Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ"— Sunum transkripti:

1 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
Atıklar, Tehlikeli Atıklar (* ve A ile işaretli) Muhtemel Tehlikeli Atıklar (M ile işaretli) Tehlikesiz Atıklar (hiç işaret yok) Olarak Üçe ayrılır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

2 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
Deri, Kürk ve Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan atıklar Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar * Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları M Krom içeren sepi şerbeti Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

3 01 Madenlerin aranması, …….. 02 Tarımdan Kaynaklanan……
ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Her atığın, Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği Ek-IV Atık Listesinde bir karşılık kodu bulunmaktadır. 01 Madenlerin aranması, …….. 02 Tarımdan Kaynaklanan…… 03 Ahşap İşleme ……………… ………………. 20 Ayrı Toplanmış …………. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

4 EK-III A TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ
ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ EK-III A TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ H1 Patlayıcı H2 Oksitleyici H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler H3-B Tutuşabilen H4 Tahriş edici H5 Zararlı H6 Toksik H7 Kanserojen H8 Korozif H9 Enfeksiyon yapıcı H10 Üreme yetisini azaltıcı H11 Mutajenik H12 Havayla, suyla veya asitle temasında toksik veya aşırı toksik gazları üreten maddeler H13 Atıldığında veya başka bir madde üretirken, örnek olarak süzüntü suyu, yukardaki özelliklerden birini gösteren madde ve preparatlar H14 Ekotoksik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

5 EK-III B TEHLİKELİ ATIK EŞİK KONSANTRASYONLARI
ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ EK-III B TEHLİKELİ ATIK EŞİK KONSANTRASYONLARI a) Parlama noktası ≤ 55 ºC, b) Yüksek seviyede zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması, c) Zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %3 olması, ç) Zararlı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %25 olması, d) R35’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması, e) R34’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %5 olması, …….VS. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

6 Atıkların Yönetimi Yönetmeliği
Dolayısıyla bir atığın Tehlikeli olup olmadığının belirlenmesi için Ek-IIIB analizi yapılması gereklidir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

7 Atıkların Yönetimi Yönetmeliği
Oluşan atık miktarı ile ilgili bilgilerin; Her Yıl sonu itibari ile, yıl içerisinde ürettikleri ve Yönetmeliğe uygun bertaraf ettirdikleri Tehlikeli Atıkları Bakanlığımızın elektronik yazılım programı üzerinden adresinden beyan etmek ve çıktılarını muhafaza ederek denetimlerde denetim görevlilerine ibraz etmekle, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

8 Atık Üreticileri Bu bilgilerin en az beş yıl süre ile muhafaza etmekle, Talep edilmesi halinde Bakanlığımızın incelemesine açık tutmakla, Atıkların toplanması, taşınması, bertarafı ile ilgili harcamaları karşılamakla Yükümlüdür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

9 ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ Çevre Bilgi Sistemi FİRMA esasına göre kayıt yapar. Aynı Vergi numarasına sahip tüm işletmeler tek bir Firma altına kayıtlanır. Firma kaydından sonra , varsa farklı adresteki işletmeler ayrı ayrı TESİS olarak kaydedilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

10 ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ Firmaların Yönetmelikler gereği yükümlü olduğu beyanların online olarak kayıt altına alındığı sistemdir. Sistemde değişik konularda birçok uygulama vardır. Her uygulama farklı bilgileri depolar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

11 ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ Belli başlı uygulamalar şunlardır.
Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistemi(TABS) / MoTAT / Kütle Denge Sistemi(KDS))) Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgi Sistemi Çevre Bilgi Sisteminde Görüntülensin (e-izin-Atık taşıma lisansı) SEVESO Kayıt Sistemi Tehlikeli Kimyasallar v.b. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

12 ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ Her firma mevcut Yönetmelikler çerçevesinde yükümlü olduğu yada ihtiyacı olan uygulamaları Müdürlüğümüz onayıyla kullanabilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

13 ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ Hemen her firma bir şekilde atık ürettiğinden en önemli uygulama «Atık Yönetim Uygulaması » uygulamasıdır. Eğer işletmede atık su deşarjı ve tesisi varsa «Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgi Sistemi» uygulamasıyla istenen bilgilerin kayıt altına alınması zorunludur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

14 ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ Çevre izin yada lisans zorunluğu varsa izin/lisans alınması, Atıkların Karayollarında Taşınmasına İlişkin Tebliğ gereği Tehlikeli Atık Taşıma firmalarının taşıma lisansı alınması gerektiğinde, Firma «Çevre Bilgi Sisteminde Görüntülensin» uygulamasına sahip olmalıdır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

15 Çevre Bilgi Sistemi Herhangi bir uygulamayı kullanabilmek için,
Bir defaya mahsus olmak üzere, adresinden kayıt yapılarak, adresiyle gelen kullanıcı kodu ve parola elde edilmelidir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

16 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
Bunun için adresinden «Kayıt Başlangıç» menüsü seçilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

17 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
Kullanıcınız Hangi Kapsamda Bulunmaktadır? Firma (Vergi No ile başvuru yapılacak uygulamalar için) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

18 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
Gelen ekrana sadece vergi numarasını yazarak kontrol tuşuna basılır. Vergi numarası Kontrol Ekranı     Vergi No: Vergi Dairesi: Firma Adı: Adresi: İl: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

19 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
Vergi numarası Kontrol Ekranı     Vergi No: Vergi Dairesi: KORDON Firma Adı : ABC Ltd.Şti. Adresi : lşsşlşlsjşldjşlds İl : İzmir Bilgilerim Doğru tuşuyla devam edilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

20 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
Bir sonraki ekranda firmaya özel bilgiler girilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

21 Tesis Kayıt Formu Varsa Çevre Görevlisi veya İmza Yetkilisi
Tesis Adı: Tesisiniz Entegre mi Kuruluş Tarihi: Vergi No: Vergi Dairesi: Sgk No:  Her tesisin farklı SGK numarası bulunmaktadır. Telefon: Fax: E-Posta:     Tesisiniz il Çevre ve Şehircilik müdürlüğü tarafından onaylandığında kullanıcı adınız ve şifreniz eposta adresinize gelecektir. Web Zorunlu olmayan tek veri Adresi:    İl:                                                                                                                                                                          İlçe:                                                                    Tesis Yetkilisi Adı:    Varsa Çevre Görevlisi veya İmza Yetkilisi Tesis Yetkilisi Soyadı: Tesis Yetkilisi T.C. Kimlik No/Pasaport Numarası:    TC kimlik numarasını giriniz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

22 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
Tesis kaydından sonra gelen ekranda, Tesisim yok/Firmamı tesis olarak kaydet (Tek Tesis) seçilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

23 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
Gelen yeni ekranda seçilebilecek uygulamalar listelenerek , içinden talep edilen uygulamaların yanındaki kutucukların tıklanmasıyla seçilmesi istenecektir. (Atık yönetim uygulaması) Arkasından kaydet tuşuyla sistem üzerinden başvuru tamamlanacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

24 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
Başvurunun değerlendirilmesi için yapılacak son işlem ekranın sağ altındaki «Başvuru Yazdır» tuşuyla İl Müdürlüğümüze muhatap matbu dilekçe yazdırmaktır. Matbu evrak üç bölüm halinde yazılacaktır. İlk bölüm Müdürlüğümüze muhatap yazı ve firma bilgileri, İkinci bölüm tercih edilen uygulamalar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

25 Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
Üçüncü bölüm ise gönderilen kullanıcı kodu ve parolanın kötüye kullanıldığında sorumluluğu üstlenen bir nevi taahhütnamedir. Bu dilekçe örneği firma kaşesi ve imzasıyla İl Müdürlüğümüze ulaşmasını müteakip personelimizce onaylanacak ve verilen adresine kullanıcı adı-parolası gönderilecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

26 Atıkların Beyanı Artık elimizde kullanıcı kodu ve parolası olduğuna göre atık beyan girişine (Yada diğer uygulamalara bilgi girişine ) başlayabiliriz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

27 Atıkların Beyanı Çevre Bilgi Sistemi açılışında alt resimde görülen giriş alanına ulaşılmaktadır. Formun “Giriş” kısmında bulunan alana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen Kullanıcı adı ve parolayı yazınız. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

29 Atık Beyanı GİRİŞ düğmesine bastığınızda aşağıda görülen Çevre Bilgi Sistemi Uygulamalar Listesi açılacaktır. Yani firmanız için gerekli olup ta İl Müdürlüğümüzden talep edilerek açılan uygulamalar görülecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

30 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

31 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

32 Atıkların Beyanı Atık beyan formu ana bölümleri: 1. Tesis Bilgileri
2. NACE (Sektör Bilgileri) 3. Beyan edilecek atıklara ilişkin veriler 4. Onay Kodu Talep – Onaylama ve Yazdırma Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

33 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

34 Atık Beyanı İl kez beyan yapıldığında , yada bilgilerin güncellenmesi gerektiğinde «Tesis bilgilerini Güncellemek için Tıklayınız» kullanılır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

35 Atıkların Beyanı İkinci alanda, ilk satır zorunlu alan olup daha sonraki alanlar isteğe bağlı olarak doldurulabilir. NACE kodu seçimi için küçük resimlerden listeye ulaşılabilir. (1) Liste, (2) elle giriş, (3) sil düğmeleridir. Kod seçildikten sonra beyan yılına ait fiili üretim kapasitesi-birimi ve gerekli görülürse açıklama yazılabilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

36 Atıkların Beyanı Geçtiğimiz yıl, beyan edilecek atık oluşmamış ise , beyan edilecek atık yok kutucuğu işaretlenerek doğrudan «onay» aşamasına geçilir. Aksi takdirde yeşil + işaretine basılarak atık beyanına başlanır. Beyan edilecek atık yok Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

37 Atıkların Beyanı Yeni atık beyanı ekle düğmesine basıldığında açılan ekran kullanılarak, beyan edilecek atık koduna ilişkin bilgilerin doldurulup kaydedilmesi gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

38 Atık Beyanı Kaydetme işleminden sonra sistem ana sayfaya döner. Yeni atık girişi için işlem tekrarlanır. Eğer hata var ise Seçili Beyanı Güncelle veya Seçili Beyanı Sil düğmeleri kullanılarak işlem yapılabilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

39 Atıkların Beyanı Tıbbi atıklara ilişkin atık kodu seçildiğinde Geri Kazanım/Bertaraf tesisi listesinde lisanslı tesis aranır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

40 Atıkların Beyanı BEYAN ONAYLAMA İŞLEMİ Tıklayınca açılacak alanda Onay Kodu talep edilecektir. Onay Kodunu Öğren düğmesine basıldığında Tesisin kayıt sırasında verilen mail adresine Bakanlık tarafından rakamlardan oluşan onay kodu gönderilecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

41 Atıkların Beyanı Bu kodun ilgili alana yazılıp onaylanması ile beyan işlemi sona erecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR

42 Atıkların Beyanı Kullanıcı tarafından «beyan onayla» yapıldıktan sonra düzenleme yapılamaz. Kesinleşir. Ancak beyanda hata/noksan olduğu anlaşıldığında, İl Müdürlüğümüzden yazılı olarak «onay kaldırma» talep edilerek yeniden düzenleme yapılabilir. ( 1 Ocak-31 Mart arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR


"ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları