Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DUYGULAR VE DUYGU DURUMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DUYGULAR VE DUYGU DURUMLAR"— Sunum transkripti:

1 DUYGULAR VE DUYGU DURUMLAR
4. hafta

2 DUYGULAR, DUYGULANIM VE DUYGU DURUMLAR
DUYGULANIM: insanların yaşadığı duygulara genel olarak verilen addır. DUYGULAR: birine veya bir şeye yöneltilen güçlü hisler. DUYGU DURUMLAR: duruma bağlı bir dürtüyle ilintili olmayan ve duygulardan daha az güçlü olan hisler. Çoğu uzman duyguların duygu durumlara oranla geçici olduğuna inanmaktadır. Örneğin biri size kaba davrandığında ona karşı kızgınlık hissedersiniz. Bu his çabucak gelip geçer. Fakat olumsuz bir duygu durumunda iseniz birkaç saat boyunca kendinizi kötü hissedersiniz.

3 Duygular, bir kişiye veya bir olaya verdiğiniz tepkilerdir
Duygular, bir kişiye veya bir olaya verdiğiniz tepkilerdir. Bir şey sizi mutlu ettiğinde ya da biri sizi kızdırdığında veya bir şeyden korktuğunuzda duygularımızı açığa vururuz. Duygu durumlar ise birine veya bir şeye dair değildir.

4 Duygulanım İnsanların yaşadığı, farklı duyguları ve duygu durumları içeren birçok deneyimi kapsayan geniş kapsamlı bir terim Duygu Durumlar Nedenleri genellikle belirsiz ve geneldir Duygulardan daha uzun sürerler Daha geneldir Genellikle belirli mimiklerle gösterilmezler Doğaları bilişseldir. Duygular Belirli olaydan dolayı açığa çıkarlar Çok kısa sürerler Doğal olarak belirli ve çok sayıdadırlar (korku, üzüntü, mutluluk, iğrenme, şaşırma vb.) Genellikle yüzde belirli mimiklere neden olurlar Doğaları aksiyonlara bağlıdır.

5 TEMEL DUYGULAR İnsanların hissettiği kaç duygu vardır?

6 Psikologlar yüz ifadeleri üzerinde çalışarak temel duyguları belirlemeyi denemişler. Bazı duygular kolayca yüzümüze yansımadığı için sıkıntı oluşturmuştur. Descartes merak, sevgi, nefret, özlem, neşe ve üzüntü olmak üzere 6 basit ve ilkel duygu olduğunu söylemiştir. Psikologlar 6 temel duygu üzerinde hemfikirdir. Bunlar : öfke, korku, üzüntü, mutluluk, iğrenme ve şaşırma.

7 TEMEL DUYGU DURUMLAR Olumlu duygulanım: en yüksek seviyede heyecan, kendine güven, neşe gibi duygulardan; en düşük seviyede sıkıntı, cansızlık ve yorgunluktan oluşan bir duygu durum boyutudur. Olumsuz duygulanım: en yüksek seviyede endişe, stres ve sinirlilikten; en düşük seviyede ise rahatlama, dinginlik ve dengeden oluşan bir duygu durum boyutudur.

8

9 Olumlu ve olumsuz duygulanım algılarımızı şekillendirerek iş hayatımızı ve bunun da ötesinde hayatımızı etkiler. Olumsuz duyguların olumsuz duygu durumlara dönüşme olasılığı yüksektir. İnsanlar olumsuz deneyimlerini olumlulara göre daha çabuk hatırlarlar. Olumluluk Dengesi: hiçbir girdi olmadığında bireylerin çoğunlukla olumlu bir duygu durumunda olma eğilimidir.

10 Duyguların İşlevi nedir?
Duygular bizi mantıksız mı yapar?

11 Mantıklı düşünebilmek için duygular çok önemlidir
Mantıklı düşünebilmek için duygular çok önemlidir. Duygular dünyayı anlayabilmemiz için önemli bilgiler edinmemizi sağlar. Çalışanın hislerini hiç dikkate almadan onu işten çıkaran bir yöneticiyi gerçekten ister miyiz?

12 Duyguların ve duygu durumların kaynakları
«bugün ters tarafımdan kalktım» dediğiniz oldu mu? Ya da ortada hiçbir neden yokken bir arkadaşınıza kötü davrandınız mı?

13 Duyguların ve duygu durumların kaynakları
Kişilik Haftanın günleri ve günün saatleri Hava durumu Stres Sosyal aktiviteler Uyku Egzersiz Yaş Cinsiyet

14 Duyguların ve Duygu Durumların Kaynakları
Kişilik Bazı insanların bazı duyguları ve duygu durumları daha sık hissetme ihtimali diğerlerine göre daha yüksektir. İnsanlar aynı zamanda, aynı duyguları farklı yoğunluklarda yaşarlar. Duygulanım yoğunlukları yüksek olan insanlar, hem olumlu hem de olumsuz duyguları daha yoğun yaşarlar.

15 Haftanın Günleri ve Günün Saatleri

16

17 Hava Durumu Birçok insan, duygu durumlarının havaya göre değiştiğine inanır. Halbuki oldukça geniş ve detaylı bir araştırma, hava durumunun insanların nasıl hissettiği üzerinde çok az etkisi olduğunu göstermiştir.

18 Stres Bir çalışmanın yazarlarının belirttiği üzere, “düşük stres yaratan olayların sürekli birikimi bile, bir süre sonra, çalışanlarda bıkkınlık görülmesine neden olabilir.” Artan stres düzeyi duygu durumumuzun kötüye gitmesine ve daha çok olumsuz duygu hissetmemize neden olur.

19 Sosyal Aktiviteler Çoğu insan için sosyal aktiviteler olumlu duygu durumlarını artırır ve olumsuz duygu durumlara hiç etki etmez. Ancak şöyle bir ikilem vardır: İnsanlar kendilerini iyi hissederken mi sosyal aktivitelere katılırlar, yoksa sosyal aktivitelere katıldıkları için mi kendilerini iyi hissederler? Bu önermelerin ikisi de aslında doğrudur.

20 Uyku Uyku kalitesi gerçekten de duygu durumumuzu etkiler. Uykularını yeterince alamayan üniversite öğrencileri ve çalışanlar, daha çok yorgunluk ve endişe hissettiklerini, üstelik duygularını kontrol etmekte zorlandıklarını söylemektedir. Güncel bir araştırmaya göre, az uyku aynı zamanda iş memnuniyetini de azaltmaktadır, zira insanlar uykusuz olduklarında daha alıngan, yorgun ve algısı düşük hâle gelmektedir.

21 Egzersiz Çalışanlarına spor salonu hizmeti veren işletmeler, egzersizin olumlu duygu durumları artırmak suretiyle daha sağlıklı, daha mutlu ve sonuç olarak daha verimli çalışanlar yarattığına inanıyor.

22 Yaş Yaşları 18 ila 94 arasında değişen insanlarla yapılan bir araştırmaya göre bireyler yaşlandıkça olumsuz duygu durumların ortaya çıkma olasılığı azalmaktadır. Yaşlı insanlar için olumlu duygu durumlar daha uzun sürmekte, ve olumsuz duygu durumlar daha çabuk ortadan kaybolmaktadır.

23 Cinsiyet Kanıtlar, kadınların duygularını açığa vurmada erkeklerden daha başarılı olduğunu; duyguları erkeklerden daha yoğun yaşadıklarını; duygulara erkeklerden daha uzun süre “tutunduklarını”; öfke hariç olumlu veya olumsuz duyguları göstermek adına daha fazla mimik kullandıklarını göstermektedir. Yani, duyguların deneyimlenmesi ve gösterilmesi konusunda cinsiyetler arasında farklılıklar mevcuttur.

24 Duygulanım yoğunluğu: insanların duygularını tecrübe etme kuvvetleri arasındaki fark. Duygulanım yoğunluğu yüksek olan kişiler hem olumlu hem de olumsuz duyguları daha yoğun yaşarlar. Aldatıcı bağlantı: aslında birbirleriyle bağlantılı olmayan 2 olayı birbiriyle ilişkilendirme eğilimi. Örneğin güzel havalarda insanların kendini daha iyi hissetmeleri.

25 Duygusal çalışma İş sırasında etkileşimde bulunduğumuz kişilerle ilişkimiz sırasında kurumun istediği davranışları sergilemeye duygusal çalışma (duygusal emek) denir. Örneğin havayolu şirketi kabin memurların daima güleryüzlü olmasını isterler, cenaze işleriyle uğraşanların üzgün olmasını isterler. Duygusal uyumsuzluk: insanların nasıl hissettiği ve hislerini nasıl dışa vurduğu arasındaki tutarsızlıktır. Duygusal uyumsuzluk sonucu pişmanlık, öfke ve hayal kırıklığı gibi duyguların birikmesiyle duygusal tükenme ve çöküş başlar.

26 Hissedilen duygular: bir bireyin gerçek duygularıdır.
Gösterilen duygular: kuruluşların istediği ve belirli bir iş için uygun bulunan duygulardır. Yüzeysel rol: dışa vurmamız gereken duyguyu gösterebilmek için gerçek duygularımızı ve bu duyguların getireceği mimiklerimizi saklamak. Örneğin içinden gelmediği halde müşteriye gülümseyen bir satış elemanının yaptığı şey yüzeysel roldür. Derin rol: dışa vurmamız gereken duyguyu gösterebilmek için, gerçek duygularımızı değiştirmeye çalışmak. Örneğin hastasıyla gerçekten empati kurmaya çalışan doktorun yaptığı şey derin roldür.

27 DUYGUSAL OLAYLAR TEORİSİ
Çalışanların iş yerinde gerçekleşen olaylara verdikleri duygusal tepkileri, ve bu tepkilerin iş performansıyla memnuniyeti nasıl etkilediğini gösteren bir modeldir.

28 DUYGUSAL OLAYLAR TEORİSİ

29 Duygusal zeka Duygusal zeka: duygusal işaretleri ve bilgileri anlayabilme ve yönetebilme yeteneğidir. Bir insanın (1) kendi duygularının bilincinde olma, (2) başkalarının duygularını anlayabilme, (3) duygusal ipuçlarıyla verileri yönetebilme yeteneğidir. İş performansı üzerinde duygusal zekanın önemli bir rolü vardır.

30 Duygular ve duygu durumların örgütsel davranış uygulamaları
Seçim Karar alma Yaratıcılık Motivasyon Liderlik Arabuluculuk Müşteri hizmetleri Çalışma tutumları İş yerinde sapkın davranışlar İş güvenliği ve yaralanmalar

31 Yöneticiler duygu durumları nasıl etkilerler?

32 Liderler kendilerini iyi hissettikleri zaman, ekipleri de daha iyi hisseder ve böylelikle daha iyi iş çıkarırlar. Son olarak, olumlu ekip üyeleri seçmenin bulaşıcı etkisi olabilir. Bu insanların olumlu hisleri, birinden diğerine bulaşır. Bu açıdan, yöneticilerin, takım üyesi olarak olumlu duygular deneyimleyebilen çalışanlar seçmesi mantıklı olacaktır.

33

34 Duygusal bulaşıcılık: insanların duygularının diğer insanların duygularından kaynaklanması durumudur.

35 İnsanların duygularını deneyimleme derecesi kültürlere göre farklılık gösterir mi?
İnsanların duyguları yorumlama şekli kültürlere göre farklılık gösterir mi? Duyguların dışavurumu ile ilgili normlar kültürlere göre farklılık gösterir mi?

36 https://www. youtube. com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=MmPpnGuyEak Duygu ve Mantık (Sağ ve Sol Beyin) dengesini açıklayan bir animasyon


"DUYGULAR VE DUYGU DURUMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları