Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİR YAŞAM TARZI OLARAK SPOR Doç.Dr.Sebahattin DEVECİOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİR YAŞAM TARZI OLARAK SPOR Doç.Dr.Sebahattin DEVECİOĞLU"— Sunum transkripti:

1 BİR YAŞAM TARZI OLARAK SPOR Doç.Dr.Sebahattin DEVECİOĞLU sdevecioglu@firat.edu.tr

2 Spor, yaşamın bir parçası olarak gerçek ve sosyal hayatın doğallığı ile ilgilidir ve amacı kendisinde olan bir eylemdir. Çünkü sosyal hayatın temelinde duygular ve coğrafyanın dünyası bulunur.

3 Spor sayesinde sosyo-kültürel kişiliğe bürünen insan, uyarılarak yüksek seviye olan kültür düzeyine ulaşır.

4 Spor dünyası, doğa-kültür-kişilik arasındaki ilişkilerle üçgen bir bağ meydana getirir.

5 Spor, kendi içinde şahsına giren tanımlama gruplarını, açıklığa kavuşturmaktadır.

6 sporu üçlü seviye modeli ile tanımlarsak

7 Birincisi, sporun kendi içinde geleceğini belirleyen, yapısal özellikleri birleştirir.

8 İkincisi, kendi sahasına giren kavramları tanımlar ve ideal sporu ortaya koyar.

9 Üçüncüsü, sporun dışında olan, motive edici unsurların sınırlarını çizer.

10 Ayrıca Üçlü seviye modeli, sporu anlamaya yararlı terimlerin bir ürünüdür.

11 Birincisi, insan her şeyden önce doğanın geçirmekte olduğu tarihi evrimselleşme sürecine bağlı olarak, organizmasının değişime uğraması ile hareket kavramlarının ön koşulları oluşur.

12 İkincisi, insan varlığının her aşamasında, kişilik ve karşılıklı ilişkileri sağlam bir temele oturtularak, böylece toplum olmaya doğru adım atar.

13 Üçüncü olarak da insan sadece kendi demokratik haklarını kullanan bir varlık değil, aynı zamanda ihtiyaçlarını gideren bir varlıktır.

14 Spor dünyası, zincirin birbirine bağlanmış halkaları gibidir. Sporda multi disipliner ilişkiler her zaman, insanda varolan hayali dışa yansıtır ve dünyamızı çeşitlendirir.

15 Spor kendi dünyası ve çevresiyle bir bütünlük sağlamasına rağmen, istenen ortak faydalar ve özel uygulama biçimleri itibariyle çok değişkenlik gösterir.

16 Günümüzde, yalnız ve mahcup kalmış, ikinci plana atılmış insan spor dünyası ile yeniden filizlenmektedir..

17 Spor aleminin yalnız kalmışlığı, bizim düşüncelerimizin bir ürünü ve kasıtlı yarattığımız bir dünyadır.

18 Spor Temelde bize ve yaşantımıza hizmet etmesi için vardır. Bizim, şekillendirmemize ve mutlak hakimiyetimize bağlı olarak varlığını sürdürmektedir.

19 Spor, yaşamın bir parçası olarak gerçek ve sosyal hayatın doğallığı ile ilgilidir ve amacı kendisinde olan bir eylemdir.

20 Spor,görüntü olarak hoş olmayabilir, ama spor neşe ve mutluluk kaynağıdır. Deneyimler, spor başarılarını kamçılar.

21 Özellikle tekli oyunlarda, dayanılmaz bir şekilde duygu, düşünce ve hareketi ateşleyerek görevini yerine getirir. Bu nedenle, sporu engellemek değil, hareketleri tekrarlamak kuvvetlendirir.

22 Hareket oyunu olarak spor dalları, fonksiyon, hareket ve hayat sürecine dayanır. Bu süreç, tüm farklılıkların ve sporu belirleyici üniteyi oluşturmak için, mücadele eden çeşitli kültürler üzerinde yükselmektedir.

23 İnsanın büyük biyolojik yapısı sürecinin, sosyal ve kültürel faktörlerin ruh durumu ve motive hali kadar, etkili olduğu iddia edilmektedir.

24 Modern sporda başarı arttıkça, gözden düşme, suçlama, saldırgan davranışlar gibi büyük sonuçlar meydana gelir.

25 Spor, çatışan fikirler üzerine değil, saf, temiz düşünceler ve deneysel bilgiler üzerine kurulur.

26 Spor dünyası, engeller üzerine kurulan bir köprü değildir.

27 Modern toplumun bir ürünü olarak spor, özellikle 21. yüzyılda kazanmış olduğu yönleri ile sosyolojik açıdan çok farklı bir yerde durmakta ve yeni ve özgün bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.

28 Spor çağımızın modern toplumlarında kültürel ve refah düzeylerinin bir göstergesi olarak anlam kazanan ve sosyal hayatın tüm yönlerini etkileyen önemli bir sosyal olgudur.

29 Spor evrensel kültürün bir parçası, dünyada dili, ırkı, dini farklı insanları birleştiren önemli bir vasıtadır.

30 Spor, bir yaşam tarzıdır. Kendi dünyası içinde mutlak hakimmiş gibi göstermek doğru değildir.

31 Spor, rekabetin kurallar içinde gelişmesi, izleyicilere zevk ve neşe vermesi açısındanda Önemlidir.

32 Sporu korumanın en önemli yolu, onu istikrarsızlığa iten ve dıştan gelen baskıları etkisiz kılmak için spor dünyasının bilinçlenmesine ve yek vücut olmasına bağlıdır.

33 Sporla Kendini Gerçekleştirebilirsin

34 Sporu tatlı bir rekabet içerisinde yaşam tarzına dönüştürmek insanlığın gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.

35 Teşekkürler


"BİR YAŞAM TARZI OLARAK SPOR Doç.Dr.Sebahattin DEVECİOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları