Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNCELEME Bilimin İşlevleri İstatistiksel Yöntemler Değişken Türleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNCELEME Bilimin İşlevleri İstatistiksel Yöntemler Değişken Türleri"— Sunum transkripti:

1 İNCELEME Bilimin İşlevleri İstatistiksel Yöntemler Değişken Türleri
Test Geliştirme

2 Bilimin İşlevleri Bilim insanoğlunun geliştirmiş olduğu en güvenilir bilgi kaynağıdır. Bilim ne işe yarar? -Bir takım olayların ne olduğunu veya nasıl olduğunu anlamaya yarar. -Bir takım olayların nedenlerini açıklamaya çalışır. -Bir takım olayları kontrol etme yollarını gösterir.

3 Bilimsel İnceleme Yöntemleri
Betimsel Yöntemler (anlama fonksiyonu ağırlıklı) İstatiksel Yöntemler (açıklama fonksiyonu ağırlıklı) Deneysel Yöntemler (kontrol fonksiyonu ağırlıklı)

4 Betimsel (tasvir) yöntemler
Temelde var olan durumu betimlemeye, tasvir etmeye yönelik olan yöntemlerdir. Üçe ayrılır: Gözlem Klinik yöntem Testler

5 Gözlem Gözlem var olan durumun olduğu gibi rapor edilmesidir.
Doğal gözlem: dışarıdan bir etki yapmadan normal koşullar altında yapılan gözlemdir. Sistematik gözlem: belli sınırlar ve kategoriler kullanılarak yapılan gözlemdir.

6 Klinik Yöntem Klinik yöntem “bir olayı enine boyuna incelemek, geçmişini araştırmak” şeklinde tanımlanabilir.

7 Testler Test, önceden koşulları belirlenmiş durumlar yaratarak, bireylerin bu koşullar içinde nasıl davrandığını gözlemek için kullanılan araçlardır. Başka bir deyişle,çeşitli kişilere standart şartlar altında, standart sorular sorulmasıdır. Testler yoluyla bireylerin yetenekleri, başarıları, ilgileri, zeka düzeyleri ve kişilik özellikleri gibi pek çok alanda bilgi edinebiliriz.

8 Anket Anket, belirli bir konuda, birçok kimsenin kişisel olarak, görüşlerini tutum ve davranışlarını saptamak amacıyla düzenlenmiş soru grubudur. Anketteki sorularla bireylerin inanç, görüş, düşünce, tutum ve davranışları, tercih ve ilgileri gibi özellikler incelenebilir.

9 Deneysel Yöntemler Deneysel yöntem bilimin kontrol fonksiyonunu karşılayabilmek için sık kullanılan bir yöntemdir. Bir araştırma konusuna ilişkin veri elde etmek amacıyla, araştırmacının kontrolünde, neden-sonuç ilişkilerini belirlemeye dönük, toplanmak istenen verilerin üretilmesi çalışmalarıdır.

10 Değişken: kişiye, ortama ve zamana göre farklı değerler alabilen bir özelliktir. (Boy uzunluğu-kişiye, hava sıcaklığı-ortama, ışık-zamana göre değişen değişken olarak ele alınabilir.) Psikoloji de, zeka düzeyi-kişiye, toplumsal rol-içinde bulunulan ortama, yaş-zamana göre değişen değişkene örnek olarak gösterilebilir. Araştırmada iki ya da daha fazla değer alabilen her şey değişkendir.

11 Değişkenler, araştırmadaki fonksiyonuna göre 3’ayrılır.
Bağımsız değişken: Etki değişkenidir. Neden-sonuç ilişkisi içinde “neden” olan, bağımsız değişkendir. Bağımlı değişken: Bağımsız değişkenin, üzerinde etki yaptığı değişken bağımlı değişkendir. Kontrol değişkeni: Bağımlı değişken üzerinde etkide bulunması beklenen, ancak araştırmada ele alınmadığı için kontrol altında tutulması gereken değişkenlerdir.

12 Deneysel araştırmalarda deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere en az iki grup bulunur.
Üzerinde işlem yapılan grup; deney grubu, işlem yapılmayan grup ise kontrol grubudur.

13 İstatiksel Yöntemler İstatistik sayılardan sonuç çıkarma işlemidir, veriler üzerinde yapılan matematiksel işlemlerdir. Bu yolla, sayma veya ölçme yoluyla elde edilmiş olan verilerin ne anlam ifade ettikleri anlaşılmaya çalışılır.

14 Psikolojide kullanılan istatistiksel yöntemler 3’e ayrılır:
Farkların önem derecesi İlişki (korelasyon) Test geliştirme

15 Farkların Önem Derecesi
Araştırmada elde edilen iki sayısal değer arasındaki farkın önemli olup olmadığını belirlemek için kullanılan bazı istatistiksel teknikleri ifade eder (t-testi, F testi, vb)

16 İlişki (korelasyon) İki değişken arasındaki ilişkiyi gösteren bir katsayıdır. Korelasyon katsayısı r ile gösterilir. r, ile arasında değer alır. r, +1.00’a yaklaştıkça pozitif ve yüksek bir ilişki var demektir; -1.00’a yaklaştıkça ise negatif ve yüksek bir ilişkiyi ifade eder. r, 0’a yaklaştıkça ilişkinin zayıf olduğu anlamına gelir.

17 Test Geliştirme İyi bir testin sahip olabileceği üç özellik vardır: Geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık. Geçerlik: Testin gerçekte ölçmek istediği şeyi ölçüyor olmasıdır. Güvenirlik: Bir testin kararlı ve aynı sonucu veren bir test olmasıdır. Kullanışlılık: Testin hem ekonomik, hem de kolay uygulanabilir ve cevaplandırılabilir olmasıdır. Ayrıca, testin uzunluğu da kullanışlılık kapsamında değerlendirilir.


"İNCELEME Bilimin İşlevleri İstatistiksel Yöntemler Değişken Türleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları