Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Metalurji Lab I – Rapor Sunumu Modül no : Modül sorumlusu : Çalışma grubu : (öğrenci no,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Metalurji Lab I – Rapor Sunumu Modül no : Modül sorumlusu : Çalışma grubu : (öğrenci no,"— Sunum transkripti:

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Metalurji Lab I – Rapor Sunumu Modül no : Modül sorumlusu : Çalışma grubu : (öğrenci no, Ad-Soyad) 2015 – 2016 Güz Yarıyılı

2 2 Deney I - Termodinamik modelleme uygulamaları 2015 – 2016 Güz Yarıyılı (i) kullandığı yazılım veya veri tabanını raporlar (ii) hesaplama sonuçlarına göre oluşabilen fazları araştırır ve raporlar Raporda yer alan metinler «Times New Roman», 16p formatında olmalıdır. Metin sağa-sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sunum içerisinde yer alan metinler kısa, öz ve anlaşılabilir olmalıdır. Metin örneklendiği gibi çerçeve içerisinde yer almalıdır. Makro ve mikro görüntüler sayfa sınırları içerisinde yer almalıdır. Şekiller metin gibi herhangi bir çerçeve içermemelidir. “Şekil...” ifadesi ve açıklama görüntülerin alt kısmında yer almalıdır. Tablolar sayfa sınırları içerisinde yer almalıdır. Tablolar metin gibi herhangi bir çerçeve içermemelidir. Tablonun kendi çizgileri dahilinde oluşturulması gerekir. “Tablo …” ifadesi ve açıklaması oluşturulan tablonun üst kısmında yer almalıdır. Deney isterlerine olan yanıtlar ilgili sunum sayfasında yer almalıdır. Sunum sayfalarına verilemeyen/sığdırılamayan/not edilemeyen bilgiler öğrenci(ler) tarafından sözlü olarak belirtilmelidir. Sunum sayfası gerekmediği müddetçe çoğaltılmamalıdır.

3 3 Deney I - Termodinamik modelleme uygulamaları 2015 – 2016 Güz Yarıyılı (ii) hesaplama sonuçlarına göre oluşabilen fazları araştırır ve raporlar (iii) hesaplanmış diyagramı kullanarak katılaşma aralığı (likidüs/solidüs sıcaklıkları) belirler ve raporlar (iv) oda sıcaklığında oluşabilen fazları/faz miktarlarını belirler ve raporlar

4 4 Deney II - Metallerin dökümü ve tahribatsız kontrol süreçleri 2015 – 2016 Güz Yarıyılı (i) kullanılan ergitme sistemi hakkında bilgi verir (ii) kalıp hacmini, ihtiyaç duyulan sıvı metal miktarını hesaplar ve raporlar

5 5 Deney II - Metallerin dökümü ve tahribatsız kontrol süreçleri 2015 – 2016 Güz Yarıyılı (iii) döküm şarj hesabı yapar ve raporlar (iv) OES analizini tablo halinde verir

6 6 Deney II - Metallerin dökümü ve tahribatsız kontrol süreçleri 2015 – 2016 Güz Yarıyılı (v) Dökülerek üretilmiş malzemeye Sıvı Penetrant Yöntemi uygulayarak döküm boşluğu, çatlak v.b hataları tahribatsız olarak kontrol eder ve raporlar

7 7 Deney III - Numune hazırlama, kalitatif ve kantitatif analizler 2015 – 2016 Güz Yarıyılı (i) numune hazırlamayı (zımparalama, parlatma ve dağlayıcı vb.) aşamalarını raporlar (ii) farklı kontrast veya büyüklükte görüntüleme yapar ve yorumlar

8 8 Deney III - Numune hazırlama, kalitatif ve kantitatif analizler 2015 – 2016 Güz Yarıyılı (iii) mikroyapısal bileşenler (ikincil dendrit kolları ara mesafesi, döküm boşluğu, fazlar, tane boyutu vb.) üzerine görüntü analizi gerçekleştirir ve raporlar (iv) çoklu sertlik ölçümü yapar, aritmetik ve standart sapma hesabı yapar ve raporlar

9 9 Deney IV - Kimyasal metalurjik prosesler -I- 2015 – 2016 Güz Yarıyılı (i) deney malzemeleri hakkında bilgi verir (ii) deney sıcaklığı hakkında bilgi verir

10 10 Deney IV - Kimyasal metalurjik prosesler -I- 2015 – 2016 Güz Yarıyılı (iii) redüksiyon için hesaplama yapar ve redüksiyon verimini raporlar

11 11 Deney V - Kimyasal metalurjik prosesler -II- 2015 – 2016 Güz Yarıyılı (i) deney malzemeleri hakkında bilgi verir (ii) deney sıcaklığı hakkında bilgi verir

12 12 Deney V - Kimyasal metalurjik prosesler -II- 2015 – 2016 Güz Yarıyılı (iii) kalsinasyon için hesaplama yapar ve kalsinasyon verimini raporlar

13 13 Deney VI - Toz metalurjik malzemelerin üretimi ve kontrol süreçleri 2015 – 2016 Güz Yarıyılı (i) deney malzemelerini açıklar (ii) tozların şekil/morfoloji/boyut dağılımı/akışkanlık vb özelliklerini belirler ve raporlar

14 14 Deney VI - Toz metalurjik malzemelerin üretimi ve kontrol süreçleri 2015 – 2016 Güz Yarıyılı (iii) presleme ve sinterleme yöntemlerini ve koşullarını (basınç, sıcaklık, süre vb) raporlar (iv) teorik yoğunluğu bilinen kompakt malzemelerde açık ve kapalı porozite miktarını, ham ve görünür katı yoğunluğunu belirler ve teorik yoğunluk ile kıyaslayarak değerlendirmesini yapar

15 2015-2016 güz yarıyılı kapsamında gerçekleştirilen deneysel faaliyetlere olan desteklerinden dolayı tüm bölüm öğretim elemanlarına teşekkür ederiz.


"KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Metalurji Lab I – Rapor Sunumu Modül no : Modül sorumlusu : Çalışma grubu : (öğrenci no," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları