Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUMDA SORU SORMA ve SORULARA CEVAP VERME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUMDA SORU SORMA ve SORULARA CEVAP VERME"— Sunum transkripti:

1 SUNUMDA SORU SORMA ve SORULARA CEVAP VERME
Bir sunum sırasında sorulardan yararlanmak konuşmacının dinleyicileri konuşma içerisine dahil etmesini, harekete geçirmesini, görüşlerini aktarmalarını sağlayarak aktif hale getirmesi için kullanılan en önemli yöntemlerden birisidir. 1

2 Konu/olay üzerinde yoğunlaştırır İlgi ve dikkatin korunmasını sağlar
Soru Sorma; Düşünmeye sevk eder Konu/olay üzerinde yoğunlaştırır İlgi ve dikkatin korunmasını sağlar 2

3 Soru Tipleri Kapalı Uçlu Sorular Açık Uçlu Sorular Ekstra Sorular
İfade Biçimi Avantajları Kapalı Uçlu Sorular Sen ….. düşünür müsün? Yapabilecek misin? Evet ya da Hayır denilebilir. Gerçekleri oluşturabilir. Tartışmalara odaklanılabilir. Anlayışı kontrol edilebilir. Fikir aramaya yardım edebilir. Açık Uçlu Sorular Bu noktada …. düşünüyorsun? Ne zaman? Tam olarak…? Doğrudan tartışmaya açılır. Konudan konuya atlamayı engeller. Uzmanlık alanları doğrultusunda yanıt verilmesini sağlar. Dinleyicileri konuşmaya davet eder. Dikkatin yoğunlaşmasını sağlar. Ekstra Sorular Bu konuda başka ne düşünüyorsun? Grubu işaret etmek Huzursuzluğun ortaya çıkmasını engellemek Yeni gelenlerin yanıt vermeleri için uyarılmasını sağlamak Düzenleyici Sorular Teşekkürler Ayşe Hanım, Ahmet Bey siz ne dersiniz? Bir konuşmacıdan diğerine geçiş yapılmasını sağlamak Fikirleri karşılaştırmak Konuşmayı belirli bir düzende tutmaya çalışmak 3

4 Tüm gruba sorma, - Yanıtı gönüllülere bırakma
Soru Sorma Teknikleri Tüm gruba sorma, Yanıtı gönüllülere bırakma Soruyu bir kişiye yöneltme Önce kişiyi belirleme sonra sorma - Önce sorma sonra kişiyi belirleme İsimle yöneltme 4

5 Soru Yanıtlandığında; Yanıt doğru ise tekrarlanmalı
Doğru yanıtta olumlu geribildirim vermeli Kısmen doğru yanıtta, yanlış bölüm düzeltilmeli Yanıt hatalı ise, eleştirmeden doğru yanıta yöneltme Konuşmacının mutlaka sorusuna ilişkin doğru yanıtı kendisinin vermesi gerekir. 5

6 Soru Yanıtlandığında;
“çok iyi”, “en doğru yanıt bu”, “hayır bu değil” şeklindeki yaklaşımlardan ve müdahalelerden kaçınmalı, “olabilir”, “bu da bir yaklaşım”, “başka fikirler de vardır” gibi ucu açık bırakılmış ifadeler kullanılması dinleyiciler tarafından yanlış anlaşılma olasılığını azaltır. 6

7 ÖNEMLİ Dinleyicilerin ne zaman soru sorabilecekleri sunumun başında söylenmelidir. Aksi takdirde dinleyicilerin sunum sırasında akıllarına gelen ilk soruyu sormaları durumunda sunum akışı bozulabilmekte, dinleyiciler konuyla ilgili doğrudan ilgili olmayan sorular ya da kendi özel ilgi alanları ile ilgili sorular yöneltebilirler.

8 Katılımcılar sadece bilgi edinmek için değil;
Ne kadar bilgili olduğunu göstermek, Takdir görmek, Kaygı dile getirmek, Konuyu saptırmak, Söylediklerinizi çürütmek, gibi nedenlerden dolayı da soru sorabilirler.

9 Sunum sırasında konuşmacıya yöneltilen sorular
Hipotetik/varsayım soruları Yönlendirici sorular Kayıt dışı sorular Evet/hayır soruları Kazanan yok soruları Olumsuz sorular

10 Sunum sırasında konuşmacıya yöneltilen sorular
Hipotetik/varsayım sorular Bu sorular genellikle “ya…. olursa?”, “eğer….. ne olur?” gibi olasılıkların değerlendirildiği ve aynı zamanda konuşmacının konu ile ilgili görüşlerinin ve böyle bir durum karşısındaki yaklaşımının öğrenilmesine yönelik sorulardır.

11 Sunum sırasında konuşmacıya yöneltilen sorular
Hipotetik/varsayım soruları Yönlendirici sorular Kayıt dışı sorular Evet/hayır soruları Kazanan yok soruları Olumsuz sorular

12 Sunum sırasında konuşmacıya yöneltilen sorular
Yönlendirici sorular Konuşmacının gerçek düşüncesini öğrenmek için dolaylı ifadeler kullanılarak sorulmakta, konuşmacının soruya yanıt verip vermemesine göre, verdiği yanıtın değerlendirilmesi ile elde edilen sonuca göre bir yargıya varılmaktadır.

13 Sunum sırasında konuşmacıya yöneltilen sorular
Hipotetik/varsayım soruları Yönlendirici sorular Kayıt dışı sorular Evet/hayır soruları Kazanan yok soruları Olumsuz sorular

14 Sunum sırasında konuşmacıya yöneltilen sorular
Kayıt dışı sorular Bu sorular konuşmacının konu ya da başka kişiler ile ilgili fikirlerini ya da yaklaşımını açığa çıkarmak için sorulmaktadır. Tamamıyla kişisel bilgilerin açıklanmasını gerektirdiği için bu tür soruları yanıtlamaktan kaçınılması gereklidir.

15 Sunum sırasında konuşmacıya yöneltilen sorular
Hipotetik/varsayım soruları Yönlendirici sorular Kayıt dışı sorular Evet/hayır soruları Kazanan yok soruları Olumsuz sorular

16 Sunum sırasında konuşmacıya yöneltilen sorular
Evet/hayır soruları Bu tür sorulara evet ve hayır diye yanıt vererek açıklama yapmamak daha yerinde olur.

17 Sunum sırasında konuşmacıya yöneltilen sorular
Hipotetik/varsayım soruları Yönlendirici sorular Kayıt dışı sorular Evet/hayır soruları Kazanan yok soruları Olumsuz sorular

18 Sunum sırasında konuşmacıya yöneltilen sorular
Kazanan yok soruları Bu sorular konuşmacıyı zor bir durumda bırakmayı amaçladığı gibi, verilecek yanıt dinleyici için bilgisini tamamlamak ya da doğru anlamayı sağlamak için bir katkı da sağlamamaktadır.

19 Sunum sırasında konuşmacıya yöneltilen sorular
Hipotetik/varsayım soruları Yönlendirici sorular Kayıt dışı sorular Evet/hayır soruları Kazanan yok soruları Olumsuz sorular

20 Sunum sırasında konuşmacıya yöneltilen sorular
Olumsuz sorular Bu sorulara saldırgan sorular adı da verilmektedir. Soruluş amacı konuşmacıya karşı bir tavır sergilemektir. Olumsuz sorular, konuşmacının gerginlik hissetmesine, kendini savunmasına hatta tartışmasına neden olabilir. Bu sorular karşısında konuşmacının yanıt vermek istemediğini belirtmesi ya da daha sonraki bir süreçte birebir görüşmede soruya yanıt verebileceğinin belirtilmesi uygun olmaktadır.

21 Soruları cevaplarken Soruyu dikkatle dinleyin ve tekrar edin
Soruyu yanıtlarken dinleyiciye doğru bakarak konuşun ve hemen yanıt verin Konuşmanızın belirli bölümlerini referans gösterin Arkadaşça yaklaşın ve kızgın bir tavır takınmayın Doğruyu söyleyin. Soruya soruyla yanıt vermeyin. Özetleyin.

22 Soru Zor Durumda Bırakmak Amacıyla Sorulduysa…
Soru için teşekkür edin Tartışmaya girmeyin Cevabınızı uzatmayın Sözünü kesmeyin İyice anlamadan cevap vermeyin Cevaplandırmadan önce bekleyin Cevabı bilmiyorsanız söyleyin SAKİN OLUNNN!

23 SUNUMUN KAPANIŞI KONUŞMANIN SONUÇ BÖLÜMÜ
Konuşmanın başlangıç bölümü nasıl ki dinleyicilerin dikkatini çeken bir öneme sahipse, konuşmanın kapanışı ya da sonuca varılması da konu ile ilgili önemli noktaların akıllarında kalması açısından dikkate alınmalıdır. Kapanış, dinleyiciye konu hakkında son bir kez daha bilgiyi iletme şansını sunmaktadır. 23

24 Konuşmanın sonuç bölümü, dinleyicilerin bir konuşmaya ilişkin hatırlama yapabilmesinde en etkili bölümüdür. Dinleyicinin hafızasında kalan bölüm olması açısından da etkileyici bir nitelik taşımalıdır. 24

25 Bir konuşmanın en çok hatırlanan kısmı BAŞI ve SONUDUR.

26 Sunum Kapanış Biçimleri
Özetlemek Motive / Teşvik etmek Etki yaratmak Giriş ile bağlantı kurmak

27 Özetlemek Konuşmacının sunum süresince ele alınan konuları, ana ve yardımcı noktaları ile açıklamaya yönelmeden birkaç başlık altında ve kısa cümleler ile aktarmasıdır. Özetleme, bir anlamda konuşmada neyin, neden söylendiğinin belirtilerek konuşmanın alt başlıkları arasında bir bütünleştirme bağlamaktadır.

28 “sunum süresince aktarılanları özetleyecek olursak”
“özetleme yapmak istiyorum” “tüm konuları özet bir biçimde toparladığımızda”

29 Motive / Teşvik etmek Konuşmacı sunum sonunda dinleyicilerin konu ile ilgili bir davranışta bulunmalarını istiyorsa, sunumu gerçekleşmesini istediği davranışı ifade ederek, bu konuda öğütler vererek ya da öneride bulunarak sunumu sonlandırabilir.

30 “yapacaklarınız” “yapacağımız” “amaçladığımız” “bizden beklenilen”

31 Etki Yaratmak Konuşmacı sunum sonunda dinleyicilerin akıllarında bir cümle kalmasını ya da etki yaratmayı amaçlıyorsa, bu tür sonuçlarda bir özdeyiş, deyim, atasözü, bir örnek, bir karşılaştırma kullanabilir.

32 Göster bana, hatırlayayım; Kat beni, anlayayım”
“Söyle bana, unutayım; Göster bana, hatırlayayım; Kat beni, anlayayım” Çin Atasözü “Duyarsam, unuturum; Görürsem, hatırlarım; Yaparsam, anlarım”

33 Giriş ile bağlantı kurmak
Konuşmacı konuşmanın sonunda bir alıntı ya da anekdot ile konuşmanın giriş bölümü ile bağlantı kurarak dinleyicilere konuşma süresince ilgili konuların aktarıldığını hissettirebilir.

34 Olumsuz etki yaratabilecek sonuç biçimleri
Konuşmayı aniden bitirmek Konuşmayı bitirememek Sözü dolandırmak

35 Konuşmayı aniden bitirmek
Hiçbir işaret vermeden bir cümle ile dahi açıklama yapmadan “söyleyeceklerim bu kadar”, “tüm söylemem gereken bunlardı”, “benim size aktaracaklarım bunlardı” gibi sözlerle sunumu bitirmesi 35

36 Sunumu bitirememek Konuşmacının; “konuşmamı burada noktalıyorum”, “son olarak söylemek istediğim”, “sunumu kapatırken” şeklinde ifadelerin kullanmasının ardından “daha önce söylediğim şu noktaları hatırlayacak olursak” biçimindeki bir başka ifade ile başka bir konuya geçerek anlatmaya devam etmesi… 36

37 Sözü dolandırmak “aslında anlatmak istediğim…” “hatırlarsanız geçen gün…” “aynı zamanda şunu da belirtmek isterim ki…” 37

38 Sonuç bölümü Sunumunuzda ele alınanları ve mesajınızın önemli noktalarını dinleyiciye hatırlatmalıdır. Önemli konuların kısa bir özetini içermelidir. Giriş ile arasında bağlantı bulunmalıdır. Özür ya da itiraf içermemelidir. Kapanış kısa, etkileyici ve hoş olmalıdır.

39 SUNUMUN DEĞERLENDİRMESİ
Sunuşları değerlendirmek amacıyla konuşmacıların kullanabileceği birkaç araç bulunmaktadır. Birincisi, sunuşu teybe ya da videoya çekmek dinleyicilerin önündeki haliyle kendinizi görmeniz ve duymanız için bir fırsat yaratır. En yararlı olanı videoya çekmektir. Böylece kendi sözlü ve sözsüz davranışlarınız kadar, bu davranışların dinleyiciler üzerindeki etkisini de eleştirebilirsiniz. 39

40 Sunuşları değerlendirmek amacıyla İkinci değerlendirme tekniği, sunuş sırasında değerlendirmeci işlevini görecek bir ya da birkaç kişiden veya dinleyicilerin tamamından yararlanmadır. Sunum sonrasında dinleyicilere değerlendirme formu dağıtılarak görüş ve öneriler toplanır. 40

41 Giriş: İlk cümle dikkat çekici miydi?
Dinleyiciye, sizi dinlemelerinin getireceği avantajı belirttiniz mi? Bu konuda konuşmak için neden yetkili kişinin siz olduğunuzu söylediniz mi? Konuşma yapınızı verdiniz mi? İlk veya ikinci dakikada, dinleyicilerinizin tavırlarını ve bilgi seviyelerini anladığınızı belli ettiniz mi? Daha önceden dinleyicileriniz hakkında bilgi topladınız mı? 41

42 Gelişme: İlk vurgulamak istediğiniz noktayı açıkça belirttiniz mi?
Ana fikirlerinizi desteklemek için istatistik, kısa hikaye, fıkra ve benzetmelerden yararlandınız mı? Düzenli bir şekilde özet yaptınız mı? Bir diğer konuya geçmeden önce, bir öncekini tekrarladınız mı? Jargon ve kısaltma kullanmaktan sakındınız mı? Sıkıcı bir anı hareketlendirmek veya karmaşık bir konuyu aydınlatmak için görsel yardımcı kullandınız mı? Konular arasında bağlantılar yeteri kadar açık ve mantıklı mı? 42

43 Sonuç: Konuşmanızın sonuna gelmekte olduğunuzu belirttiniz mi?
Üzerinde durduğunuz ana konuları özetlediniz mi? Dinleyicilerden bir tepki/hareket/eylem istediniz mi? Konuşmanızı yüksek bir ses tonuyla bitirdiniz mi? Konuşmanızı süresinde tamamladınız mı? 43

44 Özet: Sunumlarda Yapılması Gerekenler
Konuşmanızı düzenli ve tutarlı bir şekilde düzenleyin Konuşmanızı en az üç kez prova edin Adınızı, soyadınızı ve konumunuzu vererek kendinizi tanıtın Görsel malzemelerinizle sözlü anlatımınız arasında denge olmasına dikkat edin Dinleyicileriniz ile göz teması içinde bulunun ve beden dilinize dikkat edin. Sunumunuzun ana hatlarını öğretim üyesi/ uzman kişiye sunum öncesi verin Zamanınızı iyi kullanın Sesinizin vurgularında ve tonlamada önem ve tekrarlama için içeriğe uygun değişiklikler yapın Her bölümün başlığının yeterince açıklayıcı olmalıdır

45 Özet: Sunumlarda Yapılmaması Gerekenler
Gösterilen slaytta yazılı olan metindeki cümlelerin tıpatıp aynısını konuşmanızda kullanmayın Sunum boyunca kartlar üzerindeki notlarınızdan okumayın Çok hızlı, çok yavaş, ya da okuma biçiminde monoton bir şekilde konuşmayın. Dinleyicilere sırtınızı dönmeyin Görsel malzemeyle ilgili olmayan bir konudan bahsetmeyin Görsel malzemeyi çok fazla yazılı metinle, resimlerle veya çok farklı renklerle doldurmayın Kolay okunmayan görsel malzeme kullanmayın

46 Ne Anlatacağınızı Anlatın Ne Anlattığınızı Anlatın
Son Söz Ne Anlatacağınızı Anlatın Anlatın Ne Anlattığınızı Anlatın 46

47 Ne Anlatacağınızı Anlatın Ne Anlattığınızı Anlatın
Son Söz Ne Anlatacağınızı Anlatın Anlatın Ne Anlattığınızı Anlatın 47

48 Öğr.Gör.Fikret CEYLAN SHMYO
Teşekkür Ederim… Öğr.Gör.Fikret CEYLAN SHMYO


"SUNUMDA SORU SORMA ve SORULARA CEVAP VERME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları