Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KENTSEL SİYASET-2 Kentsel Siyaset-4 Doç.Dr. Ahmet MUTLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KENTSEL SİYASET-2 Kentsel Siyaset-4 Doç.Dr. Ahmet MUTLU."— Sunum transkripti:

1

2 KENTSEL SİYASET-2

3 Kentsel Siyaset-4 Doç.Dr. Ahmet MUTLU

4 Kentsel Sİyaset Araştırma Soruları 1.Kentsel siyaset ne zaman önem kazanmaya başlamıştır? 2.Yeni Liberalizm nedir? Ortaya çıkış koşulları nasıldır? 3.Yeni liberalizmin ilkeleri nelerdir ve bu ilkeler kentsel siyaseti nasıl etkilemiştir? 4.Yeni liberalizmin toplumu biçimlendirmesi ve kentsel siyasete etkileri nasıl olmuştur?

5 Kentsel Siyaset Ne zaman Önem Kazanmaya Başlamıştır? 1980’li yıllardan itibaren, yerel siyaseti etkileyen köklü ve hızlı bir değişimden söz edilebilir. küreselleşme, Avrupalılaştırma, ticarileştirme /özelleştirme, yönetsel reform demokratikleştirme

6 Kentsel Siyaset Ne zaman Önem Kazanmaya Başlamıştır? “Yeni liberalizm”in kentsel siyaset üzerindeki etkisi Yeni liberalizmin esasları: kişi özgürlüğü, çoğulculuk, merkezi yönetimin sınırlandırılması

7 Kentsel Siyaset Ne zaman Önem Kazanmaya Başlamıştır? Yeni Liberalizmin Unsurları: Yerel yönetimin l yetki ve sorumluluklarının bölünmesi, Yarışmacı bir ihale düzeni, Hizmet yetki ve sorumluluğu ile hizmet sunumunun ayrılması,

8 Kentsel Siyaset Ne zaman Önem Kazanmaya Başlamıştır? Yeni Liberalizmin Unsurları: müşteri tercihine önem verilmesi, yerel hizmet sunumunda özel sektör rolünün artırılması, iş adamı yaklaşımı taşıyan bir yönetim kültürü geliştirmek.

9 Kentsel Siyaset Ne zaman Önem Kazanmaya Başlamıştır? Yeni Liberalizmin Unsurları: Kaynak kullanımı ve verimliliğin öne çıkarılması yerelleşmeyi öne çıkaran desantralizasyon ve subsidiarite (hizmette yerellik ilkesi) yaklaşımları, yerel yönetim teori ve pratiği üzerinden yerel siyasetin işleyişinin farklılaştırılması.

10 Yeni Liberalizmin Kentsel Siyaseti Biçimlendirmesini Hızlandıran Toplumsal Gelişmeler Eğitim düzeyinin yükselmesi, toplumdaki farklılıkların kendilerini daha iyi tanıma ve daha rahat ifade etmeye başlaması, Bunun sonucu olarak «birey»in ortaya çıkması,

11 Yeni Liberalizmin Kentsel Siyaseti Biçimlendirmesini Hızlandıran Toplumsal Gelişmeler Böylece devlet sorgulanmaya başlamış ve bireyin devlete bakışı değişmiştir. İnsan-devlet ilişkilerinin merkezine insan yerleşmeye başlamıştır. Devlet insan için var olan bir kurum olarak algılanmaya başlanmıştır.

12 Yeni Liberalizmin Kentsel Siyaseti Biçimlendirmesini Hızlandıran Toplumsal Gelişmeler Toplumda gerçekleşen bu değişim sürecinde kişisel amaçlar önem kazanmaya başlamış, Bunun etkisiyle belli amaçlar için bir araya gelmiş sosyal gruplar, politikada doğrudan ya da dolaylı belirleyici olmuştur.

13 Yeni Liberalizmin Kentsel Siyaseti Biçimlendirmesini Hızlandıran Toplumsal Gelişmeler Böylece; Geçmişin parlamenter-temsili demokrasisi yerine, yerel birim ve kuruluşların katılımıyla katılımcı ve çoğulcu demokrasi, Merkeziyetçi yapılarının aksine adem-i merkeziyetçi ve yerelleşmeci anlayışlar öne çıkmıştır.

14 Günümüzde Kentsel Siyaseti Biçimlendiren Unsurlar/İlkeler Katılımcılık çoğulculuk, yerellik, şeffaflık ve demokratikleşme.

15 Günümüzde Kentsel Siyaseti Biçimlendiren Unsurlar/İlkeler Yerel yönetimler, demokratikliğin, katılımın ve etkin, verimli hizmet sunmanın sembolü haline gelmektedir.

16

17

18

19

20

21


"KENTSEL SİYASET-2 Kentsel Siyaset-4 Doç.Dr. Ahmet MUTLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları