Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Henri Fayol ve Yönetim Süreci “Sınai ve Umumi İşlerde İdare” ( )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Henri Fayol ve Yönetim Süreci “Sınai ve Umumi İşlerde İdare” ( )"— Sunum transkripti:

1 Henri Fayol ve Yönetim Süreci “Sınai ve Umumi İşlerde İdare” (1916- 1946)

2 Fransız mühendis, 58 yıllık deneyim, 30 yıllık genel müdürlük
Yönetim devrimi esnasında (1900ler) konferanslar ve yazılar Bilimsel yönetim mikro; yönetsel teori makro (meso?) Aslında bilimsel yönetimin üst kademelere uygulanması

3 İyi bir örgüt tasarımı ve yönetimin ilkeleri
Bu tip ilkelerden Luther Gulick, L. Urwick, M.P. Follet, James Mooney, A. Reiley de bahsetmiş. Yönetim sürecinin esası Ekonomik etkinlik ve rasyonellik “eğer bu ilkeleri izlersen başarılı olursun”; «En iyi ve etkin örgütlenme» (T. Koçel) Fayol: «…yönetimde hiçbir şey kat’i ve mutlak değildir, yönetim bir ölçü ve kıyas meselesidir…., benzer şartlarda bile aynı ilke nadiren uygulanır…, uygulamada farklı ve değişen şartların dikkate alınması gerekir… bunları kullanmasını bilmek gerekir ki bu da güç bir sanattır…»

4 İşletmenin faaliyetleri
Teknik (üretim) Ticari (alım,satım) Finansal Muhasebe Güvenlik Yönetim

5 Yönetimin unsurları (kavramsal çatı)
Basiret- uzak görüş- Planlama: tahminleme ve faaliyet programı hazırlama Kaynaklara, işin niteliğine ve beklenmeyen faktörlere bağlı Katılım önemli: kaynakların ihmal edilmemesi, yönetsel ilginin artması Birlik, devamlılık, doğruluk, esneklik koşulları Örgütleme: kuruluşun maddi ve beşeri yapısını meydana getirme; maddi ve beşeri örgütün işletmenin amaç kaynak ve ihtiyaçları ile uyum halinde olması Personel tedarik ve eğitimi de içeriyor Emir-komuta (yürütme): personelin faaliyetlerinde devamlılık sağlama

6 Yönetimin unsurları (kavramsal çatı)(dvm)
Koordinasyon: tüm faaliyet ve gayretleri birleştirme ve uyumlaştırma Ahenk: masraflar-kaynaklar, üreti maraçları-üretim ihtiyaçları, hammadde-tüketim, satış-üretim arasında Birlikte hareket, beklentilerin açık olması, Kontrol: belirlenen kural ve hedeflere, ilkelere göre gerçekleşen durumun değerlendirilmesi - Tekrar planlama

7 Kritik kavram Formalleşme: kişilerin görev ve yetki tanımlarının ve örgütün yapısının açık biçimde tanımlanması. Burada kritik birim pozisyon

8 Örgüt yapısı ile ilgili ilkeler
Yönetimin ilkeleri Örgüt yapısı ile ilgili ilkeler İşbölümü İşlerin (jobs)ve görevlerin (tasks)uzmanlaşmaya imkan verecek şekilde bölünmesi (kaliteli üretim, kolay eğitim) (verimlilik artışı) Doğada mevcut, büyüklüğün bir fonksiyonu Yetki sorumluluk denkliği Yetki: emir verme hakkı, itaat ettirme gücü Biçimsel yetki, kişisel yetki Bir işi yapma zorunluluğu olanlar bu işin gerektirdiği kararları verme yetkisine de sahip olmalıdır. (emir-komuta yetkisi, kurmay yetki, fonksiyonel yetki) Yönetim birliği Aynı amaca hizmet eden faaliyetlerin bir yönetici tarafından yürütülmesi örgütün ve ilgili birimlerin amaçları açık olarak belirlenmeli, birbirleriyle uyum içinde olmalı.

9 Örgüt yapısı ile ilgili ilkeler (dvm)
Hiyerarşik yapı (scalar principle) işler ve pozisyonlar hiyerarşik bir yapıda örgütlenmeli, işleri yapanlar için emir-komuta birliği geçerli olmalı (iletişim?) Kademeler fazla ise yavaşlığa neden olabilir (Fayol Zinciri) Yöneticilerin yetersizliği nedeniyle Fayol Zinciri (geçit) kullanılmıyor Merkezi yönetim Doğal bir ilke Merkezilik ile ademimerkezilik optimum olmalı Kontrol alanı: bir üste kaç sayıda ast bağlanabileceği (astlarla ilişki açısından kritik) Departmanlaşma: belirli işlerin bir araya getirilmesi ile departmanların oluşturulması

10 Süreçler İle İlgili İlkeler Emir-komuta Birliği
her ast sadece bir üstten emir almalı ve bir üste karşı sorumlu olmalıdır (karşı örnekler: matriks yapı; fonksiyonel ustabaşılık) Çatışmaların, anlaşmazlıkların kaynağı Disiplin Liderlik ve disiplin birlikte Adil ve eşit muamele Personelin ödüllendirilmesi ve ücretlendirme Genel çıkarların kişisel çıkarlara üstünlüğü

11 Sonuçlar ile ilgili ilkeler Düzen ve istikrar
Görev süresinin önemi; işten ayrılma oranının düşük olması önemli Personelin devamlılığı İnsiyatif-yetki devri örgütte gerekli ölçüde yetki devri olmalıdır, ancak yetkisini devreden üst, sorumluluğunu da devredemez. (karşı örnekler: gerçekte hangisi devrediliyor?) Birlik ve beraberlik/ekip ruhu


"Henri Fayol ve Yönetim Süreci “Sınai ve Umumi İşlerde İdare” ( )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları