Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığı

2 MEVZUAT HEDEF GRUBU AMAÇ TASARIM DESTEĞİ 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ Tasarımcı Şirketleri Tasarım Ofisleri İşbirliği Kuruluşları Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin Desteklenmesi MARKALAŞMANIN ÖNEMLİ BİR UNSURU OLAN TASARIMIN DOĞRUDAN DESTEKLENEBİLMESİ İhracat Genel Müdürlüğü

3 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü TASARIMCI ŞİRKETLER VE TASARIM OFİSLERİNİN DESTEKLENMESİ

4 Tasarımcı Şirketi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının* ortak olduğu, Endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketlerdir. *Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları ifade eder. TASARIMCI ŞİRKETİ

5 Tasarımcı Şirketi DESTEK SÜRESİ: 4 yıl DESTEK ORANI: %50 MARKA-PATENT TESCİL (yıllık 50.000 USD) KİRA VE DEKORASYON (yıllık 300.000 USD) (Mağaza, showroom, ofis vb.) DANIŞMANLIK Strateji, operasyon, organizasyon, teknoloji (yıllık 200.000 USD) TANITIM, REKLAM, PAZARLAMA (yıllık 300.000 USD) MODA TASARIMCILARI (yıllık 150.000 USD)

6 Tasarım Ofisi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, Sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan, Bünyesinde en az üç adet tasarımcı* bulunan, Endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketlerdir. *Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları ifade eder. TASARIM OFİSİ

7 Tasarım Ofisleri DESTEK SÜRESİ: 4 yıl DESTEK ORANI: %50 MARKA-PATENT TESCİL (yıllık 50.000 USD) KİRA VE DEKORASYON (yıllık 150.000 USD) (Mağaza, showroom, ofis vb.) DANIŞMANLIK Strateji, operasyon, organizasyon, teknoloji (yıllık 100.000 USD) TANITIM, REKLAM, PAZARLAMA (yıllık 150.000 USD) MODA TASARIMCILARI (yıllık 200.000 USD)

8 İşbirliği Kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı birlikleri, Tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları İfade eder. İŞBİRLİĞİ KURULUŞU

9 İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu DESTEK SÜRESİ: Proje Bazında DESTEK ORANI: %50 YURTİÇİ YURTDIŞI TANITIM REKLAM VE PAZARLAMA TASARIM YARIŞMALARI FESTİVAL ORGANİZASYONLARI MARKA AJANSI STRATEJİK DANIŞMANLIK (yıllık 300.000 USD) YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN 30 TASARIMCININ YURTDIŞI EĞİTİM GİDERLERİ 1.500 USD YAŞAM GİDERİ (2 yıl boyunca) AMAÇLAR: Tasarım kültürünün yaygınlaştırılması Türk tasarımının markalaşması Türk tasarımcılarının ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması

10 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ (21/12/2014 tarihli 29212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ Değişikliği ile 12/03/2015 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren mezkur Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelge Değişikliği ve 4 Haziran 2015 Tarihli ve 29376 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ Değişikliği )

11 Türkiye'de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması İhracatçı şirketlerimizde tasarım departmanlarının kurulması ve geliştirilmesinin hızlandırılması Gelişen tasarım ve inovasyon yetkinliği ile ihracatta katma değerin artırılması TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİNİN AMAÇLARI

12  Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri: Firmaların moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeler  Hedef Kitle: Tasarım potansiyeli bulunan tüm şirketler  Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler TANIMLAR İhracat Genel Müdürlüğü

13 Başvuru Tasarım Destek Komitesine Sunum Nihai Değerlendirme Tasarım Destek Komitesine Sunum Nihai Değerlendirme Destek Kapsamına Alınma *Proje Süresi *İçerik *Bütçe *Hedefler *Çıktılar Destek Kapsamına Alınma *Proje Süresi *İçerik *Bütçe *Hedefler *Çıktılar a) İstihdam edilen tasarımcı/modelist/ mühendisin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 $ b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 $ c) Seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri toplam en fazla 150.000$ d) Bir projenin süresi en fazla 3 yıl (Yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi, yukarıda belirtilen limitler dahilinde olmak kaydıyla, 2 yıl daha uzatılabilir.) e) Proje bazında % 50 oranındaki destekten 1 şirketin en fazla 1 projesi faydalanabilmektedir. a) İstihdam edilen tasarımcı/modelist/ mühendisin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 $ b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 $ c) Seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri toplam en fazla 150.000$ d) Bir projenin süresi en fazla 3 yıl (Yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi, yukarıda belirtilen limitler dahilinde olmak kaydıyla, 2 yıl daha uzatılabilir.) e) Proje bazında % 50 oranındaki destekten 1 şirketin en fazla 1 projesi faydalanabilmektedir. 3 Proje Aşamalarının ve Çıktılarının Ölçümlenmesi ve Raporlanması Proje Aşamalarının ve Çıktılarının Ölçümlenmesi ve Raporlanması TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ SÜREÇ ŞEMASI Değerlendirme Süreci Destekler İzleme ve Ölçümleme 1 1 2 2 3 3 İhracat Genel Müdürlüğü

14  Şirketler, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Başvuru Formu ve eki belgeler ile Bakanlığa başvuruda bulunur.Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Başvuru Formu ve eki belgeler  Bakanlığa başvuruda bulunan şirketler için Bakanlık uzmanlarınca Ön İnceleme Çalışması gerçekleştirilir. Destek Kapsamına Alınma İhracat Genel Müdürlüğü

15  Ön İnceleme Çalışmasında şirketin, Mevcut tasarım yetkinliği ve geliştirme potansiyeli, Üst yönetimin projeyi sahiplenme düzeyi, Proje ekibinin niteliği alanlarındaki yetkinlikleri tespit edilir ve çalışmanın tamamlanmasının ardından Bakanlık yetkilileri tarafından Ön İnceleme Raporu hazırlanır. Destek Kapsamına Alınma İhracat Genel Müdürlüğü

16  Hazırlanan Rapor çerçevesinde ve Tasarım Destek Komitesi’nin istişari görüşü dikkate alınarak, başvuru sahibi şirketin projesinin destek kapsamına alınıp alınmadığı hususu şirkete bildirilir. Destek Kapsamına Alınma İhracat Genel Müdürlüğü

17  Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri destek kapsamına alınan şirketlerin projelerinin süresi en fazla üç yıl olabilir.  Tasarım ve Ürün geliştirme Projesi destek kapsamına alınması uygun görülmeyen şirket, Bakanlığın red bildirim tarihinden itibaren altı ay sonra yeniden müracaatta bulunabilir. Destek Kapsamına Alınma İhracat Genel Müdürlüğü

18 Şirketlerin destek kapsamına alınan Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri için,  İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları, (Bu kapsamda istihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir!)  Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları, Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri  Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir. Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi İhracat Genel Müdürlüğü

19 Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin desteklenmesine ilişkin önem arz eden hususlar  Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.  Web sitesi üyeliği kapsamında; nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve trendlerin yer aldığı web sitesi üyelikleri,  Seyahat kapsamında; tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket tarafından istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendisin ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenir. Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi İhracat Genel Müdürlüğü

20  Şirketlerin harcama başvuru dosyaları üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri tarafından sonuçlandırılır.  Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren yılda bir kez tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket, Bakanlık uzmanları tarafından yerinde incelenir ve projeye ilişkin Değerlendirme Raporu hazırlanır. Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi İhracat Genel Müdürlüğü

21 Destek süresi sona eren Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin destek süresi,  Bakanlık uzmanları tarafından yıllık periyodlarla düzenlenen Değerlendirme Raporları çerçevesinde ve  Tasarım Destek Komitesinin istişari görüşü alınarak Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde, Tebliğde belirtilen limitler dahilinde olmak kaydıyla, iki yıl daha uzatılabilir. İhracat Genel Müdürlüğü Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

22 Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin Desteklenmesi  Kendi bünyelerinde tasarım departmanı kurmalarının güç olduğu gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’de yerleşik şirketlerden tasarım hizmeti sağlanması amaçlanmaktadır.  Söz konusu tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar % 50 oranında 5 yıl süresince desteklenir. Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi İhracat Genel Müdürlüğü

23 TEŞEKKÜRLER karakoce@ekonomi.gov.tr Tel: +90 312 204 77 21


"T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları