Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknoloji İle Gelen Sorunlar?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknoloji İle Gelen Sorunlar?"— Sunum transkripti:

1 Teknoloji İle Gelen Sorunlar?
Kablosuz Teknolojiler Teknoloji İle Gelen Sorunlar?

2 Seçiminizi Yapınız Kablosuz Teknolojiler TEKNOLOJİ İLE GELEN SORUNLAR

3 3. WML (Wireless Mar kup Language - Kablosuz İşaret Dili):
1. Wireless Application Protokol (WAP - Kablosuz İletişim Protokolü) 4. Bluetooth™ 7. GPRS (General PacketRadio Services - Radyo Paketi Genel SERVİSİ ) 3. WML (Wireless Mar kup Language - Kablosuz İşaret Dili): 6. Sistem Çalışması: 8. UMTS (Üniversal Mobile TelecommunicationsSystem - Uluslararası Mobil Haberleşme Sistemi)  2. WAP'ın Yapısı ve Genel Mimarisi WAP'ın Genel Yapısı:  5. Topoloji:

4 1- TEKNOLOJİ İLE GELEN SORUNLAR
2- Kızarmış Deri Sendromu 3- Bilgisayar kullanımı başka hangi sorunlara neden olabilir?

5 1. Wireless Application Protocol (WAP - Kablosuz İletişim Protokolü)
WAP, kullanıcıların bu teknoloji sayesinde cep telefonları veya diğer mobil terminaller aracılığıyla hiçbir kablo ve arabirim bağlantısına ihtiyaç duymadan İnternet'e erişimlerini sağlayan kablosuz iletişim standardıdır. WAP, İnternet haberleşmesinin, çeşitli bilgi ve haberleşme hizmetlerinin mobil kullanıcılara kolayca ulaşmasını sağlar.

6 WAP, dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinin işbirliğiyle geliştirilmiş yeni bir teknolojidir. WAP'ın temeli, XML (Extensible Markup Language - Genişletilebilir İşaretleme İşaret Dili) ismiyle son yıllarda İnternet programcılığında yer almış olan bir teknolojiye dayanmaktadır. 

7 Bugüne kadar, mobil telefon kullanıcısının veri iletişimi çoğunlukla SMS (Short Message Service - Kısa Mesaj Servisi) üzerinden gerçekleştiriliyordu. Kullanıcıların temel veri iletişimi gereksinimlerini karşılayan SMS' ten sonra açık bir teknoloji olan WAP ile, standart olarak telefondan ve mobil iletişim ağından bağımsız olarak bilgi servislerine ulaşması sağlanmıştır.

8 Bugüne kadar, mobil telefon kullanıcısının veri iletişimi çoğunlukla SMS (Short Message Service - Kısa Mesaj Servisi) üzerinden gerçekleştiriliyordu. Kullanıcıların temel veri iletişimi gereksinimlerini karşılayan SMS' ten sonra açık bir teknoloji olan WAP ile, standart olarak telefondan ve mobil iletişim ağından bağımsız olarak bilgi servislerine ulaşması sağlanmıştır.

9 2. WAP'ın Yapısı ve Genel Mimarisi WAP'ın Genel Yapısı:
WAP, İnternet yapısını cep telefonunuza taşıyan ve WAP uyumlu cep telefonlarıyla çalışabilen bir yapıdır. İnternet sektörünün ve GSM ağlarının alt yapısının hazır olmasıyla WAP'ın çok hızlı gelişmesi ve çok kısa sürede yaşamın her alanına girmesi sağlanır. Genel olarak WAP için Kablosuz Uygulama Ortamı(Wireless Application Environment - WAE) ve Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) tanımlanmıştır. Kablosuz Uygulama Ortamı iki kısımdan oluşur. 2. WAP'ın Yapısı ve Genel Mimarisi WAP'ın Genel Yapısı: 

10 3. WML (Wireless Markup Language - Kablosuz İşaret Dili):
Kullanıcıların uygulama geliştirmesi için kullanılacak programlama dilidir.

11 3.1 WMLScript (Wireless Markup Language Script - Kablosuz İşaret Dili Komut Dosyası): 
Programcıların daha gelişmiş uygulamalar geliştirmesi için kullanılan programlama dilidir. Bu programlama dili kullanılarak geliştirilen uygulamalar genel kablosuz yapı üzerinden cep telefonlarına ulaşır. Bu noktadan sonra cep telefonları İnternet'te kullandığımız Web tarayıcısı görevi görürler.

12 Sayfaların cep telefonundan görülebilmesi için WML dili ile yazılmış olması gereklidir. WML dili küçük cep telefonu ekranına göre sayfa tasarlamayı kolaylaştıran ve klasik Web sayfalarının düzenlemesi için kullanılan, HTML diline çok benzeyen bir programlama dilidir

13 Kablosuz uygulama protokolü İnternetin var olan mimarisine benzeyen katmanlı bir mimariye sahiptir.
Katmanlı mimari, farklı amaçlı uygulamaların düzenli hale getirilmesini sağlar. Mesela güvenlikle ilgili işler bir katmanda yapılıyorken, bilginin iletimi başka bir katmanda yapılmaktadır. Kablosuz uygulama protokolü İnternetin varolan mimarisine benzeyen katmanlı bir mimariye sahiptir. Katmanlı mimari, farklı amaçlı uygulamaların düzenli hale getirilmesini sağlar. Mesela güvenlikle ilgili işler bir katmanda yapılıyorken, bilginin iletimi başka bir katmanda yapılmaktadır.

14 4. Bluetooth™ Büyük şirketlerin içinde bulunduğu bir konsorsiyumun ürünü olan Bluetooth™, kısa mesafede yüksek hızda veri aktarımı sağlayan güvenli bir kablosuz iletişim yöntemidir. "Yöntem" denmesinin nedeni, Bluetooth™'un fiziksel araçtan, iletişim sözleşmesine kadar tamamen baştan tasarlanmış olmasıdır.  . 

15 4.1 Bluetooth™ 'un Tarihçesi:
1994 yılında büyük cep telefonu üreticilerinden biri, cep telefonları ve cep telefonu aksesuarları arasında kablosuz iletişim kurabilecek düşük güç tüketimli, düşük maliyetli bir radyo arabirimi üzerinde araştırma yapmaya karar verdi.

16 Bu karar Bluetooth teknolojisinin kapılarını açan adımdı
Bu karar Bluetooth teknolojisinin kapılarını açan adımdı. Benzer şekilde bir cep telefonu ve bir taşınabilir bilgisayar arasında kablosuz iletişim kurmak için de her iki cihaza küçük bir radyo alıcısı yerleştirilebilirdi..

17 Bir yıl sonra mühendislik çalışmaları başladı ve Bluetooth teknolojisinin gerçek potansiyeli daha net bir şekilde görülebilir oldu. Cihazlar arası iletişimde kabloları kaldırmak amacıyla başlatılan bir fikir zamanla yepyeni imkanları da gözler önüne serdi

18 4.2 Bluetooth™ Uygulamaları:
Mevcut veri ağlarına uzanan evrensel bir köprü, çevre birimleri için bir ara birim ve küçük çaplı cihaz ağları oluşturmak için bir araç olarak da kullanılabilirdi. " Şubat ayında Special Interest Group (SIG) kuruldu. SIG çatısı altında binlerce irili ufaklı üye firma da yer almaktadır

19 . SIG'nin başlangıçtaki görevi, teknolojinin sadece tek bir şirket tarafından sahiplenilmesini önlemek için; kısa menzilli radyo iletişimi sahasında yaşanan teknik gelişmeleri izlemek ve açık, global bir standardın oluşmasını sağlamaktı.

20 Yapılan çalışmaların neticesinde 1999 Temmuz ayında ilk Bluetooth özelleştirmesi çıkarıldı. SIG'nin önemli çalışmaları arasında bu özelleştirmenin geliştirilmesi yer alıyor. Kuruluşun önde gelen diğer görevleri ise birlikte çalışabilirlik gereksinimleri, frekans bandı harmonileştirilmesi ve teknolojinin kitlelere tanıtılması. ... "

21 4.3 Bluetooth™ Teknik Yapısı:
Bluetooth™ sistemi 2.4 Ghz frekans bandında çalışan evrensel bir radyo arabirimine dayanan bir sistemdir. Veri ve sesin hem sabit hem de taşınabilir birçok araç arasında iletişime izin verir. 

22 4.5 Bluetooth™ Kullanım Alanları:
Bir sistemde Bluetooth™ bağlantısı olabilecek araçlar ile ilgili herhangi bir kısıtlama düşünmeyin. Bir buzdolabı ya da bir vantilatörü de Bluetooth™ arabirimi ile denetleyebilirsiniz. Elbette ki bu, erişim için ekleyeceğiniz bileşenlerin düşük maliyetli olmasını gerektirmektedir.

23 Şu anda bulunan ilk nesil bileşenler bile oldukça makul bir şekilde fiyatlandırıldığından kısa dönemde Bluetooh'un genel anlamda yaygınlık kazanacağını düşünebiliriz. Bluetooth™'un sunduğu 2 Mbit/s veri erişimi sayesinde taşınabilir araçlarda İnternet erişimi, gerçek zamanlı görüntü aktarımı ve bir çok çoklu ortam uygulaması sağlayacak.

24 5. Topoloji: Bluetooth araçları Piconet ve Scatternet adını verdiğimiz ağlar içerisinde yer alırlar ve haberleşirler. 

25 Karşılıklı olarak yarıçapı içinde olan iki araç birbirleri ile bağlantı kurabilirler. Bir bağlantı kuran araçlar bir Piconet oluşturmaktadır.

26 Bir Piconet'te bulunan araçlardan birisi yönetici (master) rolü üstlenir. Yönetici araç, yarıçapı içindeki bütün diğer araçların (uydu-slave) listesini tutar. Her Piconet'te sadece bir yönetici bulunur.

27 Uydular ise aktif durumda olup olmadıklarına göre sınıflandırılabilirler. Aktif bir uydu, o anda yönetici ile veri alışverişi yapıyor demektir. Bir Piconet'de 255 pasif, 7 tane de aktif uydu bulunabilir. Bir uydunun sadece yönetici ile iletişim kurabileceğini unutmayın.

28 Her Bluetooth™ aracının kendisine ait bir Bluetooth™ Araç Adresi (BD_ADDR) vardır. Bu adres her araç için tektir. Yani aynı adrese sahip iki araç olamaz.

29 Piconet'lerde aktif uydulara birer aktif üye adresi de (AM_ADDR) verilir. Bir uydu aktif olmadığı zaman dahi yönetici ile eş zamanlı olmak zorunda olacağı için bir pasif üye adresi alır (PM_ADDR)

30 Bir uydu pasiflikten aktifliğe geçerken pasif üye adresini yitirir ve yöneticiden bir aktif üye adresi alır. Ancak bu durumda Bluetooh™ Piconet'inde güvenlik için sağlanan frekans atlamalı sistemin çalışabilmesi için aynı anda iki aracın aynı frekansta bulunmaması gerekmektedir.

31 Bu da ciddi bir zamanlama sorununa neden olur
Bu da ciddi bir zamanlama sorununa neden olur. Yönetici aracın saati, uyduların referans aldığı bir nokta olur ve bu sayede frekans atlamadaki eşzamanlılık sağlanır. Kesişen alanları olan Piconetler grubuna Scatternet adı verilir

32 . Örneğin bir yönetici tarafından görülen bir uydu, diğer uyduların uzağında bulunduğu için onlar tarafından görülemeyebilir. Bu durumda bu uydu ile yönetici ayrı bir Piconet sayılır.

33 Elbette ki bu iki Piconet'in frekans atlama sıralamaları farklı olacaktır ki yönetici her iki Piconette bulunan aktif uyduları ile sorunsuz haberleşebilsin

34 Birden fazla Piconette bulunan bir Bluetooth™ aracı, aynı anda ancak birisinde aktif durumda olabilir. Aynı zamanda, bir Piconet'te yönetici olan bir araç, diğerinde uydu da olabilir.

35 6. Sistem Çalışması: Bluetooth araçları dört ayrı çalışma durumundan birisinde bulunur: Aktif, koklama, durağan ve park. Bağlantı sırasında paketler gidip gelirken bu durumlarda bulunulur. Aktif durumdaki bir araç, yönetici-uydu kanalını, kendi zaman aralığında dinleyerek, kendi AM_ADDR'sini içeren paketleri bekler

36 Yönetici uyduya paketleri sadece önceden belirttiği koklama zaman aralıklarında yollar. Durağan durumdaki bir uydu belli işlemleri yapamaz; ancak yönetici ile eş zamanlı frekansını korur.

37 Bu durumdaki bir uydu hala AM_ADDR'sini korur
Bu durumdaki bir uydu hala AM_ADDR'sini korur. Yani aktif duruma geçtiği zaman eski adresi ile çalışacaktır. Park durumdaki bir uydu ise park üye adresi (PM_ADDR) ve erişim isteme adresi (AR_ADDR) olarak iki adres alır. Park durumu bir yöneticiye 7'den daha fazla uydu bağlandığı zaman ortaya çıkar.

38 Park durumundaki bir uydu, aktif duruma geçmek için yöneticiye AR_ADDR'si ile başvurur. AR_ADDR'lerin her uydu için farklı olmak zorunda olmadığını ancak PM_ADDR'lerin her uydu için farklıdır.

39 Bu sayede bir Piconet'te yer alan uydu sayısı 7'den 255'e çıkartılırken iletişimin verimliliği de korunmuş olur. Sonuç olarak Bluetooth™ yeni ve ilgi çekici bir teknoloji olarak bir çok uygulamaya açıktır.

40 7. GPRS (General PacketRadio Service - Radyo Paketi Genel Servisi )
GPRS, birçok şebekenin kullanıcılarının veri uygulamalarına erişim sağlayabilmesi için gerekli olan verimli bir teknolojidir.

41 GPRS; son kullanıcının mobil veri iletişimini, 'devamlı sanal bağlantı' durumunu ekonomik hale getirerek ve veri alımı ile gönderimini bugünkünden çok daha yüksek hızda sağlayarak önemli ölçüde geliştirir.

42 GPRS, sadece bugünkü GSM teknolojisinin sunmakta olduğu veri hizmetlerine eşlik etmekle kalmaz, yarının 3. nesil hücresel ağları için planlanmakta olan veri iletişim özeliklerini de şebekelere sağlar

43 . GPRS, mobil iletişim teknolojisinde halen kullanılan devre anahtarlamalı (circuitswitched) yani kullanıcıya tahsis edilen bir tek hat üzerinden sürekli bağlantı yerine paket anahtarlamalı (packetswitched), aynı hattı birden çok kullanıcının paylaştığı bir teknolojidir.

44 GPRS teknolojisi; kullanıcıya yüksek erişim hızının yanı sıra, bağlantı süresine göre değil gerçekleştirilen veri alışverişi miktarına göre tarifelendirilen ucuz iletişim sağlar.

45 Bu özelikle "sürekli bağlantıda, sürekli gerçek zamanda" (alwaysconnected/alwaysonline) anlayışını sunmaktadır.

46  GPRS teknolojisini kullanabilmek için; mobil şebeke ve servis sağlayıcı altyapısına, GPRS donanım ve yazılımları entegre etmek ve GPRS uyumlu mobil telefonlar kullanmak gereklidir.

47 8. UMTS (Universal Mobile TelecommunicationsSystem - Uluslararası Mobil Haberleşme Sistemi) 
International TelecommunicationsUnion (ITU) tarafından tanımlanan ve ITU-2000 olarak kodlanmış "3. nesil" uygulamaların ilk boyutudur.

48 Bu teknoloji; teorik olarak 2 Mbps veri hızına ulaşabilmesi ve paket anahtarlamayı kullanması ile günümüzün mobil ve uydu teknolojisine yönelik uygulamalara hız katacak, kapasite artıracak ve yeni uygulamaların geliştirilmesine imkan verecek bir platform özelliği sağlar.

49 UMTS'in asıl avantajı ise, oldukça yüksek veri oranına sahip olmasıdır
UMTS'in asıl avantajı ise, oldukça yüksek veri oranına sahip olmasıdır. Bu teorik olarak saniyede 2 megabit, pratikte ise 384 kilobit. Bu rakam GSM'den 40 kat, ISDN bağlantısındansa 6 kat daha fazladır. DÖNÜŞ Kaynak:Kablosuz Teknolojiler

50 TEKNOLOJİ İLE GELEN SORUNLAR

51 Teknoloji ilerledikçe sağlık sorunları çeşitleniyor, başı bilgisayarlar çekiyor.

52 Hayatımızın tam ortasına konuşlanan teknolojik aletler kolaylık sağladığı gibi gözle görünmeyen sorunların da yaşanmasına neden oluyor.

53 Aslında tam olarak gözle görünmüyor diyemeyiz
Aslında tam olarak gözle görünmüyor diyemeyiz. Örneğin laptoplar cilt yanıklarına sebep oluyor. Bir kısım firmalar ispatlasa da, tam olarak ispatlanamadığı için cep telefonları baz istasyonlarının yaydığı dalgalar kansere neden oluyor vb. Böyle uzun bir liste çıkarabiliriz aslında.

54 Bilgisayarlar hayatımıza girdiğinden beri artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Onlara, onların bize açtığı yeni dünyaya alıştık. Nerdeyse vücudumuzun bir uzuvu haline geldiler. Son yıllarda dizüstü bilgisayar kullanan bir çok kişide diz üstü yanıkları ve kalıcı lekeler saptanmaya başladı.

55 İşin ilginç yanı kış aylarının vazgeçilmez aracı elektrikli sobalarda da aynı şikayetler görülüyor. Ve oluşan lekeler genelde kalıcı izler bırakıyor. Bu durumda özellikle dizüstü bilgisayar kullananlar yastık, dergi ya da özel olarak satılan koruyucu sehpaları kullanılmalıdırlar. Amaç bacakları ısıdan korumak ve yanıkları engellemek.

56 2. Kızarmış Deri Sendromu
Uzmanlar, dizüstü bilgisayarlarını dizlerinin üzerine yerleştirerek çalışan kullanıcılarda "kızarmış deri sendromu" adlı durumun ortaya çıkmasının yüksek olduğunu belirtiyorlar..

57 Günde birkaç saat boyunca dizüstü bilgisayarını bacaklarının üzerine koyan ve bunu alışkanlık haline getirenlerde kısmi yanık ve renkli bölgeler oluştuğu gözlemlenmiş. Özellkle fan kısmı aşırı ısınan aletleri bacaklarınızda fazla tutmayın, zamanla o kısımın önce rengi değişecek sonra iz kalacaktır.

58 Yapılan araştırmalarda özellikle fan bölgesinde sıcaklığın 52 dereceye kadar çıktığı gözlemlenmiş. 50 derecelik bir ısıya elinizi 2-3 saat tuttuğunuzu düşünün ve sonuçlarını hayal edin. Bu izler devamında kalıcı lekelere ve cilt kanserlerine neden olabiliyor.

59 Günümüzde birçok bilgisayar üreticisi önlem adına, artık kullanım klavuzlarına dizüstülerin bacakların üzerinde uzun süre durmasıyla zarar verebileceği bilgisini ekliyor. Dizüstü bilgisayarlarla uzun süre çalışılacaksa bir masa veya sehpa üzerine koymanızı, ya da piyasada çeşitli örneklerine rastlanan portatif laptop altlıkları kullanmanızı tavsiye ederim

60 3. Bilgisayar kullanımı başka hangi sorunlara neden olabilir?
Gözde ağrılar, parmaklarda sızı, bilekte şişlik hissediyorsanız, tehlike kapıda demektir. Eskiden masaüstü bilgisayar (PC) ile ilgili problemler yaşanırken, bunlara artık mobil hayatın vazgeçilmezi dizüstü bilgisayarlar ve giderek bilgisayarlaşan telefonlarla ilgili sorunlar da ekleniyor.

61 Rahatsızlıkların çoğu, cihazların kullanım alışkanlıklarımızla uyumsuzluğundan kaynaklanıyor. Problemlerin sebebi, tüketicinin kullanım şekli kadar ergonomik olmayan cihazlar da yatıyor. Başta da belirttiğimiz gibi her nimetin bir külfeti oluyor. Teknoloji geliştikçe sağlığımız bozulmaya daha fazla elverişli hale geliyor.

62 Özellikle tedbirler alırken cihazın türüne göre önlem almak önemli
Özellikle tedbirler alırken cihazın türüne göre önlem almak önemli. Masaüstü bilgisayarlarda rahat bir oturuş önemliyken; notebook gibi taşınabilir cihazları küçük olduğu için konforunu yükseltmek gerekiyor.

63 Notebook ve notbooklar; klavye, mouse gibi araçları alan dar olduğu için sıkıştırılmıştır. Böyle olunca özellikle masaüstü kullanılan bilgisayarlara göre üzerinde rakamlar ufak ve sınırlıdır. İşte bu durumda dizlerinizin üzerinde kullanacağınız bir bilgisayar sizi yoracaktır.

64 Tabir yerindeyse bilgisayar başında ezilip büzülecek dar ekrana odaklanmakta sorun yaşayacaksınız. Uzun süre bu şekilde çalıştığınızda bel ve boyun ağrılarına davetiye çıkarmış olacaksınız.

65 Sorunları tam olarak gideremesekte azaltmak aslında elimizde !!! ?   

66 1- Öncelikle ergonomik olan, sağlığı olumsuz etkilemeyen ürünleri tercih etmeliyiz.

67 2- Masaüstü bilgisayarlarda klavye parmakların rahat dokunabileceği genişlikte ve yumuşaklıkta olmalı.

68 3- En çok kullanılan aksesuar olan mouse eli doldurmalı, kavramada zorluk yaşanmamalı.

69 4- Kullanılan masa ne yüksek ne de alçak olmalı.

70 5- Koltuğunuz sizin rahat oturabileceğiniz konumda olmalı, ayarlanabilmeli ve ayaklarınız yere temas etmeli.

71 6- Klavye ve ekran tam karşımızda olmalı.

72 7- Eller, bilekler ve kollar yere paralel olmalı.

73 8- Bacak ile baldır açısı, baldır ile bel açısı 90 derece olacak şekilde oturmaya özen gösterilmeli.

74 9- İki saatten fazla aralıksız bilgisayar kullanmamalı, kısa bir ara verip ayağa kalkıp hareket etmeliyiz.

75 Özellikle yanıklardan başlayıp bel ve boyun ağrılarına kadar giden bir dizi rahatsızlığın ana sebebi onlar. Özellikle masa başı işlerde gün içinde sıkça muhattap olduğumuz teknolojik ilerlemelerle küçülen aletler, onların ekranları ve klavyeleri uzun solukta ağrılı rahatsızlıkların yaşanmasına neden oluyor. Çözüm kökten değil ama minumuma indirmek elimizde... Kaynak: Teknoloji İle Gelen Sorunlar

76 Adı:Halil Soyadı:Çarıklı No:177 Adı:Ahmet Ali Soyadı:Yılmaz No:911


"Teknoloji İle Gelen Sorunlar?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları