Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sıklık Tabloları ve Tek Değişkenli Grafikler. Sıklık Tabloları Veri dizisinde yer alan değerlerin tekrarlama sayılarını içeren tabloya sıklık tablosu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sıklık Tabloları ve Tek Değişkenli Grafikler. Sıklık Tabloları Veri dizisinde yer alan değerlerin tekrarlama sayılarını içeren tabloya sıklık tablosu."— Sunum transkripti:

1 Sıklık Tabloları ve Tek Değişkenli Grafikler

2 Sıklık Tabloları Veri dizisinde yer alan değerlerin tekrarlama sayılarını içeren tabloya sıklık tablosu denir. Tek değişken için çizilen sıklık tablolarına marjinal tablo denir. Sayısal verilerde yer gösteren ölçüler ve konum ölçüleri bazı durumlarda veri dizisini özetlemekte yetersiz kalabilir. Bu nedenle tablo ve grafiklerden yararlanılır. Yorumlarken yüzde üzerinden yorum yapılır.

3 Sıklık Tabloları Grafikler bu tablolara göre oluşturulurlar. Dağılım özelliklerini görebilmek için verilerin sınıflandırılması ve sıklık tablolarının elde edilmesinden yararlanılabilir. Niteliksel değişkenler için sıklık tablosu oluşturulurken çeteleme yapılır. Kan GrubuSayıYüzde A2652 B1428 AB36 O714 Toplam50100

4 Sıklık Tabloları Niceliksel değişkenler için sıklık tablosu oluşturulurken genellikle birleştirme yapılır. Sayısal değişkenlerde sınıflama yapılırken belli bir kural yoksa (BKI gibi) sınıf aralıkları eşittir. YaşSayıYüzde 0-43618 5-92412 10-144221 15-198040 20-24189 Toplam200100

5 Sınıflama Sayısal verileri kategorik hale getirmek için yapılır. Araştırıcı sayısal verileri amacına göre belirlediği sayıda sınıfa ayırabilir. Sınıflama yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta,  Her gözlem bir sınıfta yer almalıdır.  Sınıf aralıkları bir birini içermemelidir.

6 Sınıflama Dağılım Aralığı: En büyük değer – En küçük değer (R) Sınıf Sayısı: Veri dizisinde oluşturulacak sınıf sayısı (k) Sınıf: Bir alt ve üst sınır ile belirlenmiş veri grubu Sınıf Aralığı: Ardışık iki sınıfın alt ya da üst sınırları arasındaki fark (c) Sınıf Sınırları: Bir sınıfta yer alabilecek en küçük ve en büyük değerleri gösterir. A.S. (Alt Sınır) ve Ü.S. (Üst Sınır) Sınıf Değeri: Bir sınıfın alt ve üst sınırlarının ortalamasıdır. (s) Sınıf Sıklığı: Sınıftaki değer sayısını gösterir. (f) Sınıf Göreli Sıklığı(%): Sınıfın sıklığının toplam değer sayısı (n) içindeki payını gösterir. (%f)

7 Sınıflama Aşamaları 1.Uygun sınıf sayısı belirlenir ve dağılım aralığı hesaplanır. 2.Alt ve üst sınırlar belirlenerek sınıflar oluşturulur. 3.Her bir sınıfın eleman sayısı (mutlak sıklıklar) hesaplanır. 4.Göreli sıklıklar hesaplanır.

8 Örnek: Aşağıda 100 kişinin boy uzunluğu verilmiştir. 162167170171173174175176178181 164168170171173174175176178181 164168170171173174175177178181 165168170171173174176177179182 165169171172173174176177179182 166170171172173174176178179184 166170171172173175176178179184 167170171172173175176178179184 167170171173174175176178179185 167170171173174175176178180186 Sınıf sayısı ve dağılım aralığının hesaplanması

9 Sınıf sayısı 5 olsun (Araştırıcı belirliyor) Alt ve üst sınırların oluşturulması Alt SınırÜst Sınır 162166.9 167171.9 172176.9 177181.9 182186.9 Gözlem değerleri tam sayı olduğundan sınıf aralığı 5 olarak alınır.

10 Sınıfın eleman sayılarının hesaplanması 162167170171173174175176178181 164168170171173174175176178181 164168170171173174175177178181 165168170171173174176177179182 165169171172173174176177179182 166170171172173174176178179184 166170171172173175176178179184 167170171172173175176178179184 167170171173174175176178179185 167170171173174175176178180186 Alt SınırÜst SınırMutlak Sıklık 162166.97 167171.927 172176.938 177181.921 182186.97

11 Sınıflandırılmış tablodan ortalama, standart sapma, ortanca, tepe değeri gibi istatistikler hesaplanabilir. Sınıflandırılmış tablolarda hesaplama yapılırken o sınıftaki tüm gözlem değeri sınıf değerini alıyormuş gibi hesaplama yapılır. Alt SınırÜst SınırMutlak SıklıkGöreli Sıklık %Sınıf Değeri 162166.977(162+166.9)/2=164.45 167171.927 169.45 172176.938 174.45 177181.921 179.45 182186.977184.45

12 Aritmetik ortalama (Ham veriden elde edilen 173.91) A.S.Ü.S.Sıklık (f)Sınıf Değeri (s)f * s 162166.97164.451151.15 167171.927169.454575.15 172176.938174.456629.1 177181.921179.453768.45 182186.97184.451291.15

13 Tablolar Tabloların amacı Elde edilen bulguların yazı metnine başvurmadan, açık kolay anlaşılır bir şekilde okuyucuya sunulmasını sağlamaktır. Bir tablodaki bulguların sunuluş biçimi; Yapılacak analizin amacına, kullanılacak istatistiksel yönteme, araştırıcının okuyucuya göstermek istediği veya okuyucunun dikkatini çekmek istediği konulara göre değişiklik gösterir.

14 Doğum ağırlığıSayı (Frekans)Göreli Frekans (%) <2500 gr1423.33  2500 gr 4676.67 Toplam60100.00 YaşOrtalamaStd. Sapma En Küçük Değer En Büyük Değer n 19-2423.062.8618.3727.6115 25-3424.396.4014.3435.4315 35-4429.508.5417.8943.8414 45-5425.737.9712.8940.9713 Tablo 2. Yaş Gruplarına Göre Beden Kitle İndeksi Tablo 1. 60 bebeğin doğum ağırlıklarına göre dağılımı

15 Grafikler Grafikler, tablo olarak özetlenen bilgilerin şekillerle ifade edilerek açık, kolay ve anlaşılabilir bir biçimde sunulmasını sağlar. Bir Grafikte İlgilenilen olayı tanımlayacak bir başlık olmalıdır. Grafikte yatay eksen (x ekseni) ve dikey eksen (y eksen) tanımlanmalıdır.

16 Grafikler Niteliksel Veri * Çubuk Grafik * Daire Dilimleri Grafiği Niceliksel Veri * Histogram * Çizgi grafiği * Ortalama - Standart Sapma Grafiği * Kutu - Çizgi Grafiği * Dal ve Yaprak Grafiği Grafikler oluşturulurken veri türüne (sayısal – kategorik) ve değişken sayısına göre (tek değişkenli – çok değişkenli) uygun grafik seçilmelidir.

17 Çubuk (Sütun) Grafiği Yatay eksen sınıfları, dikey eksen sayı (sıklık) yada yüzdeleri belirtir. Çubuklar arasında boşluk vardır ve çubukların genişliği birbirine eşittir.

18 Daire Dilimleri Grafiği Her bir kategoriye ait açı hesaplanarak çizilir. Her bir daire dilimi yüzde veya açı ile ifade edilir. Kan Grubu SayıYüzdeAçı A2652187.2 B1428100.8 AB3621.6 O71450.4 Toplam50100360

19 Histogram Sürekli sayısal veriler için kullanılır. Çubuk grafiğine benzer ancak histogramda çubuk grafikten farklı olarak çubuklar bir birine bitişik olarak çizilir. Verinin yapısı hakkında bilgi verir. Yatay eksende sınıf değerleri bulunur. Dikey eksende ise sayı yada yüzde bulunur. Bu grafiğin şeklini değiştirmez.

20 Histogram Simetrik yapı

21 Çizgi Grafiği İlgilenilen özelliğin zaman içerisindeki değişimini göstermek için kullanılır. Bu grafikte ilgilenilen zaman noktasındaki sıklıkların çizgi ile birleştirilmesi yardımıyla elde edilir.

22 Ortalama - Standart Sapma Grafiği Tek tepeli simetrik verilerde kullanılır. Aritmetik Ortalama 1 Standart sapma Ort + Std Sapma Ort - Std Sapma

23 Kutu Çizgi Grafiği ÇAG Ortanca 1. Çeyrek 3. Çeyrek Aşırı yada aykırı olmayan en büyük değer Aşırı yada aykırı olmayan en küçük değer Genellikle çarpık dağılımlarda kullanılır.

24 Karşılaştırma Ortalama standart sapma grafiği tek tepeli simetrik dağılımlarda kullanılır. Kutu-çizgi grafiği çarpık dağılımlarda kullanılabilir. Ortalama standart sapma grafiği aşırı değerlerden etkilenirken kutu çizgi grafiği aşırı değerlerden etkilenmez ve aşırı değerleri gösterir. Kutu çizgi grafiği verinin yapısı hakkında bilgi verir; ortalama standart sapma verinin yapısı hakkında bilgi vermez.

25 Sağa çarpık dağılım Tepe değeri < Ortanca < Ortalama

26 Sola Çarpık Dağılım Tepe değeri > Ortanca > Ortalama

27 İki Tepeli Dağılım

28

29 Dal-Yaprak Grafiği Dal Yaprak 4 0 1 3 5 2 4 4 5 6 6 1 2 2 5 6 7 8 9 7 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 5 8 1 3 4 5 6 6 7 8 9 0 1 4 6 7 9 Aynı anda hem verileri hem de dağılımın yapısını gösterir. Verileri gösterdiği için bu grafik üzerinden ortalama, ortanca, tepe değeri gibi istatistikler hesaplanabilir. Dal Yaprak 4 0 1 3 5 2 4 4 5 6 6 1 2 2 5 6 7 8 9 7 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 5 8 1 3 4 5 6 6 7 8 9 0 1 4 6 7 9


"Sıklık Tabloları ve Tek Değişkenli Grafikler. Sıklık Tabloları Veri dizisinde yer alan değerlerin tekrarlama sayılarını içeren tabloya sıklık tablosu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları