Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 5 kristal yapıIı kusurlar. Bu bölüme kadar, açıkça ifade edilmese de kristal malzemelerde, atomsal ölçekte mükemmel bir düzenin bulunduğu varsayımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 5 kristal yapıIı kusurlar. Bu bölüme kadar, açıkça ifade edilmese de kristal malzemelerde, atomsal ölçekte mükemmel bir düzenin bulunduğu varsayımı."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 5 kristal yapıIı kusurlar

2 Bu bölüme kadar, açıkça ifade edilmese de kristal malzemelerde, atomsal ölçekte mükemmel bir düzenin bulunduğu varsayımı yapılmıştır. Ancak gerçekte böyle mükemmel bir kristal yoktur ve bütün kristallerde çeşitli türde çok sayıda kusur bulunur. Bu bölümde, (bir ya da iki atom konumu ile ilgili olan) noktasal, (bir boyutlu) çizgisel ve (iki boyutlu) arayüz ya da sınır kusurları olmak üzere üç çeşit kristal yapı kusuru anlatılacaktır.

3 KRİSTAL YAPI KUSURLARI  Gerçek kristaller hiçbir zaman kusursuz değildir.  Tüm malzemeler atomik dizilmelerinde hatalar içermektedir.  Bu hatalar malzeme davranışları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.  Kristal yapı kusurları –Noktasal, –Çizgisel –Yüzeysel olmak üzere üç türe ayrılır.

4 Bir atomun eksik olduğu boş kafes köşesi () ile simgelenir. Bu tür kusur sıvı metal katılaşırken oluştuğu gibi plastik şekil değiştirme ve yüksek sıcaklıkta ısıl titreşimler etkisi altında atomların yer değiştirmesi sonucu da oluşabilir. Kafes yapıda yeterli atomlararası boşluk varsa araya giren fazla atom (arayer atomu) noktasal kusur sayılır. Kafes köşelerinde bulunan farklı büyüklükteki atomlarda (yeralan) birer noktasal kusur sayılır, bunlar çevrelerinde gerilme alanı yaratırlar. Noktasal kusurlar

5

6 6 A malzemesine B malzemesinin ilave edilmesi durumunda: A mlzemesine B malzemesinin ilave edilmesi sonucu oluşan yeni bir partikül) (genellikle B’nin büyük miktarlarda ilave edilmesi durumunda oluşur) OR Yeralan atomları (yeralan katı çözeltisi) (Örneğin; Ni içinde Cu in) Arayer atomları (arayer katı çözeltisi) (örneğin, Fe içinde C) İkinci faz partikülü -- farklı kompozisyon -- farklı bir kristal yapı Metallerde Noktasal Kusurlar

7  Bu kusurlar kristallerde atomsal dizilişin bir çizgi boyunca bozulması sonucu oluşur.  Atomlar denge konumundan ayrıldıklarından çizgi çevresinde artık gerilmeler doğar, dolayısıyla şekil değiştirme enerjisi depo edilir.  Dislokasyonlar çoğunlukla katılaşma sürecinde oluşmakla beraber plastik şekil değiştirme sırasında sayıları artar.  Ayrıca boş köşelerin yığılması ve katı eriyiklerde atomsal uyumsuzluk bu tür kusurların doğmasına neden olabilir.  Başlıca iki türdür; Kenar dislokasyonu ve vida dislokasyonu. Çizgisel kusurlar (dislokasyonlar)

8  Yarım atom düzlemi kafes yapıya girmiş bir kama gibi düşünülebilir.  Düzlemin ucundaki atomlar sıkışık durumda olup basınç bölgesi, altındakiler de açılmaya zorlandıklarından çekme bölgesi meydana gelir.  Kenar dislokasyonun oluşturduğu kusurun büyüklüğü ve yönü Burger çevrimi uygulayarak saptanır.  ‘b’ burger vektörünün boyu atomlararası uzaklık kadardır. Kenar dislokasyonu

9 9 Fig. 4.3, Callister & Rethwisch 8e. Edge Dislocation

10  Vida dislokasyonlarının oluşturduğu kusurun büyüklüğünü ve yönünü saptamak için burgerçemberi uygulanır.  Vida dislokasyonlarının birim boydaki enerjileri Gb 2 ’dir. ‘G’ kayma modülü ve ‘b’bürger vektörüdür.  Bir kristal içinde bulunan dislokasyonların miktarı dislokasyon yoğunluğu ile belirtilir. Vida dislokasyonu

11  Dislokasyon yoğunluğu birim hacimde toplam dislokasyon çizgileri boyu ile tanımlanır ve birimi mm/mm3 ‘tür.  Bütün metal ve alaşımlarda bulunan dislokasyonlar, katılaşma veya plastik deformasyon sırasında veya hızlı soğutmadan kaynaklanan ısıl gerilmeler sonucunda oluşur. Malzemedeki dislokasyonların sayısı veya dislokasyon yoğunluğu, birim hacimdeki toplam dislokasyon uzunluğu veya herhangi bir kesitte birim alanı kesen dislokasyon sayısı olarak tanımlanır.  Katılaşma süresinde oluşan ortalama dislokasyon yoğunluğu 10^2-10^5mm/mm3 kadardır.  Plastik şekil değiştirme sonucu 10^6-10^10mm/mm3‘e kadar yükselebilir.

12 12 Imperfections in Solids Screw Dislocation Adapted from Fig. 4.4, Callister & Rethwisch 8e. Burgers vector b Dislocation line b (a) (b) Screw Dislocation

13 13 Edge, Screw, and Mixed Dislocations Adapted from Fig. 4.5, Callister & Rethwisch 8e. Edge Screw Mixed

14 14 Imperfections in Solids Dislocations are visible in electron micrographs Fig. 4.6, Callister & Rethwisch 8e.

15

16 Where do dislocations come from ? http://zig.onera.fr/DisGallery/3D.html http://zig.onera.fr/DisGallery/3D.html

17 Experimental and computational images of dislocation structures

18

19 Daha önce değinildiği gibi, ek yarı atom düzleminin varlığından dolayı, dislokasyon çizgisi çevresindeki kafesler bir miktar çarpılır. Bunun sonucu olarak, komşu atomların üzerinde basma, çekme ve kayma türünde kafes şekil değişimlerinin söz konusu olduğu bölgeler bulunur.

20 Kristallerin yüzeyleri ve tane sınırları iki boyutlu kusur sayılır. Tane sınırları  Kristal yapılı malzemeler sıvı halden katılaşırken aynı anda birçok kristal çekirdeği oluşmaya başlar be bunlar kütleyi doldururlar, sonuçta çok kristalli yapı elde edilir.  Çok kristalli bir malzemede kristal bireylerine tane denir.  Tanelerdeki kristal doğrultular rasgele dağılmışlardır.  Taneler arasındaki düzensiz amorf bölgeye tane sınırı denir.  Tane sınırlarının çapı yaklaşık 2-5 atom çapı kadardır.  Tek kristalin anizotrop olmasına karşın, çok kristalli metaller kristal doğrultuları rasgele dağıldığından makro düzeyde izotrop sayılırlar. Düzlemsel Kusurlar

21

22

23

24 Işık mikroskobu ile mikroyapının incelenmesi

25

26

27

28

29

30


"Bölüm 5 kristal yapıIı kusurlar. Bu bölüme kadar, açıkça ifade edilmese de kristal malzemelerde, atomsal ölçekte mükemmel bir düzenin bulunduğu varsayımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları