Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm Dili İngilizce ve Türkçe Olan Öğrencilerin İnternet Ortamında İngilizce Kullanma Alışkanlıkları ve Tutumları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm Dili İngilizce ve Türkçe Olan Öğrencilerin İnternet Ortamında İngilizce Kullanma Alışkanlıkları ve Tutumları."— Sunum transkripti:

1 Bölüm Dili İngilizce ve Türkçe Olan Öğrencilerin İnternet Ortamında İngilizce Kullanma Alışkanlıkları ve Tutumları

2 G RUP ADI: İZMİRLİLER GRUP ÜYELERİ: DİLARA KARAGÜL BERNA ÜNLÜ

3 ARAŞTIRMANIN AMACI İnternette öğrencilerin İngilizce kullanımına yönelik tutumları nasıldır? Bu tutumlar bazı değişkenler açısından anlamlı bir farklılık gösteriyor mu?

4 YÖNTEM ÖRNEKLEM: Araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Melikşah Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Makina Mühendisliği İngilizce ve Türkçe bölümü okuyan öğrencilere eşit oranda dağıtılarak yapılmıştır. Araştırmamız 30 kişiden oluşmaktadır. Anketimizi eşit oranda 15 kişi Türkçe 15’i İngilizce bölüm olmak üzere dağıtım yaptık. Aynı şekilde her grubu kendi içinde bay ve bayan olmak üzere toplamda 4 gruba ayırarak inceledik.

5 V ERI TOPLAMA SÜRECI Ölçek hazırlanmadan önce ilk olarak konuyla ilgili literatür taraması yapılarak kaynaklar gözden geçirilmiş, buna göre ölçek maddesi yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar belirlenmiş ve konu hakkında önceki çalışmalar incelenmiştir. Ölçekte toplamda 16 soru bulunmaktadır. Ayrıca likert tipi bir ölçek olup 5 aşamada derecelendirilmiştir.

6 VERİ ANALİZİ Veriler, ölçekte yer alan madde derece aralıkları; 4.20–5.00 “Tamamen Katılıyorum”, 3.40–4.19 “Katılıyorum”, 2.60–3.39 “Kısmen Katılıyorum”, 1.80–2.59 “Katılmıyorum”, 1.00–1.79 “Kesinlikle Katılmıyorum” aralıkları temel alınarak yorumlanmıştır (Tekin, 1991: 262). Verilerin çözümlenmesinde, aritmetik ortalama, frekans, yüzde, tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis ve t-testi istatistik işlemleri kullanılmıştır.

7 Ölçeğimiz İlgi Fayda Eğlence alt boyutlarını ölçmek için 3 alt kategoriden oluşturulmuştur.

8

9

10

11 Ö RNEK SORULAR Eğlence alt başlığı altında ki sorular; 1) İnternette İngilizce şarkıların sözlerini okumak hoşuma gider. 2) İnternette İngilizce şarkı dinlemekten hoşlanırım. 3) İnternette İngilizce film veya dizi izlemekten hoşlanırım.

12 SONUÇ / BULGU VE DEĞERLENDİRME: Ölçeğimizi 3 aşamada oluşturduk. İlgi Fayda Eğlence Bu 3 aşamanın sonuçları şu şekilde:

13

14 İlgi alt başlığımızda verilen değerlerin sonuçlarına göre Türkçe ve İngilizce bölüm okuyan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Fayda alt başlığımıza göre verilen değerler sonucunda Türkçe ve İngilizce okuyan bölümler arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Eğlence alt başlığımıza göre verilen değerler sonucunda Türkçe ve İngilizce okuyan bölümler arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

15 Ö NERILER Araştırma dil eğitime yüksek derece önem veren ve çok önem verilmeyen farklı ortamlarda uygulanabilir. Kişi sayısı arttırılarak sorular daha kapsamlı geliştirilebilir. Yaptığımız araştırma örneklemi evreni iyi tanımlayabilmek için yeterli değildi. Sadece Melikşah Üniversitesi öğrencilerine uygulandı. Kayseri’de ki başka üniversitelere de uygulanabilirdi.

16 Sadece Psikoloji ve Makine Mühendisliği okuyan öğrencilere uygulandı. Başka bölümlerde ki öğrencilere de uygulanabilirdi.

17 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ


"Bölüm Dili İngilizce ve Türkçe Olan Öğrencilerin İnternet Ortamında İngilizce Kullanma Alışkanlıkları ve Tutumları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları