Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstatistik Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ SAÜ| e-FEK. 2 İstatistiğin tanımı, amacı ve kapsamını açıklayabilecek. İstatistiğin temel kavramlarını açıklayabilecek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstatistik Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ SAÜ| e-FEK. 2 İstatistiğin tanımı, amacı ve kapsamını açıklayabilecek. İstatistiğin temel kavramlarını açıklayabilecek."— Sunum transkripti:

1 İstatistik Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ SAÜ| e-FEK

2 2 İstatistiğin tanımı, amacı ve kapsamını açıklayabilecek. İstatistiğin temel kavramlarını açıklayabilecek. İstatiksel kavramları modellere uygulayabilir. Bu konuyu çalıştıktan sonra:

3 * 1. İSTATİSTİĞİN TANIMI VE İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ * 1.1. Tanımlayıcı (Betimsel) İstatistik * 2.1. Çıkarımsal (Yorumlayıcı, Açıklayıcı) İstatistik * 2. TEMEL İSTATİKSEL KAVRAMLAR * 2.1. Ana kütle (Kitle, Yığın, Evren, Popülasyon) * 2.2. Örneklem * 2.3. Gözlem (Denek) * 2.4. Ölçme ve Ölçü (Ölçek) Değerleri * 2.5. Parametre ve İstatistik * 2.6. Değişken (Variable) ve Veri (Data)

4 Genel olarak istatistik; Daha teknik bir ifade ile istatistik; İstatistiğin tanımı, amacı ve kapsamını açıklayabilecek. Genel olarak istatistik; belirsizlik altında bir konuda karar verebilmek amacıyla, ilgilenilen konuya ilişkin verilerin belirli esaslar dahilinde toplanması, toplanan verilerin düzenlenmesi (tasnif edilmesi ve sınıflandırılması), düzenlenen verilerin grafik ve tablolar yardımıyla sunulması, sunulan verilerin performans ölçümlerinin elde edilmek suretiyle analiz edilmesi ve analiz sonuçlarının yorumlanarak karara varılmasına yönelik olarak kullanılan yöntemler topluluğu olarak tanımlanabilir. Daha teknik bir ifade ile istatistik; örnek verilerden hareket ederek ana kütle hakkında yorumlama, genelleme ve tahminle me yapma bilimidir. İstatistik biliminin ana gayesi, örneklem üzerinde inceleme yaparak ana kütle (evren, popülasyon) hakkında tahminlerde bulunmaya çalışmaktır.

5 İSTATİSTİĞİN TANIMI VE İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ İstatistiğin tanımı, amacı ve kapsamını açıklayabilecek.

6 İSTATİSTİK Tanımlayıcı İstatistik İstatiksel Ortalamalar İstatiksel Sapmalar Çarpıklık ve Basıklık Ölçüleri Çıkarımsal İstatistik Regresyon Analizleri Hipotez Testleri İSTATİSTİĞİN TANIMI VE İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ İstatistiğin tanımı, amacı ve kapsamını açıklayabilecek.

7 İstatistiğin temel kavramlarını açıklayabilecek.

8 ÖRNEKLEM: Bir ana kütleden, belirli örneklem yöntemleri kullanılarak seçilen aynı özellikleri taşıyan ve ana kütleyi temsil edebilecek nitelik ve nicelikteki birim ya da bireylerin oluşturduğu topluluğa “Örneklem” denir. Örneklem ana kütleden seçilen bir alt kümedir. Örneklemden bulunan sonuçlardan yararlanarak ana kütlenin özellikleri hakkında tahminler yapılmaya çalışılır. Yukarıdaki şekilde yirmi beş gözlemden (N=25) oluşan bir ana kütleden altısı seçilerek (n=6) örneklem oluşturulmuştur. İstatistiğin temel kavramlarını açıklayabilecek.

9

10 GÖZLEM: Ana kütle ya da örneklemde yer alan her birey ya da birime “Gözlem” ya da denek denir. Ana kütledeki Gözlem sayısı N ve Örneklemdeki gözlem sayını n ile ifade edilir. ÖLÇME: Araştırmacının belirlemiş olduğu araştırma konusu ile ilgili sayısal değerleri veya simgeleri elde etme işlemine “Ölçme” denir. Araştırmacılar araştırdıkları konularla (değişkenler) ilgili verileri sayarak ya da ölçerek belli bir ölçü birimiyle ifade ederler. İstatistikte birçok ölçme yöntemi ve tekniği kullanılmaktadır. ÖLÇÜ: Araştırma konusu ile ilgili sayısal değerleri ifade etmek için kullanılan araç ya da gereçlere “Ölçü” denir. İstatistiğin temel kavramlarını açıklayabilecek.

11

12 3. Aralıklı (Interval) Ölçü: 4. Orana Dayalı (Ratio) Ölçü: 3. Aralıklı (Interval) Ölçü: Temel özelliği bir başlangıç ve bitiş noktasının olmasıdır. Geçme notları, Sıcaklık ölçüleri, Zekâ ölçüleri vb. aralıklı ölçüye örnek olarak verilebilir. 4. Orana Dayalı (Ratio) Ölçü: Aralıklı ölçünün tüm özelliklerini taşımakla beraber buna ek olarak her zaman kabul edilen değişmez ve sabit bir başlangıç noktası vardır. Başlangıç noktası sabit olduğu için ölçümler arasında orantılı karşılaştırma yapılabilir. Hacim, yaş, ağırlık, uzaklık ölçüleri vb. orana dayalı ölçüye örnek olarak verilebilir. İstatistiğin temel kavramlarını açıklayabilecek.

13

14

15 İstatiksel kavramları modellere uygulayabilir.

16

17

18 1 -Örnekten ölçülen veriler kullanılarak hesaplanan belirleyici değerlere ne denir? A) Oran B) Değişken C) İstatistik D) Parametre E) Hız 2- Popülasyondan rastgele çekilen ve popülasyonu temsil eden alt gruba ne denir ? A) ölçmek B) ölçek C) örnek D) ölçü E) veri 3- Popülasyon (ana kütle) için kullanılan ortalama sembolü aşağıdakilerden hangisidir? a) μ b) x c) n d) s e) s2 4- Belirlenen hedef doğrultusunda bilgi edinilmek istenen yığının tümüne ne ad verilir? A)Örnekleme B)Örnek C)Grup D) Ana kütle E)Yığın

19

20 8-40 milyon seçmenin olduğu Türkiye’de seçilen 3000 seçmen görüşü alındığında A partisinin oyunun %52 olduğu çıkmıştır. a)Ana kütle 3000 seçmen ve parametre %52’dir. b)Ana kütle 40 milyon seçmen ve parametre %52’dir. c)Örneklem 3000 seçmen ve istatistik %52’dir. d)Hiçbiri. 9-Aşağıdakilerden hangisi nicel-kesikli bir değişkendir? a)Eğitim durumu b) Ailenin çocuk sayısı c) Ailenin geliri d)Hiçbiri 10-Aşağıdakilerden hangisi hem zaman hem de mekan serilerine örnektir? a)Yıllar itibarıyla Türkiye’nin ihracatı b)Türkiye’deki illerin 2000 yılındaki nüfusları c)Yıllar itibarıyla illerin araç sayısı d)Yıllar itibarıyla Türkiye’nin Azerbeycan’dan doğalgaz ithalatı


"İstatistik Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ SAÜ| e-FEK. 2 İstatistiğin tanımı, amacı ve kapsamını açıklayabilecek. İstatistiğin temel kavramlarını açıklayabilecek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları