Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMSAL HAYIRSEVERLİĞİN SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMSAL HAYIRSEVERLİĞİN SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI"— Sunum transkripti:

1 KURUMSAL HAYIRSEVERLİĞİN SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

2 Hayırseverlik söz konusu olduğunda , yöneticiler kendilerini gittikçe artan bir biçimde ‘’şirketin toplumsal sorumluluğu’’ konusunda daha yüksek bir düzeye talep eden eleştirmenler ile kısa dönem karlarına çoğaltmaları için baskı yapan yatırımcılar arasında sıkışmış hissediyorlar. Buna tepki olarak birçok şirket yaptığı bağışları daha stratejik hale getirdi fakat stratejik olmadığı gibi hayırseverlik bakımından da etkili olmamıştır.

3 İktisatçı Milton Friedman onlarca yıl önce , New York Times Magazine ‘nin yılında yazdığı makalesinde kesin bir dille ‘İşletmenin sosyal sorumluluğunun ‘ ‘karlarını arttırmaktan ibaret olduğunu’ yazmıştı. Friedman’ın anlatmak isteği ‘hayır amaçlı harcama yapılacaksa , bu tür harcamalar şirket tarafından değil hissedarlar ya da daha geniş anlamda , çalışanlar tarafından bireysel olarak yapılmalıdır. Friedman’ın argümanının her zaman geçerli midir sorusuna 2örtük varsayım bulunmaktadır. Bunlardan; Birincisi sosyal ve ekonomik amaçların farklı ve ayrı olduğu dolayısıyla bir şirketin sosyal harcamalarının elde ettiği ekonomik sonuçları olumsuz yönde etkilediği varsayımıdır İkincisi ise şirketlerin sosyal amaçlara katkıda bulunarak insanların bireysel olarak yaptığı yardımlardan daha fazla bir yarar sağlamadığıdır.

4 Nereye odaklanmalı ? Kurumsal hayırseverlik ile hissedar çıkarlarının yakınlaşması ancak şirket harcamalarının aynı anda hep toplumsal hem de ekonomik kazançlar ürettiği durumlarda mümkün olur. bu olgu ‘çıkarlarının yakınlaşması’ başlıklı şekilde gösterilmektedir. Hayırseverliğin gerçekten stratejik olduğu nokta budur.

5 Bir şirketin rekabet bağlamı, potansiyel üretkenliği biçimlendiren yerel iş ortamının karşılıklı ilişki içinde olan dört öğesinden oluşur; Faktör koşullar ya da erişilebilir üretim girdileri Talep koşulları Stratejik ve rekabet bakımından bağlam İlişki ve destekleyici sektörler

6 Hayırseverlik rekabet bağlamını geliştirmek için çoğu durumda maliyetler bakımından en verimli yol olabilir. Şirketlere yalnızca kendi kaynaklarını değil, aynı zamanda kar amaçsız kuruluşların ve diğer kurumların mevcut çabalarını ve altyapılarını kaldıraç olarak kullanma olanağı da sağlar.

7

8 Bedavacılık sorunu Kurumsal hayırseverlik rekabet bağlamını ilerlettikçe , kümede ya da bölgedeki doğrudan rakipler de dahil olmak üzere diğer şirketler çoğu kez üretilen yararları paylaşırlar. Bağışta bulunan şirketin kendisine sağladığı yararlar beş nedene bağlıdır. Bağlamı iyileştirmek, belli bir bölgede kurulmuş şirketlere yarar sağlar. Kurumsal hayırseverlik kolektif faaliyet için uygundur. Önde gelen şirketler önemli miktarlarda bağışlar yapıp karşılığında üretilen yararlardan en iyi biçimde kullanılır.

9 4.Bütün bağlamsal avantajlar tüm rakipler için eşit değere sahip değildir. 5.Belli bir alanda şirket hayırseverliğini uygulayan bir işletme, elde ettiği üstün itibar ve inşa ettiği ilişkiler sayesinde çoğu kez yaptığı harcamalarla orantısız yarar sağlarlar.

10 Diğer Fon Sağlayıcılara Sinyal Verilmesi
Bir bağışçı en etkin kar amaçsız kuruluşları kamuoyuna tanıtabilir ve onları diğer bağışçılara örnek gösterebilir, böylece daha fazla fon yaratılmasını ve toplam hayırseverlik harcamalarının daha etkin sağlayabilir. Şirketler bu görev için eşsiz değerdeki varlıklarından yararlanırlar. Birincisi, şirketlerin sahip olduğu itibar bağış alıcıların gözünde saygı yaratır ve güvenilirlik için yazılı bir belge işlevi görür. İkincisi, çoğu durumda müşteriler tedarikçiler ve diğer partnerlede dahi olmak üzere kendi kümelerinde yer alan geniş bir örgütler şebekesini etkileme güüne sahiptir. Üçüncüsü, formasyonun diğer bağışçılara geniş, hızlı ve ikna edici bir şekilde dağtılması için yararlanabilecekleri birçok iletişim kanalına sahiplerdir.

11 Bağış Alıcıların Performansının İlerletilmesi
Şirketler kar amaçsız kuruluşların etkinliğini arttırarak harcanan her dolar karşılığında gerçekleştirilen sosyal etkiyi güçlendirebilir ve toplum için değer yaratabilir. Doğru bağış alıcının seçilmesi toplumun tek bir bağış karşılığında kazandığı getiriyi ilerletirken ve diğer fon sağlayıcılarına sinyal verilmesi çoklu katkıların getirisini yükseltirken, bağış alıcıların performansının yükseltilmesi onların toplam bütçelerindeki gelirleri arttırabilir.

12 Bilgi ve Uygulama Düzeyinin Arttırılması
Yenilik, üretkenliği ticari sektörde olduğu kadar kar amaçsız kuruluşlar sektöründe de arttırır. En büyük ilerlemeler verimlilikteki tedrici iyileşmeler yoluyla değil, yeni ve daha iyi yaklaşımlarla sağlanabilir. Dolayısıyla toplumsal değer yaratmanın en güçlü yolu, toplumsal sorunlara çözümler bulmak için yeni araçlar geliştirmekten ve yaygın biçimde uygulamaktan geçer. Şirketler yaratılan etki yerine bağışlarının halkla ilişkiler kapsamındaki yararına odaklanmayı sürdürdükleri sürece toplumsal değer yaratma fırsatını kaçıracaklardır.

13 Yepyeni bir yaklaşım Yeni süreç 5 adımda incelenir.
Şirketin önemli coğrafi merkezlerinin her birinden rekabet bağlamının incelenmesi. Bu yeni paradigmaya ne kadar uygun olduğunu anlamak için mevcut hayırseverlik portföyünün gözden geçirilmesi Mevcut ve potansiyel şirket bağış inisiyatiflerinin dört ‘değer yaratma’ biçimiyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi Bir küme içinde ve diğer partnerlerle kolektif faaliyet fırsatlarının aranması Sonuçların sıkı biçimde takip edilmesi ve değerlendirilmesi.


"KURUMSAL HAYIRSEVERLİĞİN SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları