Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Suçlarına Yönelik Devlet Kurum ve Kuruluşları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Suçlarına Yönelik Devlet Kurum ve Kuruluşları."— Sunum transkripti:

1 Bilişim Suçlarına Yönelik Devlet Kurum ve Kuruluşları

2 Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı İl Emniyet Müdürlüklerinde Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlükleri kurulmuştur. Örnek olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır :

3 Emniyet Genel Müdürlüğü 2  Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğünün görev alanına giren suçların bilişim sistemleri kullanılmak sureti ile işlendiği durumlarla ilgili bilgi toplamak, değerlendirmek ve bu tür faaliyetleri önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, ilgili birimlerle müşterek operasyonlar düzenlemek ve gerektiğinde mevzuat hükümlerine göre işlem yapmak,

4 Emniyet Genel Müdürlüğü 3  Görev alanına giren suç organizasyonlarının faaliyetlerini koordineli olarak izlemek, bilgi toplamak ve değerlendirmek,  Operasyonlardan ele geçirilen dijital materyallerin (HDD, Bilgisayar, DVD, …) imajlarının alınarak gerekli teknik incelemeleri yapmak,  İnternet ortamında yapılan suça konu işlemleri yapan kişi/kişileri tespit ederek gerekli tahkikatı yapmak.

5 Emniyet Genel Müdürlüğü 4  Kişiler arasındaki haberleşmenin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa eden kişi/kişilerin tespit edilerek haklarında gerekli tahkikatı yapmak.  Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi/kişilerin tespit edilerek haklarında gerekli tahkikatı yapmak,

6 Emniyet Genel Müdürlüğü 5  Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kişilerin tespit edilerek hakkında gerekli tahkikatı yapmak,  Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kişi/kişilerin tespit edilerek haklarında gerekli tahkikatı yapmak,  Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi/kişilerin tespit edilerek, haklarında gerekli tahkikatı yapmak,

7 Emniyet Genel Müdürlüğü 6  Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olan kişilerin görevlerini yerine getirmedikleri tespit edildiğinde kişi/kişiler hakkında gerekli tahkikatı yapmak,  Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kişi/kişilerin tespit edilerek haklarında gerekli tahkikatı yapmak,

8 Emniyet Genel Müdürlüğü 7  Elektronik imza oluşturma amacı ile ilgili kişinin rızası dışında; imza oluşturma verisi veya imza oluşturma aracını elde eden, veren, kopyalayan ve bu araçları yeniden oluşturanlar ile izinsiz elde edilen imza oluşturma araçlarını kullanarak izinsiz elektronik imza oluşturan kişi/kişilerin tespit edilerek haklarında gerekli tahkikatın yapmak,

9 Emniyet Genel Müdürlüğü 8  Tamamen veya kısmen sahte elektronik sertifika oluşturanlar veya geçerli olarak oluşturulan elektronik sertifikaları taklit veya tahrif edenler ile yetkisi olmadan elektronik sertifika oluşturanlar veya bu elektronik sertifikaları bilerek kullanan kişi/kişilerin tespit edilerek haklarında gerekli tahkikatı yapmak,

10 Emniyet Genel Müdürlüğü 9  Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verilerin başka bir yere gönderen kişi/kişilerin tespit edilerek haklarında gerekli tahkikatı yapmak,

11 Emniyet Genel Müdürlüğü 10  Başkasına ait olan banka yada kredi kartını her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse veya başkasına yarar sağlayan kişi/kişilerin tespit edilerek haklarında gerekli tahkikatı yapmak (kısaltılmıştır),  Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak sureti ile kendisine yada başkasına yarar sağlayan kişi/kişilerin tespit edilerek haklarında gerekli tahkikatı yapmak.

12 Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı Bilişim suçlarıyla mücadele için kurulan bir diğer birim Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK), Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’ne (UEKAE) bağlı Bilişim Sistemleri Güvenliği Grubudur. Bu birim Ulusal Bilgi Güvenliği Programı Kapsamında Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı web sitesini sunmaktadır (http://www.bilgiguvenligi.gov.tr).

13 Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı 2 Ulusal Bilgi Güvenliği Programının ana hedefleri şunlardır:  Kamu kurumlarının bilgi güvenliği konusunda bilinçlenmesinin sağlanması, bilgi eksikliğinin giderilmesi ve kurumlar için güncel bilgi güvenliği uyarılarının yayınlanması  Bilgisayar Olayları Müdahale Ekibi - Koordinasyon Merkezi’nin kurulması ve etkili bir şekilde çalışması  Kamu kurumlarının bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla alması gerektiği tedbirlerin belirlenmesi  Kamu kurumlarını hedef alan tehditlerin tespit edilmesi

14 Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı 3 Yapılan çalışmaların kapsamı:  Prototip olarak seçilen kamu kurumlarına Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum danışmanlığı verilmesi ve bu kurumların bilgi sistemlerinde bulunan güvenlik açıklıklarının tespit edilmesi  Bilgisayar Olayları Müdahale Ekibi - Koordinasyon Merkezi’nin kurulması ve kamu kurumlarına Bilgisayar Olay Müdahale Ekipleri kurulması amacıyla danışmanlık verilmesi

15 Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı 4 Yapılan çalışmaların kapsamı:  Kamu kurumlarına ait bilgi sistemlerinin internet üzerinden maruz kalacağı tehditlerin tespit edilmesi amacıyla sanal ortam savunma sistemi kurulması  Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı'nın kurulması ve işletilmesi  Kamu kurumlarına bilgi güvenliğinin değişik alanları ile ilgili uygulamalı eğitim verilmesi  Bilgi güvenliği ile ilgili rehber dokümanlar ve teknik yazılar yazılması

16 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (BTİK)  Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde doğrudan Kurum Başkanına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Başkanlıkta, Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulur.

17 BTİK’in Bazı Görevleri  j)5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Ulaştırma Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile içerik, yer ve erişim sağlayıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon oluşturarak internet ortamında yapılan ve 5651 sayılı Kanun kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak; bu amaçla, gerektiğinde, her türlü giderleri Kurumca karşılanacak çalışma kurulları oluşturmak,

18 BTİK’in Bazı Görevleri 2 k)İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, 5651 sayılı Kanun kapsamına giren suçların işlendiğinin tespiti halinde, internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesine yönelik olarak 5651 sayılı Kanunla öngörülen tedbirleri almak, l)İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin izlenmesinin hangi seviye, zaman ve şekilde yapılacağını belirlemek,

19 BTİK’in Bazı Görevleri 3 n)İnternet ortamındaki yayınların izlenmesi suretiyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; intihara yönlendirme (madde 84), çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), müstehcenlik (madde 226), fuhuş (madde 227), kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçları ile 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçların işlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dâhil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak, bu altyapıyı işletmek veya işletilmesini sağlamak,

20 BTİK’in Bazı Görevleri 4 r)İnternet Kurulu ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; İnternet Kurulunca izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak içeriği haiz yayınların tespiti ve benzeri konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları almak,

21 BTİK’in Bazı Görevleri 5 s)5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ve 7258 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararlarını uygulamak ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

22 BTİK’in Bazı Görevleri 6 TİB bu görevleri yerine getirirken bir ihbar web sitesi hazırlamıştır. Bu site İnternet Bilgi İhbar Merkezi’dir. (http://www.ihbarweb.org.tr/). Bu site kullanılarak 5651 sayılı yasanın 8. maddesinde yer alan;

23 BTİK’in Bazı Görevleri 7 İntihara Yönlendirme, Çocukların Cinsel İstismarı, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma, Sağlık için Tehlikeli Madde Temini,

24 BTİK’in Bazı Görevleri 8 Müstehcenlik, Fuhuş, Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar ile ilgili ihbar edilebilmektedir


"Bilişim Suçlarına Yönelik Devlet Kurum ve Kuruluşları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları