gün Öğretmeni; - "Bugün resim çizeceğiz." demiş. Küçük çocuk çok sevinmiş. Öğretmeninin komut vermesini beklemiş. Ama öğretmen hiçbir şey söylememiş, sadece sınıfın içinde, öğrencilerin arasında gezinmiş. Küçük çocuğun yanına gelince,  - "Resim çizmek istemiyor musun?" diye sormuş  - "İstiyorum" demiş küçük çocuk  - "Ne çizeceğiz" diye sormuş küçük çocuk  Öğretmeni;  - "Buna sen karar vereceksin" demiş.  - "Nasıl çizeceğim?" diye sormuş küçük çocuk  - "Nasıl istersen öyle" demiş öğretmeni.  - "Hangi renkle boyayacağız?" diye sormuş küçük çocuk  - "Hangi renkle istersen onla" demiş öğretmeni  - "Eğer herkes aynı resmi çizerse, aynı renkle boyarsa kimin yaptığını nasıl anlayabilirim?" demiş öğretmeni  - "Bilmiyorum!" demiş küçük çocuk. Ve pembe, portakal rengi ve mavi çiçekler yapmaya başlamış. Yeni okulunu çok sevmiş ön kapıdan sınıfa bir kapısı olmasa bile!

23 Teorinin eğitim ve eğitim sistemine uyarlanması sırasında hangi prensiplere dikkat edilmelidir?
Zeka öğretilebilir. Her insanın güçlü zekaları vardır. Her insanın zayıf zekaları vardır. Zayıflıklar güçlendirilebilir. Kişinin zekası parmak izi kadar eşsizdir.

24 Zekanın gelişiminde destekleyici ve engelleyici çevresel etkenler :
Gardner’ e göre, Zekanın gelişiminde destekleyici ve engelleyici çevresel etkenler : 1-Kaynaklara ulaşım şansı :  Aile çok fakirse çocuk keman, piyano gibi müzikal zekayı geliştirebilecek enstrümanlara ulaşamadığından bu zekanın güçlenmesi, gelişmesi zorlaşabilir. 2-Tarihsel, kültürel faktörler : Okulda matematik ve fen’e dayalı programlar önemseniyorsa, öğrencinin mantık, matematik zekası gelişebilir. 3- Coğrafi faktörler : Köyde yetişmiş bir çocuk apartmanda büyümüş bir çocuğa oranla bedensel zekasını daha çok geliştirebilir.

25 4-Ailesel faktörler : Ressam olmak isteyen bir çocuğun ailesi avukat olmasını istiyorsa çocuğun dil zekası desteklenecektir. 5-Durumsal faktörler : Kalabalık bir ailede büyümüş ve kalabalık bir ailede yaşayan bireyler doğalarında sosyallik olmadıkça kendilerini geliştirmek için daha az zamana sahip olurlar.

26 ÇZK ile birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin de sınırları genişlemiş olmuştur.

27 SÖZEL ZEKA

28 Sözel Zeka , Dili etkili bir biçimde kullanma
Kelimelerle ve seslerle düşünme Dildeki karmaşık anlamları kavrayabilme İnsanları ikna edebilme Dildeki farklı yapıları fark edebilme Yeni yapılar oluşturabilme Farklı dilsel kalıplarla ilgilenme Becerisidir.

29 Sözel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Farklı sesleri dinleme ve tepkide bulunma Diğer insanların sesini , yazısını taklit etme Dinleyerek , yazarak , konuşarak öğrenme Okuduğunu anlama , özetleme Dinleyiciyi konuşma ile etkileme Dilbilgisi kurallarını etkili bir biçimde kullanma Kelime dağarcığı zengindir.

30 Sözel Zeka Becerileri , Etkili okuma becerisi
Kendini ifade edebilme becerisi Etkin dinleme becerisi Etkili konuşma becerisi Yazma becerisi

31 SÖZEL –DİLSEL ZEKAYA SAHİP OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER?
ÖĞRETMEN EDEBİYATÇI GAZETECİ OYUN YAZARI YAZAR EĞİTİM BİLİMCİ ŞAİR KOMEDYEN ÇEVİRMEN ROMANCI AVUKAT YAYINCI

32 Sözel-Dilsel Zekaya Sahip İnsanlar İçin Etkili Öğretim Araçları
Dinleme Etkinlikleri Öykü Okuma ve Sesli Okuma Etkinlikleri Şiir Dinletileri Anlatım-Konuşma Etkinlikleri

33 Matematiksel-Mantıksal Zeka ,
Sayılarla çalışma Muhakeme etme Tümevarım ve tümdengelim teknikleri ile düşünebilme Soyut ve sembolik problemleri çözebilme Karmaşık ilişkileri kavrayabilme Becerisidir.

34 Matematiksel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Neden-sonuç ilişkilerini çok iyi kurarlar. Somut cisimleri soyut sembolik ifadelere dönüştürebilirler. Mantıksal problem çözümlerinde başarılıdırlar. Hipotezler kurar ve sınarlar. Bulmaca ve zeka oyunlarını severler.

35 Matematiksel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Miktar tahminlerinde bulunurlar. Grafik ya da şekiller halinde verilen bilgileri yorumlarlar. Bilgisayar programları hazırlarlar.

36 Matematiksel-Mantıksal zeka becerileri ,
Sınıflandırma yapabilme Tahminlerde bulunabilme Sıralama yapabilme Hipotezler oluşturabilme ve sınayabilme Neden-sonuç ilişkileri oluşturabilme Muhakeme yapabilme Becerilerini içerir.

37 MATEMATİKSEL ZEKAYA SAHİP OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER?
BİLİM ADAMI BİLGİSAYAR PROGRAMCISI MATEMATİKÇİ DOKTOR MÜHENDİS ARAŞTIRMACI GENETİK BİLİMCİ EKONOMİST MUHASEBECİ

38 GÖRSEL ZEKA ESRA EROL

39 Görsel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Resimler ve şekillerle düşünür. Hayalinde gördüğü resimleri anlatabilir. Harita, tablo ve diyagramları anlayabilir. Çok hayal kurar. Sanat ve Proje aktivitelerini, görsel sunuşları sever. Okurken kelimelerden çok resimlerden anlar. Tasarım, çizim ve görsellikten zevk alır. Öğrenmede daha çok sanat, video, filmler, bulmacalar ve haritalardan yararlanır.

40 Görsel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir. Dinlediklerinden zihinsel objeler hayaller, resimler üretir. Öğrendiği bilgileri hatırlamada bu zihinsel resimleri kullanır. Üç boyutlu ürünler hazırlamaktan hoşlanır. Origami ve maketler hazırlar. Bir objenin farklı açılardan perspektifini anlayabilir, onu zihninde canlandırabilir. Öğrendiği bilgileri somut ve görsel sunuşlara dönüştürür.

41 GÖRSEL- UZAMSAL ZEKAYASAHİP OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER
KAŞİF GEZGİN MİMAR FOTOĞRAFÇI MÜHENDİS RESSAM MEKANİK TOPOLOJİST HEYKELTRAŞ DEKORATÖR GEMİCİ GEOMETRİ UZMANI SANTRAÇ UZMANI

42 Görsel ve Mekansal Zekâ ile Öğrenme Etkinlikleri
Karikatür çizme. Yap-boz hazırlama. Konuşulan ya da okunan şeyin resmini yapma. Hikayenin resmini çizme. Kamerayla kayıt yapma. Video izleme. Resimlerden yararlanarak tahminde bulunma. Slayt hazırlama. Reklam veya ilan hazırlama.

43 MÜZİKAL ZEKA

44 Müzikal-ritimsel Zeka
Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, farklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme becerisidir

45 Müzikal zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Notasını görmediği müziği tanır. Melodileri tanır. Enstrüman çalar, koroda söyler. Çalışırken tempo, ritim tutar. Seslere karşı duyarlıdır. Şarkıları kolaylıkla öğrenir. Şarkı söyleme, mırıldanma ve dinlemeyi sever. Öğrenmede müzik, teyp-recorder, kasetler ve ritimlere ihtiyaç duyar.

46 Müzikal zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Müziği yaşamında kullanmak için fırsatlar oluşturur. Müziği hareketlerle birleştirerek farklı figürler ortaya çıkarabilir. Orijinal müzik kompozisyonları oluşturabilir.

47 MÜZİKSEL-RİTMİK ZEKAYA SAHİP OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER?
KOPOZİTÖR TİYATROCU KORİST ŞARKICI MÜZİK ÖĞRETMENİ SÖZ YAZARI BESTECİ MÜZİK ALETİ YAPIMCISI BANDO ELEMANI UDİ, GİTARİST, SAZ VB. MARKET DİSK JOKEY

48 Müziksel - Ritmik Zekâ ile Öğrenme Etkinlikleri
Tekerlemeler söyleme. Ritim yaratma. Konuyla ilgili müzik dinleme. Mırıldanma. Okurken ya da yazarken tempo tutma. Kelimeleri, kavramları ya da formülleri ritimlere yerleştirme. Şarkı söyleme. Kafiye bulma. Konudaki duygu ya da düşüncelerle ilgili beste yapma veya şarkı sözü yazma. Konuyu müzik eşliğinde sunma. Müzik aleti yapma veya kullanma.

49 BEDENSEL ZEKA DİDEM YAVUZ

50 Bedensel Zeka Bedensel zeka;aklın ve vücudun fiziksel performansla birleştirilerek belli bir amaca yönelik faaliyetlerin sergilenebilmesi yeteneğidir. Bedensel zeka; kişinin kendisini ifade etmesinde ve bir şeyler yaratmakta bedenini kullanma yeteneğidir. Bedensel zeka koordinasyon,denge,güç,esneklik,hız gibi bazı fiziksel yetenekleri ve bu yeteneklerin hepsinin bir arada işlenmesini sağlayan devimsel nitelikteki bazı özel becerileri de içermektedir.

51 Bedensel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Duygularını belirgin olarak vücut diliyle ifade ederler. El becerileri iyidir. İnsanlara, canlı ve cansız varlıklara dokunmaktan hoşlanırlar. Bir veya birden fazla sportif faaliyetlerde başarılıdırlar. Bir yerde uzun süre kalındığında hareket etmeye, kımıldamaya veya ritim tutmaya başlar, yerinde duramazlar.

52 Bedensel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Başkalarının jestlerini, mimiklerini ve yüz ifadelerini kolaylıkla taklit ederler. Gördüğü her nesneye dokunarak, inceleme ve analiz etme eğilimindedirler. Koşmayı, sıçramayı, güreşmeyi ve benzeri fiziksel aktiviteleri yapmayı severler. Motor beceri yeteneği gerektiren etkinliklerde başarılıdırlar. Çamurla oynamayı ve ya diğer dokunsal nitelikteki deneyimlere ve etkinliklere katılmayı sever.

53 Bedensel Zekayı Öğrenme Yolları;
Zihinle bedeni birleştirerek, mimiklerle, vücudu geliştirerek Dokunarak Dans ederek, Üç boyutlu tasarımlar oluşturarak öğrenme

54 BEDENSEL-KİNETİKSEL ZEKAYA SAHİP OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER?
ATLET DANSÇI AKTÖR MİM SANATÇISI BALERİN CERRAH HEYKELTRAŞ KAREOGRAF PANDOMİMCİ SİHİRBAZ

55 Bedensel -Kinestetik Zekaya Sahip İnsanlar İçin Etkili Öğretim Araçları
Drama Etkinlikleri: Oyun Etkinlikleri: Alan Gezileri:

56 Sosyal Zeka

57 Sosyal Zeka İnsanlarla birlikte çalışabilme,
Sözel ve bedensel zeka dilini etkili bir biçimde kullanarak çok farklı karakterlere sahip insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilme, İnsanları yönetebilme, Onlarla uyumlu çalışabilme ve insanları ikna edebilme becerisidir.

58 Sosyal zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Arkadaşları ya da akranları içinde sosyalleşirler. Grup içerisinde doğal bir lider görünümündedirler. Problemi olan arkadaşlarına öğüt verirler. Organizasyonların, komitelerin baş elemanlarıdırlar. Diğer insanlara bir şeyler anlatmaktan hoşlanırlar. Arkadaşları onun fikirlerine değer verirler.

59 Sosyal zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Dışarıda iken kendi başının çaresine bakabilirler. En az bir veya birden fazla yakın arkadaşları vardır. Başkalarıyla birlikte çalışmayı ve oyun oynamayı severler. Arkadaşlarını sık sık ararlar. Başkaları daima onlarla birlikte olmak isterler. Başkalarına karşı empati kurar ve onları önemserler.

60 SOSYAL ZEKASI KUVVETLİ OLANLARIN SAHİP OLABİLECEĞİ MESLEKLER NELERDİR?
İŞ ADAMI SOSYOLOG ÖĞRETMEN DOKTOR ORGANİZATÖR TALK SHOWCU POLİTİKACI PAZARLAMACI SATICI SOSYAL ÇALIŞMACI DANIŞMAN HEMŞİRE ANTROPOLOG PARTİ LİDERİ

61 Kişiler Arası - Sosyal Zekaya Sahip İnsanlar İçin Etkili Öğretim Araçları
Grup Çalışmaları Sınıf Buluşmaları

62 KİŞİSEL- İÇSEL ZEKA

63 İçsel Zeka İnsanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendini değerlendirebilme ve kendisiyle ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir.

64 İçsel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Özgürlüğüne düşkündür. Bireysel çalışmalardan zevk alır. Kendisi hakkında düşünmeyi sever. Kendi ilgi ve becerilerinin farkındadır. Başarı ve başarısızlıklardan zevk alır. Kendini sever ve kendisiyle gurur duyar. Yalnız kalmaktan hoşlanır. Kendi iç dünyasını düşünür. Hedefler oluşturma ve hayallerden zevk alır.

65 İçsel zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Öğrenirken kişisel çalışmalar, kendini değerlendirme ve kişisel farkındalığa ihtiyaç duyar. Yaşadıkları her olay veya deneyim üzerinde çok fazla düşünürler. Kendi içlerinde bir değer ve anlayış sistemi oluştururlar. Her şeyde kendilerinden bir şey ararlar. Yaşam felsefelerini oluşturmaya yönelik bir arayış içindedirler. Yaşamlarında motivasyon kaynakları, hedefleridir.

66 Öğrenme Yolu Yoğunlaşarak Duygu ve düşüncelerinin farkına vararak
Ruhsal gerçekliklerin farkına vararak Düşünmeyi düşünerek Benliğini geliştirerek Özgün bireysel etkinlikler yaparak öğrenme.

67 İçsel Zekanın Öğretim Sürecinde Kullanımı
Günlük tutma Ne hissettiğini açıklama Gazete makalesi yapma Kendi kendini değerlendirme Kısa zamanlı hedefler belirleme Bireysel projeler

68 İÇSEL ZEKASI OLANLARIN SAHİP OLABİLECEĞİ MESLEKLER NELERDİR?
PSİKOLOG İLAHİYATÇI DİNİ LİDER POLİTİK LİDER ARAŞTIRMACI SANATÇI KURAMCI ZANAATÇI FELSEFECİ YAZAR ŞAİR RESSAM

69 Kişisel - İçsel Zekaya Sahip İnsanlar İçin Etkili Öğretim Araçları
Günlük Yazma Etkinlikleri Duygu İfadesi

70 DOĞA ZEKASI

71 Doğa Zekası Doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir.

72 Doğa zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Araştırmalar yapmayı sever. Doğadaki canlıları incelemekten hoşlanır. İnsanın varoluşunun nedenlerini ve kendi varoluşunu düşünür. Doğadaki hemen her canlının yaşamına ilgi duyarlar. Farklı canlı türlerinin isimlerine karşı dikkatlidirler, çiçek türleri hayvan türleri onlar için çok çekicidir.

73 Doğa zekası kuvvetli olan öğrenciler;
Seyahat etmeyi, belgeseller izlemeyi severken, doğa ve gezi dergilerini incelemekten hoşlanırlar. Kendilerine özgü etkinlikler düzenlerler doğayla her şeyi paylaşırlar. Doğadaki bitki türlerine karşı duyarlıdırlar. Doğanın insanlar üzerindeki ya da insanın doğa üzerindeki etkisi ile ilgilenirler.

74 Öğrenme Yolu Doğayı ve doğada olup bitenleri gözlemleyebilme yeteneği kazanarak, kendisinin de bu dünyanın bir parçası olduğunun farkına vararak öğrenme.

75 Doğa Zekasının Öğretim Sürecinde Kullanımı
Okul dışı geziler Deneyler yapma Bitkileri ve hayvanları inceleme Müzelere gitme Laboratuar çalışmaları yapma

76 DOĞA ZEKASI OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER?
ZİRAAAT MÜHENDİSİ JEOLOG ÇİÇEKÇİ VETERİNER ZOOLOG ÇEVRE BİLİMCİ BAHÇIVAN PEYZAJ MİMARİ BİYOLOG ASTRONOM PET SHOP SAHİBİ BİTKİ BİLİMCİ

77 Doğa Zekasına Sahip İnsanlar İçin Etkili Öğretim Araçları
Bilimsel haberler ve gazeteler her ders için kullanılabilir. Yapılan gözlemlerin anlatılması ve uzun süreli fen deneyleri yapılabilinir. Küçük yaş gruplarında sınıfta kuş gibi hayvanların ve bitkilerin bulunması ve bunların sorunluluğunun çocuklara verilmesi gerekir

78 Öğrencilerdeki baskın çoklu zekâ alanlarının belirlenmesinde öğrencileri gözlemek, belge toplamak, okul kayıtlarını incelemek, diğer öğretmenlerle iletişime girmek, velilerle görüşmek ve öğrencilere sormak gibi yöntemler kullanılabilir. Diğer bir yol ise öğretmenlerin farklı çoklu zekâ alanlarını ortaya koyabilecek etkinlikleri öğrenme ortamlarına taşıyarak öğrencilerin bunlardan hangisine yöneldiğini gözlemesidir. Tabi ki bu yollarla toplanan bilgiler sadece öğrencilerin zekâ alanları ile ilgili bir fikir oluşturulmasına katkıda bulunur. Fakat bu bilgilerin öğretmenler tarafından nasıl bir öğretim programı içerisinde kullanılacağı büyük önem taşımaktadır.


"BİREYSEL FARKLILIKLAR VE ÇOKLU ZEKA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları